Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

JELENÉSEK HAJDANÁN ÉS MA

JELENÉSEK KÖNYVE

 

A Jelenések Könyve, avagy János jelenései vagy Apokalipszise a Biblia Újszövetségébe tartozó dokumentum. Feltételezhetően i sz. 68-69-ben keletkezett görög nyelven. A mű a keresztényeknek szól.

I.sz. 96-ban Domitianus császár száműzte János evangélistát Patmosz szigetére, ahol egy barlangban különleges, természetfeletti látomásokat élt át. Ezeket jegyezte le és foglalta össze.

 

 • A szerző önmagát Jánosnak nevezi.
 • János azt állítja, hogy Patmosz szigetén tartózkodott, amikor elragadtatásban részesült és belepillanthatott a jövőbe.
 • Művét hét kis-ázsiai gyülekezetnek címezte: „Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába”
 • A szerző említ hét gyertyatartót és hét csillagot, amelyekről feltételezik, hogy a hét gyülekezet angyalát, illetve magát a hét gyülekezetet jelképezik.
 • A hét gyertyatartó között járó és a hét csillagot a jobb kezében tartó különös kinyilatkoztató mind a hét gyülekezet számára sajátos üzeneteket ad át a szerzőnek, egyes gyülekezeteket megdicsér, másokat elmarasztal és megfenyeget.
 • János látomásai során eljut a mennyországba, ahol látta az Istent királyi széken ülni, valamint több lényt, akik az Urat dicsérik.
 • János látta, hogy az Úr széke előtt hét lámpás égett lobogó lánggal. Ez volt Isten hét lelke. A királyi szék előtt valami kristályhoz hasonló üveghengerféle volt, továbbá a királyi széknél középen négy élőlény, elöl és hátul sok szemekkel. Az első oroszlánhoz, a második bikához, a harmadik emberhez, a negyedik sashoz hasonlított. A négy élőlénynek egyenként hat szárnya volt és egyvégtében az Urat dicsőítették.
 • János látott Isten jobb kezében egy könyvet, amely tele volt írva, s hét pecséttel volt lezárva. Ezt csak Dávid családjából származott „Bárány” nyithatta fel. Az első négy pecsét feltörésekor megjelenik az Apokalipszis négy lovasa: az első fehér, a második tűzvörös, a harmadik fekete, a negyedik pedig hullaszínű lovon ült. Az ötödik pecsét felnyitásakor láthatóvá váltak azon lelkek, akiket az Isten igéjéért öltek meg. A hatodik pecsét feltörésekor rettenetes természeti katasztrófákra került sor. Majd ezután Izráel minden egyes törzséből megpecsételtek a homlokukon 12-12 ezer embert, az Isten szolgáit, hogy e jel segítségével megmeneküljenek a pusztulástól. A hetedik pecsét felnyitásakor hét angyal jelent meg trombitával (harsonával). Amint egyenként megfújták harsonáikat, szörnyű katasztrófák vették kezdetüket: tűzzel, jéggel, vízzel kapcsolatos csapások, csillaghullás, alvilági lények jelentek meg, vérfürdő következett. A hetedik trombitaszót követően történtek a legborzasztóbb rémtettek. Egy sárkány pusztított, az ördög és az angyalok csatáztak, majd fenevadak kerítették hatalmukba a Földet.
 • Ezek után Jézus tartott ítéletet, de a 144 000 megpecsételt ember mentesült a vétkek alól.
 • Új ég és új föld született, s az égből leereszkedő Jeruzsálemben megvalósult Krisztus ezeréves országlása.

 

János Jelenések Könyve egy hosszú és összetett allegória. Megfejtésétől távol állunk, ha szó szerint értelmezzük. Mennél jobban elszakadunk a földi, materiális értelmezésétől, minél inkább elvonatkoztatunk, annál inkább kifejlődik lelki szemeink előtt a misztikus mű mély és igaz szimbolizmusa.

 

MÁRIA JELENÉS 2009-BEN

 

Az egyik szemtanú (Maher Nazmy) gondolata a jelenés okáról: „Isten közelebb akar minket warraqiakat vezetni magához. A legtöbben kereskedők, kézművesek vagyunk, Rá már nem marad időnk, túlságosan elfoglal minket a megélhetésünk. Amióta a Szent Szűz megjelent, a templom telve van az imádókkal.”

 

 1. december 11-én hajnalban Egyiptomban a gízai térségben (Kairó), a Nílus egyik szigetén El-Warraq-ban megjelent a Boldogságos Szent Szűz. Több mint 200 ezer ember szeme láttára ment végbe a csoda.

„A középső kupola fölött tűnt fel aranykoronával a fején, tiszta fehérbe és kékbe öltözve, teljes magasságában egy fénypalásttal körbevonva. A templom tetején álló keresztek fényesen ragyogtak, ahogy az alakzat az épület kupolái és ikertornyai közt lebeget”

Csütörtök éjjel (2009.12.11-én), nem sokkal éjfél után, a biztonsági őrök egy furcsa fényjelenséget tapasztaltak a Szűz Máriának és Mihály arkangyalnak szentelt kopt templom felett. A sziporkázó, vakító fényességre felfigyelt az egyik kávézóban üldögélő muzulmán baráti társaság. A szemtanúk látták, hogy a fény egy női alakká áll össze. Néhány kopt hívő azonnal Szűz Máriát vélte felismerni az égi jelenésben.

Szűz Mária a templom kupolája felett jelent meg fején aranykoronával, fehérbe és kékbe öltözve, teljes életnagyságban fénypalástba burkolva. A templomtető keresztjei csak úgy csillogtak a földöntúli fényben, az éjszakai közvilágítás szinte elhalványult.

A jelenés időtartama három óra volt. Ez idő alatt egy hatalmas tömeg sereglett össze a templom környékén. Fényképek és videók készültek a jelenésről. A hívők – muzulmánok, keresztények, koptok – imádkozni kezdtek és himnuszokat énekeltek.

 

Azonnal riasztották a hatóságokat és a papságot. A rendőrök lezárták a területet, míg a vallási elöljárók megbizonyosodtak a jelenés hitelességéről. Azóta a templomba járók száma lényegesen megszaporodott a környéken.
 

ÉVA ASSZONY NAPLÓJA

 

Éva asszony 2003 óta részesül útmutatásokban, amelyeket Jézustól kap. Naplójában párbeszédes stílusban, meghitt hangvételben jegyzeteli az üzeneteket. A képek és szimbólumok egy másik kiválasztotton keresztül, Marianna által kerülnek a naplóba.

 

Éva néni magáról így ír Az Égiek üzenetei a kadarkúti templomban című könyve előszavában:

„1938-ban születtem Miskolcon, vallását gyakorló római katolikus pedagógus családból.
Negyedikes koromig zárdába jártam kedvesnővérekhez. Budapesten nőttem fel. Férjhez mentem és ennek kapcsán Somogy megyébe kerültem. 3 gyermekem és 6 unokám van. Mint rajz-szakos tanár sok-sok kiállításom volt az országban a festményeimből. Kb. 6 templomban vannak oltárképeim, stációsorozataim.

45 éves koromig kötelességszerűen jártam vasárnapi szentmisékre. De Jézus irgalma nem tudta tovább nézni ezt a közömbösséget és vallásos irodalmat adott a kezembe. Lépésről-lépésre mélyült a hitem és Istenszeretetem. 5 évvel ezelőtt, 65 évesen szólt hozzám először és bensőleg az édes Jézus. Elmondta, hogy tervei vannak velem. Áldozatokkal, sok imával és önmegtagadásokkal mentenem kell a közömbös és a hitetlen lelkeket, összekötő kapocs kell, hogy legyek az embertársaim és Õ közötte. Kért, hogy minden kegyelmi ajándékát, amit ad, írjam le a lelki naplómban és terjesszem. Hozzám irányította M-et, akinek otthon és a szentmisén sok látomást ad. Ezeket a látomásokat megválaszolja és lediktálja nekem.

A legújabb kegyelmet – egészen érdemtelenül – 2008. szeptemberétől kapom: engesztelő imaóráinkon az Égiek az én hangomon keresztül tanítanak minket.

Áldott legyen a Szentháromság és Mennyei Édesanyánk ezért a nagy ajándékért.
Mindenkit testvéri szeretettel várunk ezekre az égi tanításokra a kadarkúti templomba:

Lné Ackermann Éva”

 

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI

 

Magdolna asszony 1981-tõl kapott kinyilatkoztatásokat sugalmazásos formában. Minden alkalommal, amikor belső késztetést érzett, egyszerűen leült asztalához és figyelni kezdte gondolatait, amiket le is jegyzett. Az üzenetek Ármintól származnak, aki az Úr különleges kegyelme folytán küldhet tanításokat, Szentírás magyarázatokat: „Olvassátok el újra, mi tanításotokra szolgál, mert én Uramtól kaptam, testvérem pedig tőlem.”
Egyik üzenete Szűz Mária és Jézus közös, lelkekért folytatott munkájáról szólt. Ámde a számítógép nem akarta kinyomtatni az üzenetet, illetve összekeverte a betűket. Ekkor elrebegtek egy rövid imát, s a nyomtatás sikerült, nem is akárhogyan. A szavak közötti helyek két egymás mellett elhelyezkedő keresztet ábrázoltak.

 

Magdolna asszonynak szembe kellett néznie a gonosz támadásaival is: függönyét szétszaggatta valamilyen erő, majd nyoma veszett. Különböző otthoni tárgyai tűntek el, majd kerültek elő váratlanul szokatlan helyekről: Ezen kívül többféle fényjelenségnek volt szemtanúja saját lakásában, és ami a legdöbbenetesebb: egy láthatatlan erő többször valósággal fellökte Magdolna nénit.

Férje alkoholizmusát nehezen tűrte, de egy hang azt kérte tőle, hogy viselje el. Férje egy éven belül súlyos beteg lett és meghalt.

Egyszer megjelent előtte egy piros kereszt, azóta kezéből gyógyító erő sugárzik. Magdolna néni bevallja, hogy nem maga gyógyít, hanem Isten gyógyít általa. „Ingyen kaptam, ingyen adom” – szokta mondani. Minden embert imára, áldozásra és megbocsátásra buzdít.

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..