Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

HOGYAN MŰKÖDIK A TÁVDIAGNÓZIS?

Léteznek olyan gyógyítók vagy terapeuták, akik egy különleges képességgel lettek megáldva. Ezt az adottságot tisztánlátásnak nevezi a parapszichológia szakirodalma. Idegen kifejezéssel élve: clairvoyance. Ennek segítségével a tisztánlátó képes akármekkora távolságból megállapítani egy emberről, hogy milyen fizikai állapotban van, hogyan érzi magát, s milyen betegségek gyötrik.

hogyanmukodikatavdiagnozis2

Még mielőtt teljesen elrugaszkodnánk a valóságtól, helyezkedjünk a konkrét tények talajára a tisztánlátással kapcsolatban. S hogy stílszerűen fogalmazzak, látásunkat ne homályosítsa el se az ezoterikus romantika rózsaszínű felhője, se a kétely sejtelmes ködje. A holisztika mára elfogadottá vált a nagyvilág többsége számára. Ez az „egységre törekvő létszemlélet” elhozta a holisztikus gyógymódokat, s új szellemi horizontokat állított fel. Az egyik legfontosabb ismérve a holisztikus medicinának, hogy nem a tünetekre helyezi a hangsúlyt, hanem az oki szférát igyekszik feltárni. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy nem a műtőasztalon és a gyógyszerkutató laboratóriumokban dől el a beteg ember sorsa, hanem visszaállítja, illetve felerősíti a beteg öngyógyító képességeit. Tehát a holisztikus gyógyászat arról szól, hogy a test gyógyításánál figyelembe veszi az érzelmi és a tudatállapotokat, az emberi kapcsolatokat a testi állapoton túlmenően. A holisztika titka abban rejlik, hogy kapcsolódásokban és összefonódottságban gondolkodik, s nem hasít le önkényesen egy darabot a valóságból, hogy speciálisan csak azt vizsgálja. Mert lássuk, be a klasszikus tudomány azt teszi. Ezzel szemben vagy ezt kiegészítve, a holisztika abból indul ki, hogy egymással a végtelenségig összefüggő, s egymástól kölcsönösen függő energiamezőkből épül fel a világban minden létező.

Ergo az emberek, az állatok, a növények, de még az ásványok is, hogy a vírusokról vagy a galaxisokról ne is beszéljek. Ezzel a felsorolással csak azt szerettem volna érzékelni, hogy mindent bizonyos energiamezők hálóznak be és mindent az energiamezők hatnak át.

S itt jön a nagy kérdés: milyen kapcsolatban állnak egymással az energiamezők és az energiamezőkbe ágyazódó élőlények? Van-e köztük lényegi kapcsolat? Ha igen, akkor milyen? Hogyan befolyásolják egymást? Miként kommunikálnak egymással az erőmezőkből álló intelligens lények?

 

Azt a mezőt, amely összekapcsol minden létezőt minden létezővel, „ötödik mező”-nek nevezték el. Más elvevezései: pszi-mező vagy a kvantumvákuum holomezője. Ez a világkép végre válaszokat adhat az olyan parapszichológiai kérdésekre, mint a távdiagnózis működési elve. Anélkül, hogy bonyolult fizikai fejtegetésekbe kezdenék, igyekszem elmagyarázni emberi nyelven, hogy miről is van szó. Olybá tűnik, hogy létezik egy holisztikus (egységes) mező, amely annyira finom, hogy sokáig észre sem vették a kutatók. A holomező a világegyetem alapenergiáiból épül fel, s nagyon sok dinamikus változásra képes. Voltaképpen állandóan mozgásban, rezgésben van.

