Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Háború a mennyekben, a világűr belső és távoli térségeiben

Valóban háború folyik a világűr távoli tartományaiban, s ebből kifolyólag a közeli űrben? Egy mennybéli összecsapás zajlik, miként sokan utaltak rá? Ha létezik ilyen háború, akkor van-e ennek jelentősége számunkra itt, a Föld bolygón a hiedelemrendszereink, a biztonságunk és a szuverenitásunk szempontjából?

 

1995-ben Courtney Brown megalapította a Farsight Institute-t (Távollátás Intézetét) annak érdekében, hogy a távolba látás technikáit oktathassa. Próbálkozásainak hajnalán nagyon nyitott volt az iránt, amit csinált és amit „látott”. Egy ideig kiposztolta a honlapjára azokat a lenyűgöző beszámolóit, amelyek a saját és mások távolba látásainak alkalmával derültek ki. Ezek a beszámolók gyakorta a kormányokra, a földönkívüli idegenekre és azokra a katasztrofális eseményekre vonatkoztak, amelyek akkoriban teljesen meglepték olvasóink többségét. Egy napon ezek az észbontó beszámolók hirtelen abbamaradtak, és jóllehet nem tudjuk, mégis sokan úgy vélik, hogy Courtney-t megkörnyékezték és néhány „beszélgetés” nyomán meggyőzték arról – ahogyan oly sokan másokat is –, hogy minden érintettnek az a jól felfogott érdeke, ha felhagy az ilyen érzékeny anyagok nyilvánosságra hozatalával.

 

1999-ben Courtney Brown kiadta a KOZMIKUS FELFEDEZŐK: A tudományos távolba látás, a földönkívüliek és az emberiségnek szánt üzenetek címet viselő könyvét – jelenleg nem kapható –, amelyben felveti egy űrháború realitását.

 

„Létezik egy háború a világűrben és azon is túl. Ez a háború éppen most érte el a határainkat. Itt nem csak az ostoba emberiség felébredése forog kockán, mely továbbra is homokba dugva tartja a fejét, hanem a gyermekeink jövője, amely mentes lehet a félelemtől, a bebörtönzéstől, illetve az esetleges genetikai rabszolgaságtól, és még a népirtástól is. Mi egy hosszú ütközet új szakaszába léptünk, amelyben a fajunk túléléséért kell megküzdenünk. Jelenleg egy olyan korban élünk, amely mindenek feletti bátorságot kíván meg tőlünk. Ha bátraknak kedvez a szerencse, akkor bizonyára ez a sorsunk.”

[COSMIC EXPLORERS: Scientific Remote Viewing, Extraterrestrials, and a Message for Mankind. Courtney Brown; Dutton, 1999. http://www.farsight.org/]

 

http://kmrao.files.wordpress.com/

 

Ez természetesen felveti annak a kérdését, hogy a földönkívüliek vajon miért keverednek háborúba, amikor ők látszólag annyival előttünk járnak, legalábbis technikai értelemben, hozzánk, földlakókhoz képest? A következtetés ehelyütt az, hogy az idegenek a fejlődés különböző fokain állnak. Néhányan valóban fejlettek spirituális szempontból, míg mások talán inkább Borg-szerűen, megint másokat pedig elsődlegesen a klasszikus hüllőagy működtet. Az úgynevezett bennfentesek gyakran arról tudósítanak, hogy a kormányaink több mint 80 földönkívüli fajjal állnak kapcsolatban.

 

Miriádnyi birodalom

 

Az egyik ősi szanszkrit hősköltemény szövege, a Mahabharata, sokféle különös fajtájú lényről és azok leszármazási vonalairól számol be. Vannak istenellenesek, az Aszúrák, és az Aszúrákon belül a daityas (dzsinek, óriás démonok), a danavas (óriások), a „dasyus” (barbárok), a kalakanjas (csillagszellemek), a kalejas (az Idő démonai), khalins (cséplők), nagas (kígyók), nivata-kavacas (áthatolhatatlan fegyverzetet viselők), paulomas (a bölcs Pulastya fiai), pisacas (nyers hús evők), and the Raksasas (éjszakai kóborlók). Ezeknek a lényeknek a kiterjedt leszármazási vonalát gyakran részletezik. [‘The Gods of India’/Alain Danielou]

 

A sokvilág-elmélet elfogadott a hindu metafizikában. A Puránák terjedelmes leírásokat közölnek a Lokáknak nevezett világokról. A hét Felső Loka: Bhur Loka, Bhuvar Loka, Svar Loka, Mahar Loka, Jana Loka, Tapo Loka és a Satya Loka. A hét Alsó Loka: Atalam, Vitalam, Sutalam, Tala-Talam, Rasa-Talam, Maha-Talam és Patalam. Mindezeket a Loka-Világokat sokszor életszerűen festik le és a legutóbbi, a Patala Loka egy valóban vérivó, hátborzongató hüllő rémálom.

