Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Napkeresztény történelem

A napkereszténységet már egy korábbi lapszámban bemutattam. Most tekintsük át az ismert történelmünk fejezeteit és keressük meg, hol és milyen formában találkozunk a Napistent imádó kultuszokkal. Hiszen ahol a napkultusz megjelenik, ott a napkereszténység is óhatatlanul kibontakozik. Meg fogunk lepődni, hogy mennyire egyetemes a napkereszténység a Földön!

MIT TAKAR A NAPKERESZTÉNYSÉG?

 

A Föld csaknem valamennyi történelem előtti és konkrét emlékeiben fennmaradt kultúrájában van egy közös jelleg. Ez a Nap és a hozzá kapcsolódó kultusz, vallás és kultúra. Ha a mítoszok világába kalandozunk, akkor ugyanazt látjuk visszaigazolva, mint ha az építészet, a nyelvek és a vallások irányába indulunk el. Pusztán véletlen volna? Semmi sem véletlen! – Ezt nem árt megjegyezni.

Itt érdemes tisztázni, hogy a mítoszok a valóság magasabb szintű leírásai, tehát szupraracionális eszmék képi megelevenedései.

 

Amennyiben vesszük a fáradságot és a jelenlegi öt kontinens kozmogóniáját vallatóra fogjuk, vagyis megvizsgáljuk az eredettörténetüket és a teremtésmítoszaikat, akkor elképesztő egyezéseket, hasonlóságokat és analógiákat fogunk észrevenni.

Kezdjük mindjárt azzal, hogy mit jelent a napkereszténység az egyes ember számára? Mindenekelőtt azt, hogy a Napot állítja a vallásgyakorlás, a tisztelet, a szertartások és az imádat középpontjába. Ez első pillantásra bálványimádatnak tűnik. De az archaikus és tiszta tudattal rendelkező emberek számára ez egyáltalán nem volt az. Tudniillik, másként gondolkoztak. A napkereszténység fókuszában az a Napistennek nevezett személyiség áll, akit minden élet és tudás forrásának tartanak. A Napisten olyasvalaki, aki a Teremtő leghatalmasabb teremtménye, aki a tiszta isteni intelligencia és erő forrása. Minden és mindenki éltetője. Ennek tudható be, hogy a szoláris kultusz valamennyi kultúrában elterjedt a földkerekségen.

Itt kell azonnal leszögezni, hogy a Napistenhez kapcsolódó kereszténység nem többistenhit, nem totemizmus, nem fetisizmus, nem szimplán csillagvallás, nem misztériumvallás vagy panteizmus. Akkor mi? Egy magasabb rendű hitforma, amely spirituális alapokon nyugszik. Egyetlen fő teremtő lényről beszél, aki a teremtményein: a félisteneken, az angyalokon és egy sor, az emberek számára ismeretlen, illetve a mitológia által részben ismert lényen keresztül teremt. A napkereszténység ezért a Mindenható vallásának az egyik megjelenési formája. A napkereszténység nem hirdet kizárólagosságot és kiváltságot egyetlen nép vagy nemzet számára, hanem egy egyetemes, kozmikus hitkultuszban ölt testet. A napkereszténységnek is megvannak a papjai, akik a Mindenség működésének és szent titkainak a beavatottjai: ők a tudók és a látók, jóllehet minden nép a maga nyelvezete szerint szereti elnevezni őket.

 

A NAPKERESZTÉNYSÉG TERJEDÉSI ÚTJA

 

A Napról mindenki tudja, hogy naprendszerünk központi csillaga és az élet forrása fénye és hője által. A napkereszténység azonban markánsan megkülönbözteti a Napot és a Napistent. Előbbi egy csillag, utóbbi a leghatalmasabb Félisten, a Teremtő elhivatott szolgálója és akaratának végrehajtója.

A napkereszténység a legtökéletesebb formáját Egyiptomban érte el, ha a korábbi, letűnt korokat és elsüllyedt kultúrákat most nem tekintjük. Egyiptomban minden a szoláris vallás körül forgott és a Napistent dicsőítette. A fáraók a Nap Fiai, Ré Fiai voltak, a papság java pedig Amon- vagy Hórusz-papjai közül került ki. A Napkereszténység központja Héliopolisz, korábbi nevén Junu volt.

A mitológiává szelídült teremtéstörténet elmeséli, hogy az őskáoszból hogyan emelkedett ki az ősdomb, az első szilárd, elkülönült hely a teremtésben. Ezen az ősdombon hajtott ki egy lótuszvirág, amelynek kibomló szirmán a Napisten ült csecsemő formájában. Midőn a Napisten felnyitotta kéklőn fénylő szemét, felvirradt az első hajnal.

Amon neve egyébként elrejtettet jelent, ami utal arra, hogy az elrejtettségből nyilvánította ki magát Isten.

Találkozunk még Atummal is, aki a Napisten egyik megjelenési formája, s azt jelképezi, miként nemzette önmagától az első istenpárt, majd azok a többit. A Napisten különböző megjelenési formáiként tisztelhetjük még:

 • HÓRUSZ-t, aki RÉ-nek egy másik arca, egyúttal az ember archetípusa;
 • RÉ-HARATI-t, a tökéletessé válás mintaképét;
 • AMON-RÉ-t is, aki az Újbirodalom idején az istenek királya, s teljhatalmú Napisten; Amon Ré felesége Mut istennő, fiuk pedig Honszu (vándorló);
 • ATON-t, aki szintén a Napisten egyik arca;

 

Egyiptomon kívül Napimádók voltak és a napkereszténységet éltették:

 • Ámon napisten NAPATA néven ismerték ETIÓPIÁBAN;
 • QUAT néven tisztelték Új-Guineában;
 • az Urál-altaji és a szibériai népek, a lappok, a korjákok, a csukcsok, a kamcsaládok, a cseremiszek, az osztjákok, a szamojédok, a votjákok, a tunguzok, az úzok, a manysik;
 • a hun törzsek szintén a napkereszténységet vallották;
 • a napkereszténység továbbélt a görög, az etruszk, majd a római misztériumvallásokban;
 • a kelta vallás is napközpontú volt.

 

Az amerikai kontinensen a napkereszténységet követték:

 • az inkák (INTI);
 • a maják, a toltékok és az aztékok (HUITZILOPOCHTLI);
 • a Kolumbiában élő ijka-indiánok CAQUE néven tisztelték a Napot;
 • csaknem valamennyi amerikai indián törzs.

 

Ázsia főbb napkeresztény kultúrái:

 • Mezopotámia – a sumérekhez egyiptomi közvetítéssel került a napkereszténység;
 • Babilónia (MARDUK);
 • Asszíria (ASSUR);
 • Akkádok (MITHRA, később Mithrász);
 • perzsák (AHURA MAZDA) – A perzsa vallás és a napimádás kialakulása ZARATUSTRA nevéhez fűződik, melynek emlékeit az AVESTA öt könyve őrizte meg;
 • megfigyelhető a sémi népeknél is; Jézus Egyiptomban sajátította el a napkereszténység eszméit;
 • Japán tipikus példája (istennőként tisztelik a Napot);
 • India szerte a vallásirányzatok naptisztelőek;
 • a csendes-óceáni szigetvilág javarésze őrzi a napkereszténység archetípusait.

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..