Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Ezo-konyha: Húsevők kontra vegetáriánusok

Évezredek óta dúl a vita az emberek között arról, hogy hasznos és erkölcsös dolog-e húst enni vagy jobban tennénk, ha étrendünkből száműznénk a húst és az állatok leölése által előállított termékeket. Érvek és ellenérvek spirituális és tudományos alapokon.

 

A vegetárius étrend előnyei

 

ezokonyha1Sok „vega” hivatkozik arra, hogy a legkülönbözőbb vallások szentjei, prófétái és misztikusai vegetáriánusok voltak, s hogy már csak ezért is érdemesebb volna követni az ő példájukat, ha azt nézzük, hogy mi az, ami a szánkon bemegy. Püthagorasz, Platón, Leonardo da Vinci, Newton, Einstein, Mahatma Gandhi mind fizikai, mind morális, mind spirituális szempontból előnyösebbnek tartották a vegetárius táplálkozást.

De az állatvilágban is szép számmal találunk példát a vega étrend előnyeire: az elefánt vagy az igavonó állatok ereje, munkavégző képessége egyesek szerint a szigorúan növényekből álló kosztra vezethető vissza.

 

Állítólag G. B. Show egy betegsége kapcsán sem volt hajlandó tojást és tejet fogyasztani, ezért az orvosok felszólították, hogy nem vállalnak felelősséget a következményekért. Ekkor a következő mondatokat mondotta tollba a titkárának. “Ezúttal ünnepélyesen kijelentem végső akaratomat. Mihelyt nem vagyok foglya fizikai testemnek, a következő gyászmenet kövesse koporsóm a temetőbe vezető úton: először madarak, másodszor bárányok, juhok, tehenek és a többi állat ebből a fajból, harmadszor élő halak akváriumban. Minden gyászoló viselje a feliratot: “Az Úr legyen irgalmas jótevőnkhöz, G. B. Shaw-hoz, aki életét áldozta, hogy megmentse a miénket!”

 

ezokonyha2A vegetarianizmus alapja az erőszaknélküliség és az élet tisztelete. Vagyis ennek az elvnek és moralitásnak az értelmében nem szabad más teremtmények életét elvenni pusztán azért, hogy saját érzékeinket kielégítsük. Az oktalan pusztítást, a fájdalomokozást és a túlzott érzékkielégítést utasítják el mélyen a vallásos, illetve a hústalan étrend hívei. Amit viszont előnyben részesítenek a vegetáriusok, azok a gabonafélék, a magvak, a zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek és gyógynövények. Ehhez járulnak a tejtermékek, amelyekért megint csak nem kell állatéletet kioltani.

 

Spirituális szempontból, amin érdemes volna eltöprengnünk, az a karma törvénye. „Szemet szemért, fogat fogért” elv alapján amennyiben elvesszük az állatok életét azért, hogy megegyük őket, negatív energiaáramlásokat indíthatunk be a sorsunkba. Ezek a visszahatások, ha nem is oly drasztikusak, mint mi voltunk az állatokkal szemben, de mindenképpen gyengítheti az életenergiáinkat. – gondolják sokan. Keleten úgy hiszik, hogy az emberi test öt elemből épül fel: tűzből, földből, levegőből, vízből és éterből. Ellenben a négylábúak vagy az emlősök csak négy elemmel rendelkeznek, mert (majdnem) hiányzik belőlük az éter, vagy szerény mennyiségben van bennük jelen. A madarak csak tűzből, vízből és levegőből állnak össze, míg a hüllők, férgek és a legtöbb rovar csak két elemből áll, tudniillik földből és tűzből. Ezek után következnek a zöldségek és a gyümölcsök, amelyek javarészét a víz elem teszi ki. Ez alapján a legkevesebb szenvedést a növények elfogyasztásával okozzuk az élővilág számára. Erre még visszatérek, de most folytassuk az érvelést a vegetárius étrend mellett. Vegyük szemügyre a tudományos bizonyítékokat.

