Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Miért tudnak az angyalok repülni? – Angyalokról másképpen

Minden vallás bemutatja, hogy a Legfelső Teremtő Lény a maga egyediségében és mindenhatóságában, miként gyakorolja a hatalmát. Lehet hallani mitikus históriákat a teremtésnek és az életnek nevezett folyamatokról, Gondviselésről és fejlődésről, félistenekről és teremtményeikről, segítőkről és halandókról. Én most egy picit más oldalról közelítem meg ezt az egész kérdéskört, mert így talán mindenki közelebb állónak érzi majd magához a felsőbbrendű lények világát.

 

angyalok1

Elsőként azt szeretném szavakba önteni, hogy én kiket is értek angyalok, angyali lények alatt. Ha etimológiailag közelítem meg az angyal kifejezést, akkor meglehetősen sokat elárul már maga a szó is. Az angyal szógyöke az „ang” tő, melynek jelentése „élet”. Ebből az atlantiszi kifejezésből ered az egyiptomi „Ankh”, ami az Élet Kulcsa, vagy az „igazi életismeret kulcsa”. Ehhez a tőhöz járul az „el” végződés, mely azt fejezi ki, hogy „Isten fénye”. Ha precízebbek akarnánk lenni, akkor megkettőznénk az l-betűt és „ell” végződést adnánk neki. De bárhogy is, a lényeg, hogy „ang+el=angel”, vagyis angyal. Ezt másolja a latin angelus, a francia ange, a német Engel, az olasz angelo, a spanyol ángel, és így tovább. Eredeti jelentése tehát „Élő Isten Fény”.

 

Így azonnal kiviláglik, hogy én Angyalok alatt a Teremtő egyes aspektusait, megnyilvánulási formáit értem, hozzáteszem, a teremtés kezdeti stádiumában. Hiszen, voltaképpen, minden teremtmény a Legfelsőbb Lény megnyilvánulása, s mégis micsoda különbségek vannak köztük. Tehát az Angyalok először mindenképpen a Legfelső Úr, a mindent átható Teremtő Tudat Követei, ha úgy tetszik, Hangjai, megint másként fogalmazva Erői.

 

A földi kultúrák közül elsőként az atlantisziaknak sikerült teljesen megismerniük az angyalok világát. Ők tökéletes ismeretek birtokában voltak, még egy Angyali Szótárat is létrehoztak, mely olyan szertartások és szimbólumok gyűjteménye volt, amelynek segítségével képesek voltak megidézni az angyalokat a támogatásukat kérve.

Az atlantiszi beavatottak képesek voltak kommunikálni az angyalokkal, látni az angyali hierarchia különböző létmódjain egzisztáló lényeket, ugyanakkor szabadon mozoghattak az angyali világokban. Ennek köszönhetően ismereteik és hatalmuk emberi léptékkel felfoghatatlan magasságokba emelték őket.

Az atlantiszi kultúra vezetői is angyalok voltak, pontosabban egy Arkangyal, magyarul Főangyal. Az atlantidák, Atlantisz lakói, az angyalokat Lokiknak, míg a főangyalokat Arklokiknak szólították.

 

angyalok6

 

Itt térnék ki arra, hogy az angyaltan nem is olyan egyszerű tudomány, hiszen ahány kultúra, annyi tudásirányzat, és ahány irányzat, annyiféle megközelítés létezik az angyali kasztok osztályozására. De ne vesszünk el a részletekben, inkább tekintsük végig a főbb rendeket.

 

  1. Szeráfok vagy Szerafimok: ők az Úrhoz legközelebb álló angyali lények. Nevük a héber seraph szóból eredeztethető, melynek jelentése égni. Valójában ők tisztán tűzből, mármint a Legfelső Úrból kiáradó tűzből (szeretetből!) állnak.
  2. Kerubok: ők a Bölcsesség Angyalai és a Mennyek Küszöbének Őrzői. Általában véve szárnyas oroszlánként ábrázolják őket. Ők a Teremtő akaratának a közvetítői.
  3. Trónok: ők Isten szellemi törvényeinek a képviselői. Minden teremtmény – az emberit is beleértve – spirituális törvényeit ők szabják meg és tartatják be.
  4. Uraságok: az isteni bölcsesség és tudás letéteményesei.
  5. Erősségek: a mozgás és a dinamika biztosítói.
  6. Hatalmasságok: a formavilág kialakítói.
  7. Archék: más néven fejedelemségek. Ők az egyes világkorszakok vezető lényei.
  8. Arkangyalok: népszellemek, olyan lények, akik az egyes lelki fajok irányításáért felelnek.
  9. Angyalok: egyes lelkek vagy kisebb csoportok őrangyalai, spirituális vezetői.

 

A sor természetesen nem ér véget, hiszen a bolygóknak, a csillagoknak, csillagcsaládoknak éppen úgy vannak angyalai, mint más magasabb rendű princípiumoknak. Például a Harmóniának vagy az Örökkévalóságnak.

 

angyalok3Az angyalok döntő befolyást gyakorolnak az életünkre, mind az egyéni, mind a kollektív sorsunkra. Míg az Őrangyalok vigyáznak ránk, addig más Arkangyalok vallásokat indítanak el az emberiség életében, megint más Arklokik a közelgő Isteni Terv egyes fejezeteit irányítják, más angyali rendek titkos társaságokat és kiválasztotti csoportokat készítenek fel a korszakváltás nem zökkenőmentes időszakaira. Egyes angyalok könyveket ihletnek, mások találmányokra inspirálnak. Egyszóval, az isteni világok angyalai mindent átható módon, minden részletre kiterjedően irányítják a földi életet.

 

Az angyalok munkássága a fejlődő lélek, vagyis az ember számára abban áll, hogy rávezesse az emberi elmét arra az önmegvalósító útra, melyen járva, emberi gyarlóságait levetkezve, a benne rejlő isteni szikrát hozhatja helyzetbe és működésbe. Magyarul az angyalok közbenjárásával, tanításaik és erőik által, az ember megszabadulhat kötöttségeitől, melyek gátolják őt a szellemi (spirituális) felemelkedésben. Az ember, mint teremtő lény, a tiszta valóságot, a Mindenség törvényeit és az Élet értékeit az angyali iránymutatások által érheti el és értheti meg.

 

Az ember egészen addig nem jut előrébb a teremtés spirituális ranglétráján, vagyis nem kerül közelebb a Teremtőhöz, amíg a súlyait le nem teszi. Az angyalok azért tudnak repülni, mert már megszabadultak a súlyaiktól. A „repüléshez” természetszerűleg nem szárnyakat, hanem isteni tudást használnak, melynek az emberiség is fokozatosan a birtokába kerülhet. Itt döntő a szabad akarat, vagyis aki akarja, elfogadja, aki nem óhajtja, elutasíthatja a segítő kezet.

Az angyali rendek már egy ideje kinyilatkoztatták, hogy az emberen áll vagy bukik, mit kezd ezzel a lehetőséggel, de a (magasabb világokra vonatkozó) tények nem tudása már nem mentesíti az emberiséget az előtte álló, tornyosuló és közelgő következmények és krízisek súlya alól.

 

angyalok8

Ma egyre több olyan lehetőség és esély kínálkozik, amikor a fejlődni vágyó lélek angyali energiákhoz juthat. Léteznek a természetben olyan szent helyek, nevezhetném őket akár átjáróknak is, amelyek bizonyos együttállásokkor megnyílnak és rajtuk élő angyali energia folyik át a mi világunkba. Ezek az angyali kapuk közvetlen összeköttetést jelentenek a fizikai és az angyali világok között.

Aki ilyen energiákból merítkezik, illetve töltődik, annak a gondolkodásmódja, az érzelemvilága, a tudatossága és ezeken keresztül az életről alkotott elképzelése gyökeresen megváltozik. Megszabadul a téves hiedelmektől, levetkőzi az elvárások és normák nyomasztó terheit és fokozatosan összhangba kerül a Kozmosszal, a Világmindenséggel és az Angyalok világával. Így megszületik az emberben az a fajta tudatosság, mely a „gazemberi” tudatosság fölé emeli őt. Az ilyen lélek értővé, látóvá és tudóvá válik az angyali inspirációk és intuíciók irányába, s élvezni kezdi életének minden pillanatát, mert benne egy stabil és konstruktív (építő jellegű) harmónia alakul ki, egy összhang önmagában önmagával és a teremtő lényekkel.

 

Boldog napot!

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..