Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Génsebészet az ősi időkben

Földönkívüli őseink a galaxisunk egy távoli bolygójáról jöttek a messzi múltban. Megérkezvén a Földre, elhintették az élet magvait és megteremtették az újabb kori embert. Megtanították az embert a tudományokra és egy civilizált világot hoztak létre. Műveltségek sarjadtak egymás után a régi és az új világban.

 

Egy napon magunkra hagytak bennünket és istenekként kezdtük őket imádni. Ígéretet tettek arra, hogy egy napon majd visszatérnek! Az olvasóim nem fognak meglepődni a fent említett kijelentésen. Ellen Lloyd Hangok a legendabeli időkből című könyve az ősi asztronauták teóriáján alapszik, s írásai java része a földönkívüli történelem előtti látogatásokról szól.

 

Mi teremtettünk titeket – A világűrből jöttünk

 

Az ember mindig álmodozott a világűrről. A történelem folyamán a planéták és a csillagok mindig is megigézték az emberiséget. Ha az űrhajónk egy napon valamikor a jövőben a naprendszerünkön kívülre repíthetne bennünket, akkor vajon útra kelnénk-e, hogy lássuk és megcsodáljuk az idegen világok szépségét? Nagy valószínűséggel megpróbálnánk egy emberi kolóniát létrehozni valamelyik effajta bolygón.

 

Miért esik egyeseknek annyira nehezükre annak a lehetőségnek a megfontolása, hogy a távoli múltban a bolygónkat a csillagrendszerünk egy távoli szegletéből származó űrutazók látogatták meg?

Amióta az univerzum számos intelligens lénynek ad otthont, csupán logikus feltételezés az, hogy a Földet számos különféle faj könnyedén felkereshette a történelem előtti időkben. Ők ellátogathattak erre a bolygóra, megalkothatták az emberiséget és háborúzhattak egymással, illetve más földönkívüli fajokkal. Okíthatták az emberiséget olyan tudományokra, mint amilyen a csillagászat, a matematika, a kohászat és a mezőgazdaság egyebek mellett. Ezek az isteni lények helyreállíthatták az éltetet a bolygónkon minden egyes kataklizma után. Olyan hatalmas volt a tudásuk és akkora erőkkel rendelkeztek, hogy idővel az emberek istenekként kezdték el kezelni ezeket a földönkívülieket.

 

Akik berzenkednek az ősi asztronauták elméletével kapcsolatban, gyakorta meg szokták kérdezni, hogy létezi-e bármilyen bizonyíték az ősi földönkívüliek látogatására? A válasz ez: igen. Ténylegesen hagytak hátra számunkra nyomokat a csillagistenségek a világ minden táján szétszórva. Mindössze annyit kell tennünk, hogy megvizsgáljuk a bizonyítékot. Kiábrándító, hogy a tudományos intézményrendszer foggal-körömmel ragaszkodik a saját doktrínáihoz.

 

Semmi esetre sem fogadják szívesen azokat az új felfedezéseket és alternatív teóriákat, amelyek ellentmondanak, illetve nyomást gyakorolnak a már jól felépített koncepciókra. Ez jelenti a legnagyobb problémát mindannyiunk számára, akik az emberiség eredetének, valamint a csillagistenségek személyazonossága hátterében megbúvó igazságot keresik. Azokat a veszélyes felfedezéseket, amelyek a történelemtudomány vaskalapos vonalát fenyegetik, hamisításoknak bélyegzik vagy egyszerűen eltitkolják a nyilvánosság elől!

 

4.1

 

A megannyi területen tapasztalható újszerű tudományos fejlődés ellenére, néha olybá tűnik, mintha nem is hagytuk volna igazán magunk mögött a Sötét Középkort!

 

A földönkívüli istenek génsebészek voltak

 

Az elmúlt években ment végbe az egyik legjelentősebb áttörés a génsebészet terén. Mostanára mi, emberek, mesteri génpiszkálók lettünk és képesek vagyunk olyan klónok létrehozására, amelyek lélegeznek, gondolkoznak és úgy cselekednek, ahogyan mi.

Módfelett vitatott, hogy vajon ez a tettünk etikus-e vagy sem. A közvélemény-kutatásokból egyértelműen kiderül, hogy a legtöbb ember határozottan ellenzi a génmanipulációt, viszont nem ez a legfőbb probléma ennél a pontnál. Lényeges tény, hogy bebizonyítottuk, hogy az emberiség képes új életet teremteni.

 

Ez a konklúzió automatikusan egy másik roppant érdekes és erősen vitatott kérdéshez vezet el bennünket. Ha az ember képes új életformák létrehozására, akkor vajon miért ne lehetne maga az egész emberi faj szuperfejlett földönkívüli lények genetikai beavatkozásainak terméke?

 

Az őseink valaha ezt mondogatták: „Istenek jöttek az égből és létrehozták az emberiséget.” Teremtésmítoszok százaival találkozunk a Föld valamennyi pontján, melyek mindegyike olyan csillagemberekről mesél, akik azért érkeztek erre a planétára a régmúltban, hogy elvessék az élet magvait.

 

Hogyan voltak képesek a földönkívüli istenek megalkotni a modern embert?

 

A csillagistenek (csillagokból érkező istenek) minden bizonnyal meg tudták alkotni az értelmes embert, mivel remek tudósok voltak és az általuk birtokolt tudás nem csak az olyan területekre terjedt ki, mint amilyen az űrrepülés, a csillagászat, a mezőgazdaság, az építészet, a gyógyítás, hanem a génsebészet területén is járatosak voltak.

 

Nem kellene arról sem megfeledkeznünk, hogy az idegenek géntechnológiája megoldást jelent a figyelem homlokterébe kerülő emberi DNS-módosításokra, továbbá magyarázatot nyújt a Homo sapiens hirtelen megjelenésére is.

 

A földönkívüli istenségek megváltoztatták és fejlesztették a létező állati fajokat. Ez vezetett az emberiségnek a jelenlegit megelőző első, primitív fajtáinak a megteremtéséhez. Az olyan primitív életformák, mint amilyen a Neandervölgyi ember, a Homo erectus és a Cro-Magnoni ember korábbi földönkívüli genetikai kísérletek voltak.

 

A bolygónk genetikai laboratóriumként szolgált azoknak a földönkívülieknek, akik a múltban itt tevékenykedtek.

 

Számos ősi szent irat, mítosz és legenda szerint a földönkívüli istenek számos alkalommal kísérletet tettek arra, hogy értelmes lényeket hozzanak létre. A földönkívüli istenek több emberi fajt teremtettek már a különféle világkorszakokban.

 

Ezek közül néhány olyan óriás volt, akikkel világszerte találkozhatunk a szent könyvekben és a mitológiákban. A Bibliában említett Nephilimek például a „bukott angyalok” genetikai létrehozására jó példák. A Nephilimek az űrhajósok egy olyan csoportja volt, akik fellázadtak vezetőjük, Jahve ellen.

 

A genetikai úton létrehozott lények egy része megörökölte az istenek rendkívüli bölcsességét és hosszú élettartamát. Majdnem olyan erősek voltak, mint maguk az isteneik.

 

Különféle mitológiai történetek szólnak a halhatatlan istenekről. Az emberiség szemében az istenek rendkívül hosszú életideje könnyendén értelmezhető a halhatatlanság jeleként. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a korábban megteremtett emberi fajok sokkal tovább éltek, mint modern korunk emberei.  Ennek a hosszú élettartamú emberiségnek a klasszikus példáját megtalálhatjuk a Bibliában is.

Ádámról, az első emberről úgy tartják, hogy 930 évet élt; Szét(h), a második pátriárka, elérte a 312 éves kort, Enos (Ádám és Éva harmadik gyereke) 905 évig élt, míg Káin 910 évet mondhatott magáénak. Mahalaleel 895 évig, Járed (Énoch apja) 962 évig élt, Énoch csupán 365 éves élt, amikor Jahve „elragadta őt”, Matuzsálem 969 évet, Lamech pedig 777-et élt. A vízözön elől menekülő hős, Noé, 950 évet ért meg.

 

A görög mitológiában a Minótaurosz egy embertestű és bikafejű, illetve bikafarkú szörny volt.

A görög mitológiában a Minótaurosz egy embertestű és bikafejű, illetve bikafarkú szörny volt.

 

A Popol Vuh, a Quiché Maya (maja-kicsé indiánok) szent könyve, elbeszéli el azoknak a földönkívüli isteneknek a történetét, akik a világűrből érkeztek és éppen úgy, miként a Biblia is állítja, a saját képmásukra alkották meg az embert. Mindazonáltal, az emberiség megteremtése nem egy hajdan volt eljárás volt, hanem inkább egy szakadatlan folyamat, melyet hosszú időintervallumon keresztül sokszor megismételtek.

 

A Popol Vuh-ban részletesen kifejtett teremtéstörténet bemutatja, hogy a modern ember a földönkívüli teremtők genetikai beavatkozásainak az eredménye. Az első emberi lény netán lombikbébi volt?

 

Sok bámulatos ősi feljegyzés létezik a világ minden táján, amely mély betekintést enged az ősi istenek valódi kilétébe és azokba az üzenetekbe, amelyeket a jövő nemzedékeinek hagytak hátra.

 

Az ortodox tudomány kihívása

 

Magától értetődően naivitás lenne azt állítani, hogy a földönkívüliek a felelősek az emberiség megteremtéséért, amennyiben csak és kizárólag az ősi teremtésmítoszokra alapozott elméletre támaszkodunk. Az elődeinkről szóló teremtésmítoszok csupán egyik lényeges elemét jelentik egy olyan elképesztő kirakós játéknak, amely az emberiség igazi eredetéről és kozmosszal való kapcsolatáról rántja le a leplet.

 

Kentaur – egy emberi fejjel, karokkal és mellkassal rendelkező teremtmény, akinek ló teste és lábai vannak.

Kentaur – egy emberi fejjel, karokkal és mellkassal rendelkező teremtmény, akinek ló teste és lábai vannak.

 

Az anomáliának számító leletek egyértelműen bizonyították számunkra, hogy az emberiség múltja sokkal ellentmondásosabb, mint ahogyan azt a történelemkönyveinkben megjelenítik.

 

Tény, hogy sok „repedés” fordul elő az evolúciós elméletben. Ez a nehézkes teória folyamatosan több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. Jól ismert, hogy az evolúció bizonyítottan roppant lassú folyamat. A különféle fajoknak több millió évre volt szükségük a kifejlődésükhöz, s a modern ember esetében csupán néhány ezer év állt rendelkezésre ahhoz, hogy magas fokú intellektuális szintet érjen el.

 

Az evolúciós elmélet nem ad magyarázatot a megnövekedett emberi agykapacitásra. Ezen felül nem szolgáltat magyarázatot az anatómiailag modern ember különös őskori leleteire, melyek világszerte fordultak ki eddig a földből. Ezek a fosszíliák egy korból származnak, amelyről azt állítják, hogy történelem előtti állatok uralták a bolygót. Létezik olyan bizonyíték, amely azt mutatja, hogy 55 millió évvel ezelőtt hozzánk hasonló emberek éltek a Földön!

 

Igen, az emberek és a dinoszauruszok együtt éltek! Ez a téma több cikkben is kifejtésre került már, amelyekben bővebben fejtem ki az evolúciós elmélet hézagosságait.

 

Mi a helyzet azoknak az óriásoknak a csontvázaival, amelyeket a világ különféle tájain ástak elő?

 

Találtunk olyan emberi csontvázakat – 17 láb (5,2 méteres) magasságúakat –, amelyek legalább 300 000 évesek. Miért fedezhettünk fel olyan emberi maradványokat, amelyek szemmel láthatóan gigantikus méretűek, ha ezekről az emberekről azt állítják, hogy ilyenek sohasem létezhettek? Miért döntött úgy sok hatóság, hogy inkább visszatemeti titokban az óriási csontvázakat a felfedezett egyéb leletekkel együtt?  Ha és amennyiben eltitkoljuk és szőnyeg alá söpörjük az állásfoglalásra késztető régészeti leleteket, akkor sohasem fogunk tudomást szerezni eredetünk valódi történetéről.

 

Számos olyan archeológiai lelet létezik, amelyek nem illenek bele az emberiség történelem előtti hagyományos modelljébe. Ezeket a régészeti leleteket nem volna szabad figyelmen kívül hagyni és szisztematikusan elrejteni a közvélemény elől! A világszerte felfedezett több millió éves emberi és óriáscsontvázak olyan emberek maradványai, akik valamelyik korábbi korszakban éltek, s a bennszülöttek mítoszaiban maradtak fenn.

 

A bölcs maják, az aztékok, az inkák, a hopik, a hinduk hiedelmei, a héber hagyományok, a görög mitológia és más egyéb ősi szövegek és kultúrák szerint különféle emberi fajok fordultak meg a földön az elmúlt korszakokban, illetve világciklusokban. Minden egyes világkorszaknak egy kataklizma vetett véget. A földönkívüli istenek ezután újrateremtették az emberiséget és helyreállították az életet a Földön.

 

Ahogyan korábban már kifejtettem, a bizonyítékok világosan jelzik, hogy a modern ember létrehozása nem egy egyenes vonalú fejlődési folyamatnak az eredménye, hanem egy ciklikus teremtési folyamat, melyet intelligens módon szemmel és ellenőrzés alatt tartottak egy magasabb rendű elme lényei, vagyis a földönkívüli csillagistenek!

Forrás: http://www.messagetoeagle.com/geneticengin.php#ixzz3LxjMnkH3

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot! 

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..