Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

John Dee: Tudós, csillagász és okkultista, aki elbűvölte a 16. századi Anglia királyi udvarát

Az intellektuális és a művészeti újraébredés korszakába született John Dee, aki gyorsan felemelkedett az I. Erzsébet-kori társadalomban tudósként, filozófusként, navigációs tisztként, orvosként, valamint Anglia királynéjának asztrológusaként. Oly sok barátjának érdeklődését felkeltette, hogy John Dee széles körű érdeklődése – melybe az okkultizmus iránti mély elragadtatást is beletartozott – végül az I. Erzsébet-korabeli legnagyobb személyes könyvtár önkéntelen létrehozásához vezetett, amit a világ minden tájáról jól ismert tudósok látogattak meg. A modern történészek szerencséjére Dee elég termékeny író volt ahhoz, hogy élete jól dokumentált legyen, ugyanakkor továbbra is hihetetlen fejtörést okoz, hogy miért bíztak rá annyi fontos tisztségeket a brit udvarban.

 

John Dee célba veszi a királyi udvart

 

Bár Dee sokféle állást tudhatott magáénak élete folyamán, elképesztő hullámokat vetett minden egyes területen. Ügyes tanulónak bizonyult a St. John’s College-ban olyannyira, hogy miután elérte a BA és az MA egyetemi fokozatokat (diplomákat), Dee azt célozta meg, hogy közvetlenül az I. Mária királynő irányítása alatt álló királyi udvarban fog dolgozni.

 

Egy John Dee-t ábrázoló 16. századi portré, ismeretlen művész alkotása. Public Domain

 

A királyi udvarral való kapcsolata azonban viharossá vált, amint jobban érdeklődni kezdett a matematika és a csillagászat iránt. I. Mária királynő 1555-ben „kalkulációért” letartóztatta, mivel akkoriban a mágia és a matematika közeli rokonoknak számítottak.

A vád felségárulás volt, így egy időre börtönbe vetették, mígnem végül Edmund Bonner püspök felmentette.

 

I.Erzsébet csillagászati tanácsadója

 

Az udvarnak hála még egyszer felemelkedett Dee, amikor 1558-ban I. Erzsébet királynő lett – három évvel Dee letartóztatása után. Csillagászati tanácsadóként vette fel, ami lehetővé tette számára azt a megtisztelő feladatot, hogy kiválaszthassa a koronázás pontos dátumát. Ezt követően számos fontos udvari tisztséget kapott, például segédkezhetett Erzsébet felfedező ambícióiban.

Ritkán tesznek említést az Újvilágra való hivatkozásokban arra, hogy Dee gyakorlatilag is segítette Anglia Felfedező Utazásait a 16. században azáltal, hogy különféle hajóskapitányoknak adott tanácsot a navigáció matematikai technikáival kapcsolatban. Ő volt, aki a vizeken való eligazodáshoz szükséges eszközöket szolgáltatta, így a navigáció művészetének egyik szakértőjévé vált. A nagy Brit Birodalom visszaállításának közös vágya hajtotta őket. Dee és I. Erzsébet fáradhatatlanul munkálkodott Észak-Amerika felfedezésében. 1583-ra azonban felhagyott navigációs szakértői munkájával, és helyette az univerzum természetes és természetfeletti erőinek kutatására összpontosított.

 

John Dee és az angyalok nyelve

 

John Dee elsősorban arról vált híressé, hogy megpróbált társalogni a spirituális világgal, különösen a mennybéli angyalokkal. E munkát megelőzték a természet egyesített elemének a megértésére tett erőfeszítései, amit hite szerint a mágikus és a matematikai eszközök kombinációja által lehetne felfedezni.

Dee a Monas Hieroglyphica című első asztrológiai könyvében a kozmosz bemutatására alkotott szimbólumának különféle aspektusait tárgyalja ki.

 

Dee jele, aminek jelentését a Monas Hieroglyphica-ban fejti ki. Ez fentről lefelé haladva a Holdat, a Napot és az elemeket, valalmint a tüzet mintázza meg. Public Domain

 

Egy látnok médiummal való együttműködés

 

Ez a szöveg jelentős mértékben merített a keresztény kabbalizmusból, amire egész életében nagyon vágyott. Viszont Dee-nek a tekintélyes pártfogó megtalálását célzó erőfeszítései egyre kimerítőbbekké váltak, s végül beleunt a kozmoszról szóló munkájába.

