Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Magyarnak lenni jó! – Őstörténetünk fejezetei

Történelmünk egyre mélyebb bugyrait megismerve kijelenthetem, hogy büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk. Célom, hogy ezt megfelelő hittel és tudással támasszam alá. Nem mások kárára, hanem a saját javunkra.

 

http://www.awesomestories.com/

 

Tapasztalatom szerint sok tévedés, félreértés és félremagyarázás, féligazság és gazság, tagadás és befeketítés pettyezi a múltunkat. Tegyük hát tisztába azt, ami a magyarság számára az őstörténetet jelenti, illetve jelentheti. Ismerjük meg gyökereinket és legyünk öntudatos, büszke és nemes magyarok. Állítsuk helyre, amit sok idegen szívű ember eltorzított vagy elhallgatott. Maradjunk hűek önmagunkhoz, a sorsunkhoz és Istenünkhöz!

 

Mivel a téma terebélyes és roppant szerteágazó, hiszen régészeti, nyelvészeti, vallási, néprajzi, spirituális-szakrális és egyéb más természetű, ezért apró részekre tagolva foglakozunk vele, és folyamatosan bővítjük.

 

Úgy vélem, hogy sztereotípiáktól és tévedésektől hemzsegő történelemszemlélet helyett egyszerű, világos és magyar lelkületű történelemre és szellemiségre van szükségünk. Bár sok külföldi származású tudós is megerősíti a magyarság őstörténetét, mégis a legüdvösebb az volna, ha elsődlegesen mi, magyarok írnának meg a saját történelmünket, mivel mi hordozzuk azt a legigazabb és leghitelesebb módon a sorsunkban, a szívünkben, a génjeinkben és a lelkünkben.

 

A kezdetek és az eredet megismerése – már amennyire ez ma lehetséges – adja a nemzetünk fundamentumát, ha úgy tetszik, spirituális alkotmányát. Az őstörténelem a tapasztalatot és lelki erőt szolgáltatja, a hagyományok pedig a mikéntet és a hogyant válaszolják meg. A szentség a célt jelöli ki és Isten oltalmát terjeszti ki fölénk. Míg a magyar lélek a megfigyelő és a megélő ebben a képletben.

 

A tiszta tudás olyan, mint egy ellenanyag, amely kigyógyítja a sokat sanyargatott lelket a fájdalmaiból és felébreszti azt.

Sok a vita és a megosztottság az őshaza kérdésében. Mármint ami a szóba jöhető földi helyszíneket illeti. Feltehetnénk a kérdést, hogy miért is fontos az őshaza kérdése? Nos, egy érv a sok közül, amely mellett nem mehetünk el: nemzetünk önazonosság-tudatának szempontjából fontos.

 

Gyarmath Jenő Mezopotámiai emlékek Magyarországon c. munkájában a következő irányt jelöli ki az őshazakutatás vonatkozásában: “… Nos, ha jól meggondoljuk, csupán egyetlen olyan terület van, ahol a szkíták, a hunok, a heftaliták, az avarok (az agarénusok) és a magyarok jelenléte – s minden bizonnyal találkozása – történetileg és régészetileg bizonyítható: a Kárpát-medence!”

 

Komoróczy Géza álláspontja: Nem hiszek a magyar őstörténetben, csupán a magyar etnogenezisben. És ez szigorúan a Kárpát-medencéhez kötődik. Úgy vélem, a magyarság kialakulása szempontjából csupán részletkérdés, hogy hány honfoglalás volt, a magyar nép itt a… Kárpátok gyűrűjén belül jött létre. (Benedek, 1975. febr. 3.)

 

Róna-Tas András: Ma már az őshazáról nem beszélhetünk komolyan, hiszen tudjuk, hogy a népek kialakulása hosszú, összetett folyamat. (Róna-Tas, 1980/5. 327.)

 

Azért nem sikerül megtalálni a magyar ” őshazát “, mert ITTHON VAGYUNK!

 

http://alfahir.hu/

 

Kevesen tudják, hogy a 19. sz. közepéig az olyan történetírók, mint Bonfini, Bél Mátyás, Pray György vagy Fejér György azt vallották, hogy a magyar nép és a magyar nyelv keleti eredetű. Több historikus pedig Mezopotámiát és Egyiptomot nevezte meg őshaza gyanánt.

 

Baráth Tibor A magyar népek őstörténete című munkájában a következőket írja őstörténeti vizsgálódásai kapcsán (BT III. 172.o.):

1. Mi, akik a magyar népet alkotjuk, a történeti idő hajnalán kibontakozott emberfajta, a legendás árják, más szóval az úr népek egyenes leszármazói vagyunk. Árja mivoltunkat népnevünkben: Hung-ári, Mag-Ári, országunk nevében: Hung-Ária, Mag-Ária a mai napig őrizzük és ma is az eredeti árja nyelven beszélünk. Hagyományaink, néprajzunk és hitvilágunk nagy részben ókorból eredő páratlan örökség. Népünknek van egy turáni ága is, amely a meleg égövön való tartózkodásunk idején hozzánk csatlakozott kus fajtából keletkezett, akiket arcuk sötétes árnyalata miatt fekete magyaroknak neveztek. Török vagy mongol faji összetevőnk nincs.

2. A mi beszédünk és földműves magas kultúránk öt-hatezer esztendőre visszamenőleg írásbelileg igazolható, vagyis annak kezdete oly régi időkbe nyúlik vissza, amikor a magyaron kívül más tagolt emberi beszéd, rendszerbe foglalt vallás, művészet és írás még nem létezett. A mi őseinknek tehát nem volt kitől mit “kölcsönözzenek”. Szókincsüket, vallási képzeteiket és tudományukat az alapoktól a befejezésig maguknak kellett saját géniuszukkal megteremteniük. Ezért ősnyelv a magyar nyelv, őskultúra a magyar kultúra, amiben osztoznak velünk ma is élő rokonaink, az észtek, finnek és egyéb magyar származású népek.

3. Árja fajunk társadalomba szervezkedése, vagyis nemzetekre oszlása és sokszínű magas kultúrájának kibontakozása legelőször azon a tájon észlelhető, ahol három világrész – Ázsia, Afrika és Európa – érintkezik egymással s amelyet Régi Keletnek vagy Közel-Keletnek neveznek. Tudományunk mai állása szerint ez a mi “őshazánk”.

 

(folyt. köv.)

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..