Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Földönkívüli járművek és idegenek a művészettörténetben – időszámításunk után

 Vatikáni Könyvtár (i.sz. 700)

Ez a kép Máriát ábrázolja Jézus sírjánál. Ez annak az „Ereklyetartó ládikáról” való képsorozatnak az egyike, amely a palesztin szent sírból tartalmaz köveket. Keletkezése kb. a 6-7. századra tehető. A Vatikáni könyvtárban került elhelyezésre, Vegyük észre a kupola alakú tárgyat a sír felett. Ha ezt valaki építette, akkor miért lebeg. Továbbá, mi a tetején lévő kerek tárgy?

 

Japán (i.sz. 900)

Ez az illusztráció egy lángoló korongot örökít meg a 900. évben Japán felett.

 

Japán (i.sz. 1000)

Ez a kép a Prajnaparamita Sutra című szanszkrit nyelven íródott szöveg. Egy 10. századi tibeti fordításából származik. A Japán Múzeumban található. A kinagyításon láthatjuk azt a két tárgyat, amelyek olyanok, mintha kalapok volnának, de vajon miért lebegnek ég és föld között? Az egyikükön látszik, hogy hajóablakok vannak rajta.

Az indiai védikus szövegek tele vannak Vimanák leírásával. A Rámájana két fedélzettel rendelkező Vimánákról ír, amelyek körkörös és hengeres repülő járművek hajóablakokkal és kupolával. A „szél sebességével” száll és „dallamos hangot” hallat.

 

Görögország (i.sz. 1200)

Az illusztráció címe „Krisztus születése”, egy 12. századi görög kéziratból származik, mely az „Evangélisták könyve” címet viseli. Ha a kép jobb felére pillantunk, két alakot láthatunk, amint éppen egy félkör alakú objektumra néznek fel, amelynek a belsejében alakok vannak. Úgy tűnik, hogy az objektum fénysugarakat bocsát ki lefelé, a születés felé. A megfigyelők közül egy pár védi a szemét – elképzelhető, hogy a művész ily módon kívánta megjeleníteni az objektum fényességét.

 

Franciaország (i.sz. 1200)

Ezek a képek, amelyek két keresztes vitézről készültek, egy 12. századi kéziratból valók, az „Annales Laurissenses”-ből (Ezek olyan könyvek, melyek a történelemről és a vallási élet eseményeiről szólnak). Ezekben egy ufó észlelést találunk a 776. évből, amely a franciaországi Sigiburgi kastély ostromakor készült. A szászok megostromolták és körbezárták a francia embereket.

Mindkét fél harcolt, amikor váratlanul egy csoport korong (lángoló pajzs) tűntek fel, s elrepültek a templom felett. Úgy tűnt a szászok számára, hogy a franciákat védték meg ezek az objektumok, mire a szászok megfutamodtak.

 

 

Franciaország (i.sz. 1338)

A bal oldali kép Jacques Legrand-nak a „Le Livre Des Bonnes Moeurs” című francia könyvéből való. Ezt a könyvet a Chantilly-i Condé Múzeumban lehet megtalálni. (ref 1338 ,297 part 15 B 8.) Néhányan azt mondják, hogy a gömb egy léghajó, azonban 1338-ban semmilyen léghajó nem volt Franciaországban.

 

Koszovó (i.sz. 1350)

A kép a Keresztre feszítés című freskóról készült, amelyet 1350-ben festettek. A két tárgy a bennük található alakokkal a freskó bal és jobb felső sarkában található. Ezen objektumok két kinagyítása látható a freskó alatt. A freskó a koszovói Visoki Dékáni Monostor oltára fölött van elhelyezve.

 

Franciaország (i.sz. 1400)

Ezt a két falikárpitot a 14. században készítették. Mindkettő Mária életét ábrázolja. Mindkét falikárpiton tisztán látható a két kalap alakú objektum. A jobb oldalit 1330-ban készítették. A bal oldalinak a „A Magnificat” a címe. Mindkettő a Burgundiában levő Beaunei Notre Dame-ban található.

 

Firenze (i.sz. 1460)

A bal oldali festményt Paolo Uccello (1396-1475) készítette és „La Tebaide” a címe(kb. 1460-65. között festette).  A jobb oldalra kinagyított kép egy vörös csészealj alakú ufót mutat Jézus közelében. A Firenzei Akadémián függesztették ki.

 

Olaszország (Itália), 14. sz.

Ez a kép Jézust és Máriát ábrázolja, s úgy tűnik, mintha lencse alakú felhőkben lennének. A festmény a „The Miracle of the Snow” (A havazás csodája) címet viseli és Masolino Da Panicale (1383-1440) festette. Az olaszországi Firenzében található Santa Maria Maggiore templomban tekinthető meg.

 

15.sz.

Piero Della Francesca számos festménye, amelyek közé a „Krisztus megkeresztelése” (1450) is tartozik, olyan lencse alakú felhőket ábrázol, amelyeket sokan ufóknak hisznek.

 

Róma

A bal oldali kép egy Rómában történt ufó észlelésnek a reneszánsz ábrázolása, melyet Prodigiorum liber című könyvében részletez Julio Obsequens római történész: „Valamiféle fegyver- vagy rakétaszerű dolog nagy robajjal emelkedett fel a földről és magasra szállt fel az égbe.”

 

15.sz. eleje

A festmény címe „Krisztus és a Szűz közbenjárása”, s a 15. század eleje táján készítette Lorenzo Monaco. Istent ábrázolja az égben, amint furcsa, korong alakú felhők vannak alatta. A New York-i Metropolitan Múzeumban tekinthető meg.

 

 

Belgium

Ez egy olyan festmény, amelyet a belga Earls D’Oltremond-ban tartott bútor fa fiókos szekrényére festettek.  Mózes megkapja a táblákat és a közvetlen közelében számos tárgy tűnik fel az égbolton. A művész kilétének és a mű készítésének dátuma ismeretlen. Ez alátámasztja azon állításokat, amelyek szerint sok bibliai eseményt meg lehet magyarázni akkor, ha figyelembe vesszük az ufókat és az idegeneket, minthogy a fejlettebb technológiák magyarázatot adhatnak az olyan események közül néhányra, mint a tűzzel való írás a kőre vagy a Vörös tenger kettéválasztása stb. … A magasabb szintű technológiák megmagyarázhatják, hogy hogyan jöhetett létre néhány hőstett.

 

1465

Egy szivar alakú ufó egy lángoló koszorúgerendaként tűnik fel az égbolton az Angelo de Tummulillis Notabilia Temporum-án IV Enrico uralkodása alatt.

 

1486

Ezt a festményt Carlo Crivelli (1430-1495) készítette 1486-ban és a The Annunciation with Saint Emidius (Kinyilatkoztatás Szent Emidius-szal) címet viseli. A londoni Nemzeti Galériában van kiállítva.

A korong lakú objektumból ragyog le egy vékony fénysugár Mária fejének koronájára.

 

1490

Ez a kép a Szűz mennybemenetele címet viseli és Anon készítette 1490 táján. Ismételten figyeljük meg a korong alakú felhőket.

 

Görögország (15. század)

Ez a kép egy Mount Athos-ból (Görögország) való 15. századi, címmel nem rendelkező olasz freskónak a vázlata. János apostolt ábrázolja, amint a Biblia Jelenések könyvét mondja tollba egyik fiatal tanítványának. A bal felső sarokban egy ragyogó ovális objektum részlete látszik, amiből fénysugarak célozzák meg János fejét. A jobb felső sarokban egy jellegzetes korong formájú objektum van, amely egy pontra irányított fénynyalábot bocsát ki magából. Talán valakinek megvan ennek a freskónak az eredetije?

 

Kijev (15. század)

Ez a 15. századi freskó Kijevből való. Jézus látható rajta egy rakétaszerű szerkezeten.

 

 

Itália (i.sz. 1500)

Ennek a festmények a címe „The Madonna with Saint Giovannino”. Domenico Ghirlandaio (1449-1494) festette a 15. században és a Palazzo Vecchio Loeser kollekciójának a részét képezi. Mária jobb válla fölött egy korong alakú objektum található. Lejjebb látható ennek a résznek, egy férfinak és egy kutyának a kinagyítása, amint éppen feltekintenek az objektumra.

 

Bruges (1538)

Ez a falikárpit a Nyár diadala címet viseli és 1538-ban Bruges-ben készült. Jelenleg a Bayerisches Nemzeti Múzeumban található. A falikárpit tetején több korong alakú objektum is tisztán kivehető. Vannak, akik úgy spekuláltak, hogy ezek szigetek. Amennyiben így van, akkor ezek  a szigetek az égbolton lebegnek.

 

1557

Ez a kép Conrad Lycosthenes (1518-1561) által írt Prodigiorum Ac Ostentorum Chronicon című könyvben található. (Basel: Henricpteri, 1557.) Egy 1479-ben Arábiában történt ufó-észlelést ábrázol. A könyv az Ausztrál Múzeum Kutatási Könyvtárában található.

 

Nuremburg (16. sz.)

Ez a kép egy valódi észlelésről készült, melyre 1561. április 14-én került sor Nuremburgban. A helyi napilapban is megjelent és Hans Glasser készített róla egy fametszetet. A gömbök, a keresztek és a csövek elkezdtek egymással harcolni, majd ez egy órán át tartott. Ezután mind a földre hullott, mintha tüzeltek volna rájuk, majd lassan eltűntek, miközben hatalmas gőzt bocsátottak ki. Később egy fekete lándzsaszerű objektum tűnt fel és az egész esemény egy isteni figyelmeztetésként hatott.

A kép a Wickiana Kollekcióban található a Zürichi Központi Könyvtárban.

 

Svájc (i.sz. 1566)

Ezt a napilapban található képet Samuel Coccius készítette, aki egy 1566-os svájci ufó-észlelést ábrázolt Basel felett. „Nagy fekete gömbök” jelentek meg az égen.

A kép a Wickiana Kollekcióban található a Zürichi Központi Könyvtárban.

 

San Pietro (i.sz. 1600)

A festmény címe Az oltáriszentség dicsőítése és Bonaventura Salimbeni festette 1600-ban. Vegyük észre a szputnyik műhold készüléket. San Pietro-ban a San Lorenzo templomban található. Egyesek úgy tekintenek rá, mintha a Föld stilizált ábrázolása lenne, de én ide vettem, mert érdekesnek tűnik.

 

Hollandia (1660)

Ez az illusztráció két holland hajót ábrázol az Északi-tengeren, amint egy, az égbolton lassan mozgó tárgyat észlelnek. Úgy tűnik, mintha két különböző méretű korong lenne. Ennek leírását tartalmazó könyvek egyikének a címe: Theatrum Orbis Terrarum (Blaeu admirális írta). Ezek a könyvek különböző szerzők cikkeiből készült összeállítások és a tengeren töltött hosszú szolgálatokról, kartográfiai információkról, stb. szóló leírásokat tartalmazzák.

 

Franciaország (17. sz.)

Ez egy francia zseton, melyet 1680-ban készítettek, ami egy érmeszerű oktatási eszköz, amelyet gyakorta arra használtak, hogy az embereket segítsék a pénzszámolásban, vagy olykor arra, hogy a pénzt helyettesítsék vele a pénzben történő játékokban.  Ez kb. egy amerikai negyeddolláros méretű és hasonlít arra a több ezer egyéb, különféle vallási és oktatási céllal készül zsetonra, amiket Európában gyártottak és használtak a 16-17.században. Úgy tűnik, hogy megemlékezik egy tárcsa alakú ufónak az észleléséről. Néhány kutató úgy véli, hogy a bibliai Ezékiel kerekét reprezentálja. A latin felirat ‘OPPORTUNUS ADEST’ jelentése: Íme, itt van az alkalmas időben.

 

Németország (i.sz. 1697.)

Még több korong! Ez a kép egy ufó-észlelést ábrázol a németországi Hamburg felett 1697. november 4-én. Az objektumokat „két ragyogó kerékként” írták le.

 

Mtskheta, Grúzia (17. sz.)

Egy 17. századi freskó, amely a Svetishoveli Katedrálisban található Mtskheta-ban (Grúziában). Figyeljük meg a két csészealj alakú tárgyat Krisztus mindkét oldalán.

A két nagyításon láthatjuk, hogy belül arcok is vannak.

 

1710

Ezt a képet a flamand Aert De Gelder készítette, címe: Krisztus megkeresztelése. 1710-ben festette és ma a Cambridge-i Fitzwilliam Múzeumban található. Egy korong alakú objektum fénycsóvákat sugároz le Keresztelő Szent Jánosra és Jézusra.

 

1742

Ez egy pillantás a Philosophical Transactions 42. évfolyamába, amely 1742. december 16-án történt észlelésről számol be. Ennek mentén egy kortárs rekonstrukció van, amely egy színekkel megrajzolt tárgyat ábrázol.

 

Anglia (1783)

Ez az illusztráció egy 1783. augusztus 18-án este 9.45-kor megtörtént észlelést ábrázol, amikor is a Windsori Kastély teraszán álló négy szemtanú egy világító tárgyat figyelt meg a London környéki égbolton Angliában. Az eseményt a Royal Society következő évi Philosophical Transactions-ban jegyezték fel. A beszámoló szerint a szemtanúk egy téglalap alakú felhőt észleltek, amint az többé-kevésbé párhuzamosan mozgott a horizonttal. Eme felhő alatt egy világító tárgyat lehetett látni, amely nem sokkal ezután egy gömb alakú vált, tündöklően világított, s megállt félúton. Eleinte úgy látszott, mintha ez a furcsa gömb alakú tárgy világoskék lenne, majd később a fényereje fokozódott és hirtelen megint elindult kelet felé. Ezután az objektum irányt változtatott és a horizonttal párhuzamosan haladt mielőtt dél-kelet felé eltűnt volna. A fény, amelyet kibocsátott, tüneményes volt. Bennünket és a tájon mindent bevilágított. A képet Thomas Sandby – a Királyi Akadémia egyik alapítója –, valamint a testvére, Paul, örökítette meg. Mindketten tanúi volt az eseménynek.

 

Japán

Ez az illusztráció az Ume No Chiri (A sárgabarack beporzása) című könyvből származik, amelyet 1803-ban adtak ki. (Haratono tengerpart) Hitachi no Kuni-ban (Ibaragi Prefektura, Japán) található Haratonohama-nál egy külföldi hajó és legénysége egy furcsa objektumnak volt a szemtanúja. A leírásban szereplő magyarázat szerint a külső borítása fémből és üvegből készült, valamint a leírásban bemutatott különös írásjelek látszottak a hajó belsejében.

 

Ausztrália (1837)

Ezek az illusztárciók Grey főhadnagy könyvéből valók: „ 1837es, 1838-as és 1839-es Északnyugat és Nyugat-Ausztráliában tett felfedező expedíciók naplói”. www.hesperianpress.com.

Ő egy expedíciót vezetett a 19. században az Észak-Ausztráliában található Kimberley tartománybeli Glenelg folyó közelében található néhány barlangba. Ezekről úgy vélte, hogy az őslakosok előtt készülhettek.

 

forrás: http://www.in5d.com/

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..