Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Koppány a napvallás főtáltosa volt?

Ki volt valójában Koppány? Erre a kérdésre a következő közismert és titokzatos válaszok adhatók: I. István riválisa, somogyi nagyúr, lázadó vezér, eretnek, pogány főúr, herceg, trónbitorló, Tar Zerind (Géza fejedelem rokonának) fia, Árpádnak, s ezzel a Turul-dinasztiának leszármazottja, főtáltos, ily módon a napvallás és az ősi magyar hitrendszer letéteményese.

A kiemelt kép forrás: Flickr Hive Mind

Gondolom, mindenki eldöntötte már, hogy melyik verzió mellett teszi le a voksát. Most azonban nézzünk a kulisszák mögé, ismerkedjünk meg az alternatívnak és/vagy titkosnak nevezett történelem részleteivel, hátha egészen más fénytörésben rajzolódik ki lelki szemeink előtt a valóság.

 

Koppány származásának kérdése

 

A Turul-vérvonalat követve – már amennyire lehet – azt találjuk, hogy Koppány bizony Árpád rokona volt: Árpád, Levente (Tarhos), Kaál, Bulcsú (Vérbulcsú), Tar Zerind és Koppány. Más elképzelés szerint a leszármazási ág így alakult: Árpád – Tarhos – Tevel – Tar Zerind – Koppány. A felsorolás vitatható, ugyanakkor a lényeg világos: Árpád vére csörgedezett Koppány ereiben, minthogy ő Árpád legidősebb fiának volt az utódja. A szeniorátus elve alapján, vagyis az ősi magyar jogrend szerint a fejedelmi címre formált jogot oly módon, hogy a legidősebb, vezetésre (és utódnemzésre is) alkalmas férfitag örököli a hatalmat. Ezt váltotta fel a primogenitúra, amikor az elsőszülött fiúgyermek örököl.

Ebből azt szűrjük le, hogy bár az idők folyamán az öröklési rend változhat – nyilvánvalóan politikai okoknál fogva –, mindazonáltal Koppány vér és származás szerint jogos örökös volt! Ez megkerülhetetlen kérdés a továbbiakhoz, mivel a Turul-nemzetségről és a Napisten földi képviselőjéről volt szó, illetve az ő félreállítására tett kísérletről.

 

 

 

Koppány vallásossága

 

Koppányt úgy mutatták be az én időmben, mint egy vérszomjas, pogány, keresztényellenes, gyűlöletes és gyűlölhető gonosztevőt, akit Vajk (I. István) állított meg és félre az új és igaz hit nevében. Így a pogány versus keresztény konfliktus adódik, amiből mindenkinek azt sulykolják, hogy István volt a jófiú, Koppány pedig az eretnek, a régi hit képviselője, imigyen az avítt és lecserélendő kultusz követője.

A világi hatalom birtoklásáért folytatott küzdelem nem egyszerűsíthető le ennyire, ugyanis figyelembe kellene vennünk, hogy eredetileg Tar Zerindnek járt volna a trón, csakhogy ő rejtélyes körülmények között – mint oly sokszor a magyar történelemben – életét vesztette, ezért testvére, Géza lett az örökös. Géza pedig saját fiát, Vajkot álmodta meg uralkodónak. Tehát vegyük észre, hogy Tar Zerindet követően, még ha Géza irányába tett kis kitérővel is, de Koppánynak járt volna a trón. Ez minimum egy jogos trónigény.

 

Géza politikai húzást alkalmazott: lemondatta fejedelmi rangjáról Koppányt, s rábeszélte, hogy válassza inkább Somogyországot és maradjon herceg.

Koppány alkut kötött, mivel elhitették vele, hogy az ősiség sértetlenül fog folytatódni unokatestvére által. Koppány és sok mindenki elől Géza és az őt befolyásoló körök eltitkolták, hogy Géza lepaktált Henrik bajor herceggel: utóbbi szükség esetén katonai segítséget küldött Gézáéknak a magyar urak ellenében, sőt még gyermekeiket is összeházasították, tudniillik, Vajk és Gizella frigye pecsételte meg a féltitkos szövetséget.

Lényegében tehát született egy szövetség, amiben ki- és átjátszották a hatalmat I. Istvánnak és láthatatlan támogatóinak, ezzel Magyarország elkezdett betagozódni Európa hatalmi érdekszférájába.

 

A quedlinburgi paktum 973 húsvétján született és röviden a következő lépésekről szól: feladtuk az ősi hagyományainak és a határvidék védelmét, beengedtük a keresztény hittérítőket (akik erőszakkal juttatták érvényre hitüket!), és többek között engedélyt adtunk templomok építésére. Ezzel gyakorlatilag megnyitottuk az utat egy új korszak felé.

Maga a szerződés inkább megrendezettnek tűnik, ami egyes kutatók szerint egy előre lejátszott forgatókönyvnek és hatalomfelosztásnak a díszletei, mely folyamatot egy „összeesküvőkből” álló csoport irányított a háttérből.

 

Ezzel a szerződéssel Magyarország spirituális mivoltának befellegzett. Lássuk, miért és hogyan!

 

Szabadságharc

 

A titkos vagy elhallgatott következményekkel járó paktum lelepleződése után Koppány bizonyos magyar urakkal egyetemben fordult István ellen. Vagyis a „lázadásként” aposztrofált tette erősen ideológiai színezetű és kiforgatott ténynek tűnik, mivel Koppányékat konkrétan félrevezették, így ők konkrétan az igazságot követelték az ősi jog alapján. Ez az igazság pedig a magyarok szabadságát és függetlenségét jelentette, nem mellesleg a szakrális tradíciók védelmét, nem pedig egy tárgyalóasztalnál megvívott területfelosztást vagy szimplán egy örökösödési háborút.

 

Koppány fellázadt a magyarság szempontjából nyilvánvalóan sorsdöntő és sorsrontó intézkedések és lépések ellen. Mivel pedig megostromolta Veszprém várát, Istvánnak ürügyet teremtett arra, hogy a quedlinburgi szerződés alapján behívja a nyugati szövetségeseit. A történet folytatását ismerjük: Istvánt nagyfejedelemmé koronázták német segítséggel.

 

Így formálódott ki főbb vonalakban az a vallásháború, népfelkelés, szabadságharc jellegű „lázadás”, amit Koppány vezetett az ősi hagyományaink megőrzéséért.

Hangsúlyozom, hogy a magyaroknak megvolt a saját „kereszténységük”, szkíta vallásuk, istenhitük, tradicionális életszemléletük. Táltosaink őrizték és ápolták az Istennel való kapcsolatot. Így az a vallási gúnya, amibe a nyugati befolyást és térnyerést öltöztették, inkább a király új ruhájára emlékeztet, vagyis átlátszó hatalmi érdeket palástolt.

 

 

Koppány a táltos?

 

Úgy tűnik, hogy Koppány mint a Turul-vérvonal képviselője beavatott volt. Erre több jel is utal. Történészeink megjegyzik, hogy Koppány szakrális státusára utalhat például a neve, vagyis amikor „Kupa vezérként” említik. Ez az elnevezés papi mivoltára is utalhat.

Sokkal kézzelfoghatóbb bizonyíték Koppány hitére és hozzáállására, hogy a hagyomány szerint még a bizánci kereszténységet is felvette, s vallási toleranciát gyakorolt a birtokain élők, vagy az oda menekülők körében. Tehát alapvetően nem volt a keresztények ellen.

Amit Koppány nehezményezett: az az erőszakos térítés és az ősök útjának a teljes és végleges feladása. Koppány ősvallás-napvalláspárti volt. Erre utalhat több kutató szerint a „Koppány” név is, amely nem csupán keresztnév, hanem beavatotti rang is lehetett. Ez utóbbi esetben a „táltosnak” vagy „mágusnak” feleltethető meg, mivel szakrális vezetőt jelent.

 

Koppány vezér és táltos végül halálos sebet kapott, testét pedig felnégyelték, majd Esztergom, Győr, Gyulafehérvár és Veszprém váraiban közszemlére tették. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Koppány felnégyelése egy szakrális kivégzés lehetett az elrettentő példán és az erődemonstráción túlmenően.

Bárhogy is értékeljük ezt, a győztesek félelméről és kegyetlenségéről tanúskodik. Ennek ellenére később még több próbálkozás történt az ősi táltos napvallás visszaállítására, melyek azonban sorra elbuktak. A szent tudásunkat magába foglaló fehér napvallás búvópatakként élt tovább rejteki formában, s a mai napig várja, hogy felélesszük.

 

 

Aki olvasta A magyarok beavatása című, Horváth Zoltánnal közösen írt könyvemet, az talált benne olyan vallási rítust, mely Koppányhoz kapcsolódik: A Koppány-féle fényláncra gondolok. Ez alapján és a könyv többi szakrális rítusa szerint mindenki elkezdheti feleleveníteni ősi hitünk gyakorlatait, ezáltal szent tudásunkat és közvetlen kapcsolatunkat a Teremtővel. Tanításainkból és módszereinkből mindenki meríthet egyénileg és velünk közösen is. Célunk az, hogy minden erre képes lélek végigjárhassa a saját belső ösvényét, melynek végén a Forrással, vagyis a Teremtővel való Egység áll.

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..