Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Orpheusz, a mesés dalnok titkai

Orpheusz személyét részint egy mondai hagyomány öleli körbe számos mítosszal, részint egy misztériumvallás bontakozott ki a személye körül, bár ez utóbbi véleményt néhányan nem osztják. Előbbi sokakat az irracionalitása miatt vonz vagy taszít, utóbbi pedig csak kevesek számára világos. Ezúttal arra teszünk kísérletet, hogy kinyomozzuk, milyen természetfeletti tudással is rendelkezett e trák származású műveltségteremtő és hogyan is előzte meg a korát.

 

Először a 6. században tesznek róla említést. A legenda szerint Trákiában élt egy emberöltővel Homérosz előtt. Ennek Orpheusz nem kifejezetten trák, mivel – mint azt látni fogjuk – sok olyan mágikus-vallásos tulajdonsága van, amely egyértelműen archaikus örökség, s mint ilyen a történelem előtti időkbe nyúlik vissza. Aiszkhülosz szerint bűbájával az egész természetet megbabonázta. Héthúrú lantján olyan varázslatosan tudott játszani, hogy megállította a folyókat, megmozgatta a fákat, lefékezte a felé dobott köveket és megszelídítette a vadállatokat és a barbárokat. (Felfigyelhetünk a mágikus hetesség megjelenésére: a szivárvány színeinek és a zene hangoknak a megfeleltetéseire.) Ezen cselekedeteit előszeretettel ábrázolták a görög kerámiákon. Orpheuszt tartották a líra feltalálójának.

 

Mivel becses neje kígyómarás következtében megtért az árnyak birodalmába, Orpheusz leszállt az Alvilágba, hogy visszahozza feleségét, Eurüdiké. Muzsikájával olyannyira meglágyította Hadész és Perszephoné szívét, hogy a mitológiában szinte egyedülálló módon visszaengedték kedvesét a földi világba. Egyetlen feltétel volt csupán, nevezetesen, hogy Orpheusz a hölgye előtt haladjon és ne nézzen vissza. Sajnálatos módon azonban a dalnok ezt nem tudta megállni. A mohó szerelem és a türelmetlen vágy ezúttal is győzedelmeskedett az értelem felett. Így veszítette el örökre kedvesét.

 

Orpheuszt, a költőt olykor megkülönböztetik Orpheusztól, a paptól. Utóbbi értette a természet nyelvét. Ismeretes, hogy tudott az állatokkal beszélgetni. Gyógyító és zenész volt egy személyben. Mint beavatott és mint kultúrhérosz műveltségre oktatta az emberiséget. A fáma szerint ő tanította meg az emberiséget a földművelésre, az írásra és az orvoslásra. Számos ráolvasásnak, versbe foglalt jóslatnak és misztikus költeménynek ő a szerzője. (87 himnuszról és két költeményről biztosan tud a szakirodalom, de természetesen nem kizárt, hogy a neve alatt több későbbi mű jelenhetett meg, illetve főbb alkotásai eltűntek.)

 

Az argonauták utazásán azért vett részt, mert Kheirón kentaur megjósolta, hogy nélküle nem tudnak majd elhaladni a szirének mellett. Orpheusz zenéje túlszárnyalta a szirének dallamát, ezért a hajósokat kivételesen nem tudták elcsábítani a sellőszerű mitikus szépségek.

 

Ovidiustól tudjuk, hogy Orpheusz halálát az okozta, hogy gyakorlatilag széttépték. A feldühödött Dionüszosz küldte ellene a Mainaszokat, akik először agyon akarták kövezni, ám a köveket Orpheusz zenéje megbűvölte, ezért döntöttek úgy, hogy testét darabokra szaggatják. Levágott fejét a Hebroszba vetették. Onnan kihalászták, minekután az jóslatokat mondott. Ez a motívum korábban egyáltalán nem volt jelen göröghonban, ami mutatja, hogy Orpheusz alakja archaikus jellegű.

 

Feltűnik Orpheusznál a sok önkívületi élmény, ami Eliade szerint a sámáni szokásokkal rokonítható. Az ő alvilágjárása a legnépszerűbb a mitológiában, ami megint csak nem egy általános mitikus esemény a görögöknél. Tragikus halála, vagyis a feldarabolása, ősi legendás hagyományt hozott Hellászba.

 

Tekintélyét elsősorban az adja, hogy Orpheusz mutatta meg a legszentebb misztériumokat.

Ami Orpheusz hiedelemrendszerét vagy vallását (szektáját) illeti, nem ismerjük pontosan. Annyi tudható, hogy minden reggel felment a Pangion-hegységre, ahol a Napot imádta. De számunkra a legizgalmasabb, hogy hívei misztériumok és beavatások alapítójaként tekintenek rá. A monda szerint Orpheusz filozófiája elsődlegesen Apollón kultuszához áll közel, minthogy magának Apollónnak és Kalliopé nimfának volt a fia. Még hangszerét is apollóni lantnak hívták. Misztériumaiban különösen nagy jelentőséget kap a megtisztulás, a katharszisz, ami főként apollóni jellegzetesség. Vallásosságába ötvöződik a megtisztulás, a vegetarianizmus (tisztulásképpen és vezeklésképpen), az önsanyargatás és a vallásos oktatás.

 

Hozzá kell tennünk, hogy némiképp Dionüszoszéhoz is hasonlít Orpheusz egynémely életepizódja. Például Dionüszosz is kihozta az alvilágból anyját, Szemelét. Illetve a feldarabolása is lehetne éppenséggel dionüszoszi rítus, ugyanakkor bizonyos mértékben analógiába állítható az Ozirisz-mítosszal is.

 

Orpheusz szakított az olümposzi vallással. Teológiájában megtalálható a lélek halhatatlanságának az eszméje és a lélekvándorlás tana. Külön hangsúlyt kap, hogy miként lehet befolyásolni a lélek halál utáni sorsát. A beavatások szervesen kapcsolódtak ezekhez az orphikus tanokhoz és célokhoz.

Az orphikusok isteninek tartották a lelket és annak útját-módját keresték, hogy miként lehet az egységet megteremteni vele. Ebben a központi elem a megtisztulás és a halál utáni élet volt.

 

Az orphizmus szerint a lélek a testbe mint valamifajta sírba van bezárva egy ősbűnnek köszönhetően. Ebből következik, hogy a testi (hús-) lét inkább a halálhoz hasonlít, míg az igazi élet a halál után veszi kezdetét. Ez az idilli élet, vagy üdv nem jár alanyi jogon minden embernek, hanem hibái és erényei alapján mérlegre állítják a lelkét, s eszerint ítélik meg. Ha pedig nem felel meg a tisztasági kívánalmaknak, akkor újra testet kell ölteni. Jó hír viszont, hogy a lélek elpusztíthatatlan.

 

Végezetül egy apróság: vegyük észre, hogy milyen sok hasonlóság áll fenn az orphizmus és az egyiptomi, a gnosztikus, a rózsakeresztes tanok között!

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..