Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

London és a titkos társaságok

A valós történelem lényegi elemei véleményem szerint nem olvashatók a tankönyvekben. Azok elrejtve, titkos szálakon futnak, s teljesen beborítja őket az ismeretlenség puha paplanja. Mindazonáltal, aki meg akarja fejteni ezt az enigmát, annak nagyon egyszerű dolga van: mindössze követnie kell a pénz útját. Az emberi történelmet ugyanis a győztesek írják, de nem egyedül, hanem összefogással és rengeteg pénzzel. Ennélfogva aki követi a globális pénzmozgásokat, az viszonylag könnyedén felfedezheti a tények egy újabb mélységét.

Dr. Drábik János kutató szerint a világot a leggazdagabb bankárdinasztiák és az általuk alapított titkos vagy féltitkos társaságok, valamint azok intézményei és hálózatai működtetik. Közülük is kiemelkedik néhány. Ebbe a sorba tartozik a Council on Foreign Relations, a londoni Royal Institute of International Affairs, a 300-ak Tanácsa, a Bilderberg Csoport és a Trilaterális Bizottság.

London mindig is egy mágikus helynek számított spirituális szempontból. Elég, ha csak az ősiségére, a kelta ősmúltra és a teozófiára utalok. De hogyan függ össze mindez a fent említett pénzhatalommal?
Úgy, hogy a nemzetközi pénzhatalom ma is regnáló láthatatlan hálózata Carrol Quigley-nek, a Georgetown Egyetem történészprofesszorának kutatási eredményei alapján éppen abból a titkos társaságból fejlődött ki, amelyet a birodalomépítő Cecil Rhodes, egy dél-afrikai gyémántmágnás alapított a világ leggazdagabb embereiből a 19-20. sz. fordulóján. Rhodes-nak nem kevesebb víziója volt, mint az USA feletti brit uralom visszaállítása, majd pedig a világuralom megszerzése. Tehát már megint a régi lemez forgott: harc a világuralomért. Ha belegondolunk, Rhodes álma ténylegesen valóra vált, mely szerint egy hűbéri társadalmat hoznának létre egy globális hatalommal, természetesen banki ellenőrzéssel, no meg angolszász jelleggel. Vagyis oly módon, hogy mindenhol az angol nyelv és az angol kultúra hegemóniája érvényesüljön.
Ebbéli céljairól így ír: „Miért ne csatlakozzunk egy olyan titkos társasághoz, amelynek kizárólag egyetlen célja a Brit Birodalom kibővítése azért, hogy az egész civilizált világ brit uralom alá kerüljön, hogy visszaszerezzük az Egyesült Államokat, hogy az angolszász faj egy birodalmat alkosson.”

Lord Rhodes 1888-ban írt harmadik végrendeletében Rothschildra hagyományozta évi egy millió fontot jövedelmező vagyonát azzal a kikötéssel, hogy hozzon létre egy titkos társaságot, amely véghezviszi életművét. Így született meg 1891 márciusában Lord Rothschild megbízásából a Lord Alfréd Milner vezette, angliai központtal működő Rhodes Társaság. Ennek a legbelső testülete kapta a Round Table nevet, ami magyarul annyit tesz: Kerekasztal. Később több országban hasonló nevű helyi szervezetek alakultak. A Kerekasztal Társaságok lettek a modern titkos társaságok gyökerei.

Manapság több olyan szervezet működik, amely a néhai Cecil Rhodes vízióit igyekszik átültetni a gyakorlatba. A Round Table brit utódszervezete a Royal Institut of International Affairs (rövidítve: RIIA), azaz a Királyi Külügyi Intézet lett. Megjegyzem, létezik egy amerikai utódszervezet is, amely az RIIA felügyelete alatt működik New Yorkban 1921 óta. Ez a Council on Foreign Relations, magyarul a Külkapcsolatok Tanácsa. Ez ma a Rockefeller család kontrollja alatt áll.
Ahhoz, hogy megértsük e szervezetek összefonódásait és egymáshoz való viszonyát, a következő néhány gondolattal jó megismerkednünk, mert általuk legalább egy sematikus képet alkothatunk a főbb háttérerők szövevényes hálózatáról.

