Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

FRANZ BARDON ÉLETE

2. rész

 

Franz Bardon egy tizennégy éves fiú alakjában érkezett a Földre, hogy Viktor Bardon nevű apjának szellemi mentora lehessen. Viktor Bardon tisztánlátó volt, de valódi mester iránymutatása nélkül nem tudott közelebb kerülni a mágia misztériumaihoz. Ezért az Isteni Gondviselés egy különlegesen fejlett lelket rendelt mellé.

 

Franz Bardon Önvalója egy emberöltő alatt több küldetést hajtott végre: nem csak apja spirituális vezetése, hanem a kölcsön vett test karmája és még többféle szellemi misszió teljesítése várt rá. Személyében a hermetika (ősi egyiptomi beavatotti tudás és varázslatok) nagy tanítóját tisztelhetjük.

Azok kedvéért, akik jártasabbak az ezotériában, megemlítek néhány olyan nevet, akik alakjában alighanem Bardon szelleme inkarnálódott (öltött testet): Hermész Triszmegisztosz, Lao-ce, Nostradamus, Rober Fludd, Saint Germain gróf, korábbi időkben az ő szelleme lakozott tyanai Apolloniusban. De most folytassuk életének további izgalmasabb epizódjaival.

 

Frabato (Franz Bardon művészneve) előrelátó – jövőbe látó – képességének köszönhetően tájékozódott a világ eseményeiről. Látta, hogy a Föld körül gyülekeznek a viharfelhők: közeledett a vég. Esztelen gyilkosságokat, vérfürdőt, fejvesztett menekülést, kínokat és üldöztetést látott közelegni az emberiség felé az Akasha Krónikában, a Beszélő Fény Krónikájában, mely a múltat, a jelent és a jövőt tartalmazza. Azonban a Hallgatás törvénye kötelezte őt. Tisztán látta azt is, hogy bár előre tud mindenről, egyetlen egy pontját sem változtathatja meg a saját sorsának, mert a Karma törvénye ezt nem engedi. Ő sem kivétel, ő sem kerülheti el a sorsát, amelynek beteljesítésében a Fény Testvérei támogatják őt.

Másnap reggelizni indult. Egy félreeső mellékutca teraszát választotta ki, hogy reggelijét elköltse. Akaratlanul fültanúja volt egy kis baráti társaság magánbeszélgetésének: egy optikai műszereket gyártó személy, egy bankigazgató és egy kémia professzor folytatott élemedett vitát bizonyos metafizikai és okkult kérdésekről. Frabatot felcsigázták a hallottak, ami a kis kompánia egyik tagjának rövidesen fel is tűnt. Megszólították őt és asztalukhoz invitálták. Csakhamar felismerték, hogy furcsa, átlagosnak tűnő vendégük és akikről az újságok cikkeznek egy és ugyanazon személy. Mindhárman meghallgatták az elmúlt hetek történéseit Frabato tolmácsolásában és elhatározták, hogy ügye mellé szegődnek.

 

Mindenféléről faggatták Frabatot. Egy esti beszélgetésük alkalmával parázs vita alakult ki a körül, hogy irányíthatja-e sorsát az ember vagy sem. Frabato ezúttal sem hazudtolta meg önmagát. Fogadást kötött arra, hogy a professzor éjfélkor a lőporraktárnál lesz. Ha nem, akkor elhiszi, hogy valóban irányítható a sors komolyabb okkult képzettség nélkül is.

A professzor elhatározta, hogy érvényt szerez a saját igazának és rácáfol Bardon elméletére. A gondolat, hogy tekintélyén csorba eshet és a mágusnak igaza lehet, egész nap nem hagyta nyugodni. A késődélutáni órákban egyik baráti társasága unszolásának engedve a professzor színházba ment, s az események elfeledtették vele korábbi gyötrő aggodalmait. Hazafelé menet dulakodásba keveredett két részeggel. Az egyik kést rántott, majd üldözőbe vette. A professzor fejvesztve menekült, mígnem az egyik sarkon Frabato toppant elé váratlanul, aki szembenézett az üldözővel és egy kabbalisztikus formula segítségével feloldotta a helyzetet.

 

Bardonélete3

 

A következő estét az optikai készülékeket gyártó úr díszvendégeként töltötte el. Az előző este történtek végighallgatásától megszeppent társaság kerülgette a spirituális témát, így Frabatonak telepatikus képességeivel volt elegendő ideje feltűnés nélkül végigméricskélni asztaltársasága személyes gondolatait. Végül maga terelte a szót az okkultizmus felé. Rátért a mágikus tükrök és kristálygömbök témájára és rövid úton bizonyítékokat szolgáltatott arra nézve, miként lehet a jövőt látni. Egy premier előtt álló művésznőt megnyugtatott a felől, hogy mekkora siker várja, míg egy üzletembernek a csődbe jutását jósolta meg, ami később bekövetkezett. Majd ezt követte vendéglátója húgának esete. A kislány betegen feküdt az emeleten és keservesen sírt, amiért nem tud Frabatoval találkozni. Ezt érzékelte a mágus és mindenki előtt szóvá tette történetét.

Nem sokkal később már Frabato mellett ült a 23 éves jobb oldalára teljesen bénult lány. Örömtől sugárzott az arca, hogy a híres vendég történeteit meghallgathatja. Bardon olvasott asztaltársasága gondolataiban. Tudta, hogy várnak tőle valamit. A fiatal lány felé fordult, magában engedélyt kért az Isteni Gondviseléstől, hogy meggyógyíthassa a lányt. Megkapta. Mélyen a lány szemeibe nézett, aki gyorsan elaludt. Feszült várakozás következett. Nagyjából két perc után a lány magához tért, mintha mély álomból ébredne. Frabato közölte vele, hogy meggyógyult. A lány hitetlenkedve tekingetett körbe. Majd megmozdította a jobb keze ujjait, behajlította a könyökét, azután Frabato felsegítette és megtette vele az első néhány lépést. Ezt követően a lány önállóan is képes volt járni. Másnap reggel a házigazda felajánlotta külvárosi házát Frabatonak, hogy vegye azt birtokba, amíg a városban tartózkodik.

 

Bardon gyorsan beleolvadt új környezetébe. Folyóiratok számára publikált, riportereknek adott interjút és a karma lehetőségeihez mérten gyógyította a hozzáforduló betegeket. Egyszer rendelés után egy professzor kereste fel, akivel sétára indult. Nyitott gondolkodású régebbi ismerőse volt, aki a természet szellemeiről és az elementálokról faggatta. Verőfényes napsütésben sétálgattak a természet lágy ölén. A mágia hatalmát bemutatandó és mert azon a vidéken már régóta a szárazság volt az úr, Frabato úgy döntött, hogy esőt fog fakasztani. A professzor először kételkedett ebben, mivel semmi előjelét nem látta, hogy pár percen belül ömleni fog az eső. Ekkor a mágus leült, pár percig csendben maradt, mintha meditált volna. Majd hamarosan szakadni kezdett az eső. Időközben visszaindultak a házba és az esőcseppek csak oda nem estek, ahol éppen ők haladtak. Majd végezetül Frabato elállította az esőt és válaszolni kezdett a professzor kérdéseire.

 

Bardon a munkáiba vetette magát. Álnéven publikált és szoros barátságokat kötött, csakhamar megszeretette magát híveivel, s persze ellenségei is szép számmal akadtak, de velük nem törődött. Egy napon Frabato elhatározta, hogy világkörüli utazásra indul. A legnagyobb városokat látogatta meg, ahol rövid ideig beavatottként, vagy mint a szellemtudomány tudója tevékenykedett. Ez a körútja évekig tartott. Végül visszatér szülővárosába és egy nyugalmasabb jövőt szeretett volna felépíteni, ha az a „volna” ne lett volna. Sajnos a világ már egy hatalmas tisztulás küszöbén állott: a háború sötét leple lassacskán ráborult Európára, s az egész Földre. Nem várt jó sors sem az emberekre, sem a beavatottakra.

 

Egyik éjszakán Frabato a dolgozószobájában meditált, amikor a titkos nevén szólították. Tudta, hogy a Fény Testvérei hívják ritka gyűléseik egyikére. A Fény Testvérei a kozmikus rend fenntartására született szervezet, amely a legmagasabb fokozatú beavatottakat tömöríti magába. Egy vezetőből, 12 adeptusból, 72 megvilágosodottból és 360 mesterből áll. Ez a szervezet nem a fizikai világban szokott tanácskozni. Ez történt akkor is. A Fény Testvérei meghallgatták vezetőjük beszédét és tanácsait, amelyek a világ várható sorsára vonatkoztak. Ebben mindegyikük szabad akaratából vállalhatott és vállalt is szerepet. A vezető kiosztotta a felelősségteljes feladatokat a résztvevőknek. A legnagyobb mágikus képességekkel rendelkező, isteni hatalommal felruházott Frabato is úgy döntött, hogy hozzájárul az Isteni Gondviselés Nagy Művéhez akkor is, ha a legnagyobb nehézségekbe is fog ütközni feladata végrehajtása.

Franz Bardonra különleges feladatott ruházott az Isteni Gondviselés, melyre rögtön az ezt követő cikkben térek ki, de röviden most is összefoglalom. A bölcsesség könyvének első 4 lapját kell az emberekkel megosztania megfelelő írásművek formájában. Ez az Isteni Gondviselés ajándéka az emberiségnek, nevezetesen, hogy megismerhesse a hermetikus beavatás első lépéseit.

Frabato először ellenvetésekkel ért a felkéréssel szemben, mert túl súlyosnak érezte a terhet. Egyik testvére sem vállalta el helyette a feladatot, ezrét a Rend vezetője ismét Bardonhoz fordult, aki mélységesen átérezte feladata horderejét: a valódi mágikus beavatás nyilvánosságra hozatalát. A vezető szavai megnyugtatták a mágust és végül elvállalta a hatalmas kihívást.

Majd az Úr Hangja szólt hozzá. Megtudta, hogy a feladatért cserébe nem kell többet testbe költöznie és tanárként csak a szellemi világokban kell tevékenykednie. Ugyanakkor rengeteg támadás fogja érni őt. Betegségek fogják gyötörni a testét, komoly üldöztetésben lesz része és az életét fogják ellenségei fenyegetni. Ezen felül mágikus képességeit innentől kezdve nem használhatja a nyilvánosság előtt, sőt a megtévesztés minden módszerét bevetve lepleznie kell azokat. Tevékenységének legalizálása céljából a lehető legalaposabban el kellett sajátítania az orvostudományt. Nagyjából így szólt az elismerése és a megbízatása. Ezzel véget ért a Fény Testvéreinek gyűlése.

 

Frabato tanulni kezdte az orvoslást és pár év múlva képzett doktorként és természetgyógyászként praktizált. Közben a nagyvilágban sorra oszlatták fel az okkultista társaságokat, sokakat letartóztattak és kivégeztek. A világ még soha nem látott akkora pusztulást, mint a második világháború hat évében. Frabato fogadalmához híven nem használta sorsa jobbítása érdekében a mágikus képességeit. Megjárta a koncentrációs táborok poklát (Beslauban és Troppauban tartották fogva), ahol válogatott kínzásoknak vetették alá, mert nem volt hajlandó képességeit a fanatikusok szolgálatába állítani.

Halálraítélték, de a koncentrációs tábort éppen akkor érő bombázása megmentette őt. Kiszabadult és visszatért szülőhazájába. Gyógyíthatatlannak ítélt betegekkel foglalkozott sikeresen, természetesen mindig csak annyit segített, amennyit a karma szabályai lehetővé tettek.

Egyik éjjelen váratlanul a Fény Testvéreinek vezetője szólította és felajánlotta neki a tizenkét fős Öregek Tanácsában megüresedett egyik helyet. (Az egyik tag ugyanis szabad akaratából visszaolvadt az Ősi Fénybe, a Teremtő Tudatba.) Ez a létező legnagyobb megtiszteltetés volt Bardon számára. Majd a vezető emlékeztette küldetésére, a mágia misztériumainak feltárására. Frabato azt is megtudhatta, hogy írásai világszerte el fognak terjedni és mindenki, aki az igazságot és a bölcsességet keresi, megismeri majd a művét. Ezek után Bardonnak már nem volt ellenvetése, mestere szavai végképp meggyőzték, és nekilátott élete nagy művének végrehajtásához.

 

Boldog napot!

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..