Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Mária-jelenések

A jelenések természetrajza

 

Jelenés alatt olyan természetfeletti okokra visszavezethető jelenségeket értünk, amikor egy szent vagy egy isteni személy vagy entitás – például egy angyal – az emberek számára megnyilatkozik, megmutatja magát. Ez történhet testi valóban, de egyéb módokon is. Utóbbi jelenségekre jellemző, hogy vizuális (látható) effektusok mellett hangban és illatban is megnyilatkozik az adott lény.

 

Kimondottan Mária-jelenéseknek az olyan típusú víziókat nevezzük, amikor Szűz Mária személyesen jelenik meg. Érdekességképpen megjegyzem, hogy nem minden esetben hithű katolikusoknak jelent meg Szűz Mária. További furcsaság, hogy sokszor nem csupán egyetlen személy előtt mutatkozik meg, hanem kollektív (csoportos) élményben részesíti a hívőket. Sokszor kommunikál is egy némely emberrel és üzeneteket ad át a világ sorsára vonatkozóan.

Természetesen az Egyház nem minden jelenést ismer el autentikusnak, azaz hitelesnek. A hivatalos álláspont szerint háromféle jelenésfajtát különböztetnek meg a magánkinyilatkozásokra nézve:

  1. Teljes bizonyossággal megállapítható a jelenés természetfölötti eredete (constat de supernaturalitate);
  2. Nem bizonyos, illetve nem alátámasztható a jelenés természetfölötti eredete (non constat de supernaturalitate);
  3. Megállapítható, hogy a jelenés nem vezethető vissza természetfölötti eredetre (constat de non supernaturalitate).

Tehát az Egyház óvatos e tekintetben és utólagosan csak ritkán képes igazolni egy-egy jelenés hitelességét. Általánosságban igaz viszont, hogy a hívőket roppant módon képesek megérinteni a Mária-jelenések. Olyannyira így van ez, hogy akár a világ másik feléről is hajlandók a hívők elzarándokolni a Mária-jelenések egykori színhelyeire és akár napokon át imádkoznak és fohászkodnak a Szűz Máriához. Az ilyen helyek válnak aztán búcsújáróhellyé, illetve Mária-kegyhellyé, ahol rendszerint csodás gyógyulások és más természetes úton nem magyarázható események, vagyis csodák történnek.

Mindezek fényében a teljesség igénye nélkül lássunk néhány híres Mária-jelenést!

 

Mária-jelenések világszerte

 

Az újkori Mária-jelenéseket 1531. december 9-től számítjuk. A Szeplőtelen Fogantatásnak a XVI. században ez volt a hivatalos egyházi ünnepe. Meglehetősen elszórtan találjuk a nagyvilágban a Mária-jelenések helyszíneit.

Ennek okai között kereshetünk történelmi szimptómákat és spirituális indítékokat is.

Történelmi aspektusból felfigyelhetünk arra, hogy mindig a legnagyobb szükségben és nélkülözésben jelenik meg Szűz Mária. Gondoljunk csak az újkori kereszténység leg­nagyobb szakadására, a protestantizmus megjelenésére, vagy a nagy földrajzi felfedezések nyomán fellépő embertelen hittérítésekre, a harmincéves háborúra, a kereszténység elvilágiasodására, a szekularizációra, a XIX. századi szabadságharcokra, függetlenségi harcokra, majd a XX. századi világháborúk rémtetteire, népirtásaira és kegyetlenkedéseire. A hitében megrendült ember számára az isteni értékrendhez való visszatérés esélyét jelentik a Mária-jelenések legyenek azok a hat kontinens bármelyikén. Az egyetemesség ideája is megfogalmazódik ilyenkor az emberben, hiszen bőrszíntől, nyelvtől, vallási, azon belül felekezeti hovatartozástól függetlenül részesíti temérdek természetfeletti csodában a Szent Anya az emberiség minden egyes tagját.

Spirituális okok között gyanakodhatunk arra, hogy az embereknek szükségük van bizonyosságokra, más szóval olyan tudásra, amelyre a hitüket felépíthetik. Nem talmi káprázatokra, nem önmegtévesztő látomásokra és önigazolásokra, hanem valódi természetfeletti jelenségekre, csodákra. Legfőképpen akkor, amikor az emberré lett lélek már teljes mértékben eltávolodott a szellemvilágtól, a transzcendenciától és a Teremtőtől. A Mária-jelenések publikusak, tömegesek és eléggé látványosak ahhoz, hogy az egyes embert meggyőzze arról, hogy az isteni világ jelen van az életében, még ha ezt olykor-olykor nem is érzi olyan nyilvánvalóan. Az isteni gondviselés akkor is működik, ha emberéletek milliárdjai érnek véget a méltóság hiányában. Hitet, bizodalmat és erőt, valamint SZERETETET ad Mária, az Istenanya, a Nagyboldogasszony, minden jelenésével és feltűnésével akár egyedi, személyes, akár közös jelenésben részesíti a matériába (anyagba) alászállt lelkeket.

 

Mária-jelenések világszerte:

1531. Guadalupe (Mexikó)

1696. Máriapócs (Magyarország)

1715. Máriapócs (Magyarország)

1846. La Salette (Franciaország)

1854. Lourdes (Franciaország)

1871. Pontmain (Franciaország)

1877. Dietrichswalde

1879. Knock Mhuire (Írország)

1905. Máriapócs (Magyarország)

1917. Fatima (Portugália)

1932. Beauring (Belgium)

1933. Banneux (Belgium)

1947. Tre Fontane (Olaszország)

1956. Budapest (Magyarország)

1958. Turzovka (Szlovákia)

1961. Garabandal (Spanyolország)

1961. San Damiano (Olaszország)

1961. Szeretetláng (Magyarország)

1968. Kairó-Zeitun (Egyiptom)

1973. Akita (Japán)

1978. Torinoi lepel (Olaszország)

1982. Soufanieh-Damaszkusz

1985. Nadzsu (Dél-Korea)

1995-2005 között Szőkefalva a Szűzanya 23 jelenése

 

1531. Mexikó – Guadalupe

 

A legenda szerint Juan Diego, egy közrangú megkeresztelt indián 1531. december 9-én találkozott a Szűzzel a Tepeyac dombon. Szűz Mária állítólag azt kérte tőle Nahuatl nyelven, hogy azon a helyen építsenek apátságot. A helyi püspök, Juan de Zumárraga, nem hitt rögtön az indiánnak, hanem valamiféle csodás égi jelet kért, mely a történetét igazolhatná. Ekkor Szűz Mária közölte Juan Diegóval, hogy gyűjtsön virágot a dombról. Mivel tél volt, s virágok aligha nyílhattak, igencsak elképedt a püspök, amikor meglátta Diegónál a szedett rózsákat. E csoda tetézendő, amikor a rózsák kihullottak az indián kendőjéből, a ruhán visszamaradt Szűz Mária lenyomata. Innen nyert hitelességet a Guadalupei Szűz jelenése.

 

Voltak történészek és a klerikusok is, akik kétségbe vonták a Guadalupei Miasszonyunk legendáját. Ők úgy nyilatkoztak, hogy az nem volt realitás, sokkal inkább egy szimbólum, ami az indiánok megtérítésére szolgált.

Szűz Mária csakhamar Mexikó nemzeti szimbólumává vált. Elsőként Miguel Sánchez, az első spanyol nyelvű jelenéstörténet szerzője azonosítja a Guadalupei Madonnát a Jelenések könyvében szereplő apokalipszis asszonyával.

De a Guadalupei Szűz nemzeti jelképpé válását mutatja például az a történelmi tény, hogy 1810-ben Miguel Hidalgo y Costilla a mexikóiakat a következő mondatokkal hívta harcba a függetlenségi háborújuk idején: „Le a gaz kormánnyal! Éljen a Guadalupei Szűz!”.

A Szűz kultuszát mutatja, hogy a Nobel-díjas mexikói író, Octavio Paz 1974-ben így írt: “A mexikói emberek, több mint két évszázadnyi tapasztalat után, csakis a Guadalupei Szűzben és a Nemzeti Lottóban hisznek.”

Carlos Fuentes regényíró egyszer ezt mondta: “…előfordulhat, hogy valaki egyszer csak már nem tartja magát kereszténynek, de nem tartanak valakit igazán mexikóinak, hacsak nem hisz a Guadalupei Szűzben.”

Évente 20 millióan keresik fel a Guadalupei Szűz szentélyét.

 

1858. Franciaország – Lourdes

 

Bernadette Soubirous tizennégy éves parasztlány 1858. február 11-én két társával indult el tűzifát gyűjteni a Pireneusok lábánál fekvő Lourdes környékén. Ekkor élte át az első látomását. Amikor társai visszanéztek csak a térdeplő kislányt látták, de magát a jelenést nem. Ellenben Bernadette előtt egy lefátyolozott fiatal női alak tűnt fel. Ezt az alkalmat még tizennyolc követte. A kérdésre, hogy „kicsoda vagy”, a következő választ kapta: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!” Bár eleinte kevesen hittek neki, az ezután következő csodák szemernyi kétséget nem hagytak a Mária-jelenések hitelessége felől. Ahol Bernadette megkarcolta a földet, ott csodás, tiszta vizű forrás fakadt fel. Az egyik ilyen forrás vízében mártotta meg egy helybéli földműves paralízisben szenvedő fiát, aki csodák-csodájára meggyógyult és járni kezdett. Szemtanúk beszámoltak arról, hogy Benadette kezét nem égette meg a gyertya lángja.

A Tarbes püspöke kijelentette, hogy a hívők nyugodtan hihetnek a jelenség hitelességben, mivel az igazság valamennyi jelét magán viseli a történet.

A forrás mellett gyógyító fürdőt emeltek, s csakhamar rokkantak tömegei lepték el a helyet. A tudósok kielemezték a víz összetételét, de semmi szokatlant nem találtak a vegyelemzés során.

1957-ben dr. D.J. West tanulmányában tizenegy esetet tárgyal, de szerinte nem állítható 100%-os bizonyossággal, hogy a víz gyógyító ereje mulasztotta el a betegségeket. Bármi is legyen az igazság, a mai napig ezrével tódulnak az emberek Lourdes-ba gyógyulást remélve a forrás vizétől.

 

1917. Portugália – Fatima

 

A tízéves Lucia dos Santosnak és két unokatestvérének 1917. május 13-án jelent meg egy gyönyörű hölgyalak az egyik közeli fa felett. Mindez Cova da Iriában, a közép-portugáliai Fatima falu közelében történt. A fénylény elmondta nekik, hogy minden hónap 13. napján ugyanezen a helyen találkozhatnak vele, ha akarnak.

Összesen hat fatimai csodát tartanak nyílván. Mindközül a legnagyobb a hatodik csoda volt. Ez a „napcsoda” néven elhíresült esemény 1917. október 13-ára esett.

Az egyik legnagyobb fatimai csoda akkor történt, amikor a nagyjából hetvenezres összesereglett embercsoport látta, amidőn a Nap ezüstté változott, majd kis körpályákat kezd leírni az égen és spirális pályán megközelíti a Földet, mintha a Földre akarna zuhanni. Ez a jelenség közel nyolc percet vett igénybe, majd a Nap visszahelyezkedett az őt megillető helyére az égen. A tömeg pánikkal válaszolta meg a csodát. De hát valljuk be, nehéz magyarázatot adni egy ilyen tüneményre. Ennek a jelenésnek az előzménye volt, hogy a megjelenő „hölgy” közölte, hogy ő a „Rózsafüzér Királynője”, s állítsanak kápolnát ezen a helyen az ő tiszteletére.

 

1917 óta évente 5 millióan keresik fel Cova da Iriaban ezt a szent helyet. 1919. április 28-án kezdték építeni a Jelenési Kápolnát. Hosszas pereskedést követően végül 1930. október 13-án nyilvánították hivatalosan elfogadottnak a jelenéseket és engedélyezték a Szűzanya tiszteletét Fatimában. Az egyik fatimai üzenet értelmében a portugál püspökök 1931. május 13-án ajánlották fel Portugáliát Szűz Máriának, majd 1942. október 31-én XII. Piusz pápa magát a világot ajánlotta fel Szűz Máriának. Több pápa is felkereste a Mária-jelenések helyét. Így többek között VI. Pál pápa, I. János Pál pápa és II. János Pál pápa is. Utóbbi hálából, amiért sikertelenül végződött az előző évben ellene elkövetett merénylet. II. János Pál pápa volt az, aki 1991. május 12-én az egész emberiséget Mária oltalmába ajánlotta.

