Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Haemuaszet, a Szem-papból lett mágus herceg

Ismerkedjünk meg egy legendás egyiptomi herceg életével, aki II. Ramszesz fáraó és Iszetnofret (Ízisz-Neferet) királynénak volt a gyermeke. Névválasztás sem lehetett véletlen, mivel a reggeli felkelő Napra utalt neve, melynek jelentése: „Aki feltűnik/felragyog Thébában”. (Théba az Újbirodalom idején Egyiptom fővárosa volt.) A Haemuaszet név már korábban is feltűnik a történelem lapjain. Akkortájt nagyapja is ezt a nevet viselte. Illetve később III. Ramszesznek is volt egy ilyen nevű fia.

De mi most arról a Haemuaszetről szeretnénk megemlékezni, aki Ramszesznek a negyedik, Iszetnofretnek a második fia, s kettejüknek a harmadik gyermeke volt.

 

http://euler.slu.edu/

 

Elsőként a Beit el-Wali-i templom falán tűnik fel, amint gyermekként apjával és féltestvéreivel részt vesz egy núbiai hadjáraton. Haemuaszet bátyja, Amonherkhopsef mellett áll egy harci kocsin.

 

Katonai pályafutása ezzel le is zárult, s apja uralkodásának 16. esztendejében már Ptah isten szolgálatába szegődött, lévén, szem-pappá avatták.

 

A herceget olyan ragyogó intelligenciával ajándékozták meg az istenek, hogy kiváló értelmi képességeinek köszönhetően a hieroglifikus írás szakavatott tudójává vált. Mivel kitartóan tanulmányozta az ősi templomok falait és a könyvtárakban őrzött kéziratokat, idővel a tikos könyvek avatott ismerőjévé lépett elő. Kiválasztott lett, a thébai Ptah isten követője.

 

Kicsoda Ptah isten?

„Ptah elégedett volt, minekután megteremtett minden dolgot és minden isteni szót. Megalkotta az isteneket, létrehozta a városokat, kijelölte Ő a kerületeket (nomoszokat). Elhelyezte az isteneket szentélyeikbe, elrendelte áldozataikat, szentélyeiket megalapítván. Olyanná tette a testüket, hogy szívük elégedett legyen.” (Kákosy László fordítása)

 

Nem telt bele tíz év, s kiérdemelte a főpapi rangot. Ebből következik, hogy a memphiszi Ptah-papság hatalmát igyekezett megerősíteni a thébai Amon-papság ellenében. De vajon mi módon érte el ezt a szellemi magaslatot? Minek vagy kinek köszönhette fényes karrierjét?

 

en.wikipedia.org

 

Nos, Haemuaszertről tudvalevő, hogy Thot tanítványa volt, azé az íbiszfejű istené, akinek megtetszett a lelkes tanítvány. Idővel Haemuaszet méltónak bizonyult Thot üzeneteinek a megfejtésére. Thot beavatásai során teremtő energiákkal ruházta fel Haemuaszetet, aki erejét bölcsen csillogtatta.

 

Azért illetik őt az „első egyiptológus” címmel, mert előszeretettel újíttatta fela korábban élt előkelőségek emlékműveit és számos isten lakóhelyét. Haemuaszet összeíratta a Memphisz környéki templomokat, szentélyeket, sírokat és piramisokat. Ezután felmérette az állapotukat, majd sorra egymás után rendbe hozatta őket.

Nevét fémjelzi a thébai Ramesszeum és a karnaki oszlopcsarnok, a memphiszi nagy Ptah-templom.

Restaurációs munkásságát dicséri továbbá Unasz helyreállított szakkarai piramisa, valamint Sepszeszkaf, Szahuré és Neuszerré Ini épületei is.

A falakra és oszlopokra szent és varázserejű neveket vésetett. Gondja volt a fáraói megbízásból dolgozó szobrászokra, ékszerészekre és a művészekre is. Itt álljunk meg egy pillanatra! Elsőre talán azt hihetnénk, hogy Haemuaszet személyében egy műkedvelő és hagyománytisztelő figura elevenedik meg előttünk, de valójában a felügyelete alá tartozó munkások beavatottak voltak, s az őáltaluk készített szobrokat személyesen a mágus herceg keltette életre. Az istenszobrok megelevenítésének mágikus rituáléja fennmaradt – legalábbis az emléke –, így akkor járunk közelebb az igazsághoz, ha tudjuk, hogy a szobrok „szemének és szájának a megnyitása” nem csupán jelképes rituálé volt, hanem azok eleven lényekké történő változtatási művelete.

 

Ezen kívül sok más feladata is volt. Így felügyelte többek között Ptah, Ré, Szokarisz, Ozirisz és Ápisz vallási ceremóniáit, ugyanakkor felelevenítette a korábbi nagy uralkodók szertartásait és emlékeit is. Példának okáért I. Pepi, Unisz vagy Szahuré fáraóét.

Ő szervezte meg a szed-ünnepet, amit a tradícióknak megfelelően a fáraó uralmának 30. évében, ezt követően pedig pár évente tartottak. A szed-ünnep során tehénfarkat erősítettek a fáraó ágyékkötőére, aminek a jelentése az volt, hogy az istenek mágikus erővel ruházzák fel őt.

Ez a szertartás szavatolta a fáraó rituális megfiatalodását, megújhodását. Úgy tudjuk, hogy Ramszesz 14 alkalommal tartotta meg ezt az ünnepet, az első kilencet pedig Haemuasztet rendezte.

Ramszesz szed-ünnepének emléket állítva Haemuaszet sztéléket emeltetett Asszuánban és Gebel Szilszilénél, ahol Ramszeszt Iszetnofrettel és közös gyermekeikkel – Ramszesszel, Bintanathtal, Haemuaszettel és Merenptahhal ábrázolják. Azért így, mert ebben a sorrendben születtek.

 

http://www.vostok.rs/

 

Térjünk egy picit vissza Haemuaszet éptész énjéhez! Joyce Tyldesley írja, hogy a 30. uralkodási évben – az első alkalommal, mikor a nagy becsben tartott szent Ápisz-bika az ő főpapsága alatt halt meg –, Haemuaszet úgy döntött, változtat az eddigi temetkezési szokásokon, és a bikát nem külön sírba temettette a bebalzsamozása után, hanem az előző mellé. Eme ceremónián mint „Ptah hírnöke” vett részt. Az Ápisz-bikához fűződő szertartások a fáraó ká-lelkét, lényegében az életerejét garantálták, mely a királyt uralkodásra predesztinálta. Így érthető, hogy miért szentelt kiemelt szerepet az Ápisz-kultusznak. (Van olyan elképzelés, mely szerint az eredeti „Ápisz-bikák” nem a szokványos lélekképzettel, hanem a földönkívüliekkel – értsd: magasabb rendű isteni erőkkel – állnak kapcsolatban.)

Az egyik sírt Auguste Mariette tárta fel, és a bikák mellett Ramszesz és Haemuaszet nevét viselő aranytárgyakat talált.

 

Haemuaszet a további bikatemetésekhez megépíttette a mai Szerapeumot, mely a Szakkarában található Ápisz-bikák nekropolisza (halotti városa). Mindegyik bikát „Ozirisszé változtatta” és szarkofágba helyezte. A Szerapeum egy föld alatti folyosókból nyíló kamrákból álló komplexum. A földfelszínen egy nagyobb templomot emeltetett: egy kőoltárt a feltámadásának ünneplésére és egy mészkő oltárt a halált legyőző ká-lelke tiszteletére!

Az új sírba az 55. uralkodási évben temettek bikát, innentől fogva még mintegy ezer éven át ide temették a szent bikákat.

 

Előbbiekből napnál világosabban látszik, hogy Haemuaszet nem csak tisztelte elődeinek munkásságát, hanem követte is és hódolattal adózott nekik. Külön tisztelte Kemet (az ókori Egyiptom) legzseniálisabb építészét, Imhotepet, akinek még áldozati medencét is szemtelt.

 

http://www.erdmann-forschung.de/

 

Ami Haemuaszet magánéletét illeti, feleségét minden bizonnyal Nubnofretnek hívták. Három gyermekéről tud a történetírás, akik a Ramszesz, Hori és Iszetnofret neveket viselték. Mindannyian papi beavatásban részesültek, Horiból pedig főpap, később Észak, majd Dél vezírje lett.

Haemuaszet szarkofágját Berlinben, kanópusz-edényeit a British Museumban őrzik.

Haemuaszet Ramszesz nevű fia Memphiszben szobrot emelt apjának, ami jelenleg Bécsben található. Haemuaszet lánya, Iszetnofret valószínűleg Merenptah felesége lett.

 

Haemuaszet bátyja, Ramszesz herceg, a trónörökös, apjuk uralkodásának 52. évében meghalt, ily módon Haemuaszet töltötte be a trónörökösi pozíciót három évvel később bekövetkezett haláláig. Tehát Haemuaszet apja uralkodásának 55. évében lépett ki a fénybe. Így lépett a fáraói trónra öccse, Merenptah (vagy Merneptah).

 

Haemuaszetet egyes források szerint valószínűleg Gízában vagy Szakkarában temették el, de erre semmilyen konkrét bizonyíték nem áll rendelkezésre, csupán utalások és találgatások.

Más források szerint saját kívánsága azt volt, hogy hőn szeretett Ápisz-bikái közelében helyezzék őt szarkofágba. Múmiájának arcán aranymaszk jelezte, hogy Ká-lelke átváltozott és bebocsátást nyert az Égbe.

 

Haemuaszet, a mágus herceg, kultusza Egyiptom alkonyáig fennmaradt. Szetna Hamuesz néven,

a Szetna-regény hősévé lépett elő. Műveltsége és tudása legendás volt. Állítólag tisztában volt Thot varázskönyvének rejtekhelyével, amely az ég és a föld tudását foglalja magában.

Haemuaszet olyan mágus volt, aki valóban betekintést nyert Thot könyvébe, igaz, beavatási próbáival nem biztos, hogy ma sokan cserélnének. Bárhogy is, alakjában az aranykori bölcsesség fénye dereng évezredek távlatából is felénk, kik e Sötét Korszak oszladozó sötétjében botorkálunk.

 

Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..