Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Nicolaus Cusanus – Egy középkori bíboros, aki meggyőződésesen hitt a földönkívüliek létezésében

Nicolaus Cusanus, más néven cusai Miklós, vagy Nicholas of Kues vagy Nicolaus Krebs, egy olyan ember volt, aki nem félt kimondani azt, ami a szívét nyomta, és az akkoriban nem elfogadott (unortodox) véleményének is hangot adott.

Nem csak Arisztotelész nézeteivel helyezkedett szembe, melyek szerit a Föld áll a világegyetem középpontjában, hanem ezen túlmenően a földönkívüliek létezése mellett is érveket hozott fel.

 

Nicolaus Cusanus egy 15. századi pap volt. Úgy gondolhatták, hogy szellemi kihívást jelentő nézetei gondot okozhatnak a Vatikánnak, ugyanakkor gondolatébresztő elképzelései nem akadályozták őt abban, hogy később a bíborosi rangig vigye.

 

Cusai Miklósnak sajátságos véleménye volt a földönkívüli életről. A De docta ignorantia, vagyis a Tanult tudatlanság című könyvében (1439-40) világosan kifejtette, hogy földön kívüli lények léteznek más bolygókon:

 

„Az élet, miként az a Földön az emberek, állatok és növények formájában létezik, megtalálható lehet – engedjük meg magunknak a feltételezést – fejlett formában a nap- és a csillagtérségekben. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy az oly temérdek csillag és az égbolt részei lakatlanok, s csupán a mi földünk lakott talán kevésbé silányabb lényekkel, inkább feltételezhetnénk, hogy minden egyes régió lakott, amelyek természetüknél fogva különböznek egymástól, és mindegyikük az eredetük miatt Istenhez tartozik, aki az összes csillagos térség központja és kerülete.

Ami pedig nem a saját világunk lakóit illeti, még kevés tudhatjuk, hogy vannak-e olyan szabványok, amelyek szerint értékelhetjük azokat.

Gyaníthatjuk, hogy a Nap terében naplények, fényes és felvilágosult lakók léteznek, s természetüknél fogva spirituálisabbak azoktól, akik a Holdon laknak – ők talán elmebajosak –, míg a földlakók durvábbak és anyagiasabbak.”

 

Úgy tűnhet, hogy cusai Miklósnak nehézségei akadtak e földönkívüli lények természetének meghatározása során.

 

Olykor, amikor azt írja, hogy talán kisebb lények népesítik be a Földet, mint más bolygókat, azzal érvel, hogy az emberiség alacsonyabb rendű.

 

Másutt azt mondja, hogy az emberiség a magasabb rendű. Közli például, hogy nincs nemesebb és tökéletesebb a spirituális természetünktől.

 

Nikolaus Cusanus logikailag nem volt következetes, sem ő, sem pedig mi nem ismerjük a földönkívüliek természetét.

 

Az egyik érv, amiért Nikolaus Cusanus a földönkívüliek létezésén elmélkedett, az volt, hogy szembehelyezkedett Arisztotelész azon véleményével, mely szerint a Föld a világegyetem középpontja. Ő ugyanis azon az állásponton volt, hogy nem a Föld, hanem Isten áll az univerzum centrumában.

 

„Az univerzumnak nincs kerülete, mivel ha középpontja és kerülete volna, akkor lennie kellene valaminek azon túl is, de feltevéseink teljes mértékben nélkülözik az igazságot.

 

 

Következésképpen mivel lehetetlenség, hogy a világegyetem egy testi középponthoz legyen csatolva, illetve egy anyagi határral legyen körbevéve, nincs meg a képességünk annak az univerzumnak a megértésére, aminek a középpontja és kerülete Isten. Bár a világmindenség nem lehet végtelen, mégsem lehet végesként elgondolni, mivel nincs határ, amin belül korlátozni lehetne.”

 

Mivel Isten a fizikai világon kívül van, ezért az intelligens lényeket megillető hely bárhol lehet. Lehetnek állatok, növények, sőt még intelligens lények is más bolygókon.

 

Nikolaus Cusanus írásai és elképzelései nem maradtak észrevétlenek. Számos csillagászt és olyan nagy gondolkodót inspirált, mint amilyen Giordano Bruno (16. sz.), vagy Tomaso Campanella (17. sz.)

 

René Descartes (17. sz.) és François Arago, francia asztronómus (19. sz.) úgy idézi Nicolaust, mint aki vallásos ember létére hitt a világok pluralizmusában. Christiaan Huygens szintén említést tesz Nikolas Cusanus-ról, miként John Wilkins és Francis Godwin püspök, valamint a 17. századi Otto von Guericke és a 18. századi Voltaire. Gyakorta szokták idézni amiatt, hogy vajon a földönkívüliek magasabb vagy alacsonyabb rendűek-e az emberhez képest.

 

Cusai Miklós támogatta a más lakott világok létezésének elképzelését. Ma ez egy olyan koncepció, amit kevesen vitatnak, ugyanakkor az ő idejében ez szokatlan és szellemi kihívást jelentő teória volt.

 

A cikk alapjául szolgáló forrás: http://www.ancientpages.com/2018/10/05/nicholas-of-cusa-a-medieval-cardinal-who-was-convinced-extraterrestrials-exist/

A cikket fordította és szerkesztette: Száraz György

 

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/

Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/

Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/

Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/

Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/

Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ébresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/

Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ízisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

 

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Boldog napot

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature