Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Megkövesedett hiedelmeink és a halál utáni életbe vetett hit

Amióta ember él e bolygón, azóta életének legmisztikusabb kérdése a halál előtti és utáni lét. Mivel térben és időben távoli kultúrákat egyaránt foglalkoztatott e kérdéskör, ezért örökérvényűnek számít. A halál nem csupán egy biológiai jelenség, hanem sokkal több annál. Jól sejtette, helyesen érezte ezt a kezdet embere is, mivel ösztönei azt súgták neki, hogy az élet nem érhet véget a halállal.

Az élet egyik legfontosabb jele, hogy vér áramlik az ereinkben. Tapintsd ki a pulzusodat vagy figyeld meg a légzésedet!

Az élet is egy áramlat, egy áramlás. Amikor a holttesteket vörös okkerrel festik be a különféle archaikus népek, akkor tudhatjuk, hogy bizonyos értelemben élővé teszik azt azáltal, hogy visszaadják számára a létezéshez nélkülözhetetlen erőt.

Az okkerfestés itt a vér jelképe, ami az egyéni lélek rezgéseinek titokzatos hordozója. A holttest befestése és az ehhez kapcsolódó ősi rítusok a temetkezéssel bezárólag bizonyítják a biológiai halál utáni létezésbe vetett ősi hitet.

 

A kezdet emberisége akár isteni kinyilatkoztatásokból (Ádám és Éva története), akár intuitív módon, de mindenképpen nagy gondot fordított életszemléletének kialakításában az ember halál utáni szellemi továbbélésére.

Innen levezethető, hogy az eltávozott lélek részben a családtagjaiban, rokonaiban él tovább emlékként, részben önálló, anyagtalan, szellemi életet is folytat az archaikus ember szerint.

 

Ami a testet illeti, sok helyen a mai napig is megőriznek egy kis emléket az elhunyttól. Ami lehet egy kis személyes tárgy vagy csecsebecse, ugyanakkor egy csontdarab vagy egy testrész is. Utóbbira jó példa egy hajszál. Miért? Mert azt valahogy mélyen belülről érzi az ember, hogy a lelki kapocs nem feltétlenül szűnik meg az eltávozott lélekkel.

A lélek egyrészt magától is képes visszatalálni a családtagjaihoz és barátaihoz, másrészt a távoli, vagy idő közben elköltözött rokonok is visszahívhatják egy kis időre az elhunyt szellemét. Itt most ne szellemidézésre asszociáljunk, hanem pusztán a vallási ünnepekkor szükségszerű visszaemlékezésekre és rítusokra, melyek során saját érzelmi-gondolati energiáink vonzzák a szellemvilág lakóit. Kivált, ha nálunk van egy kis személyes tárgyuk.

 

 

A holtak időnként visszajárhatnak arra a helyre, ahol a végzet érte őket. Továbbá, meglátogathatják álmukban is szeretteiket. Mindezt addig tehetik, amíg nem születtek meg újra testben.

Léteznek olyan eszmék és hiedelmek, amelyek szerint egyetlen földi élet adatik meg számunkra és utána testünk porrá lesz. E vallási tézis hívei tévednek, mivel aki meghal ezen a világon, újjászületik egy másikban. S ahogyan ez egyszer megtörténik a fizikai testbe költözés során, illetve az attól való megváláskor, úgy miért ne történhetne meg ez számtalan alkalommal, ha Isten úgy akarja?

A lélek testet öltése Isten számára csupán egy csoda a sok közül.

 

Mellékesen megjegyzem, hogy a középkorban bevett szokás volt az egyes szentek – Árpád-házi szentek sem kivételek ez alól – egyes testrészeit leválasztani és imádat tárgyává tenni. Gondoljunk csak egyes szentek fog-, fej- és csontereklyéire.

 

Egyébiránt a temetkezési szokások és hagyományok hűen tükrözik a túlvilági létbe vetett hitet és az újjászületés reményét. A halál beálltát követő megfelelő napok kivárása és az azokon elvégzett szertartások mindig a kölcsönös elbúcsúzást, az eltávozást, a szálak profán és szent elvarrását, a megtisztulást és a békében való továbblépést elősegítő műveletek.

A személyes használati tárgyak, ékszerek, szerszámok, az ital- és ételáldozatok, a különféle mágikus erővel rendelkező kellékek és szobrok mind-mind igazolják, hogy a túlvilágon folytatódik az élet, mi több, élénk élet zajlik egyes vallási hiedelmek szerint.

 

 

A lélek sok esetben a rangját is megőrzi a túlvilágon: az uralkodó ott is uralkodó, a szolga ott is szolga. De nem igazságtalanság ez, hanem egy tiszteletben tartott hierarchia.

A legcsodálatosabb azonban az ősi, nem mindig primitív népek esetében az újjászületés/feltámadás előmozdítása, megkönnyítése, esetenként szavatolása: a fehér vászonba temetés (a fehér tisztaság, bűntelenség, romlatlanság színe), magzatpózban történő temetkezés, vagy épp ellenkezőleg a halotti máglyán való égetés (fénnyé válás, testtől való eloldódás és reinkarnáció megkönnyítése), illetve az arccal keleti irányba történő temetés. Ez utóbbi esetben a legnyilvánvalóbb a Nappal való kapcsolat.

 

Fentiek tükrében konklúzióként mindenképpen érdemes megállapítanunk és észben tartanunk, hogy a legtöbb vallási rítus és azok magyarázata egyáltalán nem rekonstruálható az eredeti forrás megkérdezése és bevonása nélkül. Voltaképpen minden vallási rítus csakis a saját kontextusában értelmezhető helyesen függetlenül attól, hogy nekünk milyen meggyőződéseink és hiedelmeink vannak.

 

Ahogyan a Föld méhe adta a testünket, úgy az fogja újra befogadni, hogy az örök körforgás biztosítva legyen. A sír, sírhely vagy sírhelynek tűnő rituális helyszín mindig egy mágikus hely, egy szent tér, amelyet csak mágikus nyelven mágikus tudattal értelmezhetünk helyesen. Ha ezt szem elől tévesztjük, akkor óhatatlanul is előítéleteinket és elvárásainkat fogjuk rávetíteni mind a szokatlan rítusokra, mind az ismeretlen helyre, mind a homályos múltra. Abból viszont nem származik valódi megismerés. Vigyázzunk arra, hogy csontjainkkal szemben, hiedelmeink és eszméink ne kövesedjenek meg!

 

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

  • Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)
  • Hétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)
  • Bel- és Külföldi zarándoklatainkon
  • a Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott Istentiszteleteinken
  • Szer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)
  • Főnix programunkon
  • Ébresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

szernap@gmail.com

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..