Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Nabta Playa és a núbiai sivatag ősi csillagászai

Nabta Playa nem más, mint egy több száz történelem előtti tumulusból, sztéléből és megalitikus építményből álló, figyelemre méltó régészeti lelőhely a núbiai sivatagban, megközelítőleg 100 kilométerre Abu Szimbeltől nyugatra, Dél-Egyiptomban. Egy olyan fejlett városlakó közösség műve, amely nagyjából 11 000 évvel ezelőtt emelkedett fel, és hatalmas mennyiségű követ hagyott hátra maga után, amelyeket a tudósok a világ legrégebbi ismert csillagászati tájolású megalitjaiként soroltak be. Néhány archeológus úgy véli, hogy a Nabta Playa-i nép volt az első Nílus-menti városok elődcivilizációja, amely évezredekkel később alakult ki Egyiptomban.

 

A Google Earth-ön kiemelt Elveszett civilizációk között a számos kultúra közül az egyik kiemeltnek, Nabta Playa-nak az ősi maradványait 1974-ben fedezték fel először a Fred Wendorf, a Déli Metodista Egyetem antropológiaprofesszora által vezetett tudóscsoport, amikor a sivatagi homokból kikandikáló, törött cserepekre és más hasonló tárgyakra lettek figyelmesek.

Wendorf az 1970-es és 1980-as években több látogatást is tett a helyszínre, s minden alkalommal valami újat fedezett fel. Ugyanakkor évtizedek teltek el, mire a kutatók a több tucatnyi struktúrát felfedezték, amelyeket ma ismerünk, s mire elkezdték felismerni ezeknek a remek megalitoknak a szerepét és a fontosságát.

 

Napta Playa helye a körívvel jelezett terület középpontja (Wikimedia Commons )

 

Nabta Playa korai népessége

 

Bár Nabta Palaya jelenleg a száraz és engesztelhetetlen sivatagban fekszik, ez nem volt mindig így. A tudósok meg tudták határozni, hogy nagyjából 10 000 évvel ezelőtt egy olyan klímaváltozásra került sor Észak-Afrikában, amelyet a nyári monszunok észak felé tartó irányváltása váltott ki. Ez a változás elegendő esőt hozott a régióba, amelyek megtölthették a playa-kat, vagyis a kiszáradt tavakat az év több hónapján át, ennélfogva lehetővé tették az állatok és az emberek számára az életet.

 

A régészeti bizonyítékok a jelek szerint azt sugallják, hogy Nabta Playa első telepesei 11 000 – 9 300 évvel ezelőtt érkezhettek. Wendorf és Christopher Ehret etno-nyelvész azzal állt elő, hogy a  területet akkoriban elfoglaló emberek pásztorkodó nomádok voltak, akik időszakos táborokat emeltek, majd a víz kiszáradása után tovább álltak. Az akkori emberek jószágokat legeltettek és kerámiaedényeket készítettek. Bár nagyon kevés kerámiát találtak abból a periódusból, de azokat a legrégibbek között tartják számon.

 

Úgy 9000 évvel ezelőtt a települések egyre nagyobbak és fejlettebbek lettek, s a nép tűzhelyes kunyhókat épített, melyeket egyenes vonalakba rendeztek és mély nyílású kutakat kezdtek kialakítani, amelyek az egész év során lehetővé tették számukra a vízellátását, következésképpen biztosították a feltételeket az állandó településhez. Ez idő alatt a terület füves volt, gazellákat és nyulakat tartott el, s az emberek képesek voltak vadászatból és vadontermő növények fogyasztásából fenntartani magukat. Körülbelül 8100 évvel ezelőtti időből már van bizonyíték az állatok háziasítására – beleértve a kecskéket és a bárányokat –, valamint a munkaerő megszervezésére.

 

8000–7000 évvel ezelőtt a terület két nagy aszályt szenvedett el, amit a jelentősen csökkenő víz idézett elő. Nabta Playa elsivatagosodott és majdnem élettelenné vált, a településeket elhagyták. Azonban, a szárazság végül alábbhagyott, s egy évezred kihagyás után az emberek újra visszatértek Playa-ba. Innentől kezdve folyamatosan alakult ki az alapjaiban egyre komplexebb és fejlettebb társadalom, illetve e periódus során készítették el a nagyobb megalitikus építményeket. Ezt tekintik az emberi jelenlét tetőpontjának Nabta Playa-ban.

 

Nabta Playa kőépítményei

 

Több ezer éves ott létük során a Nabta Playa-i emberek számos megalitikus struktúrát emeltek, beleértve a kőköröket, a föld alatti sírokat, a hatalmas kőlapokat és a sorokba rendezett sztéléket, amelyek több mint 2500 méteren terülnek el. A megalitikus emlékműveket a világ legrégibbjei között tartják számon, s évezredekkel megelőzik Stonhenge-et.

 

A naptárkör

 

Nabta Playa-ban az egyik legjelentősebb struktúra a kőkör. Legalább 7000 éves, így a kőkör az archeoasztronomiai eszközök legrégibb példányai közé tartozik, melyet úgy alakítottak ki, mint egy történelemelőtti naptárt, hogy két jelentős égi jelenséget jelezzen: a nyári napéjegyenlőséget, amely a nyári esők kezdetéhez kapcsolódik, valamint az éjszakai égbolt csillagjainak az elrendeződését, melyeket a sivatagban való tájékozódáshoz használtak fel.

 

A kőkör, amely négy méter átmérőjű, számos kőből áll, így többek között négy pár nagyobb kőből, illetve egy sor kisebb kőből. A kör középpontjában kettő 3-3 kő alkotta sort találunk. A műhold technológiát alkalmazva a Wendorf és a Coloradói Egyetem professzora, J. McKim Malville által végzett felmérések feltárták, hogy két párost úgy helyeztek el, hogy azok egy észak-déli vonalat formálhassanak, míg a másik két pár kelet-nyugati vonalat alkot. A kelet-nyugati elrendezést úgy számították ki, hogy az oda essen, ahol a Nap 6500 évvel ezelőtt felkelt, illetve lenyugodott a nyári nap-éj egyenlőség idején.

 

Thomas G. Brophy asztrofizikusa szerint, aki a NASA korábbi fizikusa, a körön belüli déli sort alkotó három kő az Orion-öv három csillagát jeleníti meg, míg a másik három kő az Orion vállait és fejét alkotó csillagokat úgy, ahogy évezredekkel  ezelőtt az ágbolton feltűntek.

 

A naptárkörben található kövek pozícióinak vázlata. Image source: Wikipedia

 

Délebbre két lapos tetejű dombocskát találunk, amelyeket a sivatagi szél természetes úton formált ki. Ezek számos megaltikus építményt tartalmaznak, melyek közül a legtöbb jelenleg törött sziklák halmazát alkotják. Az északi domb mentén 600 méter hosszan nagy álló megalitokat építettek, néhányuk tömege meghaladja a több tonnát is. Malville kijelentette, hogy a dombokon lévő kövek elrendezése 6700–6000 évvel ezelőtt a Nagy Medve irányába igazodott, ami egy sárga törpecsillag a Nagy Medve csillagképben 46 fényévre a Földtől.

 

Top image: Nabta Playa calendar in Aswan Nubia museum. Photo credit: Rawmbetz-Wikipedia

 

A cikk alapjául szolgáló forráshttps://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa/nabta-playa-and-ancient-astronomers-nubian-desert-002954

Source: https://www.ancient-origins.net/

By Joanna Gillan

A cikket fordította és szerkesztette: Száraz György

 

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/

Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/

Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/

Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/

Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/

Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ébresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/

Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ízisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

 

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Boldog napot

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature