Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Ízisz istennő és a korszakváltás

Első hallásra meglepően csenghet a 2012 utáni világkorszakot összekapcsolni Ízisz nevével, pedig ha jobban meggondoljuk, egy Hóruszról elnevezett kozmikus ciklusnak mindenképpen van valami köze az „Ég Úrnőjéhez, az Istenek Úrnőjéhez”. Vajon hogyan forr egybe Ízisz isteni ereje a mi jelenlegi spirituális felemelkedésünkkel?

Kezdjük azzal, hogy Ízisz neve ismerősen csenghet a mitológiából: elsősorban az egyiptomiból. Tegyük mindjárt hozzá, hogy ez egy görögből kölcsönzött átvétel, mivel az eredeti nevet nem ismerjük pontosan. Az Ízisz szó hieroglif jeleinek transzliterációját valószínűleg Iszetnek/Aszet ejtették.

Érdekessége, hogy Ízisz neve trónszéket jelent, így könnyen felismerhető az ókori egyiptomi ábrázolásokon, mivel a trónszéknek a kicsinyített formáját viseli a fején. További érdekesség, hogy Íziszről tudjuk, hogy neve élő embert is jelölt, vagyis az istennő többször megtestesült Egyiptomban.

Itt most az istennői, királynői minőségére gondolunk, s nem az Iszet nevű átvételekre.

Azért érdemes foglalkozni Ízisz istennővel manapság, mert a jövők szempontjából roppant lényeges 2013-as éve elé nézünk, amely nagyfokú spirituális fejlődést tesz lehetővé, mely Ízisz istennő energiáihoz is kapcsolódik.

 

 

Ezenfelül Egyiptom közelgő feltámadása, újjáéledése kapcsán kulcsfontosságú szerepük lesz az Ízisz istennő által képviselt princípiumoknak. Ezek a következők: varázslás (mágia), anyaság, termékenység, nőiesség, ösztönösség, intuíció, kreativitás, gyógyítás, spiritualitás és beavatás.

Ha jobban meggondoljuk, akkor a jövőképünk éppen abba az irányba tart, amelyben e kvalitások nélkül lehetetlen élni a korszakváltás kínálta előnyökkel. Tehát a lelki változások és átalakulások általi tudati felébredés, a valódi ezotéria elterjedése, a rezgésemelkedés, a nők, mint vénuszi lények méltóságának és szerepének a visszaállítása áll az előttünk álló korszak feladatai között az első helyen.

Nem véletlen, hogy Ízisz istennő, az Ég Úrnője, a Vénusz mint Esthajnalcsillag megtestesítője, a Szíriusz csillag képviselője, a Mágia Úrnője, ezenkívül Ozirisz felesége és Hórusz édesanyja. (A következő világkorszak neve: Hórusz-korszak.)

Kultuszának azért sem találhatjuk a központját, mert egyrészt ő mindent áthatott az erejével mint anyaistennő, másrészt kultusza a történelem előtti korokra vezethető vissza. Tehát a mai legkorábbi emlékek, melyek az V. dinasztia korából származnak nem a legrégibbek.

Népszerűségének mélységes lelki okai vannak, hiszen ő a lélek női princípiumának a mozgató ereje. Ezzel magyarázható, hogy kultusza mindenhol és minden korban elterjedt: találkozhatunk vele a Közel-Keleten, a Brit-szigeteken, Galliában (Párizs Ízisz városának számított egy időben), Magyarországon (Szombathelyi Ízisz-szentély), de a maják világában is más és más néven.

Vegyük észre, hogy a világon elterjedt istennő-kultuszok és misztériumok egy részének Ízisz az archetípusa. Vajon miért? Mert ő az isteni szent háromságnak a női aspektusa: Ozirisz-Ízisz-Hórusz. Atya-Anya-Fiú. Ízisz minden házi oltáron ott volt Egyiptomban, minden istennő királynője volt. Annyira természetesnek számított, mint maga az élet.

Ízisszel találkozunk mint Istár, Astarte (babiloni, kánaáni), mint Inanna (Sumér), mint Astart/Asera/Astroeth (asszír, káld), mint Ashtaroth (föníciai), vagy Hellászban mint Aphrodité, vagy a Római Birodalomban mint Vénusz stb. A görög-római misztériumvallások központi szereplője volt Ízisz. Így vonul végig Ízisz isteni személye a történelmen és kelti életre a 21. században újra azt az isteni részt az emberben, ami 2000 év alatt már teljesen megdermedt: az isteni lelket.

A korszakváltás során a női lét megannyi aspektusa és dimenziója újra elfoglalhatja az őt megillető méltó helyet az életben. A nőknek ehhez előbb vissza kell nyerniük a tudatosságukat. S erre a legjobb eszköz éppen az, amiben a nők vitathatatlanul a férfiak felett álltak mindig is: a SPIRITUALITÁS.

A lélek nyelvének legcsodálatosabb értői és szakavatott tolmácsai a nők. Ez az állítás egyáltalán nem mond ellent annak, hogy vannak férfias lelkek, akik szintén jó tolmácsok, csupán azt hangsúlyozza, hogy ez a beállítódás a nőkben ez „gyárilag”, alkatilag, teremtetten megtalálható. A magabiztos, öntudatos, határozott és mégis érzékien törtető nők soraiból fog kikerülni az új világkorszak vezető rétegének egy jelentős része. Új vallások, új tudományágak, új művészeti irányzatok és új megismerési módok fognak elterjedni vagy ősiek fognak feléledni, amint a női ösztönöket és megérzéseket hagyjuk érvényesülni és hatni az emberiség sorsára globálisan.

 

 

Ez egy spirituális társadalom lesz, ahol a dogma a mágia, azaz a teremtés, az élet adás: a mindenre kiterjedő és mindent felölő élet törvényeinek a gyakorlatba való beültetése.

A jövő bizonyos értelemben a nőké, a női princípiumé, amely felemel, amely toleráns, amely összeköti az ellentéteket és egyensúlyba hozza a polaritásokat, amely mágikus és lelki, ugyanakkor ösztönös, érzéki, finom, örömöt okozó, harmonikus, rendezett és szép. A lent és a fent, a fizikai és a spirituális világ értékeinek a harmóniába állítására egyértelműen a nők hivatottak.

Nem a szüzesség, hanem az anyaság, nem a hátrányos megkülönböztetés, hanem a kreatív kibontakozás, nem az elnyomás, hanem a bölcsesség, nem az ész, hanem az intuíció az, amire Ízisz energiái predesztinálják a Földön élő valamennyi nőt.

Végül, de nem utolsó sorban jegyezzük meg, hogy Ízisz a mindenkori beavatottak patrónusa is, akik legyőzik a megkötő sorsszerű erőket és fölébük kerekednek és aktív sorsírókká válnak.

Ízisz jelenti ki önmagáról: „Legyőztem a Sorsot és a Sors szót fogad nekem.”

A beavatás egyszersmind a halhatatlanságba való belépés még ebben az életben, tehát nem szükséges megvárni a halált, mint olyat. Voltaképpen a halállal való szembesülés és annak legyőzése előre hozhatóvá válik a felkészült beavatott számára. Hogyan? A tudás és a bölcsesség által, amely női aspektusának letéteményese Ízisz, férfi aspektusának képviselője pedig Thot.

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: https://napvallas.hu/ és https://www.szarazgyorgy.hu/
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .