Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Milyen kapcsolat áll fenn a Vatikán neve és az alvilág etruszk istennője, Vatika között?

A Vatikán a kereszténység szimbóluma. Mára annyira hozzászoktunk ehhez a névhez, hogy alig töprengünk el azon, hogy honnét ered a Vatikán neve. Igazság szerint a Vatikán név sem nem latin, sem nem görög, még a Bibliában sem találjuk a nyomát.

A szó, amit az Egyházhoz társítunk, közeli kapcsolatban áll Vatika etruszk istennővel. Ahogy majd ki fog derülni számodra, a Vatikán név korábbi a kereszténységnél és rejtély övezi.

 

 

A Vatikánváros államán belül

 

Vatikánállamot 1929. február 11-én alapították. Olaszországban, Rómában található, s ez a világ legkisebb független állama mind lakosainak számát, mind a területét tekintve. A várost kb. 840 fő lakja és megközelítőleg 44 hektáron terül el. A Vatikán a római katolikus vallás jelképe, tagadhatatlan a vallásos emberekre gyakorolt hatalma és befolyása. A Szentszék hatalma a világ összes katolikusa fölé kiterjed.

 

Vatikánváros térképe, amely kiemeli a nevezetes épületeket és a vatikáni kertet. Image credit: Wikipedia

 

A Vatikáni Palota a Szent Péter Bazilikától északra a pápa székhelye a városfalon belül.

A Vatikán híres az olyan gyönyörű épületeiről, mint amilyen a Sixtus-kápolna, a Szent Péter tér és a Szent Péter Bazilika. A vatikáni múzeumok tele vannak a festészet, a szobrászat és más művészeti alkotások remekeivel, amiket a pápák gyűjtöttek össze az évszázadok során. A Vatikáni Apostoli Könyvtár a Vatikáni Palotában található.

 

A Sixtus-kápolna. Courtesy of Wikimedia Commons.

 

A Vatikáni Könyvtárt 1451-ben alapították és több mint 80 000 kéziratot, nyomatot, rajzot, táblát, ősnyomtatványt (i. sz. 1500 előtt nyomtatott könyveket) tartalmaz, melyeket a történelem során különféle vallású emberek írtak.

Az ősi anyag elérhetővé tétele érdekében néhány évvel ezelőtt a Vatikáni Apostoli Könyvtár elkezdte digitalizálni az értékes ókori vallási kéziratokat, s honlapján teszi közzé online a nagyközönség számára.

2014-ben a Vatikáni Könyvtár már 4000 ősi kéziratot tett elérhetővé ingyenesen.

 

A Vatikán titkos levéltára nem is annyira titkos, mint azt sokan hiszik. 1881-ben XIII. Leó pápa első ízben adott engedélyt a tudósoknak a magánarchívum megtekintésére, s a modern időkben is van hozzáférési lehetőség a dokumentumokhoz, de a kívülállóknak tudniuk kell, mit keresnek, mert 52 mérföld hosszú a polcrendszer a levéltárban, és a könyvtárosok tiltják a böngészést.

 

Vatika, az Alvilág etruszk istennője

 

A Vatikán szó igazi rejtvény. Semmi köze sincs a Bibliához, a görög vagy a latin nyelvhez.

Mint oly sok más keresztény hagyomány és szokás, az Egyházzal összefonódó név pogány eredetű.

 

Több mint 28 évszázaddal ezelőtt, illetve mielőtt Romulus és Remus megalapította volt a legenda szerint Rómát, létezett egy etruszk nevű nép.

Nagyjából 3000 évvel ezelőtt a rejtélyes etruszkok telepedtek le a közép-olaszországi régióban, amit Etruriaként ismerünk. Ők uralták a Földközi-tenger térségét Róma felemelkedése előtt.

 

Még mindig próbálkozunk a nehéz etruszk nyelv megfejtésével, de az évek során sokat tanultunk a hiedelmeikről és a mindennapi életükről. Valójában a római civilizációról szóló tudásunk java az etruszkoktól ered.

 

Az etruszkok nem a városaik falain belül temették el halottaikat. Ehelyett egy nagy temetőt hoztak létre a városon kívül egy hegyoldalban, amely később Róma városává vált.

 

Szomorú, de az etruszk irodalom és mitológia elveszett, ugyanakkor tudjuk, hogy ennek a halotti városnak az őre Vatika vagy Vatica, etruszk istennő volt. Ő volt az Alvilág istennője és kötelessége volt, hogy gondosan szemmel tartsa az elhunytakat.

 

Az etruszkok hittek a halál utáni életben, de az erről szóló tudásunkat főként a sírjaikban felfedezett képekre és műtárgyakra alapozzuk. Úgy tűnik, hogy az etruszkok túlvilágról szóló hite hasonlított az ókori egyiptomiakéhoz. Az elhunyt maradványaival való bánásmód fontosnak számított egyfelől a további élet, másfelől a következő életbe tett sikeres utazás szempontjából.

 

Vanth-ot, aki egy etruszk haláldémon és Charunnak, a görög Cheironnak, az Alvilág urának szolgája, gyakran ábrázolják az elhunyt testek hamvait tartalmazó urnákon. Vanthot általában szárnyakkal jelenítik meg, szakállal, a karjai köré kígyók fonódnak. Az etruszk mitológia szerint Vanth a halál pillanatától foglalkozik az elhunytakkal az Alvilágba való belépésig.

 

Honnan ered a Vatikán neve?

 

Vatika számos más kapcsolódó jelentéssel bírt az ókori etruszkoknál. A név nem csupán az Alvilág istennőjével állt összefüggésben. Vatika egy olyan kesernyés, nem jó ízű szőlőnek is az elnevezése, amit a földművesek használtak az olcsó bor előállítására. A szőlő, akárcsak a vele megegyező nevű gyom, a lejtőn termett. Amikor az emberek megették, hallucinációik támadtak. A szó átment latinba a „prófétai látomás” szinonimájaként. A latin vaticinor jelentése: megjósol, megjövendöl, a vatis-ból ered, ami költő, tanár, orákulum jelentésű.

 

A bibliai források sokféle magyarázattal szolgálnak a Vatikán név eredetét illetően. A Katolikus Enciklopédia szerint a Vaticanus név bizonytalan, egyes azt állítják, hogy az elnevezése a föld színéről eltűnt etruszk város, Vaticum nevéből származik.

 

 

Azonban egy vatikáni kurátor szerint a Vatikán-hegy/domb nevét a latin Vaticanus szóból veszi, azaz egy „előrejelzésből”, ami orákulumokra, avagy a Vaticinia-ra utal, amelyeket az ősi időkben mondtak.

 

Így arra a következtetésre juthatunk, hogy a Vatikán nevének eredete nem tisztázott, ám a legtöbb kutató úgy véli, hogy a nevet az etruszk nyelvből kölcsönözték.

 

A cikk alapjául szolgáló forrás: http://www.ancientpages.com/2017/04/25/name-vatican-etruscan-goddess-vatika-underworld-connection/

A cikket fordította és szerkesztette: Száraz György

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/

Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/

Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/

Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/

Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/

Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ébresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/

Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ízisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

 

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Boldog napot

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature