Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

MIT JELENT, HOGY ABRAHABABRA?

Aleister Crowley A Törvény Könyvében és a The Vision of the Voice című munkájában az ősi abrakadabra varázsszót abrahadabra formában írja, ami nem véletlen. A 20. század legnagyobb mágusának tartott Crowley nem kevesebbet állít, mint hogy az abrahadabra az új eon mágikus formulája.

mitjelenthogyabrahababra4

VARÁZSLÓK NYELVE

 

Sokan ismerik már azt a spirituális tételt, miszerint a kimondott szónak ereje van. De vajon tudják-e, hogy miért? A mai racionális gondolkodásunk terméke az elvont fogalmakkal való kommunikáció. Ezzel szemben az ősi kultúrák varázslói képekben gondolkodtak és beszéltek. A szertartások nyelvezetei éppen ezeket a képeket adják vissza. A szent írások pontosan ezekkel a képekkel dolgoznak, s a szövegek eme képekből épülnek fel. Ezek szigorúan kötött formák. Nem lehet őket megváltoztatni, csak mert eltelt pár évszázad, s igazodni „kell” az új kor igényeihez. (Felmerül a kérdés, kik szablyák meg, hogy nekem mire legyen igényem!) Minden ima, varázsige, mantra, szent fohász, átok, áldás hűen tükrözi a szóképeket. Ha megváltoztatjuk, akkor hatástalanok, s végeredményben megszentségtelenítjük a misztériumokat. Amikor mítoszokról, regékről, mondákról hallunk, valójában szimbólumokkal, bonyolult szóképekkel állunk szemben. Ezek a képek és képzetek a racionális elme számára értelmezhetetlenek. Ezért nem lehet – nem érdemes – elolvasni szó szerint a templomok falain szereplő szent írásokat. Emiatt szükséges külön szótár a szent nyelvek megértéséhez. Az egyiptomi hieroglifák, az indiai szanszkrit nyelv egyaránt ilyen, de a kínaiaknak, a keltáknak, a babiloniaknak, a zsidóknak és más népeknek is van külön mágikus nyelvezetük, amelyet ma már senki nem ért és ismer a beavatottakat leszámítva. Aki érti és képes e titkos szimbolika szerint gondolkodni, beszélni, az valóban ezoterikus. Szájából a kimondott szó maga a tömény erő, a mágia, amely előtt nincsenek határok. Az ily módon kiejtett nevek, formulák és szövegek varázsigékként hatnak. De az avatatlan fül csak hókuszpókuszokat meg abrakadabrákat hall, érteni viszont semmit sem ért belőlük, s ezért csak cinikusan nevet rajtuk és lenézően tekint rájuk. A ilyen ember nincs tisztában a valósággal, a szöveg eredeti tartalmával, sem a hatásaival. Még ha megpróbálná is megfejteni a jelentésüket, az istenek nyelve oly magasztos és titkos, hogy beletörne a bicskája.

 

ABRAHADABRA

 

Ezek után lássuk, mit jelent az abrahadabra kifejezés, mely igazából nem is egy szó, hanem négy. Az abrahadabra egy mágikus szólás, amely a középkori Abrakadabra varázsigéhez kapcsolódik. A modern Crowley-féle okkultizmusban a Hóruszi Aion Nagy Művének mágikus neve. – állítja Nevill Drury: A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikonában.

 

Az abrakadabra egy misztikus formula volt, amelyet a gnosztikus vallásrendszerek varázsszóként használtak. Elsősorban a jó szándékú szellemek segítségül hívására és betegségekkel szembeni védelemre használták. Láz és betegségek ellen amulettként (mágikus védőeszközként) is előszeretettel alkalmazták. Jelentése összefügg az abraxas szóval, amelyre hamarosan kitérek.

Az abrakadabra szót háromszög alakú táblácskára írták úgy, hogy a betűk száma a háromszög csúcsa felé folyton fogyóban legyen:

 

A
A B
A B R
A B R A
A B R A C
A B R A C A
A B R A C A D
A B R A C A D A
A B R A C A D A B
A B R A C A D A B R
A B R A C A D A B R A
A B R A C A D A B R A
A B R A C A D A B R
A B R A C A D A B
A B R A C A D A
A B R A C A D
A B R A C A
A B R A C
A B R A
A B R
A B
A

Az abrakadabra mágikus kántálást vagy ráolvasást először Severus császár orvosa, Quintus Serenus Sammonicus alkalmazta az i. sz. 208-ban indított Britannia elleni hadjárat során, amikor a légiósok lázas megbetegedéseit és asztmatikus tüneteit kívánta gyógyítani. Egy darab papírra háromszög alakban írták fel a szót, majd a papirost a betegnek kilenc napig kellett magánál hordania, utána pedig egy folyóba kellett dobnia. Azt tartották erről a módszerről, hogy amint a szó eltűnik a papírról, úgy hagyja el a betegség a testet. Egyes kutatók feltételezik, hogy az abrakadabra szó talán a gnosztikus Abraxas istenség nevéből származik.

 

Az abrakadabra kifejezést a modernkori bűvészek és illuzionisták is gyakorta használják eljátszva az ősi rítust, mely szerint természetfeletti erőktől kérnének segítséget a mutatványukhoz. Ha leszámítjuk a szemfényvesztők ügyetlenkedéseit és kenetteljes fogásait, akkor tapasztalhatjuk, hogy az abrahadabra éppen úgy működőképes varázsformula, mint az abraxas vagy a hókuszpókusz.

 

Abraxas egy gnosztikus istenség volt, akinek a görög betűvel írott neve számértékben 365-öt tesz ki. Ez a tény összekapcsolja az istent az év napjaival. Baszilidész, a 2. században élt gnosztikus tanító, aki Szent Péter tolmácsától vezette le tanait, egyik fő istenként említi Abraxast, aki kapcsolatban állt a görög Aiónnal, az iráni Zurvan időistennel és az indiai Varuna égistennel. Abraxasnak az összefonódó jó és gonosz istenségének szimbolikus jelentését helyezi előtérbe Carl Jung a Septem Sermones-ban és a regényíró Hermann Hesse a Demian című munkájában.

 

Az Új Eón Hóruszé, az istenfiúé, aki felváltja a Haldokló Istennek, Ozirisznek a korszakát. Hórusz, a Gyermek az emberi tudat spiritualizálódása, a tisztaság és az ártatlanság isteni megnyilvánulása, amely az embernek az istenek világába történő valódi felemelkedését jeleníti meg. Ezek után értelmezhető csak az abrahadabra kabbalisztikus mondás feltételezett jelentése: „Legyen áldott ez a dolog!”

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..