Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Krisztus előtt 36400 év: A Zep Tepi történelmi időpontja

Számos feltételezés született már a gízai monumentális komplexumra vonatkozóan. Ezek közül néhány az elméletek azon kategóriájába esik, amelyeket az „Egyiptológia független iskolájának” neveznek, s ebből került ki a teóriák nagy része.

1.1

Source BigStockPhoto

 

 

Tagadhatatlan, hogy az akadémikus egyiptológia nagymértékben hozzájárult eme egyedülálló és semmivel sem összehasonlítható, társadalmilag, művészetileg és tudományos szempontból hihetetlenül fejlett civilizáció tudásához. Sajnálatos módon azonban az akadémikus egyiptológusok megmaradtak annál, hogy egyes régészeti leleteket tévesen a dinasztiakorabeli egyiptomiaknak tulajdonítanak, amely leleteknek meggyőződésem szerint nem sok köze van e civilizációhoz. Ez zavart eredményezett a kutatók körében és kihatással volt Egyiptom írott történelmét megelőző időszakának értelmezésére.

 

Az elmúlt 20 évben az egyik legkiemelkedőbb teóriával tudományos értelemben Robert Bau-val állt elő. Ezt az elméletet szokás az Orion-összefüggés teóriájának is nevezni (magyarul egyszerűen Orion-rejtélyként emlegetik). Ő azt javasolta, hogy összefüggés áll fenn a gízai nagyobb piramisok és az Orion-övet alkotó három csillag között. Kimondottan azzal állt elő, hogy tökéletes megfeleltetés volt az előbbiek és az utóbbiak között Kr.e. 10450-ben.

Ennek folyományaképpen szenvedélyes vita bontakozott ki a tudósok között, amely régóta húzódik, s amely időnként még akadályozza is a piramis-komplexum objektív analízisét is.

 

A képen Ahmed Osman, Armando Mei, Robert Bauval és John Major Jenkins látható. Az ókori stúdiumról szóló nemzetközi konferencia, Zayed Egyetem, Dubai. Credit: Armando Mei

A képen Ahmed Osman, Armando Mei, Robert Bauval és John Major Jenkins látható. Az ókori stúdiumról szóló nemzetközi konferencia, Zayed Egyetem, Dubai. Credit: Armando Mei

 

Továbbra is rejtélynek számít például a Zep Tepiről, vagyis az Első Időről, illetve az Aranykorról szóló vita. Míg az akadémikusok egyetértenek abban, hogy ennek a mitológiában van a helye, addig jómagam úgy vélem, hogy álláspontjuk ellenmondásba keveredik az egyiptomi dokumentumokban és templomokban megtalálható, oly akkurátusan leírt uralkodók hosszú listáival. Nem gondolnám, hogy az „Első Idő” mítosz volna, miként azt néhány tudós beállítja. Feltételezem, hogy a Zep Tepi a jólét történelmi időszaka volt. Véleményem szerint Gíza valamennyi műalkotását a dinasztiák kora előtt hozták léte azért, hogy Ozirisz uralkodó korszakát megünnepelhessék. De vajon mikor épültek Gíza műemlékei?

 

A csillagászati alakzatok (csillagképek) és a Zep Tepi

 

Tanulmányoztam, hogy milyenek voltak a távoli múltban a Gíza feletti égbolt csillagászati alakzatai. Mindenekelőtt, a 10450 évvel ezelőtti Gíza feletti égre vonatkozó asztronómiai konfigurációkat elemeztem ki, lényegében Bau-val teóriáját.

 

Bau-val Orionnal kapcsolatos elmélete – a Tavaszpont Kr.e. 10500-ban. Az Al Nitak nincs rajta a meridiánon és nem áll kapcsolatban a Nagy Piramissal. A Szíriusz a Horizont alatt van. A bolygók nem rendelkeznek szimbolikus elrendezéssel.

Bau-val Orionnal kapcsolatos elmélete – a Tavaszpont Kr.e. 10500-ban. Az Al Nitak nincs rajta a meridiánon és nem áll kapcsolatban a Nagy Piramissal. A Szíriusz a Horizont alatt van. A bolygók nem rendelkeznek szimbolikus elrendezéssel.

 

A Tavaszpont hajnalán az Oroszlán-konstelláció van a nappálya jobb oldalán, míg az Orion-konstelláció a Meridiánon. Figyelemre méltó a Mintaka helyzete, mivel ez a csillag rajta fekszik a Meridiánon, míg az Alnitak délkelet felé mozdult el. Véleményem szerint ez nem a megfelelő elrendeződés, mivel feltételezném, hogy az Alnitakát találnánk a Meridiánon, nem pedig Mükerinosz piramisát, a kisebbiket. Minden más – Gíza közelében fekvő – csillagászati objektum megtalálható volt az égbolton akkoriban.

 

A Zep Tepi korszaka

 

A következő képen a Kr. e. 36420 évvel ezelőtti Gíza feletti égbolt elrendeződése a leginkább szembeszökő. A tavaszpont hajnalán, Kr.e. 10450-et megelőző teljes csillagászati precessziós cikluskor, Gíza valamennyi műalkotása tökéletes összhangban volt a csillagképekkel a következőképpen:

 

Kr.e. 36400-ben a tavaszpont a gízai égbolton – az én javaslatom a Zep Tepi történelmi aranykorára (Armando Mei dolgozta ki)

Kr.e. 36400-ben a tavaszpont a gízai égbolton – az én javaslatom a Zep Tepi történelmi aranykorára (Armando Mei dolgozta ki)

 

 

A tavaszpont kezdetén az Oroszlán-csillagkép és a Szfinx teljesen a kelettel állt kapcsolatban. Az Orion-konstelláció rajta van az égi meridiánon, pontosan a piramisok felett. Az a legfontosabb, hogy tökéletes kapcsolat áll fenn az Al Nitak – az Orion-öv legnagyobb csillaga – és a Nagy Piramis, a Gízai-fennsík legnagyobb piramisa között. A kapcsolat csupán ebben a csillagászati elrendeződésben tűnt fel, míg a szakértők által javasolt semelyik másik állásban nem Kr.u. 2000 és Kr.e. 100 000 között.

Miközben az Al Nitak metszi az Égi Meridiánt, úgy a Nagy Piramis a felbukkanó sávok, a fő meridián és a párhuzamos metszéspont középpontjában fekszik, vagy inkább az Egyenlítő és az Északi Pólus közötti távolság egyharmadánál, ami a „természetes nullát” jelképezi a csillagászati hosszúságra vonatkoztatva.

 

Ezenkívül számos olyan csillagászati irányelv létezik, amely az Új Korszak kezdetének koncepcióját kínálja. Mindenekelőtt a bolygóhelyzetek. Ezek a délkeleti féltekén vannak, mintha az égi egyenlítő mentén történő mozgásuk által a felkelő Napot követnék. Különös módon a Hold egy Újhold, s éppen az égi horizont alatt helyezkedik el, készen arra, hogy kövesse a Nap mozgását a fény irányába.

 

Jelképes analízis

 

A hét bolygó tökéletes sorba rendeződik az égi egyenlítő mentén, ami fixálja az Új Éra kezdetét. Közvetlenül az ekliptika alatt, az Újhold utat enged a napfelkeltének – az Új Fény születésének –, ami majd Egyiptom földjét fogja elárasztani, s életet ajándékoz az új termésnek. Néhány pillanat múlva a Hold követi Ra-Napot, annak csillagászati mozgása által; miközben valamennyi udvaronc-bolygó, reá várva, el fog sötétülni életereje miatt.

 

Annak emelkedő ösvényén meglesz Nap-Ra első megállója az Oroszlán-csillagkép/Szfinx lábánál, ahol találkozni fog a Jupiterrel (Völgytemplom), Jupiter jelképezi az istenek atyját, és az igazságot kifejező szimbólum.

 

Kr.e. 36400 éve – Az oroszlán csillagkép találkozik a Merkúrral és a Jupiterrel. – Két rejtélyes templomnak van a bolygókkal arányos értéke. (Armando Mei dolgozta ki)

Kr.e. 36400 éve – Az oroszlán csillagkép találkozik a Merkúrral és a Jupiterrel. – Két rejtélyes templomnak van a bolygókkal arányos értéke. (Armando Mei dolgozta ki)

 

A Nap-Ra ezután találkozik Merkúrral (a Szfinx-templommal), az istenek hírnökével, aki kész megvalósítani ezt a szerepét: kihirdeti a Zep Tepi kezdetét.

 

A két planéta elrendeződése, a Regulus csillaggal együtt, csodálatos jelentéssel bír. Ha egy pillantást vetünk a Szfinxre, két templom fekszik a lábainál, olyan építmények, amelyeket kolosszális és rejtélyes oszlopok jellemeznek, s egy időben épültek a piramisokkal, Jupitert és Merkúrt reprezentálva.

 

Emelkedő ösvényükön, ami a Zenitre fog vezetni, Nap-Ra találkozik Vénusszal, ami a szeretetet, az együttérzést és a szépséget szimbolizálja. A bolygó a délkeleti kvadránsban helyezkedik el, majdnem félúton a zenit felé. Ez nem egy véletlenszerű pozíció, hanem egyúttal egy olyan csillagászati kapcsolat, amely az „Ellentétek egyesítésének” az eredeti jelképes jelentésének ad életet. Egy „csillagászati házasságra” kerül sor a különböző kozmikus objektumok – egy bolygó és egy csillag –között, mielőtt a naplementében sétálnának együtt.

 

Végül a Nap összetalálkozik a Marssal, az erőt jelképező vörös bolygóval. Ideje kijelölni az univerzum uralkodóját, aki az égbolt trónján ül, így ez Ozirisz, aki Egyiptom földje felett uralkodott és elindította a Zep Tepi korszakát.

 

Most pedig Nap-Ra van az égbolt tetején. Minden bevégeztetett az asztronómia törvényei szerint. A zeniten való áthaladás során Nap-Ra keresztülmegy az ekliptikán, a délnyugati kvadránsban, ahol a Szaturnusz várakozik.

