Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

PSZICHOTRONIKA

SZELLEMGYÓGYÁSZAT

 

A pszichotronika egy nemrégiben újra felfedezett holisztikus gyógymód, amely egyesíti a spirituális ismeretek legjavát, az érzékeken kívüli érzékelés praxisát és az alternatív gyógyítás tudományát. Szokás szellemsebészetnek hívni, de a távgyógyítás egyik válfajának is tekinthető, mint azt majd látni fogjuk.

pszichotronika1

A pszichotronika felhasználja annak a titokzatos pszi-mezőnek a tulajdonságait, amelyet a kvantumfizikusok még csak néhány évtizede kezdtek el vizsgálni, de az ősi tradicionális kultúrák már évezredek óta ismerik a létét és a logisztikai szabályait. A pszi-mező lehetővé teszi, hogy bárminemű fizikai kapcsolat nélkül hassunk a kiválasztott ember lényére: egészségi állapotára, tudatállapotára stb. Hogyan lehetséges mindez?

Abból a tudományos felfedezésből érdemes kiindulnunk, hogy a világunk nem csak parányi részecskék halmazából épül fel, hanem az általunk észlelt és tanulmányozott részecskéknek hullámtermészetük is van. Ez azt jelenti, hogy nem helyhez kötötten rezegnek bennünk, hanem hullámok módjára hatják át egész lényünket. Na, már most, minden emberre egyedülálló hullámrendszer és interferenciamintázat jellemző. Magyarul az élő szervezetek speciális energiahullámokból épülnek fel. De ez még nem minden.

Ha a kvantumok (energiacsomagok) között összefonódottság (koherencia) van, akkor az energiaátvitel egy különleges módjával van dolgunk. Ennek lényege, hogy a helytől független ez a koherencia. Eddig ugyebár mechanikus modellekkel igyekeztek leírni az emberi testben zajló biokémiai folyamatokat. Molekulák és ionok kölcsönhatásaiból egy kész vegyi üzemet építettek fel a fejünkben, amelyről azt tanították nekünk, hogy nagyjából ennyi az ember. Ez a modell azonban gyökeresen megváltozott a kvantumfizika és a paratudományok előretörésével. Történt ugyanis, hogy az anyag mögött energiacsomagok, energiahullámok létére bukkantak, amelyek nem lokálisan állnak kapcsolatban egymással. Ezt az elméletet azután kiterjesztették és érvényesnek találták az élő organizmusokra, sőt még az emberre is. Ma már azt állítják a tudósok, hogy az élő szervezetek ki sem fejlődhettek volna, ha nem létezett volna helytől független összekapcsolódás a világegyetemben.

 

Hadd vetítsem le ezt az elképzelést az emberi test működésére. Másodpercenként 1 trillió folyamat zajlik le a testünkben, ez sejtenként 10 ezer reakció másodpercenként. Ha a sejtjeink nem lennének egymással állandó kapcsolatban és nem kommunikálnának egymással zökkenőmentesen, akkor pillanatok alatt hatalmas káosz alakulna ki bennünk. A folyamatok azonban olyan bonyolultak és gyorsak, hogy egyszerűen lehetetlen az idegrendszer teljesítményével magyarázni a sejtekben zajló információáