Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Nimród leszármazottai Krisztus követői?

Nem csupán több középkori krónikaírónk állítja, hogy a magyarok története a világ első királyáig, Nimródig vezethető vissza, hanem olyan vitatott érdemű kutatók is, mint amilyen Badiny Jós Ferenc is.

 

2

 

Badiny Jós Ferenc (1909-2007) munkássága sokaknál kicsapta a biztosítékot. Amikor a sumer-magyar rokonságot nyelvészeti alapon próbálta bizonyítani, akkor dilettantizmussal vádolták. Nyilván érthető a teológusok kritikája is, amikor Jézust pártus származásúnak beállítva, végső soron egyik ősünkként tüntette fel. Az akadémikus tudomány tűzzel-vassal tagadja és megbélyegzi következtetéseit, amikor sumér-magyar rokonságról értekezik Badiny történeti alapon. Mivel én nem vagyok híve senki leminősítésének ideológiai alapon, sőt, kifejezetten gyanúsnak találom, ha valakit lejáratnak világnézete vagy hite miatt, ezért inkább megvizsgálom a szóban forgó állításokat, és magam alakítok ki róluk véleményt, ha egyáltalán érdekel a téma.

 

Badiny Jós Ferenc például arra következtetett, hogy a sumérok nép Nimród/Nimrud a csillagokból érkezett. Ez szó szerint egy földtől elrugaszkodott vélemény, de aligha cáfolható. Ami azt illeti, a Nimród csillagkép, amit manapság Orionnak hívnak, miért ne lehetne egy nép otthona? Ha valaki elfogadja a porból lett ember történetét, a világ biblikus teremtésmítoszát, akkor miért ne férhetne bele az, hogy földre szállt/érkezett istenek alapítottak kultúrát az archaikus időkben?

 

9

 

Nem találkozunk-e Gilgames történetével? Nem ismerjük-e azt az esetet, amikor Gilgames és Inanna frigyéből HUN-ÁR és MAG-ÁR születik. Füleinknek talán közelebbi csengésű a Hunor és a Magor elnevezés. Miért ne fogadhatná el  ezt bárki, aki szeretné? Hol van Nimrud/Nimród? Nos, Badiny Jós Ferenc egyenlőségjelet tesz Nimrud és Gilgames közé.

 

Hol találkozunk Nimróddal, Hunorral és Magorral? Erre több válasz is adódik.

Egyszer a magyar őstörténetben. Erről talán már a kedves Olvasó is hallott. Ha netán mégsem, vagy szeretné feleleveníteni, akkor könnyen utánanézhet.

A második releváns válasz a feltett kérdésre, a következő: a csillagos égbolton találkozunk Nimróddal, valamint a Hunor-Magyar testvérpárral. Ugyanis a Nimród-Orion csillagkép az egyik beavató csillagkép (a Bika és az Ikrek között), amely energiáival a mai napig táplálja a Föld (és nem csak a magyar föld) Orionra hangolt beavató helyeit. Továbbá Nimród mellett ott áll az Ikrek csillagkép, amely ki más lehetne a magyar őshagyomány szerint, mint Hunor és Magor.

Nimród az asztrozófia tanítása szerint a Fény győzelmét jelképezi, pontosabban az ösztönerők és a szellemi tudás, az alsó világok és a felső világok közötti közvetítést. A magyarság sorsában ezért van elévülhetetlen jelentősége egyebek mellett ennek a két csillagképnek is, amit asztrálmítoszokba foglalva el is olvashatunk.

 

5

 

Badiny professzor itt szembeállítja egymással Péter apostolt és Szent Pált, akik szerinte a jézusi művön vesztek össze. Az ideológiai vita alapja, hogy pontosan mit is szeretett volna Jézus elindítani: kereszténységet? Ha igen, akkor zsidó valláson alapuló kereszténységet? Vagy szkíta vallásra épülő kereszténység?

A professzor szerint Péter apostol a saját szkíta népe köreiben terjesztette a kereszténységet. Szerinte nem a zsidóknak szólnak a következő sorok, hanem a saját népének, akik a mi őseinkkel azonosak:

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára” (1Péter 2,9)

 

Badinyi érvei között szerepel, hogy Péter apostol leveleiből csupán kettő kerülhetett be az Újszövetségbe, a többi nem. Erre alapozva úgy következtet, hogy a Biblia egykori szerkesztői így akarták volna elindítani a Saul-Pál-féle kereszténységet. Ezzel azonban nem kevesebbet állít, mint hogy a Bibliát meghamisították!

 

E hamisítások sorában említi, hogy Péter sohasem járhatott Rómában. Péter a saját népe – szkíták – között terjesztette Jézus igéit. Péter inkább a Pártus Birodalomban tevékenykedett. Így még a „péteri kőszikla” sem felel nem a valóságnak, vagyis Róma püspöke csak bitorolja a Péter utóda címet.

Nagyjából ez Badinyi gondolatfűzére.

 

Ha nem is értünk egyet minden egyes következtetéssel és értelmezési móddal, azért találunk pár érdekességet.

 

Úgy látjuk, hogy a biblia átírását és átszerkesztését szolgáló zsinatok végeredményben csak azt írhatták bele, szerkeszthették át, vagy tüntethették el a szent iratokból, amit nem szégyelltek. Reálisan gondolkodva, ez a rizikó fennállt. Élhetünk a gyanúperrel.

 

Ami a magyarság múltjával kapcsolatban megfontolandó, azt példának okáért a Tarih-i Üngürüsz idevágó sora: „Nimrudnak két fia volt: Hunor és Magyar, akinek utódai a hunok és a magyarok.”

Megtudhatjuk, hogy egy nyelvet beszéltek. A Csodaszarvas űzésére Adzsem nevű országban került sor, ami a mai Irak-Irán egy része. Tehát sumer-babiloni-pártus régió a magyar eredetmítosz helyszíne!

 

3

 

Az is tény, hogy Jézus vallási reformerként lépett fel, és olyan kereszténységet – álláspontom szerint napkereszténységet – hirdetett, ami merőben eltért a judaizmustól. Gondoljunk bele, máskülönben mi értelme lett volna az Újszövetségnek, ha régi szövetség (Ószövetség) annyira jó?

 

Kutatók sora megtette és ma is megteszi, hogy felhívja a figyelmet egyfelől Jézus munkássága, igehirdetése, gesztusai, másfelől a szkíta kereszténység rítusai között található hasonlatosságra.

Mindebből adódik a következtetés, hogy Nimród leszármazottai Krisztus követői voltak, mivel Badiny professzor szerint az ő véréből származott Jézus.

 

A saját vélemény az, hogy a krisztusi kor történéseit még nem ismerjük kellőképpen ahhoz, hogy visszatekintve korhű képet és hiteles magyarázatot kaphassunk róla. Az összes manapság fellelhető ismeretből nem lett volna szabad ennyiféle vallási absztrakciót létrehozni. Miért? Mert az elmúlt kétezer esztendőben ezek a szellemi konstrukciók a történelmi ismereteink alapján az emberiség sorsán lényegében nem emeltek, egyes esetekben pedig többet ártottak, mint használtak.

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

  • Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)
  • Aurafejlesztő és Meditációs Klubjainkon
  • Hétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)
  • Bel- és Külföldi zarándoklatainkon
  • a Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott Istentiszteleteinken
  • Szer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)
  • Főnix programunkon
  • Ébresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

napvallas@gmail.com

szernap@gmail.com

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..