Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Galileo Galilei elveszettnek hitt levele feltárja, hogy a bolondját járatta az inkvizícióval és függetlenné tette a tudományt a vallástól

A régóta elveszettnek hitt hétoldalas levelet Galileo Galilei írta egyik barátjának 1613. december 21-én. G. G. monogramokkal írta alá. Ez a fontos történelmi dokumentum nyújtja az egyházi hatóságokkal folytatott tudományos csatározásának a legfajsúlyosabb bizonyítékát.

E levél Galilei érveit vonultatja fel az egyház ama doktrínájával szembe, mely szerint a Nap kering a Föld körül. A levelet egy hibásan keltezett könyvtári katalógusban fedezték fel Londonban. Napvilágra bukkanása és elemzése feltárta azokat az új kritikai részleteket a történettel kapcsolatban, amelyek a csillagász eretnekséggel való megvádolását eredményezték 1633-ban.

 

A levélből több másolat is készült, s kettő eltérő változat létezik: az egyiket a római Inkvizícióhoz küldték, míg a másik kevésbé lobbanékony nyelvezetű. Azonban, mivel az eredeti levelet elveszettnek vélték, nem tisztázott, hogy a felháborodott papság manipulálta-e a levelet, hogy az eretnekség vádja megizmosodjék – Galileo valami ilyesmire panaszkodott a barátjának –, illetve hogy Galileo írta-e a kemény hangvételű változatot, majd pedig saját szavai finomítása mellett döntött.

 

Az újonnan előkerült levél megjegyzéseket és módosításokat tükröz, továbbá a kézírás-elemzés feltételezi, hogy Galilei írta. E lágyabb hangvételű változatnak egyik másolatát megosztotta egyik barátjával, azt állítva, hogy ez az eredeti, továbbá sürgette, hogy küldje el azt a Vatikánnak.

 

A levél legalább 250 éve a Királyi Társaság birtokában van, de elkerülte a történészek figyelmét.

 

Salvatore Ricciardo által került újra napvilágra, aki egy posztdoktori történész a Bergámói Egyetemen Olaszországban, aki augusztus 2-án egy másik céllal látogatott oda, majd átböngészte az online katalógust.

 

„Elképzelhetetlennek tartottam, hogy egy olyan levelet fedeztem fel, amit gyakorlatilag minden Galilei-tudós reménytelenül elveszettnek hitt.” – mondja Ricciardo. – „Még inkább hihetetlennek tűnt, mivel a levél nem egy sötét könyvtárban, hanem a Királyi Társaság bibliotékájában pihent.”

 

Ricciardo a Bergamói Egyetem konzulensével, Franco Giudice-vel, valamint a Cagliari Egyetem történészével, Michele Camerota-val, írja le a levél részleteit és folyományait egy cikkben, mely a Királyi Társaság gondozásában lévő a Jegyzetek és Feljegyzések című folyóiratban jelent meg.

Galilei 1613-ban írt leveket Benedetto Castellinek, a Pisai Egyetem matematikusának. Ebben Galilei először ad hangot abbéli véleményének, miszerint a tudományos kutatásnak függetlennek kellene lennie a teológiai doktrínától.

 

Érvelése alapján nem kellene szó szerint venni a Bibliának a csillagászati eseményekre vonatkozó, szűkszavú utalásait, mivel az írnokok leegyszerűsítették ezeket a leírásokat azért, hogy azokat a köznép is megérthesse. A vallási hatóságok másként érveltek – írta – ők nem rendelkeznek szakértelemmel ennek megítéléséhez. A leglényegesebb, hogy kifejtette, hogy a Föld Nap körül keringő heliocentrikus modellje – amit a lengyel csillagász, Nikolaus Kopernikusz 70 évvel korábban vetett fel – voltaképpen nem mond ellent a Bibliának.

 

Galilei Castellinek címzett levele vihart váltott ki.

 

A két ismert, fennmaradt verzió közül az egyiket a Vatikán Titkos Archívumában őrzik. Ezt a változatot küldte 1615. február 7-én a római Inkvizíciónak egy dominikánus barát, Niccolo Lorini révén.

 

A történészek úgy tudják, hogy Castelli ezt követve visszajuttatta Galilei 1613-as levelét hozzá, majd február 16-án Galilei írt Piero Dini barátjának, egy római papnak és felvetette, hogy az Inkvizíciónak küldött Lorini-változatot lehet, hogy meghamisították. Galilei csatolta a leveléhez a dokumentum egy kevésbé uszító változatát, amiről azt állította, hogy a helyes verzió, majd pedig arra kérte Dini-t, hogy juttassa el a vatikáni teológusokhoz.

 

A Dini-nek szóló levelében az ellenségei „gonoszságáról és tudatlanságáról” panaszkodik, tovább abbéli aggodalmának ad hangot, hogy esetleg az Inkvizíciót megtévesztheti ez a csalás, amely a buzgalom és az igazságosság köpönyegében terjed.

 

A különböző gyűjteményekben legalább egy tucat másolat hever Galilei Dini-nek küldött leveleiből.

 

A két változat létezése zavart keltett a tudósok között a tekintetben, hogy melyik lehet az eredeti.

 

A karcolások és a módosítások alatt a Ricciardo által felfedezett, aláírt másolat mutatja Galilei eredeti fogalmazását – ez ugyanolyan, mint a Lorini-féle változat. A változások sokatmondók. Az egyik esetben Galileo bizonyos biblia tételekre hivatkozik úgy, mint amik „hamisak, ha valaki szó szerinti veszi az értelmüket”. Áthúzta a „hamis” szót, majd a „eltér az igazságtól” szavakkal helyettesítette azt. Egy másik részben megváltoztatta a Szentírásra való hivatkozását a legalapvetőbb dogmák „eltitkolásáról” a visszafogottabb „elfályolozására”.

 

„Különösnek tűnik, hogy évszázadokon át eddig nem vették észre, mintha átlátszók volnának. A hibás keltezés lehetett az egyik oka annak, hogy a levelet nem vették észre a Galileivel foglalkozó tudósok” – közli Giudice.

 

A Castelli-nek írott Galilei levél világosan jelzi az egyik első kísérletet arra vonatkozóan, hogy a tudományt függetlenné kell tenni a vallásról.

 

A cikk alapjául szolgáló forrás: http://www.ancientpages.com/2018/09/22/galileo-galilei-long-lost-letter-reveals-his-attempt-to-fool-the-inquisition-and-make-science-independent-from-religion/

 

A cikket írta és szerkesztette: Száraz György

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

 

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/

Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/

Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/

Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/

Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/

Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ébresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/

Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ízisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

 

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Boldog napot

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature