Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Életre keltett ősi szertartások: Mahat, Tahat, Merkaba

 

MAHAT – A VILÁGMINDENSÉG RENDJÉNEK HELYREÁLLÍTÓ SZERTARTÁSA

 

A napvallás nyári időszakban végzett, úgynevezett szoláris szertartásai közül a legkülönlegesebb rítust szeretném bemutatni a számodra. Mivel válogatás nélküli közönséghez szólok, engedd meg nekem, hogy egyszerűen, lényegre törően, mégis szabatosan fogalmazzak e rangos ceremónia szemléltetése kapcsán!

A Mahat ősi egyiptomi szó, ami nem összetévesztendő egy indiai, hasonló csengésű szóval, minthogy semmi köze sincs hozzá.

Mindent egybevetve, a Mahat a világmindenség rendjének helyreállító szertartása volt az ókori Egyiptom aranykorában. Ez állt a különféle vallási-beavatási szertartások középpontjában. Ezt lehetett elérni és megkapni akkor, ha a papnövendék már nem csak elméletileg és szellemileg volt képben, hanem a lelki tisztulását komolyan, módszeresen és rendszeresen gyakorolta. Lényegében sokat elárult valakiről, ha ő már részesülhetett a Mahatban. Az avathatóságot egyébként miként akkor is, úgy ma is, az erre kiválasztott, spirituális képességekkel rendelkező személy döntötte el.

A Mahat során ősi beavatási erőket alkalmazunk. Ebben Ré, a Napisten és Ízisz istennő energiái vannak a segítségünkre. Erről többet közvetlenül a beavatás előtt osztunk meg a résztvevőkkel, neofitákkal.

Most hadd térjek rá a szertartás gyakorlati jelentőségére, avagy hasznára!

Ez a szertartás egy olyan feloldódás, ami a szeretet útján, az egység irányába vezet.

A Mahat energetikai blokkokat és gátakat szabadít fel az aurában, s fejlesztő élethelyzeteket vonz be a résztvevő életébe.

A távlati célok megvalósításának az akadályait oldja, a reménységet táplálja, és pozitív sugallatokat indít el, amikor a legnagyobb szükség van rájuk. Ez azt jelenti, hogy az illető kisugárzása érezhetően megváltozik, rendkívül pozitívvá válik.

A Mahat olyan mélyen levő dolgokat old fel, amelyek régen „megfagytak”, megrekedtek az emberben. A félelmeket elűzve segít abban, hogy az aura tisztaságot sugározzon, hogy a rossz helyzetek jóra forduljanak, s hogy a felesleges küzdelmektől megszabadulhassunk.

A Mahat az emberben rejtőző lelki tudás egy részét hozza közelebb a tudati szférákhoz, így egy magasabb szellemi cél felé tolja a beavatottat, hozzásegítve ahhoz, hogy lelke ezt a magasabb szellemi célt be is tudja teljesíteni.

A Mahat az előbbi hatásokon túlmenően erősíti a lélek hovatartozás-tudatát, különleges egyediségét, valamint az egyívású lelkek egymásra találását.

A Mahat nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Fényben Élő Ember kötöttségektől, magánytól és egótól mentes életet teremthessen önmaga számára.

A Mahatról még azt érdemes tudni, hogy rendszeresen, a főbb ünnepekkor végezték Egyiptomban. Nem egyszeri, hanem többször ismételt rítusról van szó, mely a napvallás szerves részét képezi. Ez nem azt jelenti, hogy minden alkalommal mindenkinek elvégezzük, hanem azt, hogy minden évben van rá lehetőség egy vagy két alkalommal. (Mivel nyári szertartás.)

Az egyiptomi beavató templomok mellett rendszerint volt egy tó, amely attól lett szent tó, hogy időről időre a főpapok bizonyos planetáris energiákkal töltötték fel a vizét. Nincs ez másként a Mahatnál sem. Ez esetben a tömény naperővel feltöltött medencében zajlik a szertartás.

A Mahat egy annyira komplex szertartás, hogy hozzá egy meglehetősen komoly filozófia is társul. Magyarul, olyan életelvek elsajátítása, amelyek által mindenki átszellemítheti, nemesítheti az életét és lelkileg felszabadulhat. Ebben túlzás nélkül állíthatjuk, hogy páratlan segítséget nyújt a MAHAT, mivel amit ez a szertartás tud, azt a többi nem pótolhatja.

 

TAHAT – AZ ELFOJTÁSOKTÓL VALÓ MEGTISZTULÁS SZERTARTÁSA

 

A napvallásnak a nyári energetikai időszakára eső rituáléi közül az egyik legkülönlegesebb szertartását szeretném bemutatni, melynek neve TAHAT. Ez a Mahat után következő beavatási lépcső.

A Tahat nevű szertartás egy olyan tradicionális tisztító ceremónia, amely azt üzeni, hogy a létezésünkkel teremtsük meg a földi békét, harmóniát, s benne önmagunkat.

Ennek a nemes célnak az elérését oly módon támogatja, hogy nem a környezetünkben élő embereket kívánjuk megváltoztatni, hanem saját magunkat: azzal, ahogyan gondolkodunk, ahogyan beszélünk, ahogyan viselkedünk.

A Tahat szertartásra azért van nagy szükség, mert az emberi testet körbe ölelő és azt átszövő energia- és információ-rendszer „elkoszolódik”, beszennyeződik a mindennapok során.

Minden embernek napi szinten kellene tisztítania és regenerálnia saját magát. Számtalan okot fel lehet sorolni, hogy miért nem, vagy csak részben valósult ez meg. A végeredményt tekintve, az emberek erőterében sok a negatív idegi energia, a különféle kudarcélmények nyomán kialakult energetikai zavar, amit a ki nem élt vágyak és a meg nem élt tervek okoznak. Ezeket a tudatalatti vágyakat, elképzeléseket, elfojtásokat és gátlásokat okozó energetikai szövevényt oldja ki az aurából a Tahat.

Az önsorsrontó folyamatok elsősorban az elfojtások hatására mennek végbe. Amikor az emberben szinte reflexszerűen beindulnak a különféle védekezési és elhárító mechanizmusok tudattalan lelki áramlatai, amikor az ember csitítja magát a konfliktusok elkerülés miatt, vagy amikor félelmeit és fájdalmait kiutasítja a tudatából, mert nem akar tovább szenvedni, illetve amikor elfojt és visszatart magában valamit akár öntudatlanul is, akkor segít a Tahat.

 

Az ember hajlamos a nemkívánatos gondolatait, a kínzó érzéseit és a gyötrő emlékeit elfeledtetni magával, de ezzel hosszú távon csak aláássa az önbecsülését és önbizalmát. Idővel a rengeteg belső feszültség és konfliktus oly hatalmassá válhat, hogy saját személyiségünk és lelkünk ellen fordulhat. Ezek az energia-lenyomatok testileg és lelkileg egyaránt megbetegíthetik az embert. Ilyenkor jöhet jól a TAHAT felszabadító, oldó hatása.

A Tahat a Hold erejét felhasználva lépésről-lépésre segít megszabadulni az elfojtásainktól. Általa még ragyogóbbá válhat az ember fényruhája.

A Mahat nevű szertartáshoz hasonlóan a Tahat is egy szent tóban (medencében) végzett szertartás volt Egyiptom fénykorában. Rendszeren újra meg újra elvégezték a papok a tisztulni vágyókon. Ilyenkor a szent tó vizét magas rezgésű holderővel telítették és ebben végezték el az elfojtások feloldását.

Ennek a tisztító rítusnak egyik különlegessége abban áll, hogy a jelölt előre meghatározhatja magában azt a három „komplexusát”, belső akadályát vagy lelki terhét, amelytől meg kíván szabadulni a Tahat során.

Mivel minden esztendő valamelyik planéta uralma alatt áll, melyek energiái a tapasztalataink szerint rengeteg tudat alatt tárolt, megoldatlan problémát és elfojtást hozhatnak a felszínre, ezért minden évben tanácsos részesülni akár többször is a TAHAT üdvös energiáiból! Szinte minden korosztálynak ajánlott!

A Tahat filozófiája jól definiálható és átlátható: bűn nélkül, harmóniában és békében élni önmagunkkal és a többi lélekkel. Ennek megvalósításában egyik állomás a napvallás Tahat szertartása.

 

Merkaba szertartások

 

A Nílus alatt kanyargó Merkaba energiát fogjuk felhasználni az úgynevezett Merkaba szertatásokhoz. Ennek a gyors folyású, rendkívül magas rezgésű univerzális erőnek a befogásával és kiaknázásával a tudati és lelki nemesség állapotai sokkal hamarabb elérhetőek az ember számára, mint ha csak önfejlesztő gyakorlatok által jutna el a felemelkedettség állapotába. Egyszerűen könnyebb léptekkel és akadálymentesebben, tisztábban és élvezhetőbben lehet venni az életünk szükségszerű akadályait, ha és amennyiben az ember minden évben legalább egyszer-kétszer merít a Merkaba végtelen isteni erejéből.

Idén kettő Merkabás rítust fogunk elvégezni: az egyik egy Nílusi szertartás lesz, melynek során a Rend és a Káosz erőit kérem meg arra, hogy tisztítsák meg az úton járót – az avatandót – a tudatosság és belső béke felé vezető ösvényén. Így a tökéletesség felé vezető úton jobban tud haladni a lélek.

A másik a Lélekemlékezet szere nevet viseli, amelynek során a Nap, a Hold és a Levegő istenének energiáit mozgósítom annak érdekében, hogy a belső ösztönvilág beindulhasson, és a csillagerők az emlékezet fátylán át repíthessék az isteni lelkedet a halhatatlanság felé vezető úton.

A Nílusi rítus alkalmával a harmadik szemen, a Lélekemlékezet szerének esetében a szív csakrán keresztül árad be az emberbe a Merkaba ereje.

Ezek a rítusok mindenkinek ajánlottak.

 

Ha felkeltette érdeklődésedet a Mahat, a Tahat és Merkaba szertartás, akkor további információkat kaphatsz róluk a szernap@gmail.com címen.

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature