Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Felhívás a globális valutára

Az úgynevezett BRICS – Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika – országokban hatalmon lévő kormányok és diktatúrák abban állapodtak meg, hogy új világbankot alapítanak, amelyről az elemzők azt mondják, hogy képes lehet még inkább háttérbe szorítani az egyre ingatagabbá váló USA-dollárt, és talán abban is segíthet, hogy detronizálja a dollár globális valutatartalék szerepét. A múlt héten a dél-afrikai Durban-ban tartott, immáron ötödik alkalommal megrendezésre kerülő éves csúcstalálkozón a szocialista és kommunista beállítottságú BRICS rendszerek szintén kijelentették, hogy támogatják egy új világvaluta és egy teljesen önálló globális irányítás felállítását.

 

Minden különleges elsőbbséget felvázoltak a végső megállapodásban, amelyet „eThekwini Nyilatkozatnak” neveztek el, s amely a fenntartható fejlődést népszerűsíti, mely az Egyesült Államok szerint az emberi civilizáció radikális átrendeződését vonja maga után. Szintén kulcsfontosságú a BRICS vezetők igényeinek a listáján egyebek mellett az ENSZ kezében lévő hatalom további központosítása, a kormányok még nagyobb arányú beavatkozása a gazdaságba, a nemzeti szuverenitás elleni harc fokozása, valamint globális szinten növelni a Harmadik Világ diktátorainak a hatalmat.

http://www.thenewamerican.com/

 

Az első szocialista pártokból álló szövetség, amelyet Szocialista Internacionáléként ismerünk, Portugáliában tartotta a „Tanácskozó megbeszélését”. A nemrégiben Dél-Afrikában tartott Kongresszus folyamán bejelentették, hogy a vezető kommunista-jellegű rendszerek népirtásba bonyolódtak, s a Nemzetközi Internacionálé találkozója egy olyan nyilatkozatot fogadott el, amely egy új internacionalizmusra szólít fel és új globális megállapodásokat javasol, valamint WTO átszervezését, hogy újrahasznosítsa a komolyabb bérkülönbségekből származó kereskedelmi nyereséget a valódi globális bevétel biztonsága érdekében, továbbá egy új IMF-et és egy globális valutarendszert, amelyet a személyesen Keynes fejében megfogant, sokoldalú, összegző „bancor”-rendszerre építenének.

 

Miként az az Új Amerika című lap évek óta tudósít, egyre inkább növekszik az egész bolygóra kiterjedő papírpénz iránti törekvés, miközben a magántulajdonban lévő Federal Reserve továbbra is rontja a dollárt. Nem meglepő módon a BRICS kormányok egyetértettek a Szocialista Internacionáléval és befolyásos erőkkel, amelyek egy globális központi bankot kísérlenek meg létrehozni egy új globális valutával egyetemben. A BRICS végleges Durban-i nyilatkozatában, amelyet március 27-én írt alá mind az öt nagyhatalom, a totalitárius jellegű szövetség nyíltan meghirdette, hogy ki fogja terjeszteni a Nemzetközi Valutaalap globális valutát elő-valutájának funkcióját, amelyet mi Különleges Lehívási Jogokként ismerünk.

 

„Támogatjuk a nemzetközi pénzügyi rendszer reformját és fejlesztését egy széles alapokra helyezett nemzetközi tartalékvaluta-rendszer által, amely stabilitást és kiszámíthatóságot tesz lehetővé” – jelentette ki nyilatkozatában az öt állam és felkérték a Harmadik Világ diktátorait, hogy nagyobb mértékben szóljanak bele IMF-be és a kialakuló globális pénzrendszerbe. „Örömmel fogadjuk a fennálló nemzetközi pénzügyi rendszerben lévő SDR (IMF Különleges Lehívási Jogainak) szerepéről szóló vitát, amely a Különleges Lehívási Jogok valutakosarának az összeállítását is magába foglalja.”

 

http://image.almanar.com.lb/

 

Mivel az USA nemzeti bankja továbbra is adósságalapú dollártrilliókat varázsol elő azért, hogy letétbe helyezze a cimboráival és más külföldi bankokkal, a papírpénz egyre instabilabbá válik. Anélkül, hogy beidézné a meghatározott intézményeket vagy testületeket, a BRICS kétségbe vonja az úgynevezett gazdasági „helyreállítást” és néhány „jelentős gazdaság” kormányzati elvre hívja fel a figyelmet.

A szövetség arra is figyelmeztet, hogy a „fejlett gazdaságok” – más szóval a Nyugat – központi bankjai olyan papírpénzzel árasztották el a világot, amely a BRICS vezetők szerint negatív hatással lehet a szegényebb országokra.

 

Ezért – miként azt az Új Amerika című lap alaposan dokumentálta az elmúlt években – a BRICS vezetői zöld lámpát adtak saját globális „fejlesztési” bankjuk létrehozásának, amely egy potenciális riválisa lehet a nagymértékben hitelét vesztett és kritizált IMF-nek és a Világbanknak, s amelyekről a BRICS államok azt állítják, hogy ki fogja egészíteni a már meglévő intézményeket. „A pénzügyminiszterünk riportja nyomán meggyőződhetünk arról, hogy az Új Fejlesztési Bank intézménye kifizetődő és járható út.” – jelentették ki a nyilatkozatban. – „Megállapodtunk abban, hogy egy Új Fejlesztési Bankot hozunk létre. A kezdeti hozzájárulás ehhez a Bankhoz alapvető és elegendő lenne ahhoz, hogy a Bank gazdaságilag hatékony legyen.”

 

A szakértők szerint a lépés a dollár további háttérbeszorításához fog vezetni a nemzetközi kereskedelemben; potenciálisan romboló következményekkel fog járni az amerikai gazdaságra nézve, ha és amennyiben a Federal Reserve papírpénze veszíteni fog a globális valutatartalékként betöltött pozíciójából. A találkozó oldalvonalán néhány BRICS állam – leginkább Brazília és Kína, melyek évente 30 milliárd dolláros kereskedelmet folytatnak – abban is megállapodtak, hogy egymás valutájában több tíz milliárdot fognak átváltani és lecserélik a jelenlegi nemzetközi valutatartalékot.

 

Néhány elemző csekély jelentőséget tulajdonít ennek a lépésnek. Annak dacára, hogy a világ népességének kb. a felét alkotják és a BRICS gazdaságok egyesített GDP-je 14 trillió dollárra rúg – ez nagyjából az USA gazdaságának a mérete. Azonban, ha a dollár végül bedől és elveszíti a világ tartalékvalutájának a státuszát, akkor ez a változás akár gyorsan is megtörténhet. A BRICS központi bankok és kormányok példátlan mértékben vásárolnak aranyat, valamint az üzemanyag-spekulációk lehetnek még a folyamatban lévő főbb fejlesztések.

 

http://thedaysforever.files.wordpress.com/

 

Az egész bolygót lefedő papírvalutától és központi banktól eltekintve, egy igazi világkormány felállítása állt a BRICS államok végső megállapodásában közvonalazott machinációik középpontjában. „Megújítjuk erős elkötelezettségünket az ENSZ irányába, mely a legelső sokoldalú fórum azzal a céllal, hogy megteremtse a reményt, a békét, a rendet és a fenntartható fejlődést világszerte.” – jelenti ki a nyilatkozat, hozzátéve, hogy „újra megerősítjük az elkötelezettségünket a nemzetközi jog, a többoldalúság elősegítése és az ENSZ központi szerepe iránt.”

 

Ahogyan tavaly, úgy a szövetség most is kijelentette, hogy az ENSZ-nek „központi szerepe” van a terrorizmussal kapcsolatban. Természetesen nemzetközi szinten kell foglalkozni az államközi szerződésekben a nem létező „globális felmelegedéssel”, a korábbi „globális lehűléssel”, amit ma inkább „klímaváltozásnak” neveznénk. – mondták volt a BRICS államok. – Az öt szocialista rezsim szerint tényleg nagyjából minden egyes – valós és képzelt – problémát össze kellene kapcsolni az ENSZ-szel, vagy legalábbis az olyan nemzetek közötti hatalmi szerveződésekkel, mint amilyen az Afrikai Unió.

 

„Az ENSZ általános mindenre kiterjedő tagságot élvez és a globális kormányzás középpontjában áll.” – folytatja a vitatott nyilatkozat. Kihangsúlyozzuk abbéli elkötelezettségünket, hogy együtt munkálkodunk az ENSZ-szel azért, hogy tovább folytathassuk az együttműködést és megerősítsük a sokoldalú nemzetközi közeledéseket, amelyek a jogállamon alapulnak, továbbá az ENSZ alapokmányához tartjuk magunkat… Teljes mértékben elkötelezzük magunkat egy kormányok közötti összehangolt folyamat érdekében, amely az ENSZ fejlesztési jegyzékét hivatott formába önteni.”

 

A BRICS államok által vizionált új világrend azonban merőben eltér a jelenlegitől. „Az uralkodó globális hatalom felépítményét olyan intézmények szabályozzák, amelyeket a körülmények hívnak életre, amikor a nemzetközi környezetet minden aspektusában a merőben különböző kihívások és lehetőségek szabják meg.” – értett egyet a nyilatkozatban az öt vezető, mondván, a BRICS-et fokozatosan fejleszteni és erősíteni fogják azért, hogy nagyobb szerepet játsszon a világszíntéren.

 

Az öt vezető által kívánt új világgazdasági rendszer is, amelyet az ENSZ és a különböző nemzetközi intézmények fognak irányítani, drasztikus változásokon fog keresztülmenni, ha a BRICS és szövetségeseik elérik a céljukat. „Elismerjük azt a fontos szerepet, amelyet az állami tulajdonú vállalatok játszanak a gazdaságban és ösztönözzük a mieinket, hogy tárjanak fel együttműködési módokat, osszák meg egymással az információkat és a legjobb módszereket.” – ismerteti a nyilatkozat. „Miként a világgazdaság jelenleg is átalakuláson megy keresztül, elkötelezzük magunkat az iránt, hogy új modelleket és megközelítési módokat tárjunk fel a jogos fejlődés és a benne rejlő gazdasági növekedés érdekében.”

 

http://indrus.in/

 

Ironikus módon a BRICS államok, amelyek között néhány olyat is találunk, amely a legbrutálisabb zsarnok a földön, álhűséget fogadnak az emberi jogok iránt éppen azért, hogy talpnyalóik irtózatosan a földbe legyenek taposva a lakosság összes elidegeníthetetlen jogával együtt. Ebben a nyilatkozatban a vezetők „üdvözölték” az „Emberi jogokról szóló világkonferenciát” és „beleegyeztek abba, hogy az emberi jogok területén is együtt fognak működni.”

Lehet, hogy ama BRICS államok, amelyek közé a legkegyetlenebb tömeggyilkosok közül többen is tartoznak, az ENSZ Emberjogi Tanácsára támaszkodva fognak jól működni. Valójában azonban a rezsimek a világ legbarbárabb kormányai közé tartoznak.

 

Kínában például ENSZ közreműködéssel, úgynevezett kommunista párti diktatúra terrorizálja a lakosságot a kényszerabortuszoktól az egygyermekes politikáig. Normává lépett elő a keresztények és a politikai ellenzék kegyetlen üldözése, a disszidensek belső szerveinek elvétele, a bírálók munkatáborai, a tömegmészárlások, a megbukott központi tervek stb.

A kínai kommunista pártállam valójában több mint 50 millió halálesetért felelős – valószínűleg többért, ha a több százmillió meg nem született gyermeket is beleszámítjuk –, amivel az emberi történelem legnagyobb tömeggyilkosságát mondhatja magáénak.

 

Dél-Afrikában, a világ legnevesebb népirtásra szakosodott szakértője, Dr. Gregory Stanton a „Népirtást Figyelőtől”, arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányzó Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) – a Dél-Afrikai Kommunista Párt (SACP) rezsimjéről elképzelhető, hogy kapcsolatba hozható az Afrikánerek folyamatos lemészárlásával. A Népirtást Figyelő és más megbízható források szerint a végső cél egy marxista diktatúra megteremtése, miközben megsemmisítenek minden európai származású dél-afrikait és minden lehetséges ellenzéki erőt.

 

Az ENSZ jelvényeket viselő brazil csapatokat nemrégiben úgy mutogatták, mint akik éppen brutális módon fegyverekkel foglalnak el egész városokat a tömeges és folyamatos szövetségi földszerzés részeként.

Miközben a rendszer reménytelenül próbálja fenntartani a törvényes kormányzásról szóló általános képet, a bírálók azt mondják, hogy a kormányzó Munkáspárt totális zsarnoksággá fajult Brazíliában és a környező régióban. Nem csupán néhány elemző állítja azt, hogy Brazília jelenleg a Latin-Amerikára zúduló zsarnoksági hullám főhadiszállása.

 

Természetesen az orosz hatóságoknak is megvan a jól megérdemelt hírneve, mint olyasfajta könyörtelen gengsztereké, akik szabadon gyilkolnak és fosztogatnak. A szocialista beállítottságú indiai vezetőt eközben azzal vádolják, hogy belekeveredett a nyugatiak által pénzelt eugenikai programokba, nem beszélve arról, hogy az országot örökös szegénységben tartja a túlságosan nagy, korrupt és felkészületlen kormány politikája révén.

 

Valójában, az emberi jogok ellen a BRICS államok által elkövetett jogtalanságok majdnem végeláthatatlanok és az embertelenség napról-napra növekszik. A nyugati kormányokkal kialakított, nagymértékben barátságos kapcsolatok dacára, az elemzők a BRICS államokat egy „új kommunista blokként” azonosítják. Ha egyszer megvalósul az ENSZ és „emberi jogok” általi globális kormányzásuk, akkor a világ és a népek mérhetetlenül sokat fognak szenvedni – a kritikusok szerint.

Erős nyugati ellenerő hiányában azonban a BRCS zsarnokuralkodók és csatlósaik tovább növelik a befolyásukat és az emberiséget érintő lidércnyomásos terveik szépen beérnek.

 

Alex Newman, az Új Amerika egyik külföldi tudósítója, aki jelenleg főként Európában tartózkodik, de élt már Dél-Afrikában és Brazíliában is. Itt érhető el: anewman@thenewamerican.com

 

forrás: http://www.thenewamerican.com/

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..