Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

FÖLDÖNKÍVÜLI BÁZISOK

1945 után nem csillapodtak a kedélyek. Nem lehetett tudni, hogy az elmenekült náci vezetés és a kitelepített tudósok készülnek-e még valamilyen meglepetésre. Hitler bizonytalan és tisztázatlan halála sem nyugtatta meg a világ vezetőit. Az a szóbeszéd járta, hogy a Földön több bázist is létesítettek a földönkívüliek, akik lepaktáltak a nagyhatalmakkal – az Egyesült Államok és a Szovjetunió vezetőivel – azért, hogy a világfolyamatokat finoman manipulálják. Onnantól kezdve már nem csak távoli galaxisokból érkeztek hozzánk különös látogatók, hanem itt helyben is létesítettek néhány bázist, hogy alkalmasint beleavatkozhassanak a Földön zajló történésekbe.

 

Ufók a történelemben

 

Írott történelmünk folyamán a világ csaknem valamennyi táján észleltek ufó-jelenségeket. I.e. 592-ben Kádeában Ezékiel látomásában „észlelt” egy szekeret benne négy utassal. Egyiptomban III. Thotmesz idején készült olyan papirusz, amely repülő csészealjak egész flottáját írja le, míg Kína Hunan városában találkozunk 42 ezer éves sziklarajzokkal, amelyek henger alakú tárgyakat ábrázolnak utasokkal.

A 20. században a radar korában egyre nyilvánvalóbbá váltak az ufó-jelenségek, mind a katonai, mind az általános megfigyelések. 1952-ben Washington belföldi repülőtere és az Andrews támaszpont egyaránt észlelte a radar képernyőjén az azonosítatlan repülő tárgyakat, 1975-ben Mexico City fölött egy ufó megkarcolta egy Piper PA-24 típusú repülőgép alját, 1957-ben az USA-ban a légierő RB 47-es gépét ufó követte 1120 km-en keresztül.

 

A kaliforniai Shasta-hegy vagy más néven Fehér-hegy alatt állítólag egy nagy ufóbázis található. A földalatti titkos központból az egész Földet behálózó alagútrendszer indul ki. Úgy tartják, hogy alatta létezik egy lemúriaia város, nevezetesen „Telos”. Ezzel a kérdéssel William Hamilton foglalkozott sokat.

Az ezoterikus szakirodalom több helyen említi, hogy az előző civilizációk föld alatti alagútrendszerrel voltak összeköttetésben egymással. Ez kiterjed az Antarktiszra is. Ezekben a mesterséges folyosókban 3000 km/h sebességgel suhanó vonatok közlekednek napi gyakorisággal – írják a szakértők.

 

Lehetséges, hogy a kanadai Ontario-tó alatt egy óriási ufóváros terül el. Az Ontario-tó vidékéről rendszeres arról számolnak be az emberek, hogy narancssárga gömbök emelkednek ki a vízből.

 

Antarktiszi Bázis

 

Miközben a németek meghódították az Antarktiszt, nem kizárható, hogy kapcsolatba kerülhettek földönkívüliekkel. Richard E. Byrd admirálist bízta meg az amerikai titkosszolgálat azzal, hogy találja meg és semmisítse meg Új-Berlint, a németek antarktiszi bázisát. Byrd nem aprózta el, 4700 katona, 13 hadihajó, 1 repülőgép-anyahajó, 10 vadászrepülőgép, 2 hidroplán, 6 teherszállító repülőgép, 6 helikopter és egy sor munkagép kíséretében indult neki a feladatnak. Úti célja a Bunger-oázis, a legkiterjedtebb zöld földterület az Antarktiszon.

1947-ben elképesztő dolgokat látott. Zöld oázis helyett egy hatalmas, feketefölddel borított terepet látott, tavakkal tarkítva. Az admirális személyi naplójából idézek:

„Ezt a naplót a legnagyobb titokban vagyok kénytelen írni. Eljön majd az idő, amikor a racionális gondolkodás semmivé foszlik, és el kell fogadni a kikerülhetetlen valóságot. Nincs módomban nyilvánosságra hozni a következő dokumentumot.”

„A navigációs műszerek megbolondultak, az iránytűk csak pörögnek. Nem látjuk a Napot. Mintha itt valami más forrásból jönne a fény. Odalent fákat látunk. A magasságot 300 méterre csökkentettem, hogy jobban megfigyelhessünk mindent. A hőmérséklet 23 ºC! A műszereink ismét rendesen működnek. Rádiókapcsolatot akartam létesíteni a központtal, de a készülék nem működött.  A táj normális alattunk (amennyiben ez itt normálisnak mond­ható). A távolban valamiféle város látható. Ez lehetetlen! Repülőgépünk furcsán mozog. Képtelen vagyok irányítani. Nem reagál a kormányzásra. Istenem! Két furcsa repülőgép jelent meg mellettünk. Gyorsan közelednek felénk. Korong alakúak és fényes felületűek. Egészen közel jönnek, és látom az azonosító jelzéseiket. Ez egy horogkereszt! Fantasztikus! Hol lehetünk? Ismét megpróbáltam irányítani a gépet, de nem sikerült. Valami láthatatlan erő mozgat minket.

Ahogy a két gép odaért hozzánk, a rádiónk elkezdett recsegni, majd egy hang szólalt meg angolul, feltűnő német akcentussal. Egy üzenet érkezett. »Isten hozta, Admirális, a birodalmunkban. Pontosan hét perc múlva leszállítjuk önöket. Nyugalom admirális, jó kezekben van.« A repülőgép motorjai leálltak. A gép irányíthatatlanná vált. Újabb rádióüzenetet kaptunk. »Megkezdődik a leszállás.« Nem a megszokott módon ereszkedtünk alá, hanem úgy, mintha egy láthatatlan liftben lennénk.”

Az admirálist egy Mesternek nevezett emberhez kísérték, aki a következőket mondta neki: „Admirális, elmondom, miért hozattam ide. Érdeklődésünk önök iránt már akkor elkezdődött, amikor Hirosima és Nagaszaki felett felrobbantották az első atombombájukat. Ebben a nyugtalanító időszakban elküldtük az önök felszíni világába repülő eszközeinket, hogy tanulmányozzuk azt, amit elkövettek az emberiség ellen. Látja, eddig soha nem avatkoztunk bele az önök viselt dolgaiba, most azonban meg kell tennünk, mert megtanultak kezelni egy olyan energiát, amely egyáltalán nem való az ember kezébe. Küldötteink már átadták üzenetünket az önök politikai vezetőinek, de ők nem törődtek vele. Most önt választottuk ki arra, hogy tanúskodjon a létezésünk mellett, és meggyőzze őket esztelen magatartásukról.”

Ezután az admirálist elengedték. Byrd 8 hét után lezárta az expedíciót és tájékoztatta az Egyesült Államok kormányát a történtekről. A kihallgatását követően parancsba kapta, hogy hallgasson az expedícióról az emberiség érdekében. S hallgatott, 1958-ban a halálos ágyán is csak ennyit mondott: „Expedíciónk nagy és eddig feltáratlan új területre bukkant, amely az örök titok hazája.”

 

Vlagyimir Terziski utópiája

Náci űrprogramok

 

Egy újabb, sokak által vadnak és elvetemültnek tartott eszmefuttatás volt Vlagyimir Terziski elmélete, miszerint a nácik nem csak a Földön folytattak titkos kutatásokat és fejlesztéseket, hanem a világűrben is. Sőt, mi több ez a bolondnak tartott ember, az ezoterikus hitlerizmus egyik emblematikus figurája nem kevesebbet állít, mint hogy a németek egy árja kolóniát alapítottak a Holdon.

Azt tudjuk, hogy a Thule és a Vril Társaság fanatikus tagjai mindig is az abszolutizmusra törekedtek. A tökéletes okkult tudás elnyerése, az emberfeletti ember kitenyésztése, a világ fölötti uralom megszerzése és egy ezer évig fennálló birodalom létrehozása lebegett célként szemük előtt. Úgy hírlik, hogy Hitler személyesen is kapcsolatba lépett a felsőbbrendű emberek titkos kolóniáival Tibetben. Tőlük nem csupán spirituális ismereteket, hanem komoly technológiai információkat is kapott, többek között űrutazásra alkalmas eszközök készítésére.

Releváns vagy sem, úgy tudni, hogy az első ilyen jármű 1942-ben készült el és sikerült vele elérni a Holdat. Vlagyimir Terziski leírása a csészealjról: 60 méter átmérőjű, 45 méter magas, tízemeletes volt, amelyben Schriever-féle technológiára épülő hajtóművet szereltek. Így indult a náci bázis megépítése a Holdon. A bősz Terziski szerint a Holdnak van légköre, növényzete, felszíni vize, ezért lakható égitest. A nácik alagutakat vájtak a felszín alatt és egy földönkívüli komplexumot hoztak létre.

Később a Haunibu-1 és a Haunibu-2 egységek is megérkeztek a Holdra 1944-ben. A háborús vereség után a felszereléseket az Antarktiszra szállították és az árja Hold-expedíció tovább folyt, mígnem 40 ezerre nőt a populáció égi kísérőnkön.

 

A Hold után egy újabb, minden eddiginél nagyobb szabású űrprogramba is belevágták fejszéjüket a nácik. Jelesül, a Mars meghódításába. A Haunibu-3 már erre volt hivatott. A Mars-expedícióra csak egyirányú jegyet lehetett venni, ugyanis a visszautat technikai okoknál fogva nem tudták megoldani. Mindazonáltal akadt rá jelentkező szép számmal, s a német-japán kooperáció minden akadályt megoldott.

 

Terziski szerint a NASA, a CIA, a KGB, az idegenek és egy sor nemzetvédelmi szerv folyamatosan tudott a náci űrprogramokról, de nemzetközi megállapodásokat kötöttek az eltusolásukra. Ez viszont már az összeesküvés-elméletek tárházát gyarapító teória.

 

 

Együttműködés a földönkívüliekkel

 

1947-ben Kenneth Arnold ufós élménye miatt riadókészültséget rendeltek el. Történt ugyanis, hogy a pilóta a Cascade-hegység fölött repülve nem sokkal a Roswell-incidens előtt különös, földönkívüli eredetű, nagy sebességgel közlekedő objektumokat látott. Ezután került sor a roswelli ufós esetre, amikor egy lezuhant vagy kényszerleszállást végrehajtó földönkívüli járműre bukkantak benne halott idegenekkel. Vajon mit kerestek itt 1947-ben az ufók?

 

  1. január 7-én Kentucky állam légterében Thomas Mantel százados harmadmagával vett üldözőbe egy ufót. Nem sokkal később a két gépnek vissza kellett fordulnia, de Mantel nem adta fel. Rádiója hirtelen elnémult, másnap csak az F-51 Mustang vadászgépének roncsait találták meg. Mantel rádión közölt utolsó mondata így hangzott: „Istenem! Emberek vannak benne!”

 

„A szovjetek és a demokráciák átveszik egymás legjobb tulajdonságait, és több éven át tartó folyamatok eredményeképpen nem lesz határozott vonal, ami szigorúan elválasztaná elképzeléseiket, amelyek esetleg egy közöttük kirobbanó háborúhoz vezetnének, mivel az összes ország tudományos fejlesztéseit egyesíteni kell annak érdekében, hogy a Föld népei közösen vegyék fel a harcot egy más bolygóról érkező emberek támadása esetén.” – New York Times, 1955. október 8.

 

Vajon próbálkozik-e az emberiség, azaz néhány kormány repülő csészealjak megépítésével?

Úgy hírlik, hogy igen. A kanadai Cold Lake Alberta-ban egy földalatti létesítményben zajlik ez a folyamat. Ez némiképp hasonlít a nevadai 51-es Körzethez (USA).

Mostanában úgy tűnik, hogy a világ leghatalmasabb titkos társaságai egy világkormány felállításán és a globalizált hatalom kiépítésén munkálkodnak. Ennek neve is van: Új Világrend. Milyen érdekes egybecsengés ez Hitler terveivel, nemde? A kormányok szupertitkos fegyverkezései között szerepel ufók konstruálása is. Ha jobban meggondoljuk, nem lenne nehéz elhitetni az emberekkel, hogy földönkívüliek támadták meg az emberiséget. Legalábbis a média által felkapott ufós téma, a filmipar termékei és a földönkívüliekről szóló propaganda alapján aligha lenne nehéz.

 

A világ vezetői mindig is tisztában voltak az idegenek létezésével, szándékaikkal, sőt minden jel szerint folyamatosan kapcsolatban állnak velük és globális kérdésekben egyeztetik álláspontjaikat, terveiket velük.

 

„Nem tehetek róla, de el kell mondanom, milyen könnyű dolgunk lenne az ilyen találkozók alkalmával, ha egy másik bolygóról érkező idegen faj támadása fenyegetné a Földet. Elfelejtenénk az összes apró ellentétet országaink között, és látnánk, hogy így együtt, mindannyian emberi lények vagyunk itt a Földön.” – Ronald Reagan elnök mondta Mihail Gorbacsovnak Genfben (International Herald Tribune, Párizs, 1985. december 5.)

 

„Ma Amerika felhördülne, ha a rend visszaállításának céljából ENSZ-katonák vonulnának be Los Angelesbe. Holnap viszont hálásak lennének! Ez különösen igaz lenne, ha azt mondanák az embereknek, hogy a támadás kívülről (az űrből) jönne, ami létüket fenyegetné. Ekkor történne az, hogy a világ azt kérné, szabadítsák meg őket a gonosztól. Az egyetlen dolog, amitől az ember fél, az ismeretlen. Ha ezzel a helyzettel néznének szembe, az emberek maguktól mondanának le személyes jogaikról, hogy a világkormány garantálja nekik a jólétet.” – Henry Kissinger 1991

 

Kis szürkék

Ez a földönkívüli faj a Zeta Reticuli rendszerben él és elkötelezett az emberiség fejlődése és spirituális felemelkedése mellett. Technológiailag fél millió évvel járnak előttünk. Sok harmadik és negyedik típusú találkozás kötődik a nevükhöz. Állítólag a Hold sötét oldalán és a Föld több pontján vannak bázisaik. Közülük a legismertebb a Bermuda-háromszög. A tengerek mélyén és a föld belsejében is élnek idegenek, akik egy esetleges idegen invázió esetén az emberiség oldalán lépnének be a háborúba.

Egyes kutatók gyanítják, hogy a szuperhatalmak kormányaival rendszeres kapcsolatba állnak a kis szürkék. Tudati és biotechnológiai vívmányaik (génmanipuláció, agyprogramozás, pszi-képességek) segítségével tanulmányozzák az emberi evolúciót. De egyúttal egyes kiválasztottakat fel is készítenek spirituális feladataikra.

Sokan egyetértenek abban, hogy az amerikai kormány létrehozta az Idegen Technológiák Központját. A kis szürkék a nevadai sivatagban föld alá rejtett kutatóbázis rendelkezésére bocsátottak néhány ufót tanulmányozás és próbarepülé­s céljából.

 

Magas szürkék

Jóval két méter fölötti méretükről és bőrük színéről lettek elnevezve. Feltételezhetően 1954 végén leszálltak a Légierő Holloman bázisán (Új-Mexikó) és megállapodást kötöttek a katonasággal. Az Orion csillagkép Betelgeuse vörös csillagának rendszeréből érkeztek. Az említett bázison rendszeresen megfordulnak.

 

Gyíkemberek (Reptilianidák)

Egy hüllőszerű karakterrel rendelkező, 180-210 cm magasságú humanoid faj. Különféle források szerint hajdan földönkívüli gyíkember fajok népesítették be a Földet. Thomas Castello, a Dulce bázis korábbi tisztje állítja, hogy egy szigorúan titkos földalatti létesítményben több földönkívüli faj tevékenykedik az USA nemzeti titkosszolgálataival karöltve. Idézem: „… néhány gyíkfaj [reptilians] őshonos földlakó. Az „idegenek” vezető faja a gyíkembereké… Rendkívül régi fajt jelentenek itt a Földön, a felszín alatt élnek… A gyíkemberek úgy hivatkoznak önmagukra, mint „őshonos földiek”. Talán ők azok, akiket „bukott angyalok” néven ismerünk, talán nem. Más szavakkal, mi [meggyőződésük szerint] betolakodók vagyunk a Földön… Amikor Vezető Biztonsági Technikusként dolgoztam a bázison [Dulce], napi gyakorisággal kellett kommunikálnom velük. Ha bármi probléma adódott, ideértve a biztonsági dolgokat vagy a videokamera-rendszert, engem hívattak. A gyíkemberek „dolgozó osztálya” volt az, ami rendszeresen alacsonyabb szintű működési állapotba hozta a fizikai laboratóriumot a Dulce bázison.”

A Dulce (Új-Mexikó) közelében, a Jicarilla Apache Indian Reservation területén, az Archuleta-fennsík alatt két mérföldes mélységben található egy létesítmény, amely egyes források szerint a Föld legelső és egyben legfőbb amerikai-idegen biogenetikai laboratóriuma. De ilyenekből több is létezik Colorado, Nevada és Arizona államok területén.

 

A téma szakértői azon a véleményen vannak, hogy létezik egy őshonos gyíkember faj a Földön, amely manipulálja az emberiség elitjét, beleszól vallási hiedelemrendszerek irányításában, a katonai működésünkbe, a civilizációnk és a technológiai fejlődésünk alakulásába.

 

Sárkányok (drakonidák)

Ők a Sárkány csillagkép alfájáról, Thubánról származnak. Alex Collier szerint a drakonidák hatalmas képviselői a gyíkember fajnak. Tisztánlátó képességgel rendelkeznek, módfelett intelligensek és félelmetesek. Collier úgy véli, a drakonidák a galaxis legelőször létrejött intelligens faja. Szerinte a drakonidák a katonai-ipari-földönkívüli komplexum (MIEC) csúcsán – álcázva – ellenőrzésük alatt tartják a gazdasági, a katonai, a társadalmi és a politikai folyamatokat.

 

A sort hosszasan lehetne folytatni, de ennyi talán elegendő annak érzékeltetésére, milyen komoly kutatások folytak és folynak a földönkívüli jelenségek, az idegenekkel való találkozások és a földönkívüliek támaszpontjainak tanulmányozása céljából. A sok titkosítás és agyonhallgatás tükrében vajon mennyi mindent nem tudunk még?

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..