Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Földönkívüli beavatkozás a Földön

Gaia tudatváltása az Ötödik Dimenzióba már ütemezett nem csak a Föld állandó fejlődése számára, hanem azért is, hogy foglalkozzon azzal az Ellenkező Tudatossággal, amely beavatkozott bolygónk természetes fejlődési ösvényébe. Most, hogy az emberiség ébredése felgyorsul, kezd napvilágot látni ez a Beavatkozás. Bár a lelkek még mindig érzékenyek lesznek arra, amit korábban tabutémának számított, a „leleplezés” már folyamatban van. Nekem már számos közeli találkozásom volt ezzel az energiával. Ahogyan egyre több ember fokozatosan kiterjeszti magát a többi dimenzióba, ez azt a jó érzést kelti, hogy még jobban elmélyedjünk abban, hogy a tudatosság miként is szab határokat az embernek, s hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy kivonjunk magunkat ennek hatásai alól.

 

AZ EREDENDŐ HIBA

 

A jóindulatú tudatossággal való kapcsolat elvonja a figyelmemet arról, amit én „az eredendő hibának” hívok. Ez a valami a fizikai univerzum hajnalakor következett be, ahol a tudatosság formát öltött, önmagát érzékelővé vált és képessé vált a megnyilvánulások áramlásának értelmezésére. Ezzel van egy probléma. Mivel azokon a magasabb rezgésszámokon a megnyilvánulás a gondolat sebességével történik, ezért azt kockáztatjuk, hogy még azelőtt kialakítjuk a valóságunkat, mielőtt annak szándékában állna igazából leleplezni önmagát. Bizalom, ellenőrzés, „Istent játszani”, az anyagba való erőteljes belesüllyedés számomra az „eredendő bűn”.

 

Ez a mozgató erő egy erőteljes karmikus hatást hozott létre a megnyilvánult univerzumon keresztül, amellyel mindannyian együtt élünk:

Az isteni alkotás felfedezése

még nem keveredett bele a szándékba torkoló vágyba.

 

Ez volt a teremtés központi motívuma. Itt a Földön ez a klasszikus „Ádám-Éva” történetben ölt testet: túlságosan mélyre süppedni az anyagiságba; elveszni, amint az almát elfogyasztottuk. Jó ideje már a fősodrású spirituális közösség erői azzal foglalkoznak, hogy megpróbálnak „több gazdag valóságot” létrehozni, vagy megpróbálják lelki szemeikkel látni, amire vágynak. Számomra ez egyértelműen az „eredendő bűn” visszatükröződése, ami a megnyilvánult univerzumon keresztül játszódik le. Ez éppen a beavatkozás kezére játszik. Eljött az ideje, hogy lehúzzuk szemünkről az illúzió fátylát.

 

http://www.enlightenwithtruth.com/

 

EGY ŐSI GYARMATOSÍTÓ FAJ

 

A Földön egy olyan ősi gyarmatosító szövetség – az Ellenkező Tudatosság – formájában manifesztálta ezt a karmikus tükröt az univerzum, amely a kozmosz más csillagképeiből származik. Az ő elidegeníthetetlen mintájuk a kolonizáció, az etnikai tisztogatás, más fajok kizsákmányolása és ellenőrzése éppen úgy, ahogy azt az emberiség a birkákkal, a disznókkal és a szarvasmarhákkal teszi.

Az árnyékban maradva titokba dolgoznak és roppant jártasak a fejlett megtévesztő technikákban. Azok, akik a kutatómunkával foglalkoznak, s messze túljutottak a tagadáson, éppen a kizsákmányoló és igazságtalan társadalmon keresztül figyelhetik meg a tovagyűrűző hatásokat (titokban befolyásolják számos terület vezetőit a politikától az üzleti életig).

 

A társadalmunk ténylegesen annyira igazságtalan, méltánytalan és romboló a környezetünkre nézve, hogy azt kellene megkérdeznünk, hogy szándékosan tervezték-e meg így? Mi más lehetne, ha nem egy összeesküvés, amikor a lakosság egyetlen százaléka birtokolja a vagyon legnagyobb részét a másik 99 százalék rovására? Létezik-e egy alternatív, összegző program, amit ez az Ellenkező Tudatosság megtenni szándékozik? Számomra egyetlen válasz létezik: egy dörgedelmes IGEN!

 

Tekintettel arra, hogy ők jóval fejlettebbek és rendelkeznek azzal a képességgel, hogy közbelépjenek majdnem tetszésük szerint, felépítettek egy igazi társadalmi struktúrát, s ugyanannyi figyelmet szentelnek az emberiségnek, mint az ipari élelmiszerlánc az állatoknak. Ez egy tükör, amely mindnyájunkat alapos átgondolásra ösztönöz.

 

Az emberiség nincs egyedül az univerzumban és ez idáig még éretlen kozmikus értelemben. Azt pedig sürgősen fel kell dolgoznunk, hogy az emberiségnek komoly fenyegetettséggel kell szembenéznie, egy kihívással, mely egészséges lényként egész szuverenitását és szabadságát fenyegeti.

Egy gonosz, interdimenzionális szövetség dolgozik a színfalak mögött, az árnyékban, mozgatja a hatósági szálakat, a programja pedig nem más, mint új fizikai hibridet létrehozni itt a Földön. Bár Gaiai hevesen elutasította, az Idegen Intervenció még nagyon is létezik egy körülöttünk lévő energiamező formájában – ők annak a mátrixnak a „szerelői”, amelyben élünk.

 

Jóllehet sok elmélet született már arra, hogy céljuk az olyan fontosabb (erő)források megszerzése, mint az arany, de ez csak részben állja meg a helyét. Az én saját közvetlen megtapasztalásom szerint az uralkodó programjuk szintetikus úton előállítani egy „fizikai járművet”, amely képes itt a Földön testet ölteni, ami egy nagy kihívást jelentő környezetnek van kitéve a jelenlegi interdimenzionális formáikhoz képest. A Homo Sapiens a forgatókönyvüknek az egyik állomása. Olybá tűnik, hogy a céljuk nem más, mint egy kissé szolgalelkű fajt létrehozni, amelyet ellenőrizni lehet, majd pedig keresztezni. Legalábbis ez a kétségbevonhatatlan hatás megvan és a társadalmunkban minden elmúló nappal az ő programjuk válik egyre gyorsabbá.

 

http://api.ning.com/

 

A BEAVATKOZÁS ELŐJEGYEZTETETT

 

Szerencsére létezik egy hatalmas kozmikus energiatömb, ami a Föld körül azért gyülekezik, hogy felébressze az emberiséget és ellenszegülve megakadályozza a beavatkozást. Az üzenet szándékosan lett továbbítva, miszerint egy ilyenfajta kontrollnak és manipulációnak egyáltalán nincs végső jövője; az eredet és a természetes áramlás általi átrendeződés az egyedüli útja a tartós béke és az élettel alkotott harmónia megvalósításának.

 

Miután az éteren keresztül számos alkalommal kapcsolatba léptünk már ennek a beavatkozásnak a vezető, magasabb dimenziójú erőivel, megfigyeltem, hogy egy bizonyos átrendeződés következett be a tudatosság magasabb szintjein. A siker kiváltotta ezen erők átrendeződését és jelenleg ezek teljesen szelídnek és jóindulatúnak tűnnek. Igaz, lejjebb még mindig tapasztalható ellenállás, amit meg kell lágyítani.

 

A leopárd nem változtatja meg a foltjait egyik napról a másikra. A beavatkozásnak sok rétege van. Minden rendszer, amelyről kiderítjük, hogy társadalmi szinten függünk tőle, egy mátrix energiahálót táplál. Időbe telik, amíg a különböző szintekkel szembenézünk és meglazítjuk őket, de a jóakarat most erőteljes energiákat mozgósít, hogy el tudjuk viselni. És minden egyes ember segíthet azáltal, hogy a saját lényén belül száll szembe a beavatkozással, hogy felveszi a kapcsolatot a saját magasabb rendű énjével és dolgozik azon, hogy teljesen magába fogadja azt.

 

A 2012-es tetőzéssel és azzal, hogy Gaiai az 5. Dimenzióra összpontosít, tökéletesen időszerű, hogy a beavatkozás elkezdett felbomlani és az Ellenkező Tudatosságnak legalább néhány részét most kezdjük magunk mögött hagyni, amely egy nagyon pozitív jel. Azonban még sok mindennek kell történnie. A háromdimenziós Föld jövője még bizonytalan. Ez a beavatkozás szorosan át- meg átszövi az emberi pszichét, amelynek a kibogozásán minden egyes felemelkedő embernek dolgoznia kell.

 

http://ultimatescienceblog.files.wordpress.com/

 

TELJES FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

 

Életbevágóan fontos felismerni, hogy miközben teljes mértékben érthető az ítélkezés, szemrehányást tenni és a dühöt kivetíteni teljesen szembemegy az elérni kívánt hatással. Az emberiség csak azért helyezte az Ellenkező Tudatosságot az első helyre, mert képtelen volt úgy elfogadni a Földön lévő életet, hogy meg ne próbálta volna kontrollálni, bizonyítani, gyarmatosítani és iparosítani azt. Ez az emberiség saját karmája, amely az el nem fogadásból és a bizalom hiányából fakad, amely maga után vonta a beavatkozást. Ez az „eredendő hiba” tükre, amiről korábban beszéltem, de amely minden emberben „Ádám és Éva” módjára lejátszódik:

 

túlságosan belemerülni a megnyilvánulásba – az anyagiba, ugyanakkor ezáltal elveszíteni a kapcsolatot az örök lélek érzékelésével.

 

Tehát az embereket arra ösztönzik, hogy vállaljanak teljes felelősséget és vállalják fel kellemetlen dolgaik tulajdonjogát is azért, hogy újrarendezhessék és járhassák a spirituális ösvényüket. A megoldás a felemelkedés. Míg az emberi DNS-t idővel lehet javítani, hogy új formát ölthessen magára, addig egy fenntarthatatlan helyzet alakult ki itt a háromdimenziós Földön. Gaiai megoldása az volt, hogy az 5. dimenzióra összpontosít és jelenleg a harmadik sűrűségét tisztítja.

 

A kérdés az, miként fordíthatja hasznára az emberiség az átrendeződést és hogyan működhet vele együtt? Röviden a válasz az, hogy járd az 5. Sűrűségbe vezető Öt átjáró ösvényét, ahogy azt már vázoltuk az Openhand filozófiai magjában.

 

Ezen belül a kirótt korlátozások egy teljesebb megértésének kellene segíteni a helyzet felgyorsítását.

 

http://missiongalacticfreedom.files.wordpress.com/

 

ENERGIA-IMPLANTÁTUMOK

 

Behoztam az energia-implantátumok témáját ebbe a cikkbe… Az energiaimplantátumok eltávolítása.

A legtöbb, ha nem is mindegyik ember hordozza ezeket egy bizonyos fokig. A hüllő-implantátum hatással van az emésztő rendszer tudatosságára, mivel kapcsolatban áll az emberiség „hüllő agyának” magjával. Ezen az energiamező-beültetésen keresztül lehetséges egy olyan tájkép-programot megformálni, amely a lelket töredezetté teszi és részekre osztja meg. Egy illuzórikus valóságszűrőt alkottak. Vállaljuk a viselkedésünket és a függőségeinket, amelyek mivel széles körbe elterjedtek, a legtöbben normálisként fogadjuk el. Az emberiség arra lett beprogramozva, hogy elfogadja a kizsákmányoló, fogyasztói viselkedést, amely sem őt magát, sem pedig a bolygónk természetes ökológiai rendszerét nem szolgálja.

 

Az emberekben mostanság egyre inkább tudatosodnak ezek a beültetések, mivel emelkedik a rezgésük, újra kapcsolatba kerülnek a lelkükkel és ily módon fokozódik a belső érzékenységük is. Ezek a beültetések fejfájásként, migrénként vagy a meditáció alatt a fejben lévő „zümmögésként” (zúgásként) tapasztalhatók meg; egy nem leföldelő, forgó örvényként a korona csakra fölött; egy szorító összeszűkülésként a napfonat csakrában; egymásnak ellentmondó irányimpulzusokként, amelyek elfedik a hiteles lelki erőt; és össze nem illő táplálkozási zavarokként azért, hogy csak fő tüneteknek nevezzük őket. Ez az, amiért például a lelki ösvényünk járása közben erőteljesen vezetnek, hogy gyorsulhassunk, tisztíthassunk és tisztulhassunk belülről a rezgésünk emelkedésének, energetikai szenzitivitásunk érdekében és hogy ily módon visszanyerjük személyes szuverenitásunkat.

 

A legfontosabb, hogy mihelyt tudomást szerzünk ezekről az implantátumokról, már fel vagyunk hatalmazva az eltávolításukra. Ez természetes úton megtörténik, ha követjük a lelkünk egyre inkább erősödő, rendíthetetlen belső hangját. Amennyiben követjük a megtisztulás ösvényét és újra összhangba hozzuk magunkat a lelkünkkel, akkor eljön majd az a pont, ahol az entitások többé már nem tarthatók benne az energiamezőjükben. Mihelyt tudatára ébredsz, hogyan munkálkodj, az eltávolításukra szolgáló szándékos akarat alkalmazása többnyire magától fog működni. Egyszerűen meg kell nyitnunk a szívünket a jóakarat jelenléte előtt – különösen az angyali birodalmak előtt –, és meg kell kérni őket (az energia-implantátumokat), hogy menjenek el. A kulcs, hogy fel kell ismerni azt, hogy azok maguktól fognak eltűnni, mihelyt teljesen gyakoroljuk az elfogadást és az ítélkezés-mentességet, s hogy tulajdonképpen nekünk nincs arra szükségünk, hogy meghagyjuk azokat. Ily módon a karmikus kötés felbomlik. Megtörténik a megbocsátás és nincs többé semmi, ami által azok hatalmukba tudnának keríteni.

 

KOZMIKUS SEGÍTSÉG

 

Szerencsére az emberiség nincs egyedül nagyszabású utazása során. A jóakarat kozmikus energiái nagy erővé egyesültek ebben a döntőfontosságú helyzetben, hogy a segítségünkre legyenek. A Krisztusi Tudatosság (nem a vallásos formája) aktiválja az emberi szíveket. Ez egy magasabb igazság, az igazságosság és az ítélkezés-mentes megkülönböztetés érzékelése felé vonzó erő. És az emberek felerősíthetik a jóakarat hatását azáltal, hogy kivonják figyelmüket az elméjükből és a szívükre irányítják: érezvén, hogy minek kell igazából ezután történni és hogyan kell összhangba kerülni vele.

 

Az emberiség egy döntő fordulóponthoz érkezett a történelmében. A jövő sokak számára még nem dőlt el. Most itt az ideje, hogy lerázzuk magunkról a múlt álmosító káprázatait. Annak dacára, ami eddig történt, mindenki, aki össze tudja szedni a belső akaratát a továbbhaladásra, képes a sikerre.

 

A felemelkedés mindenki előtt nyitva áll, akinek van bátorsága és meggyőződése afelől, hogy igazából választhatja azt… a Felemelkedés döntését.

 

Forrás: http://www.wakingtimes.com/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..