 

Vajon ezek a Loka-világok csupán asztrális birodalmak, vagy tulajdonképpen bolygószerű civilizációk?

Helyesebb volna úgy feltenni a kérdést, hogy van-e különbség?

 

Amennyiben az univerzum egy hologram, akkor minden világ ezen a különös világegyetemen belül a vibráló rezgések különféle szintjeit fejezi ki, ekképpen pedig dimenzionális hely.

 

http://files.abovetopsecret.com/

 

Az idő múlása, vagyis az a mód, ami szerint mi megtapasztaljuk az időt, a tudatosságunk következménye, ily módon a helymeghatározásunk is a tudatosságunk egyik funkciója. Az, hogy éppen hol vagyunk, azon alapszik, hogy mit gondolunk, mivelhogy a gondolataink speciális rezgéseket sugároznak ki. A mindenhol megtalálható élet szüntelen változik!

 

Úgy 1995 körül, Courtney Brown előadást tartott, amelyre én személyesen is ellátogattam. Az általa kifejtett egyik téma az volt, hogy a kis szürkéknek nevezett földönkívüliek szándékosan módosították a saját génállományukat, ami akaratlanul szörnyű következményekkel járt. Mr. Brown szerint a Szürkék egy rendkívül erőszakos, kapzsi és mértéktelen időszakon estek át, amely borzasztó rombolást idézett elő a világukban. Így kollektív döntést hoztak arról, hogy eltávolítsák a DNS-ük azon részét, amely annyira sok „gonoszságot” tudott előidézni a holografikus mátrixukban. Sajnálatos módon ezzel elvágták magukat a magasabb szintű spirituális megtapasztalásoktól is. Az emberi DNS-sel végzett hibridizációs programjuk része arról szól, hogy remélhetőleg feltámad az érzelmes testi formák azon képessége, amely megtapasztalhatóvá teszi a tudatosság spirituális állapotainak széles spektrumát.

 

Én természetesen ezt roppant érdekesnek találtam, mivel ez bizonyíték volt arra, hogy ebben az univerzumban más lények fajai is léteznek, melyek fejlődnek és hanyatlanak, változnak, keresztülhaladnak az Idő Ciklusain csakúgy, mint mi is itt, a háromdimenziós Földön.

 

Nem minden földönkívüli hasonló!

 

Úgy vélem, hogy most egy döntő ponthoz érkezünk, amikor felismerjük, hogy nem minden idegen hasonló – amiként az emberi viselkedésnek is széles a spektruma, úgy az idegenek is a saját egyedi tudati frekvenciájukon élnek és mindegyik a saját maga szemszögéből tekint a saját terveire. Ehhez hasonlóan, ami számomra jó, az lehet, hogy nem feltétlenül jó számunkra, emberek számára.

 

http://img2.uploadhouse.com/

 

Amikor a földönkívüliek majd leleplezik magukat, akkor nagyon csábító lesz sokunk számára, hogy istenekként imádjuk, idealizáljuk vagy kövessük őket. Elképzelhető, hogy néhányuk felajánl majd olyan csodaszámba menő technológiákat, amelyekkel űrutazásokat lehet tenni a lelki üdvözülésbe. Meg kell tanulnunk érzékelni a valódi szándékaikat és ki kell élesítenünk a saját megkülönböztető képességeinket.

 

Az emberi fajt évszázadokon keresztül magával sodorja a külsődleges istenségek imádata és a megváltás passzív várása. A jelenleg is folyó Kali Yuga sodrása/magával ragadása nagyon kiszolgáltatottá tett bennünket a Sötét oldalhoz tartozó idegenek számára. Mi meghajolunk és bármit imádunk: a filmcsillagoktól a fogyasztás bálványaiig.

 

„Mindenki szívében ott lakozom.” – Bhagavad Gita, [37.15.15]

 

„Én, az Önvaló, a szívben lakom.” – Uddhava Gita, Dialogue 15. 29

 

Isten minden egyes férfi, nő és gyermek szívében megtalálható. A mindnyájunkban meglévő belső Istennel való gyémántkeménységű kapcsolat meg fogja óvni az emberiséget a gonosz és zsarnoki idegenek valamennyi esetleges beavatkozásától és megtévesztésétől. Már milliárdnyi olyan kultúra létezett, amely a földönkívüliek beavatkozása révén alakult ki. Vásárlók, vigyázat!

 

Csakis a bennetek található Istenben Bízzatok! Ez az oka annak, hogy miért teszek a honlapom – a Metaphysical Musing – tetejére az Brihadaranyaka Upanishad-ból származó szanszkrit szövegű verseket. Emlékszem, hogy amikor évekkel ezelőtt először olvastam ezt a szakaszt, teljesen összezavarodtam tőle. Nem tudtam rájönni, hogy mit is jelenthet, s csak több éves tanulmányaim és kutatásaim múltán „ütött el” engem, mint a közmondásbeli szupergyors vonat.

 

És mindmáig azok, akik… úgy ismerik fel a saját önvalójukat, hogy én Brahman (az Egy-ség) vagyok, eme egész univerzummá válnak.

 

Még az istenek (bármelyik másik dimenziónak a lényei) sem tudják megakadályozni őt, hogy azzá váljon, mert ő már saját Önvalójával azonosult. …ha egy ember egy másik istenséget imád azt gondolván, hogy Ő valaki és én pedig egy másik valaki vagyok, akkor ő nem áll vele ismertségben.

Ő (aki nem áll az istenséggel ismertségben) olyan az istenek számára, mint egy áldozati állat. Ahogyan az állatok szolgálják az embereket, akképpen szolgálja minden egyes ember az isteneket. Ha csak egy állatot visznek is el, már az is fájdalmat okoz a gazdájának; s mennyivel nagyobb ez a fájdalom, ha sokat visznek el!

 

Következésképpen nem lenne kellemes az istenek számára, ha az emberek tudomást szereznének erről (hogy ők az Egy-ség). – Brihadaranyaka Upanishad

 

Metafizikai értelemben ezzel a hajlongva imádattal gyakorlatilag a saját energiánkat adjuk annak, akit imádunk egy külsődleges illuzórikus hologramban. Így bárki, aki egy másikat imád – ami azt jelenti, hogy bármilyen más lényt vagy a Láthatatlan Birodalmak milliárdnyi lakójából valakit, isteneket, angyalokat vagy földönkívülieket –, azzal az energiája „áldozati” étekké válik ama entitás számára. Már azzal, hogy ezt kimondjuk: „Odaajándékozzuk az energiánkat! ”. Ténylegesen, szó szerint.

 

http://api.ning.com/

 

A holografikus sokféleség illúziója alatt…

 

Ez az egész univerzum – amely csak egy a sok közül – egy időbeli illuzórikus hologram. A holografikus sokféleség illúziója alatt húzódik az Egység, a Mérhetetlen Végtelenség, a Változatlan Alkotó. Te a Szeretet Egyesített Mezőjének egy része vagy, amely energiaként szintén Isteni Erő, mivel ő az Erő.

 

TAT TWAM ASI – Te magad Az vagy!

 

Lebbentsd fel „minden atom függönyét” és megtalálod az ÖNVALÓDAT. Amikor ráeszmélünk a Vele, a bennünk lévő Istennel való Egységre, amely egyszerre tartózkodik Mindnyájunkban, akkor elámulunk azon, hogy mennyire erősnek kell lennie az illúziónak ahhoz, hogy elhitesse velünk az Egytől való Elválasztottság időbeli képzetét. Az illúziónak ez az ereje MAYA (Shakti) kreatív, művészi ereje, ami lehetővé teszi az Egység számára, hogy sokféleségként nyilvánulhasson meg ebben az univerzumban.

 

Amikor összekapcsolódunk az Egységgel, akkor senki sem használhatja az energiánkat és senki sem tesz minket áldozati báránnyá saját igényei szerint. De ameddig mi úgy érezzük, hogy „ő valaki és mi másvalakik vagyunk, addig ő tudja, hogy ez nem így van” – ez azt jelenti, hogy amikor mi egy másikban felismerjük Istent és azt gondoljuk, hogy mi nem vagyunk azok, akkor megismerjük a nemet és sebezhetőek leszünk.

 

Az egyetlen különbség köztünk és magasztosan megvilágosultak között, akiket imádunk, az, hogy ők a saját erőfeszítéseiken keresztül ébredtek tudatára az Isteni Megvalósulásnak, EMLÉKEZTEK arra, hogy kik ők és megismerték a szívükben lakozó Istent –, de mi talán még nem, de elkerülhetetlenül meg fogjuk!

 

Az Élet célja, különösen most, a Kali Yuga alkonyatakor az, hogy Emlékezzünk arra, hogy kik vagyunk.

„Az egész univerzum csak azért jött létre, hogy elvezessen bennünket az Isteni Tudatossághoz.” [Kashmir Shaivite sage & scholar, Swami Lakshmanjoo.]

 

Számomra nyilvánvaló, hogy a Mennyekben zajló háborúban mi, emberi lények, egyszerűen nem rendelkezünk olyan technológiával, melynek felhasználásával olyan entitásokkal küzdhetnénk meg, akiknek megvan a hatalmuk ahhoz, hogy az egyik dimenzióból egy másikba keljenek át.

 

A mi szentélyünk belül rejlik – a tudatosságban.

 

Forrás: http://www.wakingtimes.com/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..