Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Jézus: zsidó, keresztény vagy megvilágosodott mester?

Ezek az információk is olyanok, amelyekhez hasonlókkal lehet ugyan találkozni, de külön bejáratú, egyedi eszmerendszert takarnak. Mivel sokan sokfélét állítottak már, úgy vélem, nem árt az egyik saját spirituális puzzle-darabunkat is bemutatni. A 21. századi világfolyamatokat úgy tekinthetjük, mint egy színdarabnak a krisztusi tervet követő újabb felvonását. Így több eseménynek a gyökereit vagy elágazásait 2000 évvel ezelőtt kell keresnünk.

jesus-christ

Egészen más színezetet kap a történelem, a vallástörténet, ha nem hagyjuk ki belőlük a spirituális, az okkult, a misztikus tartalmakat, tulajdonképpen ezek teszik olyan bonyolulttá, egyszersmind igazzá is azokat. Persze mindenki másképpen lát, mert másképpen néz, és más szinteken mozog. Így az igazság is ezerarcú. Ettől szép az élet.

 

Jézus halálának és visszajövetelének története nem ér véget az angyali bejelentésnél. Már csak azért sem záródhat itt le, mert ő nem ment el, hanem maradt még 33 évig és ténykedett, de akkor már csendben tette azt. Magától értetődően őt később a keresztény egyház saját szent halottjának tekintette és a történelem csupán azért nem emlékszik vissza a későbbi 33 esztendőre, mivel Jézus továbbra is zsidóként ténykedett tovább. Ezt nehezen magyarázta volna ki a keresztény egyház, így őt eltűntnek nyilvánították, saját halottjuknak, még éltekor is. Ez persze nem meglepő, hisz igaz szavuk nem nagyon volt. Igazából a tény felett, hogy Jézus zsidó volt, elsiklottak, mint annyi más dolog felett.

Most lehet, hogy sokan felszisszennek azon, hogy Jézus zsidó volt. Mondván, az nem lehet, mert pártus herceg volt. Nos, mindenki azt hisz, amit akar, és azt bizonygat, amit szeretne, de az én tudomásom szerint zsidóként testesült meg. Jézus valóban jogot formálhatott a trónra, tudniillik, Dávid király leszármazottsági ágába tartozott. Ezért is szerették volna az esszénusok őt felszentelni és a trónra ültetni. Akkor ez esetben ő a zsidók királya vált volna? Igen. (Így is csúfolták a keresztútján, sőt még az egyik lator is ezzel froclizta.) De álljunk meg egy pillanatra! Mióta probléma az, hogy egy mesteri szinten (vagy még magasabban) álló lélek úgy dönt, hogy egy adott nációhoz születik le, egy adott nemzet színeiben indul?

A reinkarnációs körforgásban nem élő, azaz teremtett lelkekre nem vonatkoznak a szokványos karmikus szabályok. Még egyszer, egy Megváltóról beszélünk, aki élt már Atlantiszban, aki Egyiptomban kapott beavatásokat, aki 2000 éve Betlehemben született, s lehet, hogy már most is köztünk él valamelyik náció színeiben. Jól néznénk ki, ha azon vitatkoznánk, hogy egy isteni lény mit hogyan csinál, s vennénk a bátorságot minősíteni őt. Éppen a krisztusi minőség az, amely Isten teremtményeiben – mindegyikben kivétel nélkül – ugyanazt az osztatlan isteni magot, természetet képes meglátni. Kissé furán venné ki magát, hogyha Krisztust, a Teremtő küldöttét, bárki kisajátíthatná és birtokolni akarná. A krisztus minőség univerzális, kozmikus és olyan, amelyhez fel kellene nőnie minden léleknek nemzetektől függetlenül, ezért nem tartom méltónak a valóban jézusi elveket vallók számára a Jézus hovatartozásáról szóló vitákat. Isten mindenkiben megtalálható. Mellesleg, a spiritualitás ott kezdődik, amikor túllátunk az anyagon, a múlandóságon és a formanélküli világokba toppanunk…

 

Mert hegyi beszédében, s tanításaiban a szegényekért szólt, elesetteket támogatott és segítő kezet nyújtott. Tette ezt, mint zsidó, mint az Atya fia. Persze a kereszténység ezt kifordította. Az evangélium nem másról szól, mint arról, hogy a kereszténység a szegények, elesettek, nincstelenek hite és támasza. A keresztény csoportok annak idejében eredetileg a számkivetett embereket célozták meg. Ezért is volt nekik jó példa Jézus, hisz övéi, a zsidók kitaszították, s ő hitébe kapaszkodott. Persze nem keresztény hitébe, mivel arról szót nem ejtett, de mint példa a tanultak szájából tanulatlanok számára, ez jó volt. Sajnos, hibás emlékekre alapozzák a mára megerősödött, de közben már gyengülő vallást. Pál mondta, s ez végképp döbbenet, hogy az elesetteket, a nincsteleneket és a bolondokat választotta az Úr hívőivé. Sokáig Pál mondatai voltak a leggyakrabban emlegetett példái a mai egyház akkori követeinek.

 

Túllépve Jézus zsidóságán, fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon Jézus hirdetett-e mai értelemben vett, képmutató kereszténységet? Nos, nem. A kereszténységnek az a formája, amit egyes gyülekezetek találtak ki, sosem létezett előtte. Maga a kereszténység lényegének tekintett princípium és a hagyomány létezett, de amit Jézusra hivatkozva kihoztak belőle, olyat még nem hordott a Föld a hátán.

 

Az 1. századi, önmagukat kereszténynek nevező csoportok a szertartásaikat és a jelképeik mind Egyiptomból, az akkori misztériumiskoláktól lopták. Szebben mondva, lemásolták. Csakhogy ennek az a szépséghibája, hogy ezáltal, az ő módosításaik után már nem működtek a szertartások. Márpedig az úgy autentikus, ahogyan van. Így született meg a kitalált és csak a nevében jól csengő kereszténység.

 

Keresztény-féle gyülekezetek már voltak Jézus előtte is, de csupán maroknyian. Sok elődje volt Jézusnak, mert ők több kiválasztottra is rámondták, hogy Isten szent küldötte, de egyik kiválasztottnak sem volt látványos halála. Márpedig míg éltek e Mesterek, addig nem voltak megnyerhetőek a keresztények számára. Ők is képességekkel rendelkezők voltak, akárcsak Jézus, de nem jelentettek jó hivatkozási alapot a keresztények számára. Miután Jézus eltűnt, s előtte látványos volt halála, ez kapóra jött a keresztényeknek, akik ettől kezdve elkezdtek kész megoldásokat, további történeteket nyújtani az emberek számára. Végül is gyülekezeteik nem másról szóltak, mint összetömöríteni az embereket és hitet adni nekik. A gyülekezet ugyanis nem másról szól, mint az emberek hitének, önálló gondolatainak felcseréléséről. Cserébe egyéni véleményektől mentes, kész megoldásokat kapnak. Egy egész kis üdvtörténetet gyártottak. Azután, az évek során elkészült a Biblia, parancsolatokkal és vezényletekkel, melyek aztán mind arra hivatkoztak, hogy Jézus az Atya fia, akinek eljő az ő országa és meglesz az ő akarata.

 

Végül is, ahogyan sok minden mást is, Jézust is ellopták, mert ő egy zsinagógába járó, igaz hitű zsidó volt, aki egészen más tervekkel született le eredetileg, mint ahogyan azt beállítják. Tegyük hozzá, hogy ez semmi nem von le a megváltói tetteiből, sőt. A sors iróniája, hogy pont az ő személyét lopták el a keresztények. Sőt, promóciós könyvük, a Biblia főszereplőjévé tették őt.

Jézusnak köze nem volt az álkereszténységhez. Még a tanai sem erről szóltak. Egy részük a Qumrani és Karnaki misztériumiskolák tanaiból kerültek ki, ahol az egyiptomiak tudását szívta magába Jézus.

A zsidókban felcsillant a remény, hogy végre átvehetik a hatalmat. Persze pontosan itt rontotta el Jézus, mert éppen azért, amit mondott és amit beszélt, nem fogadták el őt a zsidók, ugyanis úgy beszélt, ahogyan a zsidóság egykori elnyomói, mégpedig dogmatikusan egyiptomi módra. Ez pedig nem volt népszerű a zsidóság körében, ezért maguk akarták Jézus, az eretnek halálát. Persze mint elmondtam, ez kapóra jött egy másik gyülekezet számára, így ugyanis az övék lehetett Jézus, aki pedig ideológiai vitákra nem adott okot, mert őróla könnyedén lemondtak a zsidók.

 

Összegezve, Jézus nem mai kereszténységet teremtett, termett az magától is. Ő a hagyományokat, mégpedig a zsidó hagyományokat őrizte, hirdette, tanította, de olyan alázattal és olyan szeretettel tette ezt, amely példa lehet minden ember számára.

 

Boldog napot!

 

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..