Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Hologramban élünk: a mi holografikus valóságunk

Úgy növünk fel, hogy közben azt gondoljuk és hisszük, hogy a világ és a valóság, amelyben élünk, valamennyire kézzelfogható, fizikai és ily módon érzékelhető is. Azonban, nem csak ezt a gondolkodásmenetet ábrándítják ki a különféle nehezen megmagyarázható jelenségek, hanem maguk az észlelések olyannyira realisztikussá válhatnak, mint amilyen a megfigyelő, így azok nem tükrözik az objektív valóságot, ha egyáltalán ilyen létezik. A közelmúltban az emberiség által elért ismeretek és információk terén megjelenő jelentős előrelépések miatt gyökeres változásokat sikerült megfogalmazni abban, hogy hogyan érzékeljük a valóságot.

http://www.gnomonschool.com/

 

Ahol egykoron körös-körül szétszórt anyagdarabokból álló üres térnek tűnt a világegyetem, most a biológiai és technológiai berendezéseinkkel láthatatlan, valamilyen elsődleges valóságból eredő holografikus projekciónak néz ki.

 

A holografikus valóságra vonatkozó bizonyítékokból bőségesen akad: túlságosan sok érv szól mellette ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Az teszi még hihetőbbé ezt, hogy akik meditáción, asztrális kivetítésen vagy entheogéneken (szent növényeken, hallucinogéneken) keresztül megtapasztalták a valóság magasabb szintjeit és tudatállapotait, azok nagyon is holografikusszerű tűnődésekként és aforizmákként festették azt le.

 

Példának okáért, 1982-ben végeztek egy olyan kutatást a Párizsi Egyetemen, amely feltárta, hogy bizonyos körülmények között az olyan szubatomikus részecskék, mint amilyenek az elektronok, képesek egymással azonnali kommunikációba lépni függetlenül az őket egymástól elválasztó távolságtól. Nem számított, hogy 10 lábra vagy 10 milliárd mérföldre vannak egymástól. Úgy tűnt, hogy valamilyen módon minden egyes részecske tudja, hogy mit csinál a másik. A nagyszerű fizikus, David Bohm, úgy vélte, hogy ezek a felfedezések azt jelentik, hogy nem létezik objektív valóság, illetve hogy az univerzum a látszólagos tömörsége/szilárdsága ellenére a szíve mélyén káprázat, egy gigantikus és remekül kidolgozott hologram.

 

http://deusnexus.files.wordpress.com/

 

A hologramon belül, az egész benne van a részben. Nem számít, hányszor darabolod fel az egészet, a rész mindig tartalmazni fogja az egészet/teljességet. Éppen úgy, ahogy a magasabb tudati megnyilvánulások megmutatják, hogy minden egyes rész – amennyire látszólag parányi és különálló a teljes valóságtól és magától a valóság Forrásától – tartalmazza a teljes forrást és vice versa.  A holografikus kísérletekből levonható végkövetkeztetés az, hogy az önrendelkezés az elkülönültség egy illúzió és minden egy.

 

Az egység egy olyan koncepció, amely látszólag minden egyes főbb hitrendszerben megtalálható, mindig is kifejezésre jutott az emberi tudat birodalmában, ezért tovább ösztönözte a mi megnyilvánult valóságunkkal kapcsolatos, újabb keletű felfedezéseket. Amennyiben valóban így áll a dolog – márpedig elég bizonyíték utal erre –, akkor az univerzum önmagában egy projekció (kivetítés, vetület), azaz egy hologram. Ha a szubatomi részecskék látszólagos elkülönültsége illuzórikus, akkor ez azt jelenti, hogy a valóság egy mélyebb szintjén minden dolog a világegyetemben egymással végtelenül összefonódik.  Az emberi agy egyik szén atomjában található elektronok kapcsolatban állnak azokkal a szubatomikus részecskékkel, amelyekből minden úszó lazac, kalapáló szív és az égen pislákoló valamennyi csillag felépül. Az egység dominál.

 

Egy holografikus univerzumban már az idő és a tér sem tekinthető alaptételnek. Az olyan fogalmak miatt, mint a lokális összeomlás egy olyan univerzumban, amelyben semmi sincs igazából elválasztva másoktól – ahogyan az a tévéképernyőkön látható halak képein is megmutatkozik – az időre és a háromdimenziós térre e mélyebb rend kivetüléseiként is tekinthetnénk. A valóság egy mélyebb szintjén található valamifajta szuper-hologram, amelyben a múlt, a jelen és a jövő egyidejűleg létezik.

 

Az a háromdimenziós világegyetem, amelyben élünk, egy olyan hologram, amely egy elsődleges valóságból lett létrehozva, mely a téren és az időn kívül található, ezért az valamilyen „valóságnak” a másolata, így nyer értelmet az a dolog, hogy a valódi önmagunk egy másik valóságban leledzik. A tudatosságunk a valódi önmagunk. A tudatosság minden és ezért semmi, onnantól kezdve, hogy minden az, vagyis minden maga a tudatosság.

