Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Hogyan emlékeztek az ősi kultúrák a földönkívüliekre?

Vajon miért hitte csaknem valamennyi kultúra, hogy léteznek földönkívüliek? Miért az égből származtatták az idegeneket? A kozmosz titkai, a teremtés elindítása és mikéntje, az élet kialakítása szétválaszthatatlanul összefonódik a magasabb rendű lényekkel. Nyomaikat minden kontinensen és népnél megtaláljuk a hagyományokban. Úgy tűnik, hogy az istenek érkezése és visszatérése rendszeres periódusokat követ. Pillantsunk a kollektív emlékezetbe!

Először is az emlékezésről szeretnék értekezni pár sorban, mivel az ősi kultúrákban egészen mást jelentett, mint számunkra. Az emlékezés nem a múlt vesztes és győztes csatáinak konzerválását és bebetonozását jelenti akár társadalmi, akár egyéni szinten. Egyáltalán nem.
Annak idején olyan eseményekről emlékeztek meg az ősi civilizációkban, mint például miért és miként vitték véghez tetteiket az istenek és az emberek. Az utódok ilyen történetekből merítettel példát, minthogy az emlékezés legfőképpen az eredettel való kapcsolat felelevenítését és megerősítését szolgálta.
Az eredet az, amely nélkül nincs élet. Az őseink tudták, hogy az istenekkel való kapcsolaton át vezet az út az eredethez. Isten minden szinten teremtett. Erről szól a metafizika, az ontológia és az élet valódi tudományai. Ebből mára csak mitológia maradt és pár vallás őrzi nyomokban az eredet erejét és tudását. Régen nem létezett spiritualitás nélküli vallás, tudomány, kultúra meg miegymás. Ma ebből van temérdek és mi még éltetjük ezeket a tiszavirág-életűeket. Bravó!

Hubert Reeves kanadai asztrofizikus csak egyike azon tudósoknak, akik szerint galaxisunkban legalább 10 milliárd csillag van, melyből 1 milliárd hasonlít a Napunkhoz. Ha csak minden tízediknek van egy Földhöz hasonló bolygója, akkor 100 millió olyan világ létezhet, amely jellegét tekintve hasonlít a miénkhez. Ez csupán a mi galaxisunk. Amúgy több milliárd galaxis létezik!
Ilyen és ehhez hasonló becslésekkel nagy számban találkozunk a szakirodalomban, merthogy egyre többen hajlanak afelé, hogy a földönkívüliek létét elképzelhetőnek tartsák. Sőt, aki kíváncsi, elképesztően nagy mennyiségű információhalmazon rághatja át magát a témában. Fizikustól a mitológuson át a teológusig minden nációban megtaláljuk a földönkívüliek nyomait.

India tudhatja magáénak a Föld egyik, mai ismereteink szerint legrégibb kultúráját. A forrásművek közül a következőket említeném a teljesség igénye nélkül:
1.    A Vimánika-Sásztra
2.    Szamarangana Szutradhara
3.    Juktikalpatru
4.    Majamatam
5.    Jajurvéda Rigvédája
6.    A Mahabharata
7.    A Ramajana
8.    A Puránák
9.    A Bhagavata ….

A sort hosszasan lehetne folytatni. A leírásokban találkozunk félelmetes fegyverekkel és különböző repülő szerkezetekkel. Ezekből kiderül, hogy a földönkívüliek olyan technológiával rendelkeztek, amely lehetővé tette számukra az űrutazást. India büszkélkedhet az első olyan feljegyzésekkel is, amelyek arról tanúskodnak, hogy élő személyek utaztak a repülő objektumokban. (v. ö. vimánák)

Az óind irodalom a mai napig megőrizte a földönkívüliek emlékét. Arrafelé ez természetes és magától értetődő ma is. Más lapra tartozik, hogy a nyugatról érkezett teológusok és pszichológusok fordításai kezdetben meghamisították vagy eredeti tartalmuktól megfosztották e szent könyveket.
Az ősrégi szövegek között mindenképpen helyet érdemelnek a Védák. Ha összességében vizsgáljuk a kútfőket, akkor legkevesebb 560 ezer sort kellene elolvasnunk, amely azért nem kis teljesítmény szent szövegek tekintetében.

Másik hatalmas kultúra a kínaiaké. A kínai a császároknak rendszeresen szertartásokat kellett végeznie a „mennyei oltáron” és az istenekkel kellett beszélniük. Ők voltak az Ég Fia, vagyis azok a láncszemek, amelyek a felsőbb világokat összekapcsolták az alsóbbakkal. Ma kettő ilyen mennyei oltár van Peking és Hszián városában.
A kínaiak azért is térnek el nagyban másoktól, mert őseik maguk is egy földönkívüli fajból származnak. Sok évezreddel ezelőtt érkeztek a Földre. Az írások „üvöltő sárkányok”-nak nevezik a földönkívüli szerkezeteket.
A földönkívüli eredetnek állítanak emléket az ókínai kozmogrammák is, melyek – ez lehet, hogy elsőre furcsán fog hangozni –, de nem érthetők meg a maja csillagászat nélkül. Például 4 csillag jelzi a Su king szerint az évszakok kezdetét, melyek azonosak a maja nullanap 4 évszakkezdő csillagával (a leírások és a hieroglifek színszimbolikája is megegyezik a két kultúrában).

A maja indiánok minden bizonnyal nem a kisujjukból szopták az év hosszát, amely szerintük 365,242129 napot tett ki. Csak a legmodernebb csillagászati mérésekkel sikerült ezt az adatot a 20. században 365,242198 napra pontosítani. Ezen felül szintén földönkívüli mesterekre utal, hogy a „Drezdai kódex” asztronómiai adatai 374 440 évre terjednek ki. Vajon miért volt szüksége egy kultúrának ilyen információkra, ha nem kozmikus léptékben mértek és gondolkodtak?

A világ minden tájáról tudnék példákat idézni, amelyek azt támasztanák alá, hogy a több ezer évvel ezelőtt élt emberiség valahonnan kapta, avagy kellett, hogy kapja azt a fajta súgást, amely elindította az adott civilizációt. Ez a súgás volt az isteni kinyilatkoztatás, amelyet az egyes szent könyvek mai napig tartalmaznak és őriznek. Ámbátor hiba volna az akkoriban lejegyzett kozmikus tudást azonosítani a mai könyvek anyagával, minthogy időközben annak a tudásnak a java elveszett, pontosabban eltűnt. Ezért ma nem kis kutatómunka kell ahhoz, hogy az eredeti írások nyomait legalább részben megkeressük és analizáljuk. De mint a fenti példák is mutatják, a Sors ad arra esélyt, hogy az szóban forgó információk napvilágra kerüljenek.

Most kanyarodjunk vissza a címhez, vagyis az emlékekhez. A földönkívülieket istenekként, illetve isteni lényekként őrizték meg az emlékezetükben az egyes népek. Ha a mitológiára pillantunk, akkor kiviláglik a számos panteon és az istenek generációi.
Nem minden isten elvont és csupán testetlen alakban létező. A sumér királyi táblákon található üzenetek például nem testetlen istenektől származnak, hanem egy magasabb rendű földönkívüli faj hagyatéka. A sumérek állítólag a Bika csillagkép Aldebaran naprendszerének két bolygójáról származnak.
A suméreknél találkozunk a Nibiru nevű bolygóval, melyet istenek laknak – Anunnakik –, s amely naprendszerünk része. Ennek visszatérését az elkövetkező 100 éven belül várják a szakértők. Ehhez a tipphez a fennmaradt ékírásos táblák nyomán jutottak el sokan, de a NASA tudósai foglalkoznak a kérdéssel. Összességében nem tudják pontosan kiszámítani vagy megjósolni az „Istenek Bolygójának” visszatérését, pedig akkor szemtől-szembe találkozhatnánk földönkívüliekkel. Az emlékük azonban megvan.

Mezopotámiából utazzunk a Szentföldre, a mai Biblia születésének helyszínére. A Könyvek Könyve eredetileg héberül íródott. Ebben az Istennek fordított „Elohim” szó azonban nem pontos fordítás, mert valójában az többes számot fejez ki. Az Elohim tehát Isteneket jelent és nem Istent. Héberül az Isten helyesen az „Eloha” szóval adható vissza. Ilyen példából is sok van a Bibliában. Sokkal valószínűbb azt feltételeznünk, hogy a Mindenható helyett egy nálunk sokkalta fejlettebb civilizáció tagjai terjesztették magukról, hogy istenek. S voltaképpen emberi tudatszintről nézve azok is voltak.

Mózes könyveit górcső alá véve ilyen mondatokkal találkozunk: „Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra”. Vajon kikre utalnak az istenségek? Megmagyarázhatjuk persze, ha akarjuk, de minek csapnánk be magunkat?

Minden korban találkozunk földönkívüliekkel más és más néven. A jellegek tehát hasonlóak, mégsem nevezhető közösnek mondjuk az indiai, az egyiptomi, a kínai, a maja, a germán és a görög isteni arcképcsarnok. Visszafejtve a szálakat sok esetben arra lyukadtam ki, hogy az ősmúlttól a 20. századig a legtöbb isteni lény, akivel az emberek fizikai mivoltukban találkoztak, valójában földönkívüli volt. A legtöbb emlék Indiában, Egyiptomban és a prekolumbián kultúrákban maradt fenn hírmondóként, de a világ telis tele ilyen kultúrnyomokkal.

Az istenek kézjegyeit minden indián kultúra híven őrzi, minthogy sziklavéseteik, rajzaik, szent könyveik (mitológiájuk), nyelvük és egész kultúrájuk a földönkívüli istenekről szóló megemlékezésre épül! A földönkívüliek a kultúraalapítók, a tudományok és az egész civilizáció alfái, továbbá az élet minden szegmensének fenntartói, gyakorlatilag minden tőlük függ.

Véleményem szerint a földönkívüli civilizációk evolúcióját az emberihez hasonlóan isteni lények irányítják. Mivel a tudati különbség eleve hatalmas és sokszor áthidalhatatlan lehet az univerzum különféle testben élő faja között, ezért elképzelhetőnek tartom, hogy az egyes kultúrák kiválasztottjai ciklikusan földönkívüli, azaz kozmikus tudást kapnak az egyes fejlődési korszakok elindításához és fenntartásához.

Felteszem, talán létezik egy olyan szerveződés a galaxisunkban, amely bizonyos isteni logika szerint egyes fajoknak besegít a fejlődésben, illetve amelyeket támogat a kibontakozásban. A Földet speciálisnak találom a mai állapotában, mert nem egy, nem kettő, hanem több tucat, ha nem több száz külön lelki-kulturális fajt vélek felfedezni idelent. Ha tekintetünket levesszük a modern technokrata emberről és visszautazunk az időben ősi hagyományok után kutatva, akkor földönkívüli ősök és segítők csodálatos sokféleségével találjuk magunkat szembe például Európában és a Közel-Keleten egyaránt, csak hogy ne kelljen messzire mennünk.

Emlékeik legeklatánsabb példáit hagytam a végére: a szakrális megalitikus (gigászi kőtömbökkel történő) építkezést. A szakrális építészet egyszerre csodálatos matematikai tudás tárgyi megjelenítője, sok esetben utánozhatatlan építészeti csúcsteljesítmény, spirituális-rituális centrum és energetikai kondenzátor vagy kapu egyszerre, mely a mai napig működik a beavatottak számára. A következtetésem szerint ezen építmények sem nőttek volna ki maguktól – autochton módra – a talajból földönkívüliek ráhatása nélkül.

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..