 

ezokonyha3Tudományos aspektusból fontos leszögezni, hogy a legfrissebb kutatások rácáfoltak a vegetáriussággal szemben felhozott leggyakoribb ellenvetésre, miszerint egyoldalú és többek között nélkülözi a lényes proteinek (fehérjék) bevitelét. Ma úgy vélik a táplálkozáskutató tudósok, hogy igenis elegendő mennyiségű létfontosságú aminosav, illetve fehérje, valamint vitamin, ásványi anyag található a vegetárius kosztban, mert a szénhidrát és a zsír eddig sem volt kétséges.

Az sem elhanyagolható érv, hogy a kutatások szerint egy vegetárius szervezete általában jobban tudja feldolgozni és hasznosítani táplálékainak összetevőit, mint a nem vegetáriánusoké.

 

Fiziológiai szempontból a fogazatunkból kiindulva közelebb állunk a növényevőkhöz, mint a húsevőkhöz. Nincsenek hatalmas szemfogaink és tépőfogaink, ellenben vannak a gabonafélék megőrlésére alkalmas lapos zápfogaink. Általában a húsevők beleinek hosszúság a testük méretéhez viszonyítva lényegesen kisebb, mint a növényevőké. Márpedig az ember ez utóbbiakhoz hasonlít.

 

Spirituális szempontból nem mellékes, hogy a testünket és az auránkat egyaránt felépítő energiák milyen minőségűek. Vajon megállja a helyét az a feltevés, miszerint azok vagyunk, amit megeszünk? Nos, e szerint a leölt, illetve az elpusztított állat rezgései a részünkké válnak a táplálkozás révén. Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy átvesszük és magunkba építjük a rezgéseiket és közvetett módon a gondolataikat és az érzelemvilágukat is magunkba engedjük. S onnéttól kezdve ez hatást gyakorol ránk. Nem csak a fájdalmaikat, hanem a kevésbé fejlett tudatukat is magunkba fogaljuk ilyenkor, ami nem biztos, hogy a mi spirituális épülésünket szolgálják. Sokan azt tapasztalták, miután áttértek a vegetárius étrendre, hogy elméjük megtisztult, indulataik csillapodtak, szellemük felfrissült és kiegyensúlyozottabbakká váltak.

 

ezokonyha5Az ősi keleti tanítások hangsúlyozzák, hogy minden elfogyasztott étel komoly mérhető hatást gyakorol a szervezetünkre az alábbi módokon. A szattvikus ételek tiszták. Ilyenek többek között a hüvelyesek, a zöldségek, a gyümölcsök, a gabonafélék, a magvak, valamint a tej és a sajt. A második kategóriát a radzsikus étkek képezik, mint például a fűszerek, a savanyú és a keserű ételek. Ezek izgatják, stimulálják az emberi szervezetet. Míg a harmadik kategóriát a tamasztikus ételek teszik ki, melyek eltompítják az embert és tunyává teszik. Húsfélék, tojás, alkohol, a konzervek és az újramelegített ételek, hogy csak néhányat említsek.

 

Összefoglalva, a vegetárius étrend óriási hangsúlyt helyez a tisztaságra és az életerőre. Csakis olyan étkek elfogyasztására buzdít, amelyik ennek a két kritériumnak eleget tesz. Aki ezt a táplálkozástípust követi, az spirituális szempontból roppant jól fejlődhet és sikerrel járhatja végig az önmegvalósítás útját. – vallják a vegetarianizmus hívei.

Kevesebb alvásra van szükségük, nagyobb szellemi és fizikai teherbírásra képesek a vegetárius életmód követői saját bevallásuk szerint. Számos vallásalapító vegetárius táplálkozást irányzott elő híveinek. Például a dzsainizmus vagy épp a szikh vallás követőinek be kell tartaniuk a húsmentes táplálkozás szigorú követelményeit. Hely szűke miatt itt most nem szólnék ezen irányzatok egyéb sajátos megszorításairól.

 

A húsevés nem mindig káros!

 

ezokonyha6Nem szeretnék védőbeszédet tartani a húsevés mellett, különösen nem egy ennyire részletesen megindokolt vegetárius étrendi elemzés után. Mindazonáltal felhívnám a kedves Olvasó figyelmét néhány nem elhanyagolható szempontra.

Először is, az emberi test és aura is négy plusz egy elemből épül fel. Ezeket már a korábbiakban felsoroltam. Mindegyik létfontosságú, mindegyik egyedi arányban alkot bennünket. Van, akiben túlsúlyban van a föld elem, mert alkatilag ő így lett összerakva. Természetesen az ilyen ember temperamentuma, azaz vérmérséklete, gondolkodásmódja és érzelemvilága meglehetősen sajátos. Ehhez hasonlóan másként működik és másként épül fel az olyan ember, akiben túlsúlyban van a tűz, vagy a víz, vagy a levegő. Az éter nincs olyan meghatározó szerepben, mint a többi négy.

A húsokban nagy mennyiségben fordulnak elő az elemek, de különösen a föld elem. Bizonyos húsok, mint amilyen a marhahús, hatalmas mennyiségű földerőt tartalmaznak. Ezért akinek erre van szüksége, egy kiváló földerő forráshoz juthat a marhahús által.

Ugyanakkor, ha valaki a földre jellemző vonásokat, tulajdonságokat szeretné magában felerősíteni: stabilitás, önbizalom, szilárdság, önbecsülés, gyökerek az életben, életbe vetett bizalom és hit, akkor jótékonyan hathat jellemére a földerőt nagy mennyiségben tartalmazó marhahús. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy földerőt csak húsból lehet kinyerni, de az egyik legnagyobb koncentrátumban egyebek mellett a vörös húsokban fordul elő a föld elem.

 

ezokonyha7A második nem elhanyagolható tényező a húsfogyasztással kapcsolatban az, hogy a halál rezgését, a halálfélelem és az agónia emlékét tárolja el magában a hús. Ettől azonban meg lehet tisztítani a húst. Ma már léteznek olyan eljárások, amelyek segítségével tíz perc alatt meg lehet szabadítani a húst a káros rezgésektől, kiváltképp a halál információjától. Egy ilyen módszer a megfelelő arányok szerint megépített „házi” piramis, amelyet ha betájolnak és mindösszesen 10 percre alá helyezik a nyers húst, akkor az leválasztja róla a halál negatív rezgését. Ezáltal már nem gyakorol az előbbiekben kitárgyalt negatív, romboló hatást az energiamezőnkre, vagyis az auránkra. Így az érzelem- és a gondolatvilágunkba már nem visszük bele a károsító, lehúzó rezgéseket.

 

Harmadsorban megemlítendő, hogy bizonyos húsok rezgése igen jelentékeny, sőt magas. Ezt talán nem is hinné a rezgések világában járatlan ember. Holott a marhahús és a vadhús frekvenciája – pláne miután megtisztították a halál információjától – jótékonyan hat auránk alsó strukturális részeire és élettani szempontból is tápláló: fehérjék, nyomelemek és vitaminok tárháza.

 

Végezetül, felhívom a figyelmet arra, hogy bizonyos káros rezgéseitől megtisztított húsokat nyersen, pácolva, vagy akár szárítva is fogyaszthatunk a hőkezelést kiiktatva, ezzel pedig teljes táp és élvezeti értéküket megőrizhetjük.

 

ezokonyha8Véleményem szerint nem minősül jóvátehetetlen karmikus vétségnek a húsevés, illetőleg arra az álláspontra helyezkedem, mely szerint valamennyi (mértékletesség!) hús elfogyasztása több előnnyel jár, mint hátránnyal. De spirituális és karmikus szempontból nem feltétlenül jár rosszul, illetve nem szenved hátrányt az, aki állati fehérjét hús vagy húsféleség formájában tesz magáévá. Annak viszont elkötelezett híve vagyok, hogy figyeljünk oda mindenre, amit megeszünk, s ha már egyszer húsok mellett döntünk, akkor azt tisztítsuk meg a károsító rezgésektől. Tehát a megfelelő módon és mértékben történő húsfogyasztás által hatékonyabbá és hasznosabbá tehetjük a táplálkozásunkon keresztül is lelkünk önmegvalósító útját. A spirituális szempontból számunkra helyesen összeállított táplálkozással/étrenddel százalékos arányban kifejezve havonta akár 10%-kal növelhetjük a hatékonyságunkat, ami nem csekélyke dolog.

 

Boldog napot!

 

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..