 

http://i1.sndcdn.com/

 

A holografikus valóságra vonatkozó további érvelés céljából, fontoljuk meg a következőt:

  • A holografikus világegyetem majdnem minden paranormális és misztikus élményt megmagyaráz.
  • A halál közeli élményeket a holografikus univerzum segítségével meg tudjuk indokolni, amiben a halál nem más, mint egy ember tudatosságának átkapcsolása a valóság hologramjának egyik szintjéről a másikra.
  • A jelenlegi neuro-pszichológiai modellek nem kielégítőek, csak egy holografikus modell képes olyan dolgokat megmagyarázni, mint az archetipikus élmények, a kollektív tudattalannal való találkozások, és más, megváltozott tudatállapotban történő, nem-szokványos jelenségek.
  • Az univerzum holografikus modellje érthetővé teszi a tudatos álmodást, amely során párhuzamos valóságokba teszünk látogatásokat.
  • A szinkronicitás is értelmet nyer a holografikus modell révén. A gondolkodás folyamata sokkalta szorosabban kapcsolódik a fizikai világához, mint azt korábban gondoltuk. Azt is érdemes megjegyezni, hogy szinkronicitás közvetlenül egy új megvalósulást vagy intuíciót megelőzően éri el a csúcspontot.
  • A holográfia magyarázattal szolgál arra, hogyan képes az agyunk ilyen sok emléket elraktározni egy ennyire kis helyen (az agyunk 280 000 000 000 000 000 000 bit infomrációt képes eltárolni).
  • A holográfia azt is meg tudja indokolni, hogy miként vagyunk képesek a dolgok felidézésére és elfelejtésére, hogyan tudunk asszociatív memóriát működtetni, miként tudjuk felismerni a megszokott dolgokat, hogyan működtetjük az új dolgok érzelemátvitelét, mi módon vagyunk képesek egy „rajtunk kívülálló” világ megalkotására, hogyan érzékeljük a „fantomfájásokat” és hogyan működik a fotografikus memóriánk.
  • Ezért válhat maga az agy egy holografikus kivetüléssé, amelyet a téren és időn kívül található, elsődleges valóság hoz létre.

 

Valamennyi relatív valóságot az önmagához viszonyítva létező tudat alkotja meg. Mi magunk vagyunk ez a tudatosság. Mi vagyunk az a tudatosság, amely oly módon létezik, hogy önmagához viszonyít és önmagával áll kölcsönhatásban. Nem létezik más.  Az általunk elkülönítve érzékelt dolgok egyikének sincs független létezése, mivel azok valamennyien a mögöttes egységtudat időszerűségben megjelenő kiterjesztései. A fizikai valóság a tudat egyik terméke.

 

A tudat nem a fizikai valóság terméke. A fizikai valóság nem hat önmagára vissza egy bizonyos ismeretlen módon azért, hogy a tudatot létrehozza. Az önmagunkkal való, ismétlődő és folyamatos kapcsolat során az (ön)tudatosságunk az élmény-tudatossággá (az élmények megtudásává) válik, ily módon hozza létre a fizikai valóságot.

 

A megvilágosodási élménynek köszönhetően vannak a világegyetem természetére vonatkozó olyan elképzelések, amelyek szerint az egy holografikus kivetülés. Mihelyt megvilágosodunk, meg tudjuk érteni, hogy pontosan hogyan működik a holografikus világegyetem és hogy milyen is ténylegesen, az igaz valójában. Eljutunk annak megértéséig, hogy mi multidimenzionális lények vagyunk, akik a kvantumvalóság több síkján egyidejűleg léteznek.

 

Semmi okunk nincs bosszankodni, dühbe gurulni, idegeskedni stb. olyan dolgok miatt, amelyek az ember fizikai valóságában történnek, ami a tudatosság legalacsonyabb dimenziója, mivel minden csekély fontosságú a dolgok nagy rendjében. A valóság részleteire való összpontosítás eltérítheti az ember valódi énjét attól, hogy felfedezze és felismerje annak az okát, amiért ő éppen most él. Ez az oka annak, amiért a megvilágosodás felé vezető lépésként a félelmet és a dühöt csodálatra és kíváncsiságra kellene felcserélni.

 

Tapasztaltál már a valóság érzékelése során valamilyen változást? Legalábbis remélhetőleg most már képes leszel kiterjeszteni az elmédet az eddig még meg nem látogatott birodalmak felé. A valóság egy rejtélyes és izgalmas hely. Legyünk mindannyian ennek a varázslatos életélménynek a felfedezői!

 

Forrás: http://www.wakingtimes.com/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..