Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Náci okkultizmus

Sokan megretten eme szavak hallatán. Úristen! – kapnak a fejükhöz, mondván, ez valami sátáni, démonikus és perverz téma, s posztulálják, hogy a cikk, mit több, a szerző is hasonló körökben forog. Közlöm, hogy nem. A tagadás és elutasítás a tudatlanság menedéke. Aki be kíván burkolózni valamilyen részrehajló filozófiával, hát, tegye! Engem csakis az igazság makacs keresése hajt, s azt szeretném feltárni, amit eddig még csak keveseknek sikerült. Így számomra nem léteznek tabuk – sem a nácizmus, sem az okkultizmus nem az.

Történelemhamisítások

Szóval, ha ezt letisztáztuk, akkor talán kezdhetjük is azzal, hogy nem csupán egyetlen cikket szentelek ennek a témának, mert lehetetlenség volna elmélyülni e témában és kellő alaposság kivesézni az izgalmas részleteket, hanem most elkezdem, és majd folytatom, ha a „fentiek” is úgy akarják.

A fő kérdés: volt-e, s ha volt, akkor milyen hatással volt az okkultizmus a nácizmusra?
Nos, mindenekelőtt két közkeletű tévedést oszlatnék el: először azt, hogy Hitler sátánimádó volt, másodszor, hogy mindenáron ki akarta irtani a zsidó népet.
Az áltörténelem megannyi túlkapása mindenáron igyekezett befeketíteni azt is, ami a hitleri vezetés és rezsimben jó volt. Nem érdemes megfeledkezni arról, hogy az elmúlt 66 év történelme egyfajta zsidó ihletésű, alapvetően antifasiszta propagandára épült, s ebben a közegben igen nehéz az igazságcsírákat meglelni. Számos történelemhamisítással találkozik a kutató és a nyitott gondolkodású ember, amelyeket persze sokan tényként kezelnek, holott egyáltalán nem azok, sőt kifejezetten torzítások. Emery Revest (Révész Imre, magyar zsidó ember) például utólag, egyként halála előtt töredelmesen bevallotta, hogyan adtak Hitler szájába nem tőle származó mondatokat és idézeteket egyes könyvekben. (Lásd: Hermann Rauschning, Marcel Ray) Könnyen rájöhetünk, hogy a legtöbb történész úgynevezett kutatásai a nácizmus ellen folytatott hadjárat igényeit volt hivatott kiszolgálni, s az igazmondás ékes jellemvonásával alig-alig voltak felvértezve. A Hitler mondta nekem lényegi elemei plágiumok, egy összeszedett és önkényesen összeollózott, saját kontextusából kiragadott kollázs.

Tovább példálózok, hogy közelebb jussunk a teljes igazsághoz. Louis Pauwels és Jacques Bergier, két francia szerző, előszeretettel idézi Rauschning és a hozzá hasonló művek erősen félrevezető mondatait. Például:
„Führer, ne válassza a fekete mágiát! Ma még szabad választás van fehér mágia és a fekete mágia között. Ám attól a pillanattól fogva, hogy a fekete mágia mellett döntött, többé nem kerülheti el a végzetet. Ne válassza a gyors és könnyű siker útját!”
Az ilyen és ehhez hasonló mondatokat vették át később más szerzők és idézték előszeretettel, mintha ezek bombabiztos forrásból származnának. Így születtek a Hitler boszorkányainak titkos naplója, vagy a Hitler és a kathar hagyomány című munkák, hogy csak kettőt említsek. Ezek alapállása az, hogy Hitler egy médium volt, akit különféle asztrális (túlvilági) lények kerítettek hatalmukba és használták csatornaként sátáni terveik megvalósítása érdekében.

