Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

HITLER ÉS AZ ŐSI LÁNDZSA

Hitler megszállottan gyűjtötte az ősi ereklyéket. Világhatalmi törekvéseit úgy szándékolta valóra váltani, hogy a világ felbecsülhetetlen értékű műkincseit, kultikus tárgyait, talizmánjait összegyűjti és mágikus energiájukat saját céljainak megfelelően használja fel.

 

Legendák a Lándzsa körül

 

Hitler ismerte a Szent Lándzsával kapcsolatos legendákat és mítoszokat. Tudta, hogy már a 14. században alkimista célokra használták a Lándzsa erejét. Az egyik ilyen eljárás szerint, ha tükrök segítségével pillantják meg, foglyul ejtik a képét és hazavihetik az erejét.

Olyannyira hittek az uralkodók és az egyháziak egyaránt e misztikus erőben, hogy Kasztíliai Izabella egy darab muszlint szúratott át a hegyével, hogy az majd szent ereklyévé váljon. Az osztrák Ferdinánd gróf pedig engedélyeztette, hogy egy hordócska borba merítsék a lándzsahegyet azért, hogy magnetikus erejével átenergetizálja a folyadékot különleges kisugárzást adva ezzel a bornak.

Minden bizonnyal nem lehet puszta véletlen, hogy majd kétezer év leforgása alatt, a Lándzsa birtokosai mind a mágia elhivatott hívei voltak, akik emberek milliói fölött rendelkeztek sorsformáló erőkkel. Birodalmak omlottak össze és épültek fel, háborúk és ármánykodás folyt mindig is a világ feletti uralomért, s ebben a Lándzsának, illetve amit képes volt közvetíteni, kitüntetett szerep jutott.

 

Az első találkozás

 

Walter Stein megtántorodva állt a Lándzsa előtt, majd észrevette, hogy Adolf Hitlert még jobban megbabonázta e szent ereklye. Hitler transzba esett, bőre tüzelt és megigézve bámulta

a vitrinben heverő „tárgyat”. Ez volt az első találkozása vele 1912 őszén. A levegő szinte izzott, Hitler szeme valósággal világított. Mi történhetett? Valami láthatatlan, földöntúli erő költözött a fiatalemberbe. Kívülről nézve félelmetesnek tetszett a látvány, de ezt ilyen távlatból már nehéz megítélni. A Lándzsa mítosza igazolódni látszott. Úgy tűnt, tényleg a világok közötti szuperenergiák egyik közvetítő eszköze. Sok kutató úgy véli, Hitlert ekkor szállta meg valami. Valami démoni, valami sátánian gonosz. Magam úgy gondolom, hogy nem így van. A Szent Lándzsa csak azt erősítette fel Hitlerben, ami már eredetileg is benne volt. Ne feledjük, a Sors mindenkinek a gondját viseli, minden folyamatot irányít. S ha Hitler energiát kaphatott e magas rezgésű szent Lényen keresztül – tudniillik, a Lándzsa személy és nem tárgy –, akkor annak megvolt a maga oka. Hitler akkoriban egy jelentéktelen, anyagi gondokkal küszködő polgárnak számított. Nem szokás mágikus hatalmat osztogatni méltatlanoknak vagy jöttmenteknek, nemde? Az effajta szakadt, toprongyos fickók nem is lennének alkalmasak felvenni finom energiákat az auráikkal. A Lándzsára felügyelő lények ezt nyilván nem hagyták volna. Tehát azt kell feltételeznem, hogy nyomós oka volt Hitler Lándzsa általi energia-felvételének. Más lapra tartozik, hogy mi lett belőle, illetve mire használta fel azután okkult hatalmát.

 

Hitler okkult kiképzése

 

Ernst Pretzsche egy bécsi óvárosi üzlet antiszemita irodalomra, okkult és mágikus témájú könyvekre szakosodott tulajdonosa volt. Hitler sűrűn megfordult nála. Később kiderült, Pretzsche spirituális órákat adott Adolf Hitlernek, amelyek magasabb rendű mentális képességek kifejlesztését és okkult gyakorlati használatát célozták meg. Hitler aurája beavatásokon ment keresztül. Energiaközpontjai sorra átalakultak és alkalmassá váltak speciális praxis művelésére. Amit tanult, olyasfajta okkult ábécé volt, amelynek segítségével a későbbi Führer az Akasha Krónikához férhetett hozzá. Az Akasha Krónika tartalmazza az emberiség múltját, jelenét és jövőjét.

 

Úgy hírlik, hogy Hitler többször élt a meszkalin varázslatos adományaival. Ez egy hallucinogén anyag, amelyet a sámánok használnak előszeretettel arra, hogy különféle dimenziókban tegyenek asztrális utazásokat. Sokan ettől már fekete mágusnak bélyegzik Hitler, holott ez inkább csak azt bizonyítja, hogy milyen rettenthetetlen akaratereje és lélekjelenléte lehetett, ha képes volt tudatosságát megőrizni egy ilyen gyors és hatásos transzt okozó szerrel szemben. Természetesen önmagában a meszkalin használata még nem feltétlenül jelent egyet a fekete mágiával, hiszen ilyen alapon akkor minden amerikai hallucinogén tudatmódosító növényi kivonatokat használó sámán és varázsló őrült és gonosz. De ezt állítani túlzott általánosítás és stigmatizálás lenne. Ezzel szemben csak azt érdemes észrevennünk, hogy a későbbi vezér komoly jártasságra tett szert a szellemi világokban történő utazásokban és a felsőbb hatalmakkal való kommunikációban. Erre jó példa, hogy a Teozófiai Társaság tagjai Adolf Hitler médiumi képességeit ki is használták akként, hogy rajta keresztül léptek kapcsolatba bizonyos túlvilági lényekkel és jutottak földöntúli erőkhöz. Hitler, mint csatorna, mint közvetítő játszott szerepet ezekben a szeánszokban. A teozófia okkult gyökerei a távol-keleti tradíciókig nyúlnak vissza: tibeti, indiai, kínai és sámáni gyakorlatokat nagy számban tartalmaz.

Így haladt Hitler fokozatosan közelebb a spirituális céljaihoz, amely egyet jelentett egy új világrend felépítésével, konkrétan a Harmadik Birodalom megteremtésével, az árja (kiválasztott, tiszta) faj uralomra juttatásával, a pángermán eszmék ideológiává tételével és a totalitárius hatalom kiépítésével a világ uraként.

 

Thule Társaság

 

Eleinte ez volt a legjelentősebb okkult csoport, amely a születő félben lévő Harmadik Birodalom csaknem teljes vezetését magába foglalta. A Thule Társaság a mágia és miszticizmus elhivatott, ha nem fanatikus híveiből toborozódott. Nevét egy szigetről kapta, amely az Északi-tengeren nagyjából Atlantisszal egy időben létezett, s egy felsőbbrendű faj lakta, mely leszármazottjainak tekintették a germán rasszt Hitlerék. Thule lakossága mind spirituálisan, mind technikailag egy fejlett fajnak számítottak, ezért szerette volna a tér és az idő határain túlról visszahozni, feleleveníteni Hitler és okkultista köre ezt az ősi emberfeletti tudást és erőt, hogy azután kineveljék a következő 1000 év emberfeletti emberét. Ebből eredt a fajelmélet, amely maga után vonta az elítélő megkülönböztetés és megbélyegzés minden szörnyű rémtettének csíráit.

 

Hitler, a Messiás

 

Egy brit származású okkultista, név szerint Houston S. Chamberlain, tanítványává fogadta Adolf Hitlert. Ő ráragasztotta a sajátos fajelméletét, amely Hitlernek vezérelvévé vált. A Herrenvolk kitenyésztése és a makulátlanul tiszta és nemes vérvonal megalkotása rögeszmévé vált. S itt jött a képbe Longinus Lándzsája, amelynek hatalma beláthatatlan távlatokat nyitott meg Hitler előtt. Rájött ugyanis, hogy céljait addig semmiképpen sem érheti el, amíg a Föld jelentősebb okkult társaságait vagy az oldalára nem állítja, vagy félre nem állítja. Houston Stewart Chamberlain halála előtt nem sokkal megáldotta Hitlert és a germán faj megmentőjének, az isteni akarat hordozójának, valamint Messiásnak titulálta.

 

Hitler 1889. április 20-án látta meg a napvilágot. Születésnapja egybeesik Róma i.e. 753-as alapításával, ami számára egy égi jel volt, nevezetesen, hogy a Sors őt választotta ki terveinek megvalósítására. Hitler kémkedett, a hírszerzésnél dolgozott és több okkult politikai csoportba is beszivárgott, beépült. Ezek tagjaként megismerkedett az okkult szimbólumok és ereklyék sokaságával, s a megszállottjuk lett. Felismerte és rabul ejtette az a bizsergető gondolat, hogy e szent relikviák birtokolhatók és erejük átvehető.

 

A Thule Társaság egyik vezetője, Dietrich Eckart, Hitler mentorává és beavatója vált. Ő azon munkálkodott, hogy az NSDAP vezetőjének energiaközpontjai mihamarabb készen álljanak a Felsőbb Hatalmakkal való kapcsolatfelvételre. Eckart arra sarkalta tanítványát, hogy alkalmasint szerezze meg a Szent Lándzsát.

Karl Haushofer professzor, a későbbi Vril Társaság vezetője a lándzsa megkaparintásának másik lelkes híve volt. Egyébiránt ő javasolta horogkereszt használatát is Hitler számára. A Vril még bennfentesebb, még elitebb és nemzetközi titkos társaságnak számított.

Csak ezután alakult meg az Ahnenerbe, az Ősi Hagyaték Hivatala, amelynek vezetője Karl Maria Willigut náci főboszorkány lett. Ennek feladata az volt, hogy a világ minden tájáról beszerezze – magyarul ellopja – a kiszemelt szent tárgyakat. Az Ahnenerbe expedíciói az egész világot végigfosztogatták. Szemet vetettek a Frigyládára, a Kristálykoponyákra és magától értetődő módon a Szent Lándzsára is, bár ez utóbbit Hitler nemes egyszerűséggel Ausztria bekebelezésekor tette magáévá 1938 márciusa közepén.

 

A Végzet Lándzsájának végzete

 

A Szent Lándzsát Nürnbergben helyezték el. A Szent Katalin templom ősi parókiáján tartották Hitler győzelmi szimbólumát, mely megerősítette, hogy a Sors őt jelölte ki szerepére. Az Angol Királyi Légierő éppen ezért bombázta le a templomot 1942. augusztus 29-én, de a Lándzsának sikerült elkerülnie a végzetét. Ezután vették észre, hogy Longinus Lándzsájának kisugárzásából valami kezdte felzaklatni Hitlert. Nem sokkal később a Kohn’s Bank alagsorába vitték az ereklyét, ahonnan a nürnbergi várkastély alatti pincerendszerbe került és ott is maradt 1944. október 13-ig. Ezután a nürnbergi általános iskola alagsorába rejtették és befalazták. Nürnberg eleste után a várkastély alá rejtették. Ekkor kezdtek álhíresztelések és rémhírek szárnyra kelni a Végzet Lándzsájának helyét illetően. Otto Wermuth tengeralattjáró kapitány szerint egy antarktiszi bázisra szállították a III. Birodalom bukása után, s ott egy veremben rejtették el. Mások tudni vélték, hogy a koronázási jelvényekkel egyetemben a Zell-tó mélyére süllyesztették. 1945. augusztus 7-én megtört Dr. Freis ezredes és elárulta a titkot. Így került a Szent Lándzsa az Egyesült Államok birtokába. 1946. január 6. Eisenhover döntése alapján a műkincseket visszaszállították Bécsbe. De ezt a Führer már nem élhette meg, mert a végzet keze hamarabb utolérte őt: 1945. április 30-án állítólag öngyilkosságot követett el és testét elégettette. Titkai és tervei vele együtt tértek át a másvilágra.

 

Boldog napot!

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..