Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Jóslás és Edgar Cayce “olvasásai” – Hét prófécia, amely igaznak bizonyult

  1. 1.       Cayce lőre látta az 1929-es értéktőzsde összeomlását

 

http://www.inspectorinsight.com/

 

1925 februárjában egy 26 éves orvos számára végzett Élet-olvasás alkalmával Cayce azt állította, hogy a fiatal orvos egy hatalmas pénzösszeg birtokába fog jutni. Az olvasás azt tanácsolta az illetőnek, hogy legyen diszkrét és elővigyázatos a gazdagságát illetően, különösen az „olyan ellenséges erőkkel szemben, mint amilyenek majd 1929 fognak jönni”. (2723-1)

 

Egy másik eset 1929 márciusában történt, hat hónappal a tőzsdei összeomlás előtt, amikor egy New York-i bróker komoly figyelmeztetést kapott egy, a „pénzügyi köröket érintő”, küszöbön álló „hatalmas zavarról”, amelyre hamarosan sor fog kerülni (900-425). Cayce azt állította, hogy „…egy jelentős törésre és árfolyamesésre számíthatunk, tudják? Ez a probléma mind az egyének, mind a nemzetek tartalékait érinteni fogja és pénzügyi körökben nagy felfordulást fog eredményezni, hacsak másfajta, sokkal STABILABB banki feltételek enyhülést nem hoznak. Ezt a figyelmeztetést megkaptuk, értik?”

 

  1. 2.       A II. világháború

http://img-fotki.yandex.ru/

 

 

1935-ben egy bámulatos prekognitív érzékelés bemutatása során Edgar Cayce figyelmeztette a 29 éves teheráru-szállító ügynököt a nemzetközi közösségen belül kialakuló katasztrofális eseményekről. Egy, a globális ügyekre vonatkozó kérdésre adott válaszában az olvasások az egész világot háborúban állónak mutatták. Bár a kép nem tűnt egy megváltoztathatatlan végzetszerűségnek, Cayce arra hívta fel a figyelmet, hogy az „emberek szívében és lelkében olyan tendenciák vannak”, amik miatt ezek a feltételek létrejöhetnek:

 

Edgar Cayce: …A nemzetközi természetű ügyeket úgy találtuk, hogy azok rendkívül nyugtalanítóak sokak számára; nem csupán az egyének részére, hanem a nemzetek részére is.

 

És ezek a már megkezdődött folyamatok olyan méreteket öltöttek, hogy már kísérlet történt arra, hogy embercsoportok egy részét büntetéssel sújtsák, vagy hozzájárulnak azon csoportok megszerveződéseihez, amelyek ugyanezt folytatják.

 

Ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy a különféle csoportok, országok vagy kormányok állást foglaljanak, hogy úgy mondjam. Ezt az osztrákok, a németek befolyása fogja jelezni, majd később a japánok is csatlakozni fognak; észrevétlenül és fokozatosan fognak eljutni azokig az összetűzésekig, amelyek során elkerülhetetlen lesz – hogy úgy mondjam – a majdnem nyílt szembehelyezkedés azzal, ami a nácik (az árják) TÉTELE volt. Mindezek fokozatosan hozzájárulnak a gyűlölködés növekedéséhez.

 

Hacsak nem lesz a sokak által természetfeletti erőknek vagy hatásoknak a részéről beavatkozás, ami egy aktív részvételt jelent a nemzetek és a népek csatározásaiban, akkor a militarista csoportok és azok, akiket a hatalom és a terjeszkedés érdekel az ilyen társulásokban, világháborút fognak kirobbantani, hogy úgy mondjam… (416-7.)

 

  1. 3.       A Föld pólusainak elmozdulása megkezdődött, ahogyan Edgar Cayce 1936-ban megjósolta

http://alieninterview.org/

 

 

„Kérdés: Milyen nagy változásra vagy milyen változásnak a kezdetére kerül majd sor a földön a 2000-es és a 2001-es évben, ha egyáltalán lesz ilyen,?

Válasz: Majd ha a pólusok elmozdulnak, vagy amikor egy új ciklus veszi kezdetét.” (826-8, 1936. augusztus 11-én kaptuk.)

 

A NOVA, a PBS tévéműsora elképesztő felfedezéseket tett bolygónk elektromágneses pólusaival és mezőjével kapcsolatban. A műsor címe: Mágneses vihar, David Sington írta és készítette. Ez azért került érdeklődésünk körében, mert Edgar Cayce megjósolta, hogy az Új Kor (New Age) kezdete egybe fog esni a pólusváltás kezdetével.

 

Ebben a NOVA show-ban a tudósok elmagyarázták, hogy „2000 mérfölddel a talpunk alatt található a Föld olvadt magja. Itt a hatalmas folyékony fémóceán egy láthatatlan erőt generál, ez a Föld mágneses mezője. Ez az oka annak, hogy az iránytűink északi felé mutatnak. De ez sokkal több mindenre jó: ez segíti a Földet abban, hogy életre alkalmas bolygó legyen. A szomszédjaink, a Vénusz és a Mars, csak gyenge mágneses mezővel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy védtelenek a Naprendszeren keresztül süvítő, halálos sugárzással szemben. Másfelől, a Föld egy óriási védőburkon belül létezik, egy olyan erőtéren belül, amely évmilliárdokon keresztül menedéket nyújtott a számunkra az űrbéli utazásunk alatt.”

 

Most a tudósok egy lesújtó felfedezést tettek: egy vihar van készülőben a Földben, egy vihar, amely meggyengíti a létfontosságú mágneses mezőt. Peter Olson a Johns Hopkins Egyetemről elmagyarázta, hogy a „Föld mágneses mezője évezredek óta oltalmazott bennünket, ám most úgy tűnik, hogy megszűnni készül.”

 

A 826-1-es olvasásban, Cayce jelzi, hogy a pólusváltás 2000-2001 környékén nyilvánvalóvá válik. A NOVA show bemutatta, hogy a váltás ténylegesen elkezdődött az Atlanti-óceán déli részén, Afrika és Dél-Amerika között. Itt az észak-déli polaritás előre-hátra ingadozik, miközben gyengíti a mezőt a napsugárzással szemben. A pólusváltás folyamata alatt a bolygó mágneses mezője már nem fogja elvezetni a napszelet a jelenlegi pólusok felé, ahol kevés ember lakik. Az északi és a déli auróra (sarki fény) az egész bolygón láthatóvá válik, még az Egyenlítő mentén is. Ez gyönyörű, csodás és látomásba illő időszak lehet a Föld számára, de nem egészséges időszak a lakosság nagy részének.

 

  1. 4.       A hírközlő vállalatok összeolvadása

http://www.pieperpower.com/

 

 

A következő, 1929-ben kapott olvasás az érdekesebbek közül való, amely a nagy kommunikációs vállalatok konvergenciájáról szól. Ezek az egyesülések ténylegesen megtörtétek. Továbbá Cayce azt is leírta, hogy hogyan változtatják meg azokat a hírközlő csatornákat, amelyek egyre inkább együttműködnek egymással és strukturált módon épülnek fel.

 

(Q) Sor fog kerülni a hírközlő vállalatok egyesülésére, miként 1928-ban kaptuk.

American Tel & Tel – Int. Tel & Tel? – (Lásd: 257-30, Par. 17-A, 18-A 8/24/1928)

 

(A) A hírközlő erők eme fúzióira, mint ahogyan kaptuk, sor fog kerülni. Ami a mikor-t és a hogyan-t illeti, úgy tűnik, hogy jelenleg nem adottak a feltételek az egyesülésre. Nem csupán néhány idevonatkozó törvény van, amit meg kell változtatni, hanem sok nagyobb holdingot éppen az elmúlásnak kell meggyőznie. Ezen változások közben fokozatos átalakulás megy végbe, ami ugyanolyan formában fog megtörténni, ahogyan a különféle szállítmányozó vállalatok is közvetlen kölcsönösségi viszonyban állnak egymással fizikailag egyként. Nem mintha a háborúknak is ugyanazt kellene előidézniük, de sokan ugyanezek közülük arról PLETYKÁLNAK, hogy fizikai egyesülést fog eredményezni az, hogy szükségszerűvé teszik a különféle területek közötti összeköttetéseket annak érdekében, hogy az egyetlen irányítás alá tartozzanak.

Ami a mikor-t illeti, időben – talán még évek vannak hátra, de a különböző kommunikációs csatornák mindegyike együtt fog működni a másikkal, s ezért a különböző részlegekben található különféle árucikkek – természetükből fakadóan – befektetési lehetőséget kínálnak a tőke számára; és ami a spekulatív érdekeket illeti – mind a légi, mind a fizikai kapcsolat szóba jöhet, ami vonatkozik a távíróra, a telefonra, csakúgy, mint a Radio vagy Radial Operative Forces-ra  – ideértve az International American-t, Western Union-t, Westinghouse-t, és a Rádiót is.

[GD’s note: This prophecy was fulfilled. See 416-7 Reports.] (257-36, 1929. április 7.)

 

  1. 5.       Létezett egy esszénusoknak nevezett közösség

http://i31.tinypic.com/

 

 

Edgar Cayce részletesen írt az esszénusokról több évvel azelőtt, hogy a Holt-tengeri tekercseket – egy akkoriban még csak kevéssé ismert, esszénusoknak nevezett szekta írásait – felfedezték volna. Az első Holt-tengeri tekercseket 1947-ben fedezték fel, két évvel Edgar Cayce halálát követően. Cayce 171 különböző olvasásokban tett említést az esszénusokról. Íme, csupán néhány kivonat.

 

„Ezt megelőzően, úgy véltük, hogy az entitás (a személy) azon periódusok alatt élt, amikor nagy volt a zűrzavar Júdea földjén, amikor a próféta, az új tanító nyilvános meghirdetésére sor került és egész Júdea kiment Jánoshoz. A személy akkoriban azok között élt, akik az esszénusok tanítványai közül kerültek ki, és közvetlen kapcsolatban volt sokakkal, akik prófétáltak, s akik keresték a feljegyzéseket az új fény eljöveteléről azok számára, akiket politikai és vallási indíttatásból a tradíciók és a népek téteményei teljesen körbebarikádoztak.” (489-1. 1934. január 17.)

 

  1. 6.       A vér, mint diagnosztikai eszköz

 

http://assets.bizjournals.com/

 

Az egyik személynek adott gyógyító olvasás folyamán, az olvasás előre látta azokat a jövőbeli egészségügyi vívmányokat, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy egy csepp vérből lehessen diagnosztizálni. Az olvasás 1927-ben történt, akkoriban, amikor a jóslást a tudományos-fantasztikum kellékének tartották.

 

Edgar Cayce: „…Amint az látható, nincs olyan testi panasz, melynek a visszatükröződését ne lehetne nyomon követni a vérellátásban, minthogy nem csak a véráram hordozza az újjáépítő erőket a test számára, hanem elszállítja az elhasznált erőket és kiválasztja azokat a rendszer különböző részeiben található, megfelelő csatornákon keresztül. Ennél fogva találunk olyan nyirokfolyadékot, vörösvértestek és fehérvérsejtek, amelyek mind a vénákban áramolnak. Nagyon kis részekre vannak szétválasztva, melyek a rendszer építésben, a kiválasztásban, a rombolásban vagy az újjáépítésben vesznek részt. Ily módon mindig láthatók a véráramban azon állapotok visszatükröződései vagy bizonyítékai, amelyeken a fizikai test keresztülmegy. Még annak a napja is eljöhet egyszer, amikor egy csepp vért vesznek és bármilyen fizikai test állapotát diagnosztizálják.” (283-2.)

 

  1. 7.       La Niña és El Niño hatás

http://i1116.photobucket.com/

 

 

Hihetetlen módon, 1926. május 28-án Edgar Cayce a 195-29-es olvasásban összefüggésbe hozta egymással a mély óceáni áramlatok hőmérsékletváltozásait és az időjárás-változásokat: „Mivel a Föld különböző részeinek a melegsége vagy hidegsége kisugárzódik, és visszaverődése révén kapcsolatba kerül a föld légkörével, ez menet közben megváltoztatja az óceánok áramlatait és áramlásait…”

Ez az olvasás a búzatermés és az időjárás jövőjére vonatkozott, s Cayce észrevételei a saját modellje lehet annak, amit manapság mi mindannyian La Niña és El Niño jelenségként ismerünk. Ezek az időjárási modellek a Föld óceánjainak a mély áramlataiban végbemenő hőmérséklet-változások eredményei. Ezek a változások az óceán hőmérsékletében drámai hatással vannak az időjárásra, miként Cayce előre látta.

 

forrás: http://www.edgarcayce.org/

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..