Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Harmónia atlantiszi módra – az Aranykor

Egyszer elvált egymástól a szellem és az erő, majd az erő anyaggá sűrűsödött. Kialakult a világegyetem és benne a legfőbb hatóerő a Rend volt, amit fordíthatunk akár harmóniának is. Minden lénycsoportnak meg kellett ismernie a természetet irányító természetfetti törvényeket. Ebben élenjárt a bolygónk közelmúltjában egzisztáló egyik kultúra, amely egy szigeten fejlődött ki, kissé elkülönülve a többitől. A szigetet Atlantisznak nevezték, majd később a bolygó is ezt a nevet viselte egy darabig. Ez volt az első periódus, amikor tökéletes harmónia uralkodott a Földön.

 

Szellem, Erő és Anyag

 

Amikor Paradicsomról, Édenről, Aranykorról hallani, akkor a mítoszokra gondol a kedves Olvasó, holott Atlantisz a szentiratok tanúsága és az ősi hagyományok szerint valóban létezett valahol amai Atlanti-óceántérségében. Valóban egy olyan legendás faj lakta, akik még bírtak a halhatatlanság isteni kiváltságával. Félig anyagi-félig szellemi testük volt. Így tudatuk egyszerre érzékelte a természetfeletti és az anyagi világ folyamatait.

Az atlantidák értették, hogy mit jelent az összhang Istennel. Tisztában voltak azzal, hogy a világfenntartó erők nem személytelen törvények, hanem élő entitások. Ezeket a törvényeket alkotó erőket angyaloknak nevezték, amely szó eredetileg élő isteni fényt jelentett. Vegyük észre, hogy az atlantisziak számára az erő az isteni szellem módosulása, egyfajta megnyilvánulási formája. Ezt nagyon nehéz megértenünk, hiszen számunkra teljesen elkülönül az anyag, az erő és a szellem. Csupán a kvantumfizika kezdi feloldani az anyag oszthatatlanságára vonatkozó dogmát. A spiritualitás mindig is hirdette, hogy a valóságnak három összetevője létezik az ember esetében: a lélek, a szellem és a test. A lélek ebben az esetben az isteni szellemiség/intelligencia. Amit mi szellemnek szoktunk mondani, az inkább a tudattal rendelkező erő megfelelője. Míg a test azonos az anyaggal.

 

Az angyalok világa

 

Az angyalok világa attól különleges, hogy ők átlátják és áthatják a lét különböző fokozatait. Nem csak egyetlen világ létezik, de nem is kettő: anyagi és szellemi, hanem sokkal-sokkal több. Ezek a világok nem üresen tátongó terek, hanem telis-tele vannak teremtményekkel. Az atlantiszi papok tanítása szerint Isten minden szinten teremtett: az élőlények mindenhol jelen vannak, nem csak a bolygók felszínén, hanem a bolygók anyagában, esetünkben a földben, a vízben, a levegőben és a tűzben is, mint elemben, továbbá a csillagokban, a csillagok fényében, és mindenben.

A magasabb rezgésű, tehát nem-anyagi világokban nincs szükség sem Napra, sem Holdra, sem pedig csillagokra, mert mindent beragyognak a Teremtőből áradó sugarak. Ez az örökkévalóság, az el nem múló világok birodalma, ahol félreértés ne essék, nem csak angyalok léteznek, hanem megszámlálhatatlan fajta fénylény, akikről a mai, közforgalomban lévő írások, illetve szentnek kikiáltott iratok említést sem tesznek. Igaz, az eredeti bölcsesség nem attól nyeri a létét, hogy az emberek megszavazzák!

 


Atlantiszi harmónia

 

Az atlantisziak tehát egy félig-meddig földhöz kötött testtel rendelkező, de egy multidimenzionális tudattal bíró fajt alkottak. Mivel első kézből, saját megtapasztalásból ismerték az angyali világok sokaságát, ezért ők nem hitre építették fel az igazságaikat, a világképüket és az istenképüket. Számukra a születés és halál csak egy átmenet volt egyik létmódozatból a másikba. Ők még értették a harmónia fontosságát, a létsíkok egymásra hatásait, tudták, mit jelent összhangban élni Istennel, a Kozmosszal, a Földdel, egymással és önmagukkal. Arrafelé nem parancsolatokról szólt a tanítás, hanem bölcsességről. Nem kellett senkit megfenyegetni, hogy ha nem tartja be az isteni törvényeket, akkor milyen következményekkel kell számolni.

