Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Nostradamus megfejtetlen „természetfeletti” jövőképe

A középkori látnok számtalan víziójából szinte sugárzik a természetfeletti, amit sokan a vallási érzületének, mások alkimista tevékenységének, de vannak olyanok is, akik az angyali mágiába nyert avatottságának tulajdonítanak. A következő pár gondolat ezt a bizarr témát igyekszik körüljárni.

A jeles prófétát nem vádolhatjuk azzal, hogy jó színben kívánta volna magát feltüntetni nyálcsorgatóan vonzó jóslatok alkotásával, miként a kíméletes jelző sem illik sokszor a verseire. Fajsúlyosnál is fajsúlyosabb jövendölései érintik ugyan az apokaliptikus eseményeket, mégsem jelentenek teljes megsemmisülést, pusztán a történelmünkből oly jól ismert megpróbáltatásokat az elmaradhatatlan reménnyel.

„Csendesül a jajszó, kisebb lesz a világ,

békében élnek e földön hosszú időn át.

Emberek utaznak égen, földön, vízen,

de háború jön, s a nyugalomnak vége. ”

(I.63)

Nostradamusnak számos természetfeletti látomása és ómenje volt a jövőnkbe pillantva. Álljon itt néhány ezek közül:

Mikor a hetes szám fordul végre,

Rituális Játékok idején,

A föld hatalma felszáll nemsoká az égre,

Holtak járnak a sírok tetején.

(X.74)

A holtak feltámadása jól ismert jóslat, illetve ígéret a Biblián alapuló vallások némelyikében. A Jelenések könyve alapján Krisztus második eljövetelét többek között ez a jelenség fogja megelőzni. A pontos dátumra csak hipotézisek vannak – miként Roussat 1887-es vagy a körüli tippje –, de a szöveg elárulja, hogy az Olimpiai Játékokhoz kötődik, amit az eredeti szöveg Hekatombai, magyarul áldozati játékoknak hív, miként az ókorban is hívták.

 

A II. 46. verséből kiderül, hogy a világban közelgő nagy változást égi tűz fogja jelezni, ami egyes értelmezések szerint egy üstökösféleség lehet, mások valami földtől elrugaszkodottabb dologra voksolnak, például más csillagrendszerekből érkező idegen lényekre.

Különösen izgalmas a következő idézet:

„A Kétneműt siratja maga a mennybolt.

Az éden közelében embervér folyt.

A nagy népnek már késő, eljött pusztulása,

segítség jön később, ha előbb nem volna.”

(II.45)

Nem annyira keresztény, mint inkább pogány végítéletről és a spirituális tudás visszatéréséről szólhatnak a következő sorok.

A lélektelen tetem többé nem szenved,

A halál napja új születéshez vezet,

A Szentlélek dicsősége feléled,

A Világ megpillantja a szellemet.

(II.13)

Az utolsó sort így is fordíthatjuk: „egészben látja a világot, a végtelent.”

Ez egy erősen gnosztikus beütésű jövőképet állít elénk.

Az Égi Világ a nyers anyagnak ád

Eget, földet, rejtett kincset, misztikát.

Testnek szellem, léleknek hatalom adatik

Föld és ég fölött – és ez már valami!

(III.2)

Figyeljük meg az utolsó két sor egy újabb adaptációját:

„Testnek, szellemnek, léleknek hatalom adatik,

mint a Mennybélinek van, legalább annyi.”

Ez szerény véleményem szerint a tökéletes Ember megvalósulásának lehet az egyik megfogalmazása. Az ember archetípusának, a benne rejlő isteni potenciának a kibontakozó megvalósulása, mely egy lelki és szellemi evolúciót rajzol fel elénk.

Végezetül az emberiség sorsának és lelki felemelkedésének egyfajta beteljesülését és az igaz utat világítja meg az ötödik centuria 53. verse.

„Nap törvénye Vénuszéval nem egyezik,

melyik látja az igaz, ihletett próféciát?

Egyiket, se másikat meg nem értik –

a Napon uralkodik a nagy Messiás”

Más megközelítésben az utolsó sor így hangzik:

„A nap követi Isten igaz fiát.”

Ezek a sorok messze túlmutatnak a Megváltó Krisztus keresztény értelmezési körén. Krisztust a Napistennek, a Nap-princípiummal, továbbá a spirituális „felkentséggel”, avagy beavatottsággal kapcsolja össze.  Mintha Nostradamus szándékosan ki akart volna tekinteni a keresztény egyház kultúrköréből, utalván a Megváltó egyetemes küldetésére, egyszersmind előrevetítve Krisztus Nappal kapcsolatos voltának gondolatát. Ez a misztikus kapcsolat, nevezetesen Krisztus, a Nap és a fény vagy a világosság analógiája egyáltalán nem ismeretlen a szellemtudomány számára, sőt evidencia számba megy. Másrészről viszont ezt a nüanszot idejekorán kigyomlálták az egyházatyák a kereszténységből, így Nostradamusnak el kell rejtenie ezt az enigmát, ha el szerette volna juttatni üzenetét az utókor számára.

Nostradamus természetfeletti jövőképe bizonyos fokig megegyezik János próféta apokalipszisével, bizonyos mértékben továbbnyúlik rajta, fontos részletekkel egészítve ki azt. Nostradamus bújtatva ugyan, de kiemelt hangsúlyt helyez a hitre és a vallásra, ami azért külön említésre méltó, mert helyzete sajátságos volt: egy paranormális képességek birtokában lévő, ezért az inkvizíció törődésére erősen számot tartó ember beszélt nem csak a római katolikus, nem csak a kanonizált hitbéli hiedelmekről, hanem valamiről, ami messze túlmutat rajta. Úgy érzem, a jövő még sok felfedezni valót tartogat számunkra e téren is.

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..