A kutatók nagyjából megegyeznek abban, hogy A Háromszázak Bizottságát (The Committee of 300) a világhatalom elsőszámú döntéshozó szerve. A londoni Királyi Külügyi Intézet és az amerikai Külkapcsolatok Tanácsa együttesen vezénylik a Föld egyes térségeinek életét irányító Trilaterális Bizottságot, illetve a Bilderberg Csoportot, amely a döntések végrehajtásáról gondoskodik az egyes országokban.

A teljesebb kép kedvéért – mellőzve a bonyolult hivatkozásokat – fontosnak tartom megosztani, hogy a Királyi Külügyi Intézet és ikertestvére, a Külkapcsolatok Tanácsa, közvetett módon felügyeli az ENSZ-t és annak egyes szervezeteit. Ezen felül az Európai Unió, a NATO, a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap, a Világkereskedelmi Szervezet és a Nemzetközi Fizetések Bankja stratégiáit is ők határozzák meg. Talán ennyiből is látszik, hogy cseppet sem túlzás nemzetközi, pénzügyi hálózatról, avagy új világrendről beszélni.

Okkult kiválasztottak

Léteznek óriási történelmi családok, akik az elmúlt évszázadok alatt megszerezték a világ feletti uralmat. Eszközeik között szerepelt a pénz, a politika, a háború, a vallás és természetesen az okkult rituálék.
A világot azonban nem irányíthatják akárkik. E tekintetben roppant lényegbevágó a hovatartozás, vagyis a vérvonal. Nem mellékes, hogy ki milyen dinasztiából, melyik családból származik, hol tanul, kik képzik ki és hogyan szerepel a gyakorlati életben. Őket méltán nevezik kiválasztottaknak.
Állítólag a legeslegfőbb státusz betöltésére már kijelölték a megfelelő személyt, aki egyes kutatók szerint London közelében él, s közeleg az idő, amikor reflektorfénybe fog kerülni és leleplezi a kilétét.
Robin de Ruiter úgy gondolja, hogy az Új Világrend „megváltója” az ószövetségi David király uralkodóházából származik, vagyis Jézus leszármazottja. Minden bizonnyal feltűnik az Olvasónak, hogy ez a szál visszavezet Izrael nemzetségéhez.

A Rothschildok uralomra kerülése

A Rothschild család történetének egyik kiemelkedő pontja volt, amikor a napóleoni háborúk nyomán a londoni tőzsdén a pánikhangulatot kihasználva egyszerűen felvásárolták az értékpapírokat. Ily módon a teljes angol gazdaság a kezükbe került. Megalakult a Bank of England. A vállalkozás olyannyira gyümölcsözőre sikeredett, hogy John Daniel azt állította róluk, hogy az 1900-as évek kezdetéig a Rothschildok ellenőrizték a Föld vagyonának a felét.
Itt egy kiegészítést kell tennünk: az szabadkőműves-illuminátus szerveződések és az illegális kábítószer-kereskedelem szintén sokat hozott a konyhájukra. Viszont, a következő hatalmas lépés e titkos szerveződés fejlődésben kétségtelenül az volt, amikor az I. világháborúban a Rothschild család angol ága kölcsönt folyósított a háborúban álló országoknak.
Vagyonuk akkortájt az USA teljes vagyonának a kétszerese volt.  A szabadkőműves Rothschild ház és társszervezetei azóta is finanszírozzák a világ szándékosan deficites túlköltekezését!

David Icke brit kutató azt állítja, hogy a Rothschildok a legmagasabb rangú illuminátus vérvonalat képviselő családokhoz tartoznak. A dinasztiát Guy de Rothschild irányítja, aki sátánista rituálékkal és a vérvonalat erősítő sötét mágikus praxissal tartja fenn az illumminátusok vérvonalainak hagyományait.

Hitler és a Rothschildok

Mint tudvalevő, a német teljhatalmú diktátor titkos társaságok támogatásának köszönheti a karrierjét. Vannak olyan kutatók, akik odáig mennek, hogy kijelentik: a Rothschildok finanszírozták Hitlert a Bank of England, továbbá más brit és amerikai bankok közreműködésével. De olyan közismert személyek is, mint az illuminátus Henry Ford, komoly összegekkel támogatta Hitlert. Nem beszélve arról, hogy mindkét világháború alatt a Rothschildok tulajdonában álltak a nagy német hírügynökségek.

Walter Langer pszichoanalitikus kifejezetten azt vallotta, hogy részben Rothschild vér csörgedezett Hitler ereiben. Ne feledjük, Hitlert a brit királyi család, a Windsor-ház is támogatta!
Egy osztrák dokumentum bizonyítja, hogy Maria Anna Schicklgruber Bécsben élt, amikor áldott állapotba került. Ő akkoriban Báró Rothschild otthonában dolgozott szolgálóleányként. Minden jel szerint elcsábították és teherbe esett. Adolf apja Alois Hitler Maria Anna Schicklgruber-nek volt a törvénytelen fia. A kutató úgy gondolja, hogy Hitler ismeretlen nagyapja valószínűleg ennek az előkelő háznak a lakója lehetett. Íme, egy vérvonali vonatkozás.

Hitler és az illuminátusok

A II. világháború valamilyen szintem az illuminátusok tervei szerint zajlott le. Különösen igaznak érezhetjük ezt a megállapítást, hogyha levezetjük, hogy mi mindent nyert vele ez a sokak által csak virtuálisnak tartott titkos társaság. A háború után számos globális célokat szolgáló, központosított intézmények alakult. Például az Egyesült Nemzetek Szervezete és annak apparátusa. Vagy az Európai Gazdasági Közösség, amelyből az Európai Unió jött létre.
Vegyük észre, hogy mind az államok, mind az egyének, az elmúlt 66 évben tökéletesen eladósodtak. Kinek kedvezett mindez? A Rothschildoknak és a hozzájuk hasonló titkos elitistáknak biztosan. De most térjünk vissza a Rothschild-ház megbízásából alapított, legfontosabb 20. századi, londoni székhelyű titkos társasághoz, a Round Table Society-hez.

A Kerekasztal Társaság a Versailles-i béketárgyalások idején megkezdte a bevezetőben említett titkos társaságok létrehozását, Németországban egy Hitler-típusú személyiség hatalomra juttatását és egy zsidó állam megalakítását Palesztinában.
Egyes szerzők számára olybá tűnik, hogy a cionista mozgalom mögött kezdettől fogva a Rothschild-ház állt. Edmund de Rothschild együttműködött Theodor Herzl-el, akit hivatalosan a cionizmus megalapítójának tekintenek. Ő alkotta a zsidó állam tervét.
Rothschild a cionizmus másik vezetőjének, Chaim Weizmann-nak, a következőket mondta: „A cionizmus nélkülem nem lehetett volna sikeres, de cionizmus nélkül az én munkám is halálra lett volna ítélve.”
A Rothschild-ok támogatták a palesztinai zsidó bevándorlást. David Icke és Jim Marrs szerint a Rothschild érdekeltségű bankok – a kölni Schröder bankház, a Deutsche Bank, a Deutsche Kredit Gesellschaft, valamint az Allianz Biztosítótársaság – azért is finanszírozták a nemzetiszocialistákat, hogy a németországi zsidó lakosságot ily módon is presszionálják. A említett kutatók úgy vélik, hogy a náci koncentrációs táborok szörnyűségei felgyorsították a zsidó állam megszületését.
A náci uralom alatt elkobzott vagyonok, illetve az 1917-es bolsevik hatalomátvétel után a cári Oroszország aranytartalékai valahogy a Rothschildoknál kötöttek ki.

Kerekasztal Társaságok még egyszer

A londoni Királyi Külügyi Intézet a Kerekasztal Társaságokra épült. 1919-es alapításának célja az volt, hogy fenntartsa a világban a britek uralmát egyesítvén az angol és az amerikai felsőbb osztályokat és azok külpolitikai érdekeit.
A Királyi Intézet főhadiszállása a Chatham House volt, amely a londoni Saint James`s Square-en áll. Sokan ma is azt gondolják, hogy a brit külpolitika a Chatham House falai között dől el. S ha ez így van, akkor a pénzhatalom nemzetközi hálózatán keresztül a világpolitika alakulása is részben e társaság döntéseitől függ.

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..