Arra már az elmúlt évtizedek kutatásai fényt derítettek, hogy minden élőlény kvantumokból álló anyag-energia szerkezet. Vagyis amit eddig anyagnak gondoltak, annak nagy része inkább tér és a teret kitöltő energiaformák alkotják azt a szerkezetet, amit mi anyagnak neveztünk el, s amin a 18. és 19. századi fizika alapult. Ezt az anyagszerű valamit a mi fizikai tanulmányaink miatt szeretjük mérni, vagyis mennyiségi szempontokat veszünk figyelembe. Ámde a 20. századi fizikai és kémiai áttörései bebizonyították, hogy a mennyiségtől fontosabb a minőség. Vagyis feltették az addig elódázott kérdést: tulajdonképpen mi az anyag? Oszthatatlan atomok rendezett halmaza, vagy valami más? A felelet döbbenetes volt. Röviden: az anyag nem annyira anyagszerű, sokkal inkább szellemszerű. 21. századi kifejezéssel élve „virtuális”. Így az anyag megszűnt tömörnek lenni, s ezzel elérkezett a kvantumfizika hajnala. Az anyag döntő hányada (több mint 99%-a) tehát energia, s nem részecske. Merthogy a részecskéket „felboncolva” rájöttek, hogy azok további parányi elemekből állnak, amelyek nagy része megint csak energiából áll össze. Tulajdonképpen az energiák rendezett mezői építenek fel mindent, s csak az emberi érzékelés teszi őket plasztikussá, megfoghatóvá és detektálhatóvá.

 

Most pedig elérkeztünk arra a pontra, hogy az eddigi két irányba tett fejtegetéseinket összefésüljük. Első: a világmindenséget egy ötödik mező hatja át, mely mindent mindennel összeköt. Ez rejtett és láthatatlan, mégis abszolút létező holomező. Második: az anyagi nem anyag többé, hanem nagyrészt energia. Így sejtjeink és egész testünk is elektromágneses kisugárzású mezőkből épül fel. (Miként ezt az auralátók évezredek óta állítják.) Ha most összerakjuk a két tényt, akkor azt kapjuk végeredményül, hogy minden élet, életfolyamat ebből a holomezőből kapja a létezéséhez és a működéséhez múlhatatlanul szükséges energiát. Ezektől a finom, fizikai szemmel láthatatlan energiáktól függünk. Mind a környezetünk, mind az emberi szervezet dinamikus folyamatai – építő és lebontó folyamtok – a holomezőre vannak hangolva. Ez a mező összeköti az embereket a környezetükkel, az agyat az aggyal, az embereket egymással egy társadalom keretein belül, az embert a természettel és a kozmosszal.

 

Még egy dolgot azonban nem mondtam el. Nevezetesen azt, hogy az univerzum holomezője képes emlékezni. Azaz megőrzi és továbbadja az információkat. Mindezt téren és időn kívül teszi. Lássuk, hogyan történik mindez! A létünk leginkább egy energiaóceánban eltöltött életként szimbolizálható. Ebben az energiaóceánban az emberek hullámmintákként vannak jelen. S ahogyan a víz, úgy a holomező is memóriával rendelkezik. Vagyis a holomező megőrzi a hullámmintákat. Bármikor is történt egy változás (interferencia), annak nyoma marad a világegyetemet alkotó és betöltő mezőben. E minták egymás fölé rendeződhetnek és több dimenziós holografikus képeket képezhetnek.

Összességében kijelenthetjük, hogy az ember egyéni biomezője – aurája – beleíródik ebbe a mezőbe. Ahogyan minden embernek egyedi a DNS-e, úgy teljesen sajátos a hullámmintája is. Az auránk tulajdonképpen a holografikus ujjlenyomatunk. A holomező eltárolja mindazokat az információkat, amelyeket a tudatunk és általában a lényünk valaha létrehozott, vagy amelyekkel kapcsolatba került. Ebből kifolyólag minden esemény a sejtjeinkben végbemenőktől az egész testünket befolyásolóig megőrződik a holomezőben. Sőt, még ennél is több van benne. Valamennyi gondolatunk, érzésünk, tapasztalatunk a fogantatásunktól kezdve a halálunk pillanatáig szintén „feljegyzésre” kerül ebbe a holomezőbe.

 

Most tételezzük fel, hogy az Egyesült Államokban él egy beteg személy, akinek fáj a bal térde és Magyarországon él egy másik személy, aki képes ráhangolódni a holomezőre és információkat „lehívni”, érzékelni belőle. (Utóbbit hívják tisztánlátónak.) A két személy nem ismeri egymást. Akkor elvileg lehetséges, hogy a különleges képességgel megáldott magyar ember információkat kaphat a beteg amerikairól úgy, hogy közben ki se teszi a lábát otthonról és semmilyen telekommunikációs eszközt nem vesz igénybe. Elképzelhetetlennek tűnik? Ma már távolról sem az!

Amikor a tisztánlátó megváltozott tudatállapotba juttatja magát, akkor rezgéseit tudata segítségével a holomezőre hangolja. Picit hasonlóan történik ez, mint a rádióadók behangolása a kocsinkban. A megadott frekvenciára kell állítani az adóvevőnket. A különbség csak annyi, hogy itt az emberi agy, jobban mondva, tudat az adóvevő, amely érzékelni kezdi a holomező energiatengerében zajló áramlásokat. Jeleket adunk és veszünk. Az információáramlás amúgy is szüntelenül zajlik az emberi energiamező és a holomező között, csak itt annyival érdekesebb a dolog, hogy a tudat antennácskái elkezdik venni az adást, érzékelni a holomezőt. Ez a tisztánlátás fizikai magyarázata.

 

A tisztánlátóban végbemenő folyamatok azonban még ettől is izgalmasabbak! Történhet ugyanis olyan eset, amikor a tisztánlátó a végtelen holomezőben egy adott személyre koncentrál, s a kapcsolat a pillanatok tört része alatt létrejön. Hogyan? Majdnem úgy, mint amikor az Internet keresőjébe beírunk néhány kulcsszót, illetve kódot. Mint ahogyan már korábban említettem, minden egyes embernek egyedi és megismételhetetlen hullámmintája van a holomezőben. Ez alapján elvileg már igazán nem nehéz megtalálni valakit ebben az energiatengerben. A tisztánlátó rágondol az illetőre – nyilvánvalóan előtte kapott valamilyen támpontot: nevet vagy valamilyen személyesre szabott információt –, s a kapcsolatok végtelen mezőjében nulla perc alatt, távolságtól függetlenül rátalál a keresett hullámmintára, vagyis a célszemélyre. Pontosabban arra az információhalmazra, amely a megadott illető személyes interferenciamintáit tartalmazza. Innentől létrejön egyfajta kommunikáció az egyedi minta és a tisztánlátó között. A távdiagnózis lényege tehát abban áll, hogy létre kell hozni egy ilyen kapcsolatot a tisztánlátó és egy személy (morfogenetikus) mintája között. E mintahalmaz alapján már megállapítható, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak, azoknak mik voltak a kiváltó okai és választ is kaphatunk arra, hogy miként lehet orvosolni a problémákat és megszűntetni a fennálló zavarokat.

A távdiagnózis a tisztánlátó és a célszemély aurája között megy végbe. Egy végtelenül finom, de célirányos energia- és információáramlás teszi lehetővé, hogy minél több információhoz jussunk egy személy egészségi állapotával kapcsolatban. A forradalmian újszerű holisztikus gyógymódok egyike a távdiagnózis, amely éppen a természetéből fakadóan sokkal gyorsabban és hatékonyabban vezet el a panaszok és zavarok okáig, mint a normál, biokémiai alapokra helyezkedő orvostudomány. Mindazonáltal, ez mit sem von le az akadémikus orvoslás érdemeiből, sőt inkább jobban kiemeli azokat és hatékony alternatívaként, azzal karöltve még nagyobb távlatokat nyithat meg a gyógyítás-öngyógyítás jövőjében. Így olvad majd lassacskán össze a tudomány és misztika.

 

Boldog napot!

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..