Tökéletességben éltek és tettek azért, hogy e tökély addig fennmaradjon, amíg a reájuk bízott kontinenst lelki fejlődésre használják. A fenti világok elvei testet tudtak ölteni a Földön az atlantidák által. Természetesen ez nem volt egy amolyan unalmas világ, hiszen ezek a roppant fejlett lények között is voltak vezetők, akik eltérő módon képzelték a fejlődést és mindent felosztottak egymás között. Atlantiszban a harmóniát 12 uralkodócsalád alkotta. Ők együtt tették ki az egészet.

Nem zseniként kezdték az atlantisziak sem.  Az atlantiszi filozófia szerinti fejlődési út egy olyan irányvonalat követett, melynek során egyre közelebb juthatott a lény a belső lényegéhez, így nyert betekintést az egyre mélyebb misztériumokba. Nem ment egyből minden, nem volt minden sima ügy, de tény, hogy elérték a harmónia állapotát, mely egy kétpólusú világegyetemben a legmagasabb rendű eszmék közé tartozik. Életükben egyik igazság jól megfért a többi mellett, sőt éppen az igazságok közötti igazságok tették érdekessé az atlantisziak filozófiáját.

 

A harmónia kulcsai

 

Az igaz, hogy az atlantisziak helyzete meglehetősen eltért a mai emberétől, de a lét alapkérdései tovább öröklődtek. Nekünk, embereknek is meg kell válaszolnunk, pontosabban meg kellene találnunk a válaszokat a lét alapproblematikáira.

Az atlantisziak a tudásukat és az energiáikat részben magukkal vitték, részben itt hagyták a Földön. A tudás arkánumai, kulcsai ma rejtett állapotban vannak még. Az idő majd elhozza őket ismét. Kérdés azonban, hogy az emberben van-e kellő indíttatás, hogy ezeket az igazságokat megismerje, s készen állunk-e ezen információkra, legfőképpen pedig mihez kezdünk a titkok titkaival.

 

Az aranykori harmónia attól létezett, hogy minden az összhangra, az egységre és a rendre épült. Akkor is voltak, akik hibáztak, akik lázadtak, akik külön utakat jártak, de a többség megértette, hogy az univerzum és a teremtés önmagáért való: a megtapasztalások fejlesztik a lelkeket, azok szülik a tudást és ez a körforgásos játék táplálja a Teremtő Tudatot, akinek a teremtmények az akaratai, akinek az élet az akarata, akinek a rend az akarata. De nem szabad elfelejteni, hogy a Teremtő céljait szolgálják a változások is, így Atlantisznak is át kellett adnia a helyét a jövő nemzedékének, hiszen ők már elsajátították, amiért jöttek. Így a mítosz szerint Atlantisz egyetlen éjszaka alatt elsüllyedt, de a tudása nem tűnt el nyomtalanul. Az atlantiszi aranykori kultúra kincseit bizonyos lények átmentették a Föld távolabbi pontjaira és újabb civilizációkat hoztak létre. A kérdés már csak az, hogy hová rejtették a harmónia kulcsait?

 

 

A harmónia kulcsai sohasem vesztek el, mindig őrizték őket, hogy ha majd egyszer az emberiség fejlődése megkívánja, akkor átadható legyen.

Többször történt is erre próbálkozás, de mindig voltak olyan elemek, akik ezt előbb vagy utóbb sikeresen eltüntették, megfertőzték és végül nem kerültek kihasználásra. Ennek jeleit láthatjuk ma is és hatásait érezhetjük a saját bőrünkön. Bízzunk benne, hogy ez a korszakváltás elhozza a valódi harmóniát a Földre, legalább egy időre, ha többre nem is.

 

Boldog napot! 

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..