 

 1961. Spanyolország – Garabandal

 

1961.június 18-án egy 12 éves spanyol kislány, Conchita három társával mise után egy fényes csillogású női alakot vett észre az út szélén. A fényalaknak rózsaszín szárnyai voltak és kék öltözéket viselt és nagyjából kilenc évesnek tűnt.

Másnap a gyerekek visszatértek a jelenés színhelyére, ahol az alak újra megjelent nekik. A templomban azután a gyerekek transzba estek. Július 1-jén közölte velük egy angyal, hogy másnap Szűz Mária fog megjelenni nekik. Így is történt. Másnap Szűz Mária jelent meg a gyermekeknek két angyal kíséretében. Illetve Szűz Mária mellett Conchita „Isten szemét” vélte felfedezni.

Ezt követően a lányok több csodára is képesek voltak. Például akármekkora tömeg is vette körül őket, kommunikálni tudtak egymással.

Július 18-án Conchita váratlanul térdre esett, majd egy ostya jelent meg a levegőben, ami kisvártatva a lány nyelvére helyeződött. Ez utóbbi tüneményt filmre is vették és a mai napig keresik rá a magyarázatot a tudósok.

A katolikus egyház nem adta a nevét a jelenés-sorozathoz. Ami azt illeti, a közel kétezer látomás közül az egyikben Szűz Mária arra hívta fel Conchita figyelmét, hogy sok rangos egyházi vezető: püspökök és kardinálisok bűnöket követnek el, s teljesen eltévelyedtek.

 

1968. Egyiptom, Kairó – Zeitun

A Közel-Keleten Kairóban, egészen pontosan Zeitunban 1968-1969 között történtek Mária-jelenések. A kopt katolikus templom kupolája felett az éjszakai és a hajnali órákban égi fényben jelent meg Szűz Mária. Meghökkentő, hogy nem egy-két, hanem több millió ember lehetett szemtanúja a csodás jelenségnek. A muzulmán lakosságon kívül a nemzetközi sajtó képviselői, a diplomaták, a tudósok és a szkeptikusok hada volt jelen e természetfeletti eseménynél. Óriási visszhangot váltott ki világszerte a mennyei tünemény, mivelhogy a muszlim világban történt az eset, s nem valamely messze földről híres katolikus világbéli országban. Ennek tudható be többek között az is, hogy az akkori Szovjetunió azon nyomban hazarendelte a nagykövetét Kairóból.

 

E jelenés-sorozat hónapokig tartott! Szinte döbbenetet keltett mindenkiben. Mohamed óta talán nem volt ilyen hatalmas bizonyosság a természetfelettire a muszlim világban. Ezzel új lendületet nyert a Szent Korán Mária-kultusza is. A Korán, a mohamedánok szent könyve egy teljes fejezetet, szúrát szentel Máriának, a Nagy Próféta édesanyjának. Mária testesíti meg a feltétel nélkül szeretet. Imígyen a jelenség valódisága mélyreható és megkérdőjelezhetetlen volt a hívő világ számára.

 

A mariológia, vagyis a Mária életét és jelenéseit kutató tudományág külön fejezetét képezi a Zeituni jelenés. Már csak annál is inkább, minthogy nem szűkíti be, hanem éppen ellenkezőleg, kitárja, ökumenikussá teszi az Istenanya hatalmát és dicsőségét.

 

A Szűzanya, Mária 1968. április 2-án este félkilenckor jelent meg Kairó elővárosában, Zeitunban. Minden náció: kopt-keresztényektől kezdve, mohamedánokon és zsidók át az abszolút laikus hívőkig saját szemükkel csodálhatták meg a Zeituni kápolna fölött tündöklő jelenést a Fényességes Szent Szűz ünnepén.

A jelenés-sorozat 1968. április 2-tól, a kopt-katolikusok húsvétjától 1969. júliusáig tartott. A Szent Szűz fehér ruhába öltözött alakja volt ekkor látható. A televízió, valamint a hivatásosos fotósok és a zarándokok fényképezőgépei számára egyaránt érzékelhető és megörökíthető volt a fényjelenség. Sokszor több mint félórán át egyértelműen látható volt Szűz Mária fényalakja.

Megjegyzem, éppen ebben a kerületben ma is nagy tisztelet övez egy fát, amelynek az árnyékában majd kétezer évvel ezelőtt megpihent a szent család a legenda szerint.

 

A Zeituni Mária-jelenés a következőből állt: egy fényben ragyogó fehérbe öltözött apácaalak méltóságteljesen sétál, s lágy mozdulattal mozog a kupolán. A kereszt előtt meghajol, majd megáldja az odasereglett tömeget. Ez a jelenés többnyire két órán át tartott. A rendszerességgel kapcsolatban annyit, hogy minden vasárnap valamivel napfelkelte előtt megjelent a Szűzanya, valamint a kopt-keresztény naptár szerinti 32 Mária-ünnepen is kivétel nélkül minden alkalommal volt Mária-jelenés. A Szent Szűz feje körül dicsfény ragyogott. A fizikusok semmilyen értelmes magyarázatot nem tudtak kreálni a jelenségre.

 

VI. Kyrillos, Alexandria görögkeleti pátriárkája hivatalos állásfoglalásában ismerte el az egymást érő Mária-jelenéseket. Kijelentette: “Ne feledjék, hogy Egyiptom is szent föld, ahol Szűz Mária, Szent József és a kis Jézus évekig éltek menekülésük idején. A Szent Család jelenléte szentelte meg a jelenéssel Egyiptom földjét.”

 

Hasonlóan nyilatkozott a Mária-jelenések valódiságáról Dr. Ibrahim Said, az egyiptomi evangélikus egyház feje és Őszentsége VI. Cirill, Alexandria és Szent Márk székének pátriárkája, továbbá Istaphanos bíboros, a katolikus koptok pátriárkájának és Dr. Airut, a görög katolikus egyház főpapja is.

 

A muzulmán egyiptomi kormány moszlim bizottsága a rengeteg helyszínelés nyomán deklarálta:

“Megcáfolhatatlan ténynek kell tekinteni, hogy Szűz Mária ismételten megjelent a zeituni templomon ragyogó fehér fény-testben, mindenki szeme láttára. A Mária-jelenés résztvevői a templommal szemben álló térről nézték hosszú percekig a mohamedán és keresztény tömeget megáldó Máriát.”

 

A kairói-zeituni jelenés valódi összekötő kapocs a kereszténység és a mohamedán világ között. Ha a vallás szó latin változatára – a religióra – gondolunk, akkor szó szerint fordíthatjuk: összekapcsolni, áthidalni, összekötni. Valóban hitelesek, emberek közöttiek és felettiek voltak a 16 hónapon át tartó Mária-jelenések.

Ez idő alatt megszámlálhatatlan csodás gyógyulás és megtérés történt Zeitunban – ezt váltották ki a Mária-jelenések a zarándokokból.

 

 1981. Bosznia-Hercegovina – Medjugorje

 

Szűz Mária a beszámolók szerint 1981. június 24. óta jelenik meg Medjugore-ben és üzenetekben hívja fel a világ közvéleményét a béke, a hit és a bűnbánat fontosságára. Minden hónap 25. napján egy üzenet indul innen, mely az egész világot bejárja. Évenként körülbelül egy millióan keresik fel a boszniai Mária-jelenések eme színhelyét.

Érdekes, hogy Medjugorje-ben nem csak “Boldogasszonyként” tisztelik Szűz Máriát, hanem ő viseli a „Béke királynője“ kitüntető címet is.

 

A Római Katolikus Egyház hivatalos álláspontja szerint a jelenések nem valódiak. Egy erre vonatkozó kongregációi idézet: „Az eddigi vizsgálatok tükrében lehetetlen állítani, hogy természetfeletti jelenségekről lenne szó“

 

Joseph Ratzinger (a jelenlegi XVI. Benedek pápa) úgy nyilatkozott, hogy a neki tulajdonított, Medjugore hitelességével kapcsolatos igenlő állásfoglalások puszta kitalációk. A Vatikán a mai napig nem fogadja el természetfeletti jelenségeknek a boszniai Mária-jelenéseket és heves viták dúlnak az Egyház berkein belül e tárgykörben. Ennek dacára röviddel 1981 után Medjugorje nemzetközi hírű zarándokhellyé vált. Igaz, a jugoszláv állam eleinte mindent megtett ennek megakadályozására: a zarándokok adományait például a rendőrség lefoglalta és a jelenések hegyéhez (Crnica-hegy) vezető utat átmenetileg elzárta a látogatók elől.

 

Boldog napot!

 

Száraz György

 

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..