 

A csillagtérkép tanulmányozása közben egy érdekes részlet került elő: minden bolygó, amelyiknek a neve kapcsolatban áll a hét napjaival, rajta van az ekliptikán. Roppant érdekes felfigyelni arra, hogy a megmaradt nap a Szaturnusz-szombat, pontosan a délnyugati kvadránsban helyezkedik el, ami az ősi egyiptomiak számára a halál helyének számított. A Szaturnusz elhelyezkedése nagyon magával ragadó. A héber hagyományban a Szaturnuszt a pihenés napjának tekintik, s az Úr megünneplésének szentelik. Ez azt jelenti, hogy a héber hagyományt befolyásolhatta a Zep Tepi.

 

Ízisz-Szíriusz és a Zep Tepi

 

Az ókori piramisszövegek elmesélik számunkra a Szíriusz csillag és Ízisz istennő közötti kapcsolatot. Ő kimagasló szerepet játszott Ozirisz halálát követően, a Zep Tepi tetőzésekor. Így, amikor Gízát megtervezték, az építők kulcsszerepet szántak neki; egy olyan műemléket hoztak létre, amely azt az istennőt dicsőíti, aki Egyiptomot megóvta. A műemléket a Szfinxtől – ami Khentkhaus sírjaként is ismernek – délkeletre helyezték el.

 

Az istenek titkai című könyvben kifejtésre kerül három nyom, amely alátámasztja a felvetésemet:

  1. a Leltár-sztélé helyes értelmezése
  2. a Szíriusz csillag helyzete Kr.e. 36400-ban a Gíza feletti égbolton
  3. aránykapcsolatok a csillag fizikai értékei és a műemlék dimenzió között

 

A Leltár-sztélé helyes értelmezése létfontosságú, hogy meg tudjuk magyarázni, hova építették a műemléket.

1.6 felirat

 

 

A felirat akadémikus értelmezése a következő:

Ő (Kheopsz) megtalálta Ízisznek, a piramis úrnőjének a templomát, ami a Szfinx közelében volt (…)”

 

A hieroglifek helyes értelmezése a következő fordítást adja:

„Ő (Kheopsz) úgy találta, hogy Ízisz temploma a Szfinx-templom közelében található piramis mellett volt (…)”

 

Az alább látható hieroglifa a rejtély kulcsa. Az akadémikusok félreértették a mondat jelentését. A hieroglifa kétszer kerül bele a mondatba: először azt jelenti, hogy „mellett”, majd másodszor „közeli” jelentéssel bír.

Az egyiptológusok csupán egyszer fordították le, ami figyelemre méltó hiba a fordításban.

 

1.7 felirat

 

Így a Leltár-sztélé szerint létezik egy műemlék a Szfinx közelében található piramis mellett. De hol? Vessünk egy pillantást a csillagtérképre. A Szíriusz éppen a horizont felett van az Oroszlán és az Orion-konstelláció között.

 

Khentkhaus elveszett sírja a Szíriusz csillag tudósítója. (Armando Mei dolgozta ki)

Khentkhaus elveszett sírja a Szíriusz csillag tudósítója. (Armando Mei dolgozta ki)

 

Khentkhaus sírja a következő sajátossággal rendelkezik:

 

  • Az alsó része egy időben volt a piramisokkal és a Szfinxszel.
  • A sír alsó részén vízmarás látható, miként a Szfinxnél is.
  • Az alapzatát teljes mértékben a sziklába vájták és spirál alakú. Ha ezt síkfelületen ábrázoljuk, akkor az megfelel a Szíriusz keringési mozgásának.
  • Khentkhaus sírjának jellegzetességei nagyon közel állnak a Szíriusz bizonyos fizikai paramétereihez. Például: A sír magassága 10 méter, egyiptomi könyökben 22,37. A Szíriusz fényessége 22,40 (a különbség 0,03); A sír területe 2083,9 négyzetméter. A Szíriusz tömege ennek az értéknek az egyezrede: 2,15. (A különbség -0,067); A sír kerülete 182,6 méter. A Szíriusz sugara ennek az értéknek az egyszázada: 1,88. A különbség -0,054);
  • A Szíriusz Kelettől való szögeltérése: 67°59’22”; Khentkhaus sírjának Kelettől eltérő pozíciója: 67°32’00”. A különbség 0°27’22”.

 

Végkövetkeztetés: Khentkhaus sírjának alsó része Ízisz ősi trónja!

Ez a hermetikus üzenet, amelyet Gíza elveszett civilizációja közölni akart. Az Oroszlán-korszakban, amely megelőzte a tökéletes együttállást, melyet Bau-val vetett fel, egy rendkívüli eseményre került sor. Ez az esemény egy bámulatosan fejlett műveltség tetőpontját jelzi, amelynek sikerült kolonizálni a felbukkanó területeket, s amelynek az ujjlenyomatai ellenálltak az idő múlásának, de aki nyomot kívánt hagyni jelenlétéről a Földön.

 

Forrás: http://www.ancient-origins.net/

Fordította: Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..