A történet itt nem állhat meg és nem is áll, minden szerző, szinte egymástól idézve folytatja a nácizmus levezetését és részint akkori titkos társaságokkal, részint már megszűnt szellemi formációkkal (szektákkal) hozzák érthetetlen módon, mégis ideológiai módon összefüggésbe. A sorozat egyes elemei a következők „szoktak” lenni:
• rózsakeresztesek (ősi manicheus-gnosztikus titkos társaság),
• Golden Dawn (Arany Hajnal nevű angol, okkult, hermetikus páholy),
• Aleister Crowley (angol származású mágus)
• Thule Társaság (egyike a német okkultista és hagyományőrző csoportoknak),
• NSDAP (Nemzetiszocialista Német Munkáspárt).

Ha megkapargatjuk a felszínt, akkor gyorsan rájöhetünk, hogy Crowley nem hogy nem állt kapcsolatban Hitlerrel, kifejezetten fasisztaellenes nézeteket vallott. Crowley kilépett a Golden Dawn nevű szervezetből és kifejezetten Törvény-ellenesnek tartotta a nácizmust. Azért fogalmazok így, mert a mágus egyik műve, a Törvény könyve címet viseli. Tehát láthatjuk, hogy Crowley kifejezetten más vonalon mozgott, mint a nácizmus, úgyszólván összeegyeztethetetlen és feloldhatatlan eszmei ellentétek voltak a két rendszer között. Ezen még az a tény sem változtat, hogy Crowley milyen, egyébiránt elítélhető dolgokat tett, vagy nem tett, illetve, hogy egy bírósági ítélet Anglia legelvetemültebb emberének titulálta.
A fent említett náci ideológiai gyökerek tehát nem valódiak, s egyértelmű, kétséget kizáró bizonyítékok nincsenek sem a rózsakeresztesekkel, sem a Golden Dawn-nal, sem Crowley-val kapcsolatosan. Fel kell tennünk a nagy kérdést: akkor mi lehet a nácizmus valódi okkultista háttere?

A valódi okkult gyökerek

Először is, tisztázzuk, hogy a nácizmus okkult gyökereit maguknak a követőknek a nagy része sem fogta fel. Aki a gázmakrákkal magyarázza a lényegét, az egy dolgot bizonyít csak, hogy nem okkultizmusról beszél. A nácizmus rémtettei csupán a felszínt képviselik, s azok maximális elítélésével – hozzám hasonlóan – minden ember erkölcsileg egyetért. Ugyanakkor nem győzöm hangsúlyozni, hogy a nácizmus kvintesszenciája nem ez: nem a rémuralom, nem a totalitárius rezsim, nem a népirtás, nem a zsidóellenesség vagy az utólag tálalt fajelmélet. Ezek ugyanis a Sorsban nem engedélyezett dolgok lettek volna, s nyilvánvalóan a Jóisten nem hagyta volna megtörténni azokat, ha nem szerepeltek volna terveiben!!! (Máskülönben, Isten aligha lehetne erősebb a Sátánnál.)

A végleteket kerülve, tehát sem a nácizmus mellett érvelve, sem a nácizmus ellen protestálva, alkothatunk csak objektív képet erről az okkult irányzatról. Aki a spiritualitásban jártas, az nem hőköl vissza akkor, amikor Hitlernek a szellemvilággal való kapcsolatára terelődik a szó. Úgy tűnik, hogy Hitler egy olyan magas rangú beavatott (Adeptus) volt, aki képes volt egyfajta szellemi kommunikációra – több hívéhez hasonlóan –, s küldetésének tekintette, hogy betöltse az emberiség „Végzetét”. Tekintsünk el az antikrisztusi mivolttól ezúttal, s vizsgáljuk meg, hogy az okkultizmus ad-e lehetőséget erre egy ilyen személynek. A válasz igen. Nem elképzelhetetlen, hogy Hitler mögött egy komoly sorsot befolyásoló erő állt, sőt talán közelebb állunk az igazsághoz, ha feltételezzük, hogy Hitler egy olyan „bábu” volt a kozmikus sakktáblán, akit a Szellemi Hierarchia bizonyos szintjeiről tologattak, s eleinte minden jel szerint támogattak is. Ennek belátásához, elegendő a pályafutását ismernünk és azt, hogy gyakorlatilag üstökösként robbant be Németország és a világ históriájába.

