Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Ördögűzés

Az ördöggel cimborál – szoktuk gyakran használni ezt a kifejezést olyankor, amikor valaki rossz útra téved, vagy szerintünk nem a megfelelő módon viselkedik. De feltettük már valaha is magunknak a kérdést: kicsoda valójában az ördög? Miért félünk az ördögtől? Milyen kapcsolat van az ördög és a Sátán között? Spirituális szempontból milyen egy ördögűzés? Többek között ezekre a kérdésekre is választ adok ebben a cikkben.

 

Isten és az ördög kapcsolata

 

ördögűzés1Ez elsősorban és mindenekelőtt vallási okokra vezethető vissza. Már a Biblia is beszámol arról, hogy az Úr akarata ellen fellázadt egyik legerősebb angyala, akit Sátánellnek hívtak. Az Úr ezért letaszította őt a mennyekből és a pokolba száműzte őt. Onnantól kezdve a lázadó angyalok serege a Sátán vezetésével minduntalan cselt sző, ármánykodik és időről-időre megkísérli ledönteni az Urat a trónjáról, de próbálkozásai eleve halálra vannak ítélve. Sátán hívei a bukott angyalok, az elveszett lelkek és az ördögök, akiket sokszor démonoknak is neveznek. A sátánizmust (sátánimádást), a pogányság (minden, ami nem keresztény, nem zsidó, nem mohamedán) egyes ágazatit, az ateizmust (istentagadást), de sok helyütt még a materializmust is az ő művének tulajdonítják. A Sátán egyetlen célja az uralomvágy, a hatalom kizárólagos birtoklása. Ilyen és ehhez hasonló nézetekkel találkozhatunk a Bibliát olvasva. Ha megemlítjük egy keresztény embernek a Sátán vagy valamelyik prominens követője – például Lucifer – nevét, azon nyomban hevesen keresztet vet, nehogy megjelenjen és befolyásolja őt.

Az egyház a következőképpen állítja be az ördögöt: Krisztus kiűzte az emberekből az ördögöt, ezzel megszabadította, megtisztította az embereket a démoni megszállástól. Ennek megfelelően az egyház igyekezett mindenkoron úgy feltüntetni magát, mint egy várat, amelyet az ördög minduntalan megpróbál bevenni. Aki bemenekül a várba, az védelmet és megbocsátást nyer, ám aki kint reked vagy a kinti, világias életet választja, az ördögökkel cimborál, a Sátán fivére és az ellenségnek minősül. Eléggé dogmatikus, ugyanakkor közérthető ez a hozzáállás. Ekképpen a felállás a következőképpen alakul: Sátán az ördögökkel és démonokkal karöltve folyamatosan megkísérti az embereket, akik csak Isten és az angyalok segítségével menekülhetnek meg a gonosz természetfeletti hatalmak markából. A harc a teremtés kezdete óta tart és folyamatosan zajlik. Az egyház szerepe ebben az, hogy minden módon érvényt szerezzen az isteni törvényeknek és minden lehetséges módon felvegye a harcot a Gonosz ellen.

 

Az ördögűzés okai

 

ördögűzés3A sátán mint fogalom bevezetése épp kapóra jött az egyháznak, mert mint Isten riválisa, de azért tegyük hozzá, mindig gyengébb riválisa, jó okot szolgáltatott bizonyos állásfoglalásokra. Minden a jó Istentől ered, viszont minden gonosz és rossz dolog, tulajdonság, esemény és eszme az Ördög műve. Az emberi psziché alapvetően úgy működik, hogy szeret mindent megszemélyesíteni és kivetíteni magából. Ezt használták ki egyes vezetők, amikor az ördögöt megszemélyesítették és festmények, képek, szobrok és példabeszédek tárgyává tették. Az emberek elborzadtak és megrémültek valahányszor a bűnökről, a pokolról, a büntetésekről és az örök kárhozatról hallottak. Másfelől, rendkívül jó ürügyet is szolgáltatott ez a kiközösítésre, a kiátkozásra és az embertelen kínzásokra is, amelyet Isten nevében követtek el egyházi sugalmazásból világi intézmények (kínzókamrák) vagy maguk az egyházi intézmények, például a Szent Inkvizíció („szent kínzókamrák”).

 

Nem minden egyházfi és szent volt ennyire kategorikusan dogmatikus az ördöggel és a mágiával kapcsolatban. Szent Ágoston például azt mondotta az égi jelekről, hogy „nem a természettel ellentétesek, hanem azzal, amit tudunk a természetről”. Szerinte egyes emberek istenadta képessége, hogy belelátnak mások gondolataiba, vagy hogy képesek a testüket elhagyni és utazni más világokban. Tehát Szent Ágoston nem tartotta automatikusan ördögi megszállottnak azokat az embereket, akik – ma úgy mondanánk – pszí-képességekkel rendelkeznek. Nem így az egyház, ami tűzzel-vassal irtotta az ördöginek vélt jelenségeket.

