Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

MIT JELENT, HOGY HERMETIKUS?

Írta/Szerkesztette: Posted on 0

Az ezoterikus terminológiában teljesen más jelentése van a „hermetikus” szónak, mint a hétköznapi bevett szóhasználatban. A hermetikus egyaránt lehet valakinek a jellemvonása és egy személy besorolása. Jelentése meglehetősen összetett és éppen ezért tisztázandó.

mitjelenthogyhermetikus6

HERMETIKUS TANOK

 

Mindennapi beszédünk hermetikusnak a légmentesen lezárt dolgot nevezi. A szó azonban a misztériumiskolák zsargonából származik. A hermetikus egy olyan beavatottat jelöl, vagy egy olyan tulajdonságot jelent, amely Hermész Triszmegisztosz tanításaival hozható összefüggésbe. Mielőtt külön rátérnék annak tárgyalására, ki a csuda az a Hermész Triszmegisztosz, mindenképpen egyértelműsíteni kell, hogy e hermetikus tanok miről is szólnak.

A hermetikus filozófia (filozófia = a bölcsesség szeretete) lényegében maga a hermetika, amely a valóság abszolút megismerését foglalja magában. Tehát egy olyan tudást tartalmaz, amely a legparányibbtól a legnagyobbig, a legjelentéktelenebbnek tűnőtől a legfontosabbnak tartottig mindent magába foglal. Fogalmazhatnék úgy is, hogy a hermetika egy univerzális rendszer, amely összefoglalja az ember-világ-mindenség minden titkos kapcsolódását, összefonódottságát és rejtélyét. A hermetikus neofita (beavatott) és adeptus (beválasztott) az egyetlen, mindenhol jelenlevő és mindent átható Szellem működését és hatásait ismerheti meg fejlődése során lépésről lépésre. Végeredményben a teremtés folyamataiba nyer betekintést a hermetikus, aminként a megismerés útján halad előre.

 

Sokan valamifajta vallásnak tartják a hermetikát, míg mások vallásfilozófiának, megint mások mágiának és tudománynak. Nos, a hermetika mindezeket az elemeket magába foglalja, de jóval több annál, hogy ilyen egyszerű formulákkal és kategóriákkal leírható legyen. A hermetika bizonyos értelemben hagyomány, amely az egyiptomi tradíciókat öleli fel. S minthogy Egyiptom a kozmikus tudás egy olvasztótégelye, ezért a hermetika is szükségszerűen sokrétű. Található benne sok olyan elem, amely az előző, letűnt földi és földönkívüli kultúrák sajátja volt. Atlantiszi, lemúr és egy sor máig feltáratlan és ismeretlen világ kiválasztotti tudása forr eggyé a hermetikában.

 

Egy hermetikus mindenekelőtt önmagát kell, hogy megismerje, s önmagában kell felfedeznie a világmindenség törvényeinek működését. Ily módon a hermetikusnak legfőképp önmagát kell egyensúlyba hoznia. Amíg nincs az önuralom birtokában, melyet intelligenciával és önfegyelemmel ér el, addig nem méltó és nem alkalmas a magasabb világok tudásának megszerzésére.

Amikor önuralomról beszélek, akkor nem az aszkéta életmódra gondolok, hanem a bennünk lévő mindennemű feszültségforrás felszámolására, a diszharmónia valamennyi változatának száműzésére és a harmónia-állapot folyamatos fenntartására célzok.

A hermetikus tehát életművelő és életismerő, aki minduntalan gyakorol. Egészen addig, amíg tudatosságát ki nem terjeszti önmaga minden egyes porcikájára, s életének minden pillanatára. Imígyen a hermetikus önző valakinek tűnhet kívülről, mert látszólag szinte csak magával foglalkozik. Azonban ez csak kívülről van így és ez egy átmeneti állapot nála. A hermetikus befelé figyel és magában tesz rendet azért, mert pontosan tudja, hogy minden, ami a külvilágban megjelenik, annak oka önmagában keresendő. Így minden konfliktusa, problémája és logikusan gondolkodva azok valódi megoldásai sehol máshol, csakis önmagában találhatók. Ez a hermetikus alapállás. A „kint és a bent” filozófiája.

 

Nos, mindebből világosan kitűnik, hogy a hermetikus az ember szellemével és lelkével az életgyakorlat szintjén foglalkozik, folyamatosan feltáró munkát végez, igyekszik a dolgok és jelenségek mögé tekinteni és tisztánlátni. Ez egy analitikus rendszer maradna, amennyiben nem használná, illetve nem hozná működésbe az ember érzékfeletti részeit. A hermetikus arra törekszik, hogy önmagát a szabadság állapotába jutassa. Megismerését és igazságkeresését – egész életét – ennek rendeli alá. A szabadság nem egy eszme a hermetikus számára, hanem egy tudatállapot, amely felülmúlhatatlanná és legyőzhetetlenné teszi a beavatottat. A szabadság elnyerése a megváltás vagy üdvözülés folyamata, mely egyben az isteni léttel való tökéletes összhang elérése. Se több, se kevesebb.

 

Természetesen el lehet mondani a hermetikáról, hogy egy egész életen át tartó tanulás és képzés sem elegendő az elsajátításához, de nem is ez a célja. A hermetikus mindig a saját útját járja, s adottságai és veleszületett tehetsége mutatja meg azt a csapásirányt, amelyen ő haladhat. Magát a teljes hermetikus corpus-t (tudásarzenált) elsajátítani nem lehet és szükségtelen ily hatalmas távlatokban gondolkodni, mert az csak a hiábavalóság érzetét és a kishitűséget ébreszti fel az emberben összenyomva az ember önbecsülését. Nem, a hermetikus szakosodik és tudása tégláiból építkezik életeken át, míg el nem készül a Nagy Mű (Opus Magnum).

 

Mivel a hermetika megalapítója tisztában volt azzal, hogy nem az emberi elmére szabták a hermetikus tudást, illetve mivel előre látta, hogy a róla elnevezett módszertant majd sokan sokféle célra próbálják felhasználni, ezért gondoskodott arról, hogy a misztériumiskoláiból szinte semmi lényegi ismeret ne szivárogjon ki. Továbbá úgy építette fel rendszerét, hogy csak a legnagyobb próbákat kiálló, csak az arra valóban méltó lelkek nyerhessék el a végső beavatásokat. Ezért vált a hermetikus szó a titkos, lezárt, ki nem szivárogtatott, hozzáférhetetlen jelzők szinonimájává.

Valljuk be, ha nem lett volna ilyen szigorú és kemény a hermetikus diszciplína, akkor nem maradhatott volna fenn a szentséges (isteni) tudás a maga épségében és sérthetetlenségében az idők folyamán.

 

HERMETIKA RÉGEN ÉS MA

 

Első könyvemből, A Fejlődő Lélek Útjából idéznék pár passzust a hermetika egyetemes és mindenhol felellhető voltát bemutatandó:

„Most csak gyors egymásutánban említek néhány hermetikus elemeket tartalmazó szellemi irányzatot annak igazolására, hogy mennyire uralkodó eszmeáramlattá vált a Hermetika az emberiség kultúrájában – hol búvópatakként, hol a jól látható felszínen. Az ezotéria, a mágia, a misztika, az okkultizmus, a tarot, az alkímia, az asztrológia, az arab szufi, a kínai ji-king, a taoista alkímia, az indiai tantra, a görög bölcselkedők munkássága, a zsidó kabbala, a gnosztika és ki tudja még hány megismerési út elképzelhetetlen a Hermetika fragmentumai (töredékei) nélkül, s aligha nyerhették volna el mai formájukat a Hermetika nélkül.”

 

A hermetikus tudás olyan komplex rendszer, amely az emberi lét útvesztőjében botorkáló és a lelki evolúciójában veszteglő homo sapiens sapiensnek (értelmes embernek) lehetne az Ariadné-fonala. Az emberi lény (humánum) mind spirituális, mind materiális szemszögből vizsgálva zsákutcába jutott. Olyan létmódban egzisztál (létezik), amely már nem vagy szinte alig állít elő értékeket, ugyanakkor mesterien ért az értékek tiprásához. Ez röviden az emberi faj elmúlt 2000 évének mérlege.

Hermész Triszmegisztosz tanai nem csupán a Bölcsek Kövéről meg Életelixírekről szólnak, hanem elsősorban arról, miként szabadulhat meg az ember az illúzióitól, miként oszlathatja szét elméjében a hamis ködképeket, hogyan tisztulhat meg a karmikus terheitől, hogyan helyezheti át a támpontját az egójáról az isteni önvalójára, s mi módon érheti el, hogy az isteni tulajdonságok főnixként támadjanak fel benne. Ez utóbbi tulajdonságok megelevenedése, az emberben lakozó embrionális isteni beindulása és kiterjedése okozza az érzékfeletti érzékszervek beindulását és az öntudatra ébredés (megvilágosodás) egyes stációinak realizálását. Olybá tűnhet, hogy az ember újjászületik. Valóban erre van szükség ahhoz, hogy az ember az új eónban is helyt tudjon állni, illetve embertársainak segítséget tudjon nyújtani.

 

Ez az utazás varázslatos, mert tele van istenekkel és démonokkal, magaslatokkal és poklokkal, valamint olyan praktikus ismeretekkel, melyek széttörik a nem tudás bilincseit, megszűntetik a szenvedést, s gyógyírként szolgálnak a lélek, a szellem és a test minden sebére. A hermetikus ösvény gyümölcsei nem drága csodaszerek, hanem a valóság ismeretéből fakadó szükségszerűségek, kegyelmi ajándékok, melyeket csupán egyéni hermetikus beavatottsággal lehet kiérdemelni.

 

Boldog napot!

Száraz György

 

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..