Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Orphikus eszkatológia

Bármily meglepő, az orphizmus filozófiája elvezeti a lelket a sokszoros Univerzum gondolatától az orphikus eszkatológiához, azaz a túlvilágról, az üdvösségről és a legtávolabbi jövőről szóló tanításokhoz. Látni fogjuk, hogy az orphikus túlvilági tanítás ellentétben áll a homéroszi és az eleusziszi eszkatológiával. Ám ahhoz, hogy ezt teljességgel megértsük, előbb a világ és az ember teremtésének orpheuszi olvasatát kellene megértenünk.

A theogónia az istenek származásáról, születéséről és dicsőségéről szól. Ez a következőképpen történt az orphikusok szerint: Kronosz (Idő) az Aithérben megalkotta az őstojást. Ebből született az első isten Erósz (Phanész), aki a nemzés őselve volt. Erósz hozta létre a többi istent és a világot. Ezután egy hatalmas váltás következett, ugyanis Zeusz elnyelte Phanészt és új világot teremtett.

Ha mélyebben belegondolunk, akkor ebben a szimbolikában megtalálhatjuk az egységből születő multidimenzionális Univerzum születésének alapgondolatát. Így akár modernnek is mondható ez a meglehetősen archaikus elképzelés.

Egy másik isten- és világteremtési hagyomány elmeséli, hogy az Éjszaka (Nüx) istennője, aki szárnyaival beborítja a világot a nappalt követően, alkotta meg Uránoszt és Gaiát, vagy Ókeanoszt, akiből kialakult Kronosz, aki pedig megalkotta Aithért (az örök világosság és a levegő istene) és Khaoszt. Újabb változat szerint a Khaoszból önmagától született leány volt Nüx, a világalkotó ősprincípium, aki Erósz, Gaia és Tartarosz testvére, továbbá Erebosznak, halálország sötétségének testvére és felesége.

Ókeanosz a világóceán, amelyről a görögök és a rómaiak egyaránt azt tartották, hogy a világot körbefolyó hatalmas folyó. Az orphikusok szerint pedig Ókeánosz nem más, mint Zeusz alakváltozása. Ehhez hasonlatosan Rhea és Héra ugyanannak az istennőnek a különféle nevei.

A derveni papiruszon található írás egy Zeusz köré szövődő orphikus teológiát tár fel, amely minden dolog kezdeteként, közepeként és végeként Zeuszt jelöli meg. Később az is kiderül, hogy a világ logosza hasonló Zeusz logoszához. Summa summarum az orphikusok istenteremtése erősen monista benyomást kelt, sőt ami azt illeti, az egyistenhit felé nivellál. (A monizmus szerint a valóságot szükségszerűen egyetlen szubsztancia alkotja.)

Újabb orphikus mítosz a titánoké. E hiedelem értelmében az emberek a Titánok hamvaiból származnak. Az ember egyidejűleg kétféle természettel rendelkezik: titánival és istenivel. Aki pedig orphikus életet él, vagyis megkapja a szükséges beavatásokat és elvégzi a szükséges tisztulásokat, az levetheti a titáni létet és megistenülhet. Ez tehát minden embernek megadja a várva várt reménységet, ami a lélek alászállásának vigaszává lép elő.

Ez a remény rendkívüli jelentőségű, mivel általa válik legyőzhetővé az ember démonisága, vagyis az orphikus teológia egyértelműen tartalmazza a megváltás realizálásának lehetőségét. Ezzel mai tudásunk szerint az orphizmus messze megelőzi a gnosztikusokat, de még számos keresztény és indiai vallási irányzatot is.

Így érkezünk el az orphikus eszkatológiához, azaz a túlvilágról, az üdvösségről és a legtávolabbi jövőről szóló tanításokhoz. Az orphikus tanítások szerint a Hadész (Alvilág) várja a lelket a halál után. Az úton számos akadály és kihívás leselkedik a lélekre. Az igazak a jobb oldali úton a szent mezők felé, míg a gonoszok a bal oldali úton haladhatnak. Az orphikusok nagyon részletesen taglalják, hogy a bűnösökre milyen válogatott szenvedések várnak, s amúgy is egy minden szempontból részletes alvilági térképet tárnak elénk. Aki teheti, vesse össze a tibeti és az egyiptomi halottaskönyvekkel, mert meglepő párhuzamokat és megfeleltetéseket találhat köztük.

Mítosz szól arról is, hogy minden léleknek kötelező Léthé forrásából innia, aki újra akar születni a földre. Aki iszik ebből a vízből, az elfelejti minden olyan tudását, amelyet a túlvilágon szerzett. Ez egyfajta emlékezetvesztés, illetőleg amnézia, amely szinte minden spirituális hagyományban megtalálható. Azonban, az orphikusoknak ezt a forrást kerülniük kell, mert az ő lelkük nem ölt többé testet. Rájuk az Emlékezet tava vár.

Összegezve, a halál és a születés a halandók számára egyfajta feledéssel együtt járó folyamat, ami viszont a beavatottakra/kiváltságosokra nem vonatkozik feltétlenül. Püthagorasz például azt állította, hogy ő képes visszaemlékezni előző életeire. Ezért őt isteni embernek tartották, őseredeti, transzcendens tudással rendelkező léleknek.

Amúgy pedig a lélek utóéletével kapcsolatban annyit érdemes külön kiemelni, hogy az orphikusok szerint a másvilágon eltöltött boldog vagy keserves idő után a lélek visszatér a földre. Vagyis egy körforgással van dolgunk, amely az emberekre vonatkozik.

Furcsának tűnhet, sőt ellentmondásosnak, hogy Léthé vize éppen a túlvilági, az isteni létmód emlékeit törli ki a lélekből, s mi ezért nem emlékszünk a születésünk előtti, túlvilági sorsunkra.

Az orphikusok vallási mozgalma ezoterikus volt, vagyis csak egy belső kör számára hozzáférhető, ezért eléggé zárt közösség. De ettől még hihetetlenül értékes mozgalmat láthatunk benne, amely a nép és az elit köréből egyaránt magáénak tudhatott tagokat. Sokféle különleges mesterséget műveltek az orphikus életet élők. Voltak köztük gyógyítók, jövendőmondók, beavatók és sámáni/spirituális képességekkel rendelkezők egyaránt. Kijelenthetjük, hogy az orphikus tudás, illetve metafizika egy komplett életstílus volt, amely azonban a perzsa háborúk után hanyatlani kezdett. Később számos misztériumvallás teológiájában és több titkos társaság tanrendjében visszaköszönnek az orphikus princípiumok. Orpheusz 2500 éven át annyira misztikus tudott maradni, hogy a mai napig nem lehetett sem őt, sem a filozófiáját teljes bizonyossággal megfejteni.

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..