Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Pár gondolat a druida asztrológiáról

Már maga Julius Caesar is elismerően nyilatkozott a kelta papok szakrális tudásáról. A druidák zodiákusa egyszerre volt Nap- és Földközpontú, s ügyelt arra, hogy egyensúlyban tartsa a lélek és a test erőit. Vajon honnan származott a druidák titkos tudása? Milyen elvekre épült? Hogyan gondolkoztak a kelták? Milyen vallásosság és hit hatotta át a mindennapjaikat?

 

Mindenekelőtt Robert Graves (1895-1985) nevét kell megemlítenem, aki angol költő, regényíró, kritikus, tudós és műfordító volt. Graves kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezett világszerte. Különösen viharosra sikerült első találkozása a magyar Devecseri Gáborral, amelyből később évekig tartó barátság lett. Graves az antik irodalom rajongója volt, ezért számos nagyszerű fordítást tudhatott magáénak.

 

Graves A fehér istennő című könyvében tárja fel a druidák híres fa-jelekből álló zodiákusát. Ő annyira fontosnak tartotta a kelta tradíciókat, hogy könyve előszavában az írta, hogy az angol költők képzését Amergin énekével kellene kezdeni. Ez egy ősmítosz: egy kelta naptár ábécéje és egy varázsige.

 

A druidák eltérően a nyugati asztrológiától a napévet egy tizenhárom hónapos holdnaptárral és egy szökőnappal számolták ki. Vagyis a szoláris évet lunáris módon osztották fel. Graves a holdhónapokhoz fa-szimbólumokat társított, gyakorlatilag összekapcsolta a holdhónapokat a kelta ábécé tizenhárom mássalhangzójával.  Graves a fákban mint jelképekben rejtett kozmológiát vélt felfedezni. Szerinte a mássalhangzók és az egyes évszakok fa-mágiája szervesen összekapcsolódik. A fennmaradó öt magánhangzó pedig kiegészítő.

De hogy jönnek az asztrológiához a beszédben használatos hangok? A kelták nagy jelentőséget tulajdonítottak a mágiának: márpedig a csillagjóslás és a kommunikáció is a mágia szerves részét képezi. Tulajdonképpen a tizenhárom mássalhangzó a beszéd során kiáramló levegőt módosítja, így alakul ki a hangzás. Ezt feletették meg az év 13 holdhónapjával.

 

A druidák zodiákusát úgy kapjuk meg, hogy az évet a holdhónapoknak megfelelő holdistennőkkel párosítjuk. Ezt a szájhagyomány is megerősíti. Miként azt is elárulja a történetírás, hogy honnan szerezték varázslatos tudásukat a druidák. Homérosztól tudjuk, hogy a druidizmus ősvallásának magvai Atlantiszban keresendők. Ám ha ezen is túlmegyünk és a csillagos égboltra tekintünk, akkor a kelták őshazáját a Corona Borealis csillagképben kell keresnünk. (Corona Borealis magyarul az Északi Korona, amely Ariadné koronáját jelképezi.) Ennek a csillaga az Alpheta, amely egy titokzatos világ őrzője. Úgy tartották, hogy ennek a világnak az ura Hermész. Azt pedig tudjuk a spirituális forrásokból, hogy Atlantisz tudását Hermész, más néven Thot mentette át nagy gonddal még a mitikus kontinens pusztulása előtt a világ különböző tájaira.

A kelták Holdistennője, Arianrhod őrzi az asztrális világ kapuit a druidák szerint. Ebből jól látszik, hogy milyen összefüggés van a Hold, az asztrális tér (túlvilág) és a csillagok erői között: a csillagok az asztrális téren keresztül közvetítik és fejtik ki hatásaikat az emberekre. Ily módon a Hold fázisváltozásai szoros összefüggést mutatnak a csillaghatásokkal és azok minőségeivel. Az pedig köztudott, hogy a Hold milyen mértékben képes az emberek tudattalanját, álmait és lelki állapotait befolyásolni.

 

Julius Caesar a következőket írja a druida csillagmágiáról: „a csillagokról és mozgásukról, a világról, a Föld méretéről, a természet filozófiájáról és az istenek természetéről tanítanak”. Tehát egy római császár beszél elismerően a kelták asztrális mítoszairól és spirituális tudásáról!

 

Sztrabóntól azt is megtudhatjuk, hogy a kelták hittek a lélek isteni természetében, a lélek halhatatlanságában és elpusztíthatatlanságában. Hittek abban is, hogy minden fának vannak szellemei, amelyek végső soron az egyetlen, legfőbb Isten manifesztációi. Ezeket a szellemeket driádoknak hívták – mi úgy mondanánk, hogy nimfák –, s azt tartották róluk, hogy ők még az emberiség megjelenése előtt érkeztek a Földre a Nap sugaraival. Így ők is szentek, ha nem is a klasszikus értelemben vett istenek és istennők, ám mindenképpen isteni erőkkel bíró isteni lények, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy kozmikus energiákkal rendelkező természeti szellemek.

 

A kelta zodiákus nem pusztán egy csillagtérkép, hanem egy kozmikus öröknaptár is egyben, különösen kitüntetett helyet foglalnak el benne a napéjegyenlőségek, a napfordulók, a napfogyatkozások és a tűzünnepek. Talán eme kardinális pontokon keresztül érzékelhetjük leginkább, hogy a druidák – akárcsak a maják – az évkör főbb időpontjaiban vallási rituálékat végeztek, melyek a Nap és a Hold, valamint a kozmosz és végső soron a Teremtő intelligenciájával kapcsolta őket össze. A druidák csillagbölcsessége tehát szentként tisztelte a természetet, de ezt igazán csak az előbbiekben ismertetett információk tükrében tudjuk hitelesen értelmezni a profán természetimádatot teljesen mellőzve.

 

Végezetül, hadd mutassam be röviden a druidák rendszerét, amely a Napot helyezte a zodiákus legelejére, tehát abszolút napközpontú volt. Ugyanakkor mindvégig egyensúlyban tartja a Napot és a Holdat, amely princípiumok együttesen kísérik el az emberi testet öltött lelket az önmegvalósítás ösvényén.

 

Nyír: december 24. – január 20.

Berkenye: január 21. – február 17.

Kőris február: 18. – március 17.

Éger: március 18. – április 14.

Fűz: április 15. – május 12.

Galagonya: május 13. – június 9.

Tölgy: június 10. július 7.

Magyal: július 8.- augusztus 4.

Mogyoró: augusztus 5. – szeptember 1.

Szőlő: szeptember 2. – szeptember 29.

Repkény: szeptember 30. – október 27.

Nád: október 28. – november 24.

Bodza: november 25. – december 23.

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..