Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Hiedelmeink gátjainak áttörése

A múlt héten volt néhány olyan párbeszédem, amely eszembe jutatta, hogy a hiedelmeinkhez való kötődés mennyire távol tart bennünket az igazságtól, a fejlődéstől és a szabadságtól. Meglepődve tapasztaltam, hogy milyen gyakran választjuk a kényelmet az igazság helyett, még akkor is, amikor az megszorítást és elnyomást jelent. Továbbá azon is elképedtem, hogy mennyire borzasztó lehet az igazság minden áron át való keresése.

 

Az igazsághoz vezető ösvény nem mindig kényelmes. Olykor rémisztő, fájdalommal teli és megzavaró.

Viszont a kényelmes életbe gyakran ott lappang az önámítás, a stagnálás és a lekorlátozottság.

 

http://pearceonearth.com/

 

Amennyiben az igazságot kívánom, akkor hajlandónak kell lennem arra, hogy mindenben kételkedjek. Készen kell állnom arra, hogy elengedjem annak a módját, ahogyan eddig a világról gondolkodtam, vagy azt, ahogyan szerintem menniük kellene a dolgoknak. Máskülönben az ellenállásom korlátozni fogja a jövőképemet és sohasem fogok eljutni az igazsághoz, vagy ahhoz a valódi békéhez, amely az ellenálláson túl fekszik. Továbbá sohasem fogok túlnőni a kényelmi zónámon, amelybe be szoktam börtönözni magamat.

 

Másfelől, ha a kényelmet az igazság fölé helyezem, akkor figyelmen kívül kell hagynom az elmémben születő kérdéseket, s azt kell tennem, ami számomra a komfortérzetet létrehozta a múltban, s hinnem kell bármiben, amiről úgy gondolom, hogy a legboldogabbá tehet, akár igaz, akár nem. Azon kívül vissza kell utasítanom mindent, ami megkérdőjelezheti a véleményemet. Látszólag sok ember él boldog életet úgy, hogy nem is vesz tudomást azokról a fontosabb kérdésekről, amelyek a gyakran ama ellentmondások tudatalatti elfojtásai alatt húzódnak, amelyeket az elméjük felfedez. A tudatlanság mennyei boldogság – ahogy mondani szokás.

 

Az egyik választás jobb, mint másik? Érdemes megkeresni az igazságot akkor, ha az a kényelmetlen valósághoz vezet el? Vagy képesek vagyunk elviselni a kényelem érzetét akkor is, amikor tisztában vagyunk azzal, hogy lehet, hogy csak ámítjuk vele magunkat? Nem választjuk-e oly sok ismeretlen emberrel együtt a nagyvilágban a kényelmet egy bizonyos fokig valamilyen módon?

 

Azt hiszem ez nem csak fehér vagy fekete. Legtöbbünknek olyan hiedelmei vannak, amelyeket nem vagyunk hajlandók megkérdőjelezni, illetve olyanok, amiket szentnek tartunk vagy elutasítjuk, hogy megfontolás tárgyává tegyük a vitatását. Legalábbis addig, amíg készen nem állunk. Több évvel ezelőtt kétségbe vontam a pénz, az oktatás és a vallás iránti hiedelmeimet. Ez teljes mértékben megváltoztatta az életemet! Mégis továbbra is küzdök az olyan vitatható dolgokkal, mint bizonyos kapcsolatok értéke, a helyes és helytelen nézeteim, és hogy mit is jelent embernek lenni. Azonban amíg meg nem kérdőjelezzük ezeket a dolgokat, addig honnan is tudhatnánk, hogy ezek a hiedelmek korlátoznak-e minket?

 

Borzalmas lehet dacolni az alapvető hiedelmekkel! Például, miután mormonként nőttem fel, rettenetes volt számomra kétségbe vonni saját spirituális érzéseim, valamint Isten létének és természetének forrását. Hajlandónak kellett lennem feladni azt a világomat, amit az igazság felfedezésére tett kísérletem során megismertem. Illetve most, hogy továbbra sem tudom bizonyossággal megállapítani, hogy milyen lehet Isten, sokkal közelebb éreztem magamat az igazsághoz, mint amikor kijelentettem, hogy abszolút bizonyossággal „tudom” a válaszokat, miközben egyszerűen csak túlságosan féltem attól, hogy eme hiedelmeim teljes kétségbe vonásával elveszíthetem a kényelmemet.

 

Azt is megfigyeltem, hogy minél több hiedelmet kérdőjeleztem meg, annál több hiedelmet fedeztem fel a felszín alatt, amely csak arra várakozott, hogy kétségbe vonjam. Általában ezek olyan hiedelmek, amelyekről még azt sem tudjuk, hogy nekünk ilyenek vannak, azonban jelentős mértékben hatással vannak az életünkre. Folyamatosan új világok nyílnak meg, amikor mélyebbre hatolunk a kétségbe vonásban és eme hiedelmeinkhez való kötődés elengedésében.

 

http://coaching-journey.com/

 

Talán sohasem fog véget érni a keresési folyamat. Lehet, hogy csak a mindentudással fog befejeződni. Avagy lehetséges, hogy csak akkor ér véget, amikor végül felismerjük, hogy abszolút nem tudunk semmit és semmilyen hiedelemhez sem tartjuk magunkat.

 

Milyen más módon juthatunk el az igazsághoz leszámítva azt, hogy kétségbe vonjuk azt, amit már tudunk, és ha hajlandóak vagyunk levetni valamennyi hiedelmünket azért, hogy meglássuk, mi húzódik mögöttük?

 

De ez egy fárasztó folyamat lehet. Nem mindenki akarja megtenni ezt az utazást, és semmi rossz nincs abban, ha a potenciálisan téves hiedelmünk kényelmében maradunk, amikor mellette döntünk, akár a végtelenségig.

Mi mindannyian ezt tesszük egy bizonyos fokig, általában tudattalanul. Viszont, ha tudatára ébredünk annak, hogy így teszünk, akkor lehetővé válik számunkra, hogy egy tudatos döntést hozzunk erről. Fokozhatjuk a választási képességünket, ami azt jelenti, hogy növeljük a szabadságunkat.

 

Hogyan vonhatjuk kétségbe a hiedelmeinket?

 

Hajlamosak vagyunk megkérdőjelezni a hiedelmeinket, amikor belefáradunk a kényelemben való megrekedésbe, vagy amikor azt látjuk, hogy a kapott válaszok nem hoznak eredményt, vagy amikor azt érezzük, hogy több olyan dolog van, amit még nem vizsgáltunk meg az élettapasztalatainkban. Minden egyes ember ezt teszi a maga módján, amikor készen áll erre, de van néhány olyan módszer, amiket hasznosnak találtam arra, hogy megnyissa az elménket az új lehetőségek előtt:

 

http://thebestyoumagazine.co/

 

1. Olvassunk vagy hallgassunk ellentétes véleményeket/nézeteket! De ne abból az alapállásból, hogy hogyan is bizonyíthatnánk be a helytelenségüket, vagy hogy miként illeszthetnénk be a valóságról alkotott jelenlegi világképünkbe. Ehelyett tekintsünk rájuk ítélet nélkül. Állapítsuk meg az értéküket és akár még meg is próbálhatjuk magunkra ölteni azokat csak azért, hogy lássuk, milyen is a világ azokon a szemüvegeken keresztül. Ez rettenetesen nehéz lehet, és roppant kényelmetlen.

Gyakori dolog, hogy futó pillantást vetünk az ellentétes nézetekre, nem tudván, hogyan bánjunk az általuk kiváltott kérdésekkel vagy az érzelmekkel (különösen, ha a meglévő hitrendszerek beóvakodnak), és feladjuk mielőtt teljesen feltártuk volna a nézőpontot. Inkább üdvözöljük a kényelmetlenséget. Maradjunk a hiedelemmel egy időre. Igen, ez lehet, hogy teljesen megváltoztatja a valóságról alkotott véleményünket, illetve szörnyű lehet. De ha túl korán feladjuk vagy a félelem, vagy a kényelmetlenség miatt, akkor becsapjuk magunkat anélkül, hogy a megértés vagy az igazság mélyebb szintjeit elértük volna.

 

2. Keressünk nézőpontokat! Töltsünk időt néhány olyan emberrel, akik teljesen különböző világképekkel rendelkeznek, mint mi. Utazzunk el külföldre, ahol más a nyelv, a vallás és a kultúra. Beszélgessünk elszegényedett és gazdag emberekkel, aktivistákkal és pacifistákkal, hagyományőrzőkkel és egyedi arcokkal. Próbáljunk meg úgy tekinteni a világra, ahogyan ők teszik, és figyeljük meg, amit ez nekünk tanít. Vegyük észre, hogy néhány hiedelmünk mennyire nem része az ő keretrendszerüknek, és hogy az hogyan hat, vagy nem hat a hiedelmeinkre.

 

3. Tanulmányozzuk az elmét! Gyűjtsünk ismereteket arról, hogyan alakulnak ki a hiedelmeink és hogyan jutunk el a téves hiedelmeinkhez való ragaszkodásig, még az olyan esetekben is, amikor azoknak semmi értelmük sincs. Olvassunk olyan könyveket, mint a Ne higgy el mindent, amit gondolsz vagy más hasonló gondolatébresztő könyvet.

 

4. Nevesítsük a rejtett hiedelmeinket! Amikor valamit állítunk vagy kérdést teszünk fel, akkor gyakran rejtett korlátozó hiedelem bújik meg a szavaink mögött. Trükkös lehet a beazonosításuk, de azokat átitatja az, ahogyan beszélünk és gondolkodunk, valamint az, ahogyan bekorlátozzuk a nézőpontunkat. Itt van néhány példa a kijelentéseinkben és a kérdéseinkben megjelenő esetleges rejtett hiedelmekre:

„Miért hagyta Isten, hogy a fiam meghaljon?” (Lehetséges rejtett hiedelem: A fiad meghalt. Ezért Isten a felelős. Isten gondoskodik a fiadról. Isten létezik.)

„Bárcsak több pénzem lenne!” (Lehetséges rejtett hiedelem: A több pénz több boldogságot eredményez. Túl nehéz több pénz szerezni. A gazdag emberek kapzsik és ők az okai annak, hogy nekem ennyire kevés van.)

 

5. Figyeljük meg az érzelmeinket! Ha azon kapjuk magunkat, hogy mérgelődünk vagy védekezünk, amikor egy ötletet elénk tárnak, vagy amikor az egyik hiedelmünket provokálják, akkor ez jelezheti a számunkra azt a hiedelmet, amivel azonosulhattunk, vagy amihez ragaszkodunk a kényelemérzetünk miatt. Akár elhatározzuk, hogy megkérdőjelezzük ezeket a hiedelmeket, akár nem, azoknak a hiedelmeinknek a tudatosítása, amelyekhez leginkább kötődünk, segíthet abban, hogy meglássuk, ami a viselkedésünket irányítja és lehetővé teszi számunkra, hogy kétségbe vonjuk azokat, amikor majd készen állunk erre.

 

http://www.fuerzaseo.com/

 

Ezek a módszerek ritkán kényelemesek. Mindemellett a fejlődésünk érdekében, azért, hogy megismerhessük az igazságot, és azért, hogy növelhessük a szabadságunkat, hajlandóságot kell mutatnunk arra, hogy kilépjünk a kényelmi zónánkból és őszintén megkérdőjelezzük a hiedelemrendszereinket.

 

Nemrégiben láttam egy megindító és vicces ismeretterjesztő filmet, a Kumaré-t, amely egy New Jersey-ből származó emberről szólt, aki úgy tett, mintha ő egy indiai guru lenne, elment Arizonába és valódi emberi követőkre tett szert. Megtanította nekik, hogyan tettessenek jógamozdulatokat és kántálandó énekeket talált ki. Mégis, követői közül néhányat mélyen megérintettek ezek a gyakorlatok, és pozitív változásokat eredményeztek az életükben. Kényelmességre leltek ezekben az üres rituálékban és tanításokat állítottak össze. Ő azt is megtanította, hogy nincs szükségük gurura és egyedül válhatnak a valódi önmagukká – ez egy lecke volt, amivel akkor kísérletezett, amikor ő ezt tanította.

 

A leginkább érdekes rész számomra az volt, amikor megfigyeltem azt a belső harcot, amit ez az ember vívott, hogy leleplezze a valódi énjét a követői előtt, és ahogyan azok reagáltak a hírre. Nem fogom lelőni a poént, de a kényelem és az igazság közötti választás itt is megjelenik. A film megtekinthető itt: http://kumaremovie.com.

 

Míg a kényelem tetszetős lehet, addig arra ösztönöznélek, hogy kérdezd meg magadtól, hogy van-e olyan hiedelmed, amely megkérdőjelezésének eljött az ideje. Van-e valami olyan, amiről eddig azt hitted, hogy többé már nem rezonál veled? Van-e olyan rejtett feltételezésed, amely visszatart téged attól, hogy a lehetőségeidet kihasználd? Van-e valami olyan dolog, amit illetően kétségek gyötörnek, de félsz teljesen szembesülni vele?

 

Amennyiben igen, akkor arra ösztönöznélek, hogy ugorj fejest a tűzbe, öleld át a kényelmetlenséget és lásd meg, mi rejtőzik a másik oldalon a számodra. Nem tudok semmit sem ígérni a tekintetben, hogy mit fogsz tapasztalni, de minden alkalommal, amikor ezt megteszed, akkor egy mélyebb megértés meglepetésekkel teli, új világa tárul fel előtted, s mélyrehatóan és pozitív módon változtatja meg az életedet. Ez olyan lehet, mintha egy mély álomból ébrednél fel vagy kikelnél egy tojásból.

 

Amennyiben az a kívánalmad, remélem, hogy lesz esélyed arra, hogy áttörd korlátozó hiedelmeid gátjait akkor, amikor úgy érzed, hogy készen állsz ennek megtételére; és hogy az ezeken túl felfedezett világ több kényelemmel és igazsággal fog megajándékozni, mint amennyit valaha ismertél.

 

Forrás: http://www.wakingtimes.com/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..