Ezt követően fordította erőfeszítéseit az angyali kutatások irányába, mígnem egy Edward Kelley nevű médiummal egyesítette az erőit, aki tőle 28 évvel volt fiatalabb. Tette ezt azért, hogy szeánszok vezetésével kapcsolatba tudjon lépni az angyalokkal. Az egymást követő találkozóikon Dee és Kelley azt mondták, hogy egy új ábécét kaptak ajándékba, amiről azt állították, hogy az angyalok tárták fel előttük. A nyelvet „angyali”-nak nevezték el, majd később „énochi”-ként vált ismertté.

 

John Dee állítása szerint az alkímia ajándékát birtokolta

 

Kevesebb, mint egy évtizeddel a találkozásuk után Kelley és Dee érdeklődése még egyszer egymás felé sodródott. Maga Kelley azt állította, hogy őt is megajándékozták az alkímiával és képes a közönséges fémeket arannyá változtatni. Ily módon Kelley továbbra is folytatta a munkáját Dee-vel, akinek a jósa volt, de sokkal több időt szentelt akkoriban azoknak a kísérleteknek, amelyeknek során anyagot lehet transzformálni, és a Bölcsek Kövét felfedezni.

 

John Dee mágikus eszközei: arany és viasz korongok, egy kvarc/kristály gömb és egy csiszolt tükör. Wikimedia Commons

 

John Dee: Az utolsó évek

 

A hét együtt töltött év, a nomád életvitel, az újonnan szerzett ábécén végzet végeláthatatlan munka hirtelen befejeződött 1589-ben, amikor Kelley visszatért II. Rudolf Szent Római Császár udvarába, Dee pedig Angliába. Dee sok évvel túlélte barátját, s folytatta a munkájukat, ami halhatatlanná tette mindkettőjüket az angyali vagy énochi irodalommal.

 

„Az énochi ábécé betűalakokkal, betűnevekkel, angol megfelelőikkel és a betűnevek kiejtésével (a kiejtés macskakörmökben szerepel, amennyiben eltér az angoltól). E táblázatban található énochi betűk jobbról balra olvasandók, miként John Dee naplójában találhatók. Wikimedia Commons

 

Idővel Dee okkultista munkái heves kritikák tárgyává váltak, miután 1589-ben útjaik elváltak egymástól Kelley-vel, és ő Manchesteri Christ’s College rektora lett Angliában. 1608-ban szegény emberként halt meg, miután kiesett az I. Erzsébet utódjának, VI./I. Jakabnak a kegyeiből.

Annak dacára, ahogyan az élete lezárult, John Dee-t valamiféle varázslónak tarották az I. Erzsébet-kori körök. Még ha angyali törekvéseinek oly kevés követője is akadt, műve belekerült a modern mágikus és vallási gyakorlatba, amit továbbra is használnak az okkult szervezetek világszerte.

 

 

Egy további drámai jelenet létrehozása

 

2016-ban a kutatók John Dee rejtélyes módszereinek egy újabb emlékeztetőjét kapták meg. Megdöbbentette őket, amikor a „John Dee kísérletet hajt végre I. Erzsébet királynő előtt” című híres kép röntgenelemzése során egy rejtett elemre bukkantak. (Ez a kép a cikk elején szerepel.)

Nem tudni miért, de a művész, Henry Gillard Glindoni szándékosan koponyákat festett, azonban, lehetséges, hogy „Miután Erzsébet elhunyt, a tudósok Dee-t egy csapnivaló bolondkét írták le. Ez az örökség inspirálhatta Glidonit arra, hogy koponyákat adjon a festményéhez, talán a viktoriánus kor halál-megszállottsága szerint. De miért festette később át ezeket?”

Katie Birkwood kurátor egy érvel állt elő: „Glindoninak azt kellett láthatóvá tennie, amit most látunk – ami fenséges és a komoly –, és azt, ami volt – ami okkult és kísérteties. Ez lényegileg megtestesíti Dee két eltérő benyomását, ami egyfelől az embereké, másfelől a köztük lévő harcé.”

 

Featured image: John Dee performing an experiment before Queen Elizabeth I. [ Wellcome Images , a website operated by Wellcome Trust, a global charitable foundation based in the UK.]

By Ryan Stone

Source: https://www.ancient-origins.net/

A cikk alapjául szolgáló forrás: https://www.ancient-origins.net/history-famous-people/john-dee-scholar-astrology-and-occult-practitioner-captivated-royal-court-020412

 

A cikket írta és szerkesztette: Száraz György

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/

Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/

Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/

Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/

Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/

Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ébresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/

Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ízisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

 

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Boldog napot

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature