A napvallás eme rituáléja Ízisz fényenergiáival termékenyíti meg a részvevőjét. Pillantsunk e gyönyörű elnevezésű rítus mögé, hogy megérthessük, mennyi mindent rejt!

 

A beavatandókat az Ízisz fátyla szertartás a Szíriusznak és más csillagoknak az erejével tölti fel. Gyakorlati célja az, hogy minden olyan dolgot feloldjon benne, ami elválaszt Gaiatól. Eme energiák hatására nem csak a Tiszta Fény erőiből részesülhet a Fényben Élő, hanem annak segítségével ellenállhat a világban lévő rossznak.

 

A szent évkörben vannak olyan kiemelt időszakok, amikor az Íziszhez kapcsolódó szertartások a leginkább támogatottak. Ilyenkor gyakrabban alkalmazzuk ezt a módszert is. De kicsoda Ízisz és miért van szükségünk az erőire minden eddiginél jobban?

 

Ízisz a kozmikus ősanya, aki egyszersmind a legmagasabb rendű feminin erőknek a birtokosa. Mint ilyen Ő táplálja a Földanyát, Gaiat, és az összes embert a termékenység energiáival. Itt nem csupán a szaporodáshoz szükséges funkciókról van szó, hanem az ember minden tevékenységéhez nélkülözhetetlen termékenységről. E mágikus női energiák felerősítése és folyamatos táplálása azért oly fontos, mert a folyamatban lévő korszakváltás történéseiben rendkívül pozitív szerepet töltenek be az íziszi hatások.

Az egyiptomi Iszet, görögösített nevén Ízisz istennő egy olyan felemelő, empatikus és spirituális hatást közvetít az emberiség felé, amely több mint 2000 éven keresztül nem érvényesülhetett, mivel bizonyos ellenerők ezt semlegesítették. E helyütt arra külön nem térnék ki, hogy konkrétan kik és mikor, de mindenesetre sikerült elérniük, hogy Jézus színrelépése óta minden női minőségű, isteni energia háttérbe szoruljon. Így sem a Mária-energiák, sem az íziszi erők, sem más hasonló hatások nem tudták kifejteni áldásos hatásaikat a Föld lakóira. Részben ennek tudható be, hogy az eltelt két évezredben ennyire férficentrikussá és patriarchálissá vált a társadalmunk.

Ez az egyoldalúság azonban az utóbbi évtizedben elkezdett feloldódni és újra erősödő tendenciát mutatnak az istennői hatások.

 

Ezekben az években a napvallás tanításai szerint az emberek hozzáállásán lehet változtatni. Tudniillik, mostanra nagyon eltávolodtunk a csillagok energiáinak a használatától. Sajnálatosan ugyanez mondható el a Földanya erőinek az alkalmazásáról is. Az emberiség már nem emlékszik arra, hogyan lehet a Tiszta Fényt a Kozmoszból és a Földből kinyerni és magába tölteni. Ez idő szerint nagyon kis mennyiségben van jelen az emberben a Tiszta Fény. Ez a helyzet feltétlenül megérett a változásra.

 

Minél inkább megnő és helyre billen az isteni és istennői energiák aránya az emberben, annál kevesebb akadályozó tényezője lesz az emberiség pozitív jövőképének. Ebben sokat segítenek Ízisz őserői is, amelyeknek nem csak a mi, hanem a Földanya, Gaia is a termékenységét köszönheti. Talán ennyiből kiderült, hogy miért szerepel egyre több íziszi szertartás a napvallásban, és miért van szüksége az íziszi őserőkre, a csillagok erőire az embereknek boldogságuk és spirituális fejlődésük érdekében.

 

Az Ízisz fátyla szertartással a napvallás különféle rendezvényein találkozhatnak az érdeklődők.

 

A cikket írta és szerkesztette: Száraz György

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/

Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/

Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/

Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/

Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/

Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ébresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/

Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ízisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

 

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Boldog napot