 

Az ördögűzés

 

ördögűzés4Gyakori tünetnek bizonyult a megszállottnak nyilvánított embereknél, hogy földöntúli misztikus hang jött ki a torkukon, valóssággal hörögtek és testük vonaglani kezdett. Olyan erőt fejtettek ki, hogy sokszor három-négy ember is kevésnek bizonyult lefogni őket. A hisztéria, a pszichózis (elmebetegség) és a skizofrénia (tudathasadás) jelei mutatkoztak az ördögűzésre ítélt személyeken.

Amikor szóltak, olyan dolgokat mondtak, melyek az ember legelfojtottabb és legintimebb vágyaival voltak kapcsolatosak. Nem elképzelhetetlen, hogy az adott személyekben lévő, látens (tikos, lappangó) ki nem élt szexuális vágyakat, az elfojtott gyerekkori sérüléseket, az elnyomott akaratot használták fel a démonok, amikor hatalmukba kerítették az akaratgyenge világi embereket vagy egyháziakat. A succubusokat (sokszor gyönyörű mezítelen nőalakokat) és az incubusokat (többnyire vonzó mezítelen férfialakokat) az ördög „szép”, ám megtévesztő álcájának tartották, melyek a tisztes szerzeteseket és az apácákat is megkísértették. Ezért került sor arra a szertartásra, ami ördögűzés néven vonult be a történelembe.

 

Az ördögűzés során az istenimádók igyekeztek harcolni a sátánimádók ellen. Lényegét tekintve arról szól az ördögűzés, hogy a gonosz szellemeket (közvetve a Sátánt) elűzik egy megszállt személyből vagy tárgyból vagy helyről. A Római Katolikus Egyház még mindig hisz az ördögűzés rituáléjában és ma is alkalmazza szükség esetén. A „valódi ördögűzés” egy huszonhét oldalas (!) szertartás, melynek során keresztény szimbólumokat, szentelt vizet, imákat, füstölőket, szent tárgyakat, ereklyéket és egyéb kellékeket használnak fel a gonosz kiűzésére.

ördögűzés5Az ördögűzés tüneteinél láthattuk, hogy a skizofrénia, az epilepszia vagy akár a Tourette-szindróma szimptómáit is produkálhatja az illető. A valódi ördögűzésnél nem spontán elektrokémiai zavarra vagy komoly szocializációs frusztrációra vezethető vissza a probléma, hanem arra, hogy a személy aurájára rákapcsolódik egy vagy több rosszindulatú entitás (lény), ami lehet démon, ritkán ördög, programozott szellemi lény (woodoo szellem), rém és egy sor furcsa nevű és besorolású entitás. Ezek az emberi energiarendszeren keresztül az agytörzsre vagy a szív tájékára kapcsolódnak rá és ily módon manipulálják az emberi tudatot és az érzelemvilágot. Negatív belső hangként őrjítő fájdalmakat, káromló és becsmérlő monológokat, depressziót, pánikbetegséget és a szorongások végeláthatatlan áradatát képesek produkálni. Az ilyen ember sokszor jobb szeretne meghalni, mert fizikai fájdalmai, sugallt látomásai és álmai szörnyű kínokat okoznak neki. Az ember persze küzdeni próbál az ördög vagy a megszálló démon ellen, de sokszor ez a kínlódás hasztalan. Ilyenkor ténylegesen csak a pozitív mágia szolgáltathat gyógyírt szerencsétlen embernek.

 

Ha a démonűzés vagy az ördögűzés sikeres, akkor a tünetek megszűnnek, feltéve, hogy nem maradt vissza maradandó károsodás. Nem szabad elfelejteni, hogy a démon az emberi energiát elszívja, mintegy abból táplálkozik, ezért nem csak a psziché, hanem a test is komolyan sérülhet. A fizikai fájdalmak javarésze ebből fakad. Az ördögűzés során a megszálló entitást elengedik vagy kényszerrel elvitetik a szertartást végző személyek.

 

Sokak szemében az ördögűzés mítosz és nincsenek valóságalapjai. Azzal érvelnek, hogy maga a démonűzés egy szemfényvesztés, a dogmatizmus és hittérítés egyik álcája. Sokan végzetes sebeket kapnak a szertartás közben. Erre néhány példa:

 

  • 1995-ben pünkösdista lelkészek halálra ütlegeltek egy nőt San Franciscoban ördögűzés közben,
  • 1998-ban egy tinédzser lány megfulladt, mert anyja egy műanyag zacskóval fojtogatva igyekezett kiűzni belőle a démont,
  • Több esetben is emberölésben találtak bűnösnek lelkészeket, mert az ördögűzés halállal végződött.

 

Mindenki eldöntheti, hogy az ördögűzés mint a gonosz szellemi megszállottságtól megszabadító rituálé, létezik-e vagy sem. A jelenség mindenesetre adott. A múltat eltörölni nem lehet. A jó és a rossz harca pedig tovább folytatódik ezernyi formában a világunkban.

 

Boldog napot!

 

Száraz György

 

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..