Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kit tisztelünk, amikor azt hisszük, hogy Istent tiszteljük?

Az alapkérdés mindig az, hogy vajon elfogadjuk-e egy felsőbbrendű hatalom létezését. Ha nem, akkor az még nem jelenti automatikusan, hogy nem létezik. A tagadás mindig valami ellenében történik, így voltaképpen ezáltal ismerjük el az adott „dolog” létét. Így van ez Istennel is. De a kérdés ettől ezerszer bonyolultabb…

 

Tudniillik, a tisztelt hívők – a nyáj – a legtöbb esetben nem rendelkezik kielégítő magyarázatokkal a tekintetben, hogy ki is áll az adott hitrendszer, hitkultusz vagy vallás középpontjában. A megfogalmazások többnyire homályosak, megfoghatatlanok, értelmezhetetlenek, de mindenképpen természetfelettiek. Számomra sokáig bosszantó dolog volt, hogy nem kaphattam kielégítő válaszokat arra a kérdésemre, mely szerint ki Isten, kit imádunk valójában, kihez imádkozunk, ha bajba kerülünk, kitől kérünk segítséget, ki is Ő, miben áll az Ő mivolta?

A hit csak ezen kérdések kielégítő megválaszolása után indulhat el – véleményem szerint – a helyes úton, s még akkor sem biztos, hogy révbe ér.

 

Induljunk a kályhától! Isten nem ember. Ezt valahogy mindenki érzi. De akkor miért emberiesítik el oly sokan? Miért ruházzuk fel emberi tulajdonságokkal? – Ja, hogy megfoghatóvá tegyük. Ez kissé önkényes, nemde? Meg aztán ez már fantázia, s nem a valóság, hiszen mi ruházzuk fel őt különféle tulajdonságokkal, nem pedig ő magát.

Isten a „Mindenség”. – Amennyiben ez így van, akkor benne megtalálható a Rossz is!!!

Valójában nem szabadna viszolyognunk ettől a kétségtelenül kényes kérdéstől. Ez van. Ha Ő a Mindenható, ha Ő a Teljesség, ha Ő a Minden, akkor a Rossz is benne van, az is a része. Mellesleg ez abból is logikusan következik, hogy Isten az embert a saját képmására teremtette, és vitán felül áll, hogy az emberben van egy romlott természetű hajlam. Itt érkezünk el a teodicea fogalmához, amely részint a filozófiai istenigazolást takarja, részint a teremtésben (mindenségben) fellelhető ROSSZ szükségszerűségét. Így a kérdés úgy módosul, hogy Istennek rész-e a Rossz, vagy sem? Persze előbb Isten létét kellene elfogadni.

 

Canterburyi Szent Anzelmtől Aquinói Szent Tamáson és Leibnizen keresztül a jelenkori sokan próbálkoztak már Isten létét igazolni, sőt mit több, Isten jóságát bebizonyítani.

 

„Leibniz szerint ez a világ a lehetséges világok legjobbika. Amennyiben lehetséges lett volna egy tökéletesebb világ teremtése, akkor Isten ezt felismerte volna. A világban jelentkező bajokat Leibniz Isten nevelő szándékának tekinti és ekként igazolja. Szerinte Isten az erkölcsi eltévelyedést sem orvosolhatta, mert ezzel az ember erkölcsi szabadságát szüntette volna meg. A világ tökéletességének igazolására a következő magyarázatot adja: Isten a természeti jelenségeket, az adódó körülményeket, egy magasabb szintű szellemi jó érdekében alkotta.” – írja a Wikipedia.

 

Említést érdemel a skolasztika, mely nem más, mint az Isten valóságának és tulajdonságainak észérvekkel való igazolása. Ugye, érezzük a helyzet nehézségét?

 

Jómagam Istent a Legfelső Tudatnak tartom. Egyáltalán nem vagyok meggyőződve róla, hogy tudásunk modern kori fokozatán képesek vagyunk hű képet alkotni Róla. Avagy helyesebb volna tudatlanságunk modern kori színvonaltalanságáról beszélni. De ha van erre igényünk, akkor megtehetjük.

Az Ördög a részletekben rejlik – szoktuk mondani. Ez a bölcs mondás most is megállja a helyét. Letapogathatjuk érzékszerveinkkel, érző receptorainkkal, észbeli és értelmi képességeinkkel Istent, ostromolhatjuk korlátozott és félszeg intuícióinkkal ,megközelíthetjük a képzelőerőnkkel is, csupán azt kellene mindig szem előtt tartanunk, hogy mi csak egy részét tudjuk megragadni a Nagy Egésznek. De sebaj! Mert minden Ő. Így voltaképpen a természetes és a természetfeletti, a hibásnak és a tökéletesnek tűnő, a múlandó és az örökkévaló. Csupáncsak orrhosszal van előrébb az, akinek több jutott érzékenységből, vagy bölcsességből. Éppen ezért nem volna szabad a részleteknél leragadni! Van, aki így, van, aki úgy vizionálja a Legfelső Tudatot. Mivel Ő univerzális, valahol mindenkinek van egy kis részigazsága. Csak kérdés, hogy ezek a részigazságok kit merre visznek: a labirintusba befelé, vagy a labirintusból kifelé?

 

Számos szentkönyv e részigazságokkal foglalkozik. Én kétfélét különböztetek meg: a kizárólagosságot hirdető szentkönyveket – ilyen például a Biblia –, valamint az ember lényt beavató utakat. Utóbbi esetben tehát nem könyvvallásról van szó, mivel az effélék lezárt, átkozmetikázott és egy egészen más korszakhoz szóló irományok. Így teremtette meg az ember – az Ördög sugallatára – Istent. Ez munkahipotézisnek még csak-csak beillene, de érezhetjük, hogy ez – a szent könyvekbe való belekontárkodás – a valódi szentségtörés!

 

Tehát a „lezárt”, befejezett vallási könyvek kizárólagosságot sugallnak számomra, ergo aki nem ért velük egyet, az minimum „hitetlen” vagy „pogány”, de lehet, hogy istentagadó – szerintük. Szerintem azonban nem. Ilyenkor szokták az évszázadok alatt jócskán megnyirbált szentkönyvek egyetemes passzusait idézni. Azokat, amiket szándékosan hagytak bennük az őstudásból, hogy lehessen mit lobogtatni, ha valaki kifogást emelne velük szemben. Tehát a részlet stimmel, csak úgy az egész nem igazán gömbölyű. Átkozmetikázni nem volt nehéz a vallási könyveket, hiszen az utókor már úgyse emlékszik rájuk. De vajon megfelel-e ez az eljárás a jelen korszak szellemi/spirituális követelményeinek? Semmiképpen sem: nem nyájra, hanem szabadon gondolkodó, felébredt és bátor emberekre van szükség, akik mernek másként gondolkodni és akik be merik látni, ha tévedtek!

 

Végül, de nem utolsó sorban, szólnom kell a kinyilatkoztatásról is. A szent könyvek elvileg kinyilatkoztatások, azaz Isten szavai. Mindenki meggyőződhet arról, hogy az adott szöveg szóban forgó „istene” mit is képvisel. A sok esetben állítólagos „isten” kimondott és leírt szavai elárulják önmagukat, úgyszólván önmagukért beszélnek, s a főhősről is elárulnak egyet, s mást. Isten szavai nem ritkán haragosak, félelemkeltőek, olykor-olykor bosszúsak és dühösek. Vajon a békét, a jóságot, a tisztaságot, a fényt, az összes ember felemelkedésének és üdvének elősegítését képviselik bizonyos könyvek? – Aligha.

Akkor vajon milyen istent imád, tisztel és magasztal sok hívő? Egy nem létezőt – vághatnánk rá rögtön. De az a rossz hírem, hogy nem létező isten nincs. Mert amit mi, vagy helyettünk mások kitaláltak, az is egyfajta „istenség”. S ezt az „istent” a hívők hitének és akaratának ereje táplálja. A hívők kollektív tudata több ezer év alatt olyan istent, illetve istenségeket hozott létre, akik jelenleg vallási imádat tárgyai, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy az Egyetemes Tudat jó oldalához tartoznak. (Ezt a mondatot tessék még egyszer alaposan megfontolni.)

 

Nagyon úgy fest a dolog, hogy istenségekből jól állunk, de ezektől függetlenül, valahol messze ezen isteni lények felett létezik az Abszolútum, aki teremtményei (köztük az istenek) játékait nézi és közben talán önmagát fürkészi. Ezért néhanapján vizsgáljuk felül, hogy kit is tisztelünk, nehogy földi pályafutásunk után derüljön ki, hogy tévedtünk, amikor istennek hittük valakit, aki nem is az Abszolútum.

 

Tudom, hogy ez a téma kényes és nehéz. Tisztában vagyok vele, hogy több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. A terjedelme sem teszi lehetővé a további részletezést, de éppen ezért tartunk Istentiszteleteket majd’ minden szombaton, ahova ezúton is mindenkit várunk, akik hasonlóan gondolkodnak és a saját önismereti-önfelfedező ösvényüket járják.

Mi is ezt tesszük: gyakorlati szintre emeljük az istenismeretet és vég nélkül fejlesztjük önmagunkat!

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..