Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP

PARAPSZICHOLÓGIA

 

A parapszichológia egy olyan irányzat, amely igyekszik az eddig megmagyarázhatatlannak, természetfelettinek vagy misztikusnak tartott jelenségeket tudományos módszerekkel megfejteni. Célja, hogy tudományos módszerekkel bizonyítsák a különös jelenségek létét és működési elveit. Magyarországon a parapszichológiai kísérletek közül a telepátiakutatás tett szert hírnévre és váltott ki elismerést. De a parapszichológia hazájának, mint minden újkori irányzatnak, az Egyesült Államok számít.

 

parapszichologia1

 

A parapszichológia történelmében mérföldkőnek számított, hogy 1930-ban dr. Joseph Banks Rhine amerikai biológus bebocsátást nyert a Duke Egyetem laboratóriumába. Kutatásai alapján úgy vélte, hogy a clairvoyance (térben és időben távolabb eső események, személyek vagy tárgyak érzékelése, a látnokiság egyik fajtája) és a telepátia (gondolatátvitel) háttere között nincs éles különbség, minekután megalkotta az „érzékszerveken kívüli érzékelés” (extra-sensory perception, ESP) fogalmát. Eleinte nagy port kavart fel a szigorúan ellenőrzött körülmények között elvégzett kísérleteinek sikerével. Az amerikai pszichológusok keményen támadták, de cáfolni nem tudták az eredményeit.

1957-ben megalakult a Parapszichológiai Szövetség. Különleges és változatos kísérleteik során megállapítást nyert, hogy minden emberben léteznek pszi-képességek, vagyis pszichikai képességek, mint például az intuíció. A fizikai események kizárólag szellemi erővel történő befolyásolásának vizsgálatai vezették el Ian Stevenson pszichiátert oda, hogy rendkívül sok bizonyítékot fedezzen fel a reinkarnáció létezéséről.

Az amerikai parapszichológusok szakmai egyesületét 1969-ben felvették az amerikai tudományos társaságok szövetségébe, ami már egy részleges elismerést és rangot jelent a tudományos és társadalmi elfogadottság terén. Sokan még ma is tréfának és sarlatánságnak tartják az egész parapszichológiát, mondván, nem létezhet. Ezzel szemben a 20. század második felében keletről meginduló vallási és spirituális hullám tízmilliók életét változtatta meg azzal, hogy keleti guruk meditációkat, jógát, harcművészeteket, valamint a gyógyszergyárak a tudatosságot fokozó készítményeket kezdtek elterjeszteni a világban.

Mára elcsitultak a kedélyek és szelídültek az álláspontok, talán még egy konvergencia is megfigyelhető: filozófusok, fizikusok, biológusok, orvosok, pszichiáterek, teológusok, parapszichológusok és „szellemi vezetők” kezdik közös nevezőre hozni az álláspontjaikat.

 

Ezzel együtt a parapszichológia, mint elnevezés nem a legszerencsésebb, mivel a tudomány mellérendeltjeként, pontosabban a pszichológia mellérendeltjeként tünteti fel magát. Ez azért nem túl találó elnevezés, mert tudományos módszerekkel és fizikai jelenségek vizsgálatára kifejlesztett berendezésekkel kutatni egy olyan jelenségkört, amely alapvetően nem fizikai természetű, kissé habókos elgondolásnak tűnik első hallásra. Annyiban bizonyosan van köze a pszichológiához, hogy az emberi psziché erőinek és jelenségeinek kutatása az egyik fő szakterülete a parapszichológiának. A transzperszonális pszichológia, a keleti-nyugati szemléletet szintetizáló integrál-pszichológia, a holisztika gyógymódjai, az ellentmondásos hipnózis módszere, az áltudománynak bélyegzett neuro-lingvisztikus programozás (NLP) már átlóg a parapszichológia térfelére, mert sok olyan állítása és praktikuma van, amelyet a tudományos körök nem látnak megalapozottnak, ugyanakkor az emberi „lélek” és „szellem” felségvizein zajlik és a gyakorlati élet igazolja hatékonyságát.

Hogy még tovább bonyolítsam a helyzetet: nem ártana azt is tisztázni, hogy mit értünk pontosan a pszichológia szó „psziché”, azaz „lélek” szaván. De a megválaszolatlan kérdések sorát folytathatnánk azzal, hogy mennyiben parapszichológia és mennyiben kutatható a médiumitás vagy a spiritizmus. Hiszen eme irányzatok is többé-kevésbé az ember lelki és a szellemi alkotóelemeivel dolgoznak, s máig nem tisztázott a nagyközönség, vagyis a kívülállók előtt, hogy ki milyen folyamatokat irányít, vagy éppen nem irányít. Ezért aztán a parapszichológia igencsak támadható, s támadják is sokan.

 

Thorwald Dethlefsen példának okáért azon a karakán véleményen van, hogy a parapszichológia eleve egy trükk, amely gyáva módon viselkedik, mert se nem eléggé tudományos, se nem eléggé ezoterikus. Összességében nem felel meg egyik világfelfogás követelményeinek sem. Ad is valamennyi lehetőséget, meg nem is. Újnak állítja be magát, de igazán nem mutat fel statisztikai eredményeken kívül semmi meggyőzőt.

S valóban, a parapszichológia még nem ezotéria, s az ezotéria nem parapszichológia, még ha látszatra össze is mosódnak a határaik. A parapszichológia tudományos módszerekkel igyekszik igazolni a megmagyarázhatatlan jelenségeket, de valahogy eddig mindig beletört a bicskája, míg az ezotéria soha semmit nem akart bebizonyítani. Ennek több oka is van. Egyfelől, mert nem óhajt megfelelni a csodavárók elvárásainak, hiszen az ezotéria az egyéni önmegvalósítás és tökéletesedés belső ösvénye, s mint ilyen nem alapozódhat külső megítéléseken és materiális bizonyosságokon. (Bár hosszú távon minden külső jelenséget megismer azáltal, hogy felismeri önmaga kivetített valóságaként. Így válik lassacskán az önismeret világismeretté és a világ megismerése önmagunk belső ismeretévé.) Másfelől az ezotéria csak addig marad szigorú értelemben vett ezotéria (a szó jelentése belső kör), amíg le nem írjuk vagy ki nem mondjuk. Ugyanis az emberi kifejezés korlátozott volta miatt óhatatlanul töredékessé és torzzá tesszük az ezotéria igazságait.

A parapszichológia tehát kutat, ismétel, feltár, elemez és bizonyítani törekszik, míg az ezotéria csendben vezeti a belső ösvényén az emberi individuumot. Az ezoterikus embert ezzel együtt lehet parapszichológiailag vizsgálni, hiszen extraszenzoriális (érzékszerveken túli) képességei működésbe lépnek a beavatások előrehaladtával, csakhogy ez a vizsgálat olyan, mint ha kívülről akarnánk egy kirakatüveg mögötti felöltöztetett báburól megmondani, hogy milyen a rajta lévő ruha anyaga, tapintása stb.

Ennél fogva a parapszichológia metódusai egy idő után nem elégítik ki a valódi igazságkereső embert, mivel előbb-utóbb rájön, hogy eddigi kísérleteivel és felhalmozott résztudásával csak a kirakatot (az alsóbb dimenziókat) kutatta. Így fokozatosan belemerül az élet rejtett gyakorlati valóságába, s önkéntelenül ezoterikussá válik, avagy visszariad a szédítő távlatoktól és a újra az anyaghoz köti magát.

 

Boldog napot!

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..