Ideológiai szempontból a gyökerek között említhetjük a teozófus és a pángermanista, valamint az árjákról szóló eszméket. Az árja fajelmélet hitleri értelmezése egyben a hitleri okkultizmus alapja, amelyről a következő dolgokat kellene tudnunk. Az árják szanszkrit nyelven – egyébként a hitleri értelmezésben is – kiválasztottat és tisztát jelent. E szerint egy magasabb rendű eszmeiségnek a földi megjelenését. Hitler megszállottan kutatta a múltat, a letűnt világok és az eltávozott fajok emlékeit, valamint azt a genealógiát, amely a germánok ősi származására vonatkoztak. De a vezér nem állt meg a fizikai síknál, hanem spirituális eszközöket is bevetett az eredetkutatásban. Elsősorban látókkal operált, illetve maga is okkult praxist folytatott, s igyekezett a Beszélő Fény Krónikájából (egy holografikus tudatmezőből) minden olyan hasznos információt kinyerni, amely a germán fajjal, annak múltjával és lehetséges jövőjével kapcsolatos. A különféle náci okkult páholyok felelevenítették a régmúlt germán rítusait és a germán ősök szellemeit, pontosabban isteni erőit és intelligenciáit igyekeztek idéző módszerekkel megnyerni ügyüknek. Kéréseik és szándékait nyitott fülekre találtak.

Bárhogy is történt, az ősi germán vallás mítoszaiban találjuk a válaszokat a kérdéseinkre. Itt kell megjegyezni, hogy a mítoszok hatalmas igazságok őrzői, s a valóság elmei rejtve-kódolva találhatók meg bennük. Spirituális szempontból bizonyos, hogy a Föld múltjában már számos faj élt korábban, az emberiség előtt. Ezek egyikét szerették volna Hitlerék feltámasztani nem a szó szoros értelmében, hanem lelki szinten. Ebből látszik, hogy miért volt alapvetően modernista-ellenes (de nem technológiaellenes) a hitleri okkultizmus és miért ragaszkodott minden szálon a tradíciókhoz.

Ami az antiszemitizmust illeti, annak hátterében nem elsősorban a fizikális megjelenésbeli különbségek álltak, mint ahogyan azt sokan beállítják, hanem a két faj 180 fokos spirituális és vérvonalbeli szembenállása. A tisztaságról és a világhatalomról teljesen eltérő és összeegyeztethetetlen nézeteket vallottak. Bármily meglepő, Hitler a maga filozófiája szerint a fényt, az ősfényt képviselte, míg a zsidókról azt tartotta, hogy vezetői a sötétség erőit, egy mindenkit leigázó és kizsákmányoló isteni szándékot képviselnek. Hitler az árjákat (a germánokat, egy ősi elsüllyed sziget, Thule, utódnépét) „Isten fiainak” nevezte. Hitlert sokan isteni küldöttnek és végrehajtónak tartották. Egyes kifejezetten avatárnak (isteni inkarnációnak) vélték, míg voltak olyanok – például Saviti Devi –, aki nem tartotta Hitler Visnu avatárjának, miként mások, hanem egy Harcosnak, aki szembeszállt az Idő áramlatával, ahogyan a többi Nagy Ember is teszi. Hitler egy előfutár volt, aki szükségszerűen bukott el, mivel az a kozmikus ciklus (Kali-juga, azaz Sötétség/Hanyatlás Korszaka) még nem járt le, amelyet ő olyannyira meg akart változtatni.

E rövid eszmefuttatás után talán több a megválaszolatlan rejtély a fejünkben, mint előtte, de ez így van rendjén. A hitleri okkultizmus rejtélyeinek és misztériumainak azonban ennyi megalapozást egyelőre bőségesen elegendőnek találok. Később folytatjuk.

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..