Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kom Ombo – A félelem legyőzésének helye

A Hórusz és Szobek tiszteletére emelt templom a görög-római kor egyik csodálatos emléke. Azt azonban már jóval kevesebben tudják, hogy minő papi képzés és beavatási rendszer működött e falak között. Ez volt többek között az önmagunk feletti uralom elérésének mágikus színhelye is.

 

A Ptolemaioszok idején lett Kom Ombo Dél-Egyiptom központja. Kom Ombo fekvése miatt stratégiai jelentőségűnek számított, mert a Nílus kanyarulata és három oldalról meredek dombok ölelik, mivel egy fennsíkon fekszik. A múlt század végén megkezdett ásatások eredményeként tudható, hogy a ma látható templom helyén III. Thutmózisz temploma magasodott.

Kom Ombo eredeti neve Pa-Szebek, azaz „Szobek birtoka” volt. Szobeket mint krokodilistent az írott történelem kezdetétől tisztelték. A templomot Szobeknek és Haroérisznek (idősebb Hórusznak) szentelték. A templom előudvarának egy részét a folyó sajnálatos módon elmosta.

A jelenleg látható templom i. e. 181. – i. sz. 30. között készült. A templom két lényeges különbséget kivéve megegyező konstrukciójú a Ptolemaioszok által emelt templomokkal, amelyek viszont az Újbirodalom klasszikusainak továbbélései.

Az egyik lényegi különbség, hogy egy görög akropoliszhoz (fellegvárhoz) hasonlóan 15 m magas dombról néz a víz felé, ami egyébként az egyiptomiak építészetére nem jellemző. A másik különbség, hogy udvarának, minden csarnokának és a szentélynek két-két bejárata van egymással párhuzamosan, úgyszólván egyenrangúan. Ennek az lehet az oka, hogy két istenhármasságnak szentelték őket. Az egyik oldal idősebb Hórusz (Haroérisz), Tasenetneferet (Taszenetnofret, a jóságos nővér) istennő és Panebtaui (a Két Ország Ura), a másik oldal a krokodilfejű Szobek, Hathor istennő és fiuk, Honszu részére készült. (Szobeket Kom Omboban azonosították Panebtauival, így az Idősebb Hórusz fia lett.)

Az ikerszentélyek eléggé romosak, de azért még megtaláljuk a két istenség szent bárkáinak emelvényét. Ugyanakkor a romos állapotok miatt sikerült felfedezni rejtett helyiségeket is. A templom belsejét behálózzák a föld alatti termek és rejtett átjárók.

A templomban számos szent állatként tisztelt krokodil élt. Amikor elpusztultak az állatok, testüket bebalzsamozták és szarkofágba temették. Több mumifikálódott krokodil ma is látható a szentélyben.

Kom Ombo spirituális arculata, vagyis energetikája párját ritkítja. A templom kiterjedése minden irányban jóval nagyobb volt, mint a mostani méretei, nem mintha jelenleg pici volna. A templomban voltak tisztító kamrák, ahol egyébiránt mi is minden alkalommal el szoktunk időzni, mielőtt belépnénk a templomba. Ennek a különleges helynek az energiái megtisztították az aurát azoktól a szennyezett energiáktól, amit a papok az emberek között a városi élet sűrűjében szedtek össze.

Kom Ombo az edfui templom kiegészítője. Bár Kom Ombo Hórusznak és Szobeknek a temploma, de a templomon belül több isten alakja is feltűnik, mivel itt dolgozták ki a bölccsé válás, ha úgy tetszik, a tökéletessé válás lépéseit.

Kom Ombo falán látható például Hórusz és Thot, amint valamit „ráöntenek” az emberre.  Ilyenkor tulajdonképpen energiát töltenek a kiválasztottba. Tehát itt semmiféleképpen sem folyadékról van szó. Van olyan templom, ahol ez az „öntés” vagy „töltés” teljesen vízszintesen megy végbe. Ezek az energiák szentesítik az embereket, a papokat és magát a fáraót is. Horváth Zoli különleges képességei és módszerei révén képes ezeket az energiákat felhasználhatóvá tenni a ma embere számára is, mivel látja és irányítja ezeket az erőket. Így az arra felkészült aura megtelik csodálatos „üzemanyagokkal” és olyan isteni erőkkel, melyekkel a megélő az év további részében kondicionálhatja az auráját és olyan fejlődési fokozatokat érhet el általuk, melyek felülmúlják a képzeletét. Itt szigorúan és tisztán belső lelki és szellemi átalakulásra célzok, melyek mentesítik az embert az egója és a karmája bizonyos akadályoztató hatásaitól.

Ez a templom igen összetett volt. A templom mellett jobb- és baloldalon egyaránt egy kisebb város volt. Itt képezték az ország infrastruktúrájáért felelős hivatalnokokat. Kom Omboban nem csak papokat nevelek, hanem olyan embereket is, akik fontos pozíciókat töltöttek be Egyiptom gazdasági és társadalmi életében. Miért? Azért képezték ki a közhivatalnokokat Kom Omboban, hogy minél tökéletesebben tudják betölteni ezeket a hivatalos pozíciókat. A papok felruházták a hivatalnokokat bizonyos képességekkel, illetve próbálták őket is átitatni a bölcsesség, a szeretet és a harmónia rezgéseivel annak érdekében, hogy igazságosan és jól tudják kormányozni Egyiptom belügyeit és külügyeit.

Kom Ombo temploma a félelmek legyőzésének a szent helye. Ebben a templomban is vizsgáztatták a beavatottakat. Többek között bátorságpróba alá vetették őket, ugyanakkor itt tanították meg nekik az aura és a csakrák tökéletes uralását. Ez volt egyébként a hóruszi része a dolognak. Ezt a Szem-papok oktatták, akiknek a Hórusz Szeme volt a szimbóluma. Tehát a Szem-papok tanították a csakrák használatának művészetét, illetve a jelölteket a tökéletes önuralom állapotáig vezették el. Legfőképpen arra hegyezték ki tanításaikat, hogy hogyan tudja az ember leküzdeni a félelmeit, valamint a belső ellenállásait.

A félelmek természetes módon ellenállást váltanak ki az emberekből – a papokkal is ez történt –, akik ezért eltántorodnak a céljaiktól, nem mernek megtenni bizonyos dolgokat, féltik magukat és féltik az életüket. A beavatottak Kom Omboban tanulták meg, hogy az energia tulajdonképpen nem vész el, csak átalakul, így az élet és a halál között lényegében nincs nagy különbség. Ezért is jelölik ebben a templomban olyan sok helyen az energiákat.

Kom Omboban történt az intuíciós érzékenység vizsgálata mellett a félelmek leküzdésének a próbája is. A képzést azzal kezdték, hogy megismertették a beavatottakkal a természet törvényeit és elmagyarázták, hogyan lehet ezekre a minőségekre ráhangolódni. Onnantól kezdve eggyé váltak a természettel, tehát nem volt mitől félniük. Egyébként itt volt egy nagyon érdekes része a vizsgáztatásnak, amiből kiderül, hogy mennyivel könnyebb ma fejlődni, mint régen. Kom Omboban ugyanis van egy föld alatti folyosórendszer, egyfajta labirintus. Ezt vízzel árasztották el és jóllakott krokodilokat engedtek bele. A beavatott azt a feladatot kapta, hogy jusson el a labirintus egyik végétől a másikig a krokodiloktól hemzsegő, koromsötét és vízzel teli terepen, s nézzen szembe minden félelemével és szorongásával. Természetesen a krokodilok nem bántották a Neofitát, akinek önmaga uralása volt a legfőbb kihívása.

A Szem-papok tudása szerint a tökéletesség úgy érhető el, hogy a káosz energiáit rend-energiákká kell átalakítani. Ez valójában egy önbeteljesítő folyamat, amit igazából csak elő kell segíteni azáltal, hogy az ember energiákkal nemesíti magát és azáltal, hogy feloldja magában a korlátokat. A csakrák uralását lehetett itt megtanulni. Ezt úgy mondták, hogy HETI SZEHEM.

 

Kom Omboban több ezren munkálkodtak és dolgoztak. Ebben a templomban sokfajta energiával találkozhatunk. Jelen vannak olyan minőségű energiák, amelyek az önuralomhoz segítik hozzá az embert, vannak olyanok, amelyek a megértésben segítik, de találunk olyanokat is, amelyek a csakrák érzékeléséhez járulnak hozzá, és olyanok is akadnak, amelyek a harmónia beállításáért felelősek. S akkor még nem beszéltünk az egyéb, különleges időpontokhoz kapcsolódó energiákról.

Szobek és Hórusz templomában részint fejlesztették, részint tesztelték az érzékeiket a papok. Nem csak a bátorságpróba kötődik ehhez a templomhoz, hanem az intuíciós érzékenység próbája is. A főpapok energiacsomagokat helyeztek el a templom bizonyos pontjain – teljesen egyforma energiagömböket –, melyeket a beavatottaknak meg kellett találniuk és meg kellett állapítaniuk, hogy mit tartalmaz egy-egy ilyen energiamassza: milyen minőségű, mihez kapcsolódik, mire jó, milyen a színe, milyen az állaga, egyszóval minden szempontból ismerniük kellett az energiamintákat. Azért volt szükség az intuíciós érzékenység fejlesztésére és próbájára, mert az itt vizsgázott papok feladata volt azután a templomok közötti összeköttetésnek, kommunikációnak, illetve kontrollnak a fenntartása.

Ezenfelül Kom Omboban dolgozták ki a megtisztulási rituálékat is. Itt vizsgáztak azok a papok is, akiknek a kozmosz szemlélése volt a feladatuk. Tehát azok a papok, akik később Edfu templomában írták le előre az emberiség korszakait, először Kom Omboban végeztek.

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..