Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Milyen végjáték vár az emberiségre a közeljövőben Nostradamus szerint?

A kérdést úgy is feltehetnénk, hogy milyen utalásokat és célzásokat találunk Nostradamus Próféciáiban a saját és az utánunk következő generációkra vonatkozóan. A kérdés megválaszolásához mindenképpen meg kell vizsgálnunk néhány jelenkori tendenciát és azokat össze kell vetnünk a Mester jóslataival.

 

Igyekszem a megfoghatóság talaján maradni és racionális következtetéseket levonni mindazon elemzések alapján, melyeket a Nostradamus-kutatók tettek.

Luciano Sampietro Nostradamusról szóló könyvében egy furcsa dokumentumról tesz említést, amely az utolsó jóslatok beteljesedésének dátumát valamikor 2025 és 2027 magasságában helyezi. Az még elgondolkodtatóbb viszont, hogy a 2020 évek közepébe torkoló folyamatok kezdetének az 1994-es esztendőt jelöli meg. Vajon mi történt ebben az esztendőben, amely később nemzetközi jelentőségűvé nőtte ki magát? Nos, mindjárt két dolog juthat eszünkbe:

  • a NATO Szerbia ellen indított támadást
  • megszületett a Jasszer Arafat vezette Palesztin állam

 Nem nehéz belátni, hogy mindkettő esemény hosszú távú következményekkel járt a jövőnkre nézve. A Palesztinával kapcsolatos konfliktushoz, azt hiszem, nem kell külön kommentárt fűznöm, mivel a közel-keleti konfliktus még a mai napig nem oldódott meg teljesen. Sőt, egyre inkább terebélyesedik az egyes arab államok és az USA politikai állásfoglalásai miatt.

Ami Szerbiát illeti, itt szinte vallásháborúról is beszélhetünk a keresztények és a muzulmánok között Európában, ami egyszersmind előrevetíti a jövőnket – különösen így van ez a többi Nostradamus vers ismeretében.

 

Nostradamus azt is írja, hogy az ördögi hatalom a törvényhozók erejével száll harca Jézus Krisztus egyháza ellen.

Nos, ez elképzelhető, de mi van akkor, ha ez a démoni hatalom az egyházon belül van és a célzás egy újonnan megjelenő vallási mozgalomra utal, amely a valódi krisztusi utat hivatott hirdetni?

De továbbolvasva a látnoki értesülést, láthatjuk az Antikrisztus megjelenését, amely az egyház és annak képviselőjének üldözését tűzi ki célul. – Érdekes, hogy a próféta nem említ egyházi méltóságot, nem mondja ki, hogy a római pápára, vagy valamelyik bíborosra, netán püspökre gondol.

Beszél viszont átmeneti királyok hatalmáról, amely burkoltan utalhat a titkos társaságok vérvonalai által mozgatott jelenkori pénzhatalomra éppen úgy, mint a néhány száz éves királyi dinasztiákra. Csakhogy az átmeneti királyoknak is csalatkozniuk kell, mivel őket az Antikrisztus viszi be az erdőbe a fortélyos szavaival, kihasználva az átmeneti királyok tudatlanságát. 

 

Az USA intervencióit előre látta Nostradamus. Példának okáért A próféciák következő sorát szokták felhozni:

„Földrengést hoz az új város tornyára” (I.87.)

Más fordításban: „Az Új Város körül minden mozog.”

 

Ez elég egyértelmű utalás 2001. szeptember 11-re, hiszen az Új Város lehet akár New York is.

Máshol szintén találunk egy hasonló kimenetelű csapást, de ennek a New Yorkra történő vonatkoztatása sokkal homályosabb:

„A negyvenötödik foknál az ég tüzel,

tűz közeleg a nagy, új városhoz.”

(VI.97)

 

New York azonban a 41. szélességi fokon található, úgyhogy már csak ezért sem erre vonatkozik ez a vers.

A harmadik világháborúra utaló jelként értelmezhetjük a II. 46 vers egyik részletét is.

„Az égen hosszú cikázással futó tűz látványa.”

 

Erre rímel egy hatsorosból származó részlet is:

„Az égen tűz a nyugati oldalról

És délről fut egészen keletig.

Fele felé halál, anélkül, hogy okát találnánk.”

 

De találunk számos utalást a közel-keleti konfliktus további állomásaira, így Afganisztánra és Irakra is.

 

Előbb vagy utóbb jön a nagy változás – nagy;

Szörnyű borzalmakat hoz és bosszúállást,

Ha az angyal fogja vezetni a holdat,

Beváltják a mennyek elhatározását.

(I.56.)

Más fordításban ugyanez a vers:

„Előbb-utóbb változás következik,

iszonyú borzalmak, bosszúállás,

mikor a holdat angyalai vezetik,

s az ég az Egyensúly közelébe száll.”

 

Vannak, akik a Holdat a Kelettel, míg a Napot Nyugattal azonosítják, utalván ezzel például Oszama bin Ladenre és George W. Bushra, illetve a dzsihádra és a „keresztes háborúra”. Utóbbi kijelentést Bush használta a tálib rezsim elleni akcióra.

Ugyanakkor nem lehet elsiklani afelett, hogy különféle fordítások eltérő eredményekre vezetnek. Nem mindegy, hogy a Holdat az angyal vagy az angyalai vezetik, miként a „mennyek elhatározása” és az „Egyensúly beáll” között is lényeges differencia van. Előbbi keresztényibb, utóbbi misztikus közönségnek szóló interpretáció. Egyébként Gabriellt tartották a Hold szférája felett őrködő angyalnak a középkori mágiában. Uralkodási ideje 354 év és 4 hónap volt.

Számos szakértő Nostradamus verseiből a keresztény és az iszlám világ között elmélyülő konfliktust olvassa ki.

„Földön-vízen Ázsia nagyjának serege,”

 

De hogy ki lehet az a „nagy”, arról csak tippek vannak: gondoltak az Al-Kaida egyik vezetőjére, de lehet éppenséggel Kína vagy akár Irán egyik képviselője is.

 

„A nagy Tatárföldön, Fekete-tengeren,

Király született, ki Galliába tart,

Alánián és Albánián vezet át az út,

Isztambulban hagy egy véres jogart.”

(V.54.)

 

Ez a vers Csecsenföldre, illetve Koszovóra, valamint az Al-Kaidára is utalhat éppen, mivel több szál mozgatója az említett terrorszervezet volt. Ami Isztambult illeti, ott pedig 2004-ben bombázott első alkalommal az Al-Kaida.

 

Az utolsó sor más fordításban azonban már nem ennyire egyértelmű:

 

„Bizáncnál vérbe fojtja a gallokat.”

 

Nem ennyire egyértelmű a következő vers (IV. 34.) utolsó két sora sem:

 

„Tűz által repül a gépezet,

Megzavarja az ostromlott nagy főnököt.

Oly nagy lesz bent a lázadás,

Hogy attól kétségbe esnek a legyőzöttek.”

 

Ezek a kiragadott példák pusztán annak illusztrálására szolgálnak, hogy Nostradamus tudta, mit beszél és a véletlentől több kellett ahhoz, hogy ő előre lásson ilyen távoli időhorizonton zajló eseményeket. Másfelől, addig nem lehetünk teljesen biztosak a négysorosok kódolt üzeneteinek megfejtését illetően, amíg nem ismerjük a pontos összefüggéseket, a kulcsokat a versikék térképéhez. Úgyhogy a Nostradamus-enigma desiffrírozása még várat magára – elsősorban a versek kronológiájára vonatkoztatva.

 

Mindenesetre több világtörténelmi jelentőségű eseményre és tendenciára viszonylag könnyen felfigyelhetünk Nostradamus soraiban. A látnok teljesítményének méltatásakor pedig nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy Nostradamus a 16. században vetett papírra a 20-21. századra vonatkozó, remekbeszabott jóslatait.

 

Itt szinte abba is hagyhatnám e tellurikus-khtonikus perspektíva tárgyalását, ha Nostradamus víziójával ez összhangban lenne. De nem tehetem, mivel még hátra van a reményteli jövő bemutatása.

 

„Nagy vész után még nagyobb

kort újít az, ki mindent mozgathat.

Eső, vér, tej, éhség, acél, kór –

égi tűz látszik, hosszú szikra szalad.”

(II.46)

 

Megjegyzésként idekívánkozik, hogy a „lact” vagy „laict” szó, amelyet tejes esőnek vagy egyszerűen tejnek szoktak fordítani, a havas eső szimbóluma vagy akár a vulkáni hamu jelképe is lehet. Van olyan fordító, aki „lacs”-nak veszi a szót, ami tőrt, kelepcét jelent.

 

A 27. számú hatsorosban pedig a háborút azonnal a béke váltja fel:

 

„A Mars harmadik háborús kora után

Miként a rubinok ragyognak fel a fényben,

Úgy jön egy drágakőkor, és az éhségnek vége.”

 

Talán az aranykor beköszöntére céloz Nostradamus ily módon? – Meglehet.

A X. centuria 89. verse is valami hasonlót fogalmaz meg:

 

„Téglafalak helyén márványfalak,

hét és ötven év béke következik.

Új vízvezeték – öröm halandónak;

egészség, boldogulás, élet érkezik.”

 

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..