Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Karpokratész követőinek titkos tudása

A karpokratiánusok főként azért jelentettek veszélyt Róma számára, mert saját állításuk szerint birtokukban volt egy később apokrifnak titulált irat, nevezetesen, Márk titkos evangéliuma, amely egyrészt nyíltan, Jézus nevében hirdette a szent szexuális rítusokat, másrészt a Biblia egy ezoterikus, beavatottaknak szánt verziója volt.

 

Carpocrates egy i.sz. 2. században élt gnosztikus filozófus volt, akinek az életéről nem sokat tudunk, s amit tudunk, azt sem elfogulatlanok tollából tudjuk. Bölcseleti és vallási tanításaiból azonban maradtak fenn részletek és kivonatok, amelyek arra érdemesítik személyét, hogy legalább profiljának kontúrjait meghúzzuk.

 

Karpokratész (i.sz. 78-138.) élete egy részét Alexandriában töltötte, ami a gnoszticizmusnak az egyik fő forrása volt, ha lehet ilyet mondani. Michael Jordan egyik művében a következőképpen jellemzi őt: „keresztény úttörő, aki sokat tett a gnoszticizmus ügyének előmozdításáért”.

Megjegyzés: a gnoszticizmus egy ősi, elveiben eredeti keresztény szellemiséget képviselő irányzat. A szó a görög gnosis „gnózis” belső ismeret/tudás szóból származtatható utalván az ember számára megszerezhető tiszta, isteni tudásra.

 

Mind a gnoszticizmus eme definiálása, mind az alexandriai évek sejtetni engedik, hogy Karpokratész beállítódását tekintve egyiptomi gyökerekkel vagy legalábbis ihletettséggel rendelkezett. Tanításai a gnosztikus irányzatok között is nagy feltűnést váltottak ki, amiből az következik, hogy az akkor még csak formálódó egyházban hatalmas felháborodást eredményezett. Így többek között Szent Iréneuszt, a 2. század egyik legfélelmetesebb eretnekvadászát is felbőszítette, aki gyakorlatilag ízekre szedte tanaikat a maga nem túl kifinomult eszközeivel: bálványimádással, laza, szabados erkölcsökkel, fekete mágiával, csillagfejtéssel, jóslással és hamis eszmékkel vádolva meg Karpokratész követőit, egyszersmind azonban elismerve érdemeiket. Ez utóbbit úgy kell érteni, hogy csodatételeikről is említést tesz a püspökúr azzal a következtetéssel, hogy azok a Sátántól származó csodák és egyik sem Isten általi – szerinte. 

 

Visszakanyarodva Karpokratészre, egy másik gnoszticizmus-kutató, Tobias Churton, azt írja róla, hogy őskommunista és intellektuális anarchista volt.  

 

Ami elveit és tanításainak alaptörvényeit illeti, a következő pontokra épültek:

 • A világot az Atyánál alacsonyabb rendű angyalok teremtették.
 • Az isteni igazság univerzális, minden emberre vonatkozik.
 • Jézust József fiának tartották.
 • Reinkarnáció – egyiptomi változat szerint: a legmagasztosabbtól a legaljasabb szintekig mindent meg kell tapasztalnia a léleknek életeken keresztül, aki kap maga mellé egy angyalt, aki minden tettét feljegyzi.
 • Bárki megidézheti a saját angyalát, kivált, ha nehéz karmikus helyzet helyes megoldásáról van szó.
 • Szerintük Jézus tökéletesen emlékezett arra, amit az Atya szférájában látott és tapasztalt.
 • Ennek a visszaemlékezésnek köszönheti Jézus az erejét.
 • Ennek az emlékezésnek köszönhető, hogy képes volt kiszabadulni e világ fejedelmeinek a rabságából.
 • Vallották, hogy lelkeik képesek Jézus útját követni. Ebből vonta le Iréneusz azt a következtetést, hogy gőgösek, és a karpokratiánusok különbnek képzelik magukat az apostoloktól.
 • Tanítványainak életvezetésére a vagyoni egyenlőség és a közös gondolkodás volt irányadó.
 • Női közösségeket is létrehoztak és különösen tisztelték a szebbik nemet, ami megbotránkozást és a szexuális mágia vádját vonta maga után ellenfeleik részéről.
 • Magasztalták Íziszt és rajta keresztül éltették az istennőkultuszt.
 • Hittek abban, hogy a próféták nők is lehetnek.
 • Teljes körű szertartásrenddel bírtak.
 • Beavatásaik titkosak voltak.
 • Mágikus jeleket, titkos kézfogásokat és rituálékat használtak egymás között.
 • Kiemelt hangsúlyt helyeztek a keresztelés ceremóniájára.
 • Hittek a tisztánlátó képességekben és az isteni inspirációban.

 

Karpokratészt gyakran igyekeztek lejáratni a riválisai, még a nevét is gúnyosan Harpokratészre változtatták. (Megjegyzem Harpokratész az egyiptomi panteonban a gyermek Hórusz elnevezése, aki a titoktartás és a hallgatás istene. Vajon miért hitték a gúnykeltők, hogy ezzel valóban megsértik Karpokratészt?)

 

A keresztény írók Szüngrammata, azaz Művek címmel említik Karpokratész iratait, ezenfelül több varázsénekeket is neki tulajdonítanak, illetve követői himnuszt írtak a tiszteletére. Sajnos, ezt nem tudjuk megerősíteni vagy megcáfolni, mert az eredeti példányok elvesztek. Elsősorban Alexandriai Kelemen és Szent Iréneusz utal rájuk.

Egyes források szerint fia, Epiphanész – nevének jelentése: kiváló – egy könyvet írt Az igazságosságról címmel fiatal kora dacára. Merthogy kevesebb mint húsz évet tölthetett ebben a világban. A karpokratiánusok szinte istenként tisztelték, külön templomot és múzeumot is emeltek a tiszteletére.

 

A karpokratiánusok főként azért jelentettek veszélyt Róma számára, mert saját állításuk szerint birtokukban volt egy később apokrifnak titulált irat, nevezetesen, Márk titkos evangéliuma, amely egyrészt nyíltan, Jézus nevében hirdette a szexuális rítusokat, másrészt a Biblia egy ezoterikus, beavatottaknak szánt verziója volt.

Dr. Morton Smith, a New York-i Columbiai Egyetem ókori történelemmel foglalkozó professzora erre utaló hivatkozásokat talált 1958-ban a Jeruzsálemtől nem messze található marszabai (Mar Saba-i) ortodox kolostor könyvtárában. A sors fintora, hogy éppen a karpokratiánusok ellen támadó Alexandriai Kelemen őrizte meg ezt a bizonyítékot.

Ebben a kompromittáló levélmásolatban az szerepel, hogy a szent nemi rítusokat a karpokratiánusok szerint Mária Magdolna, Márta és Szalóme gyakorolták és örökítették tovább. Természetesen e szent nemi rítusok végzése alól Jézus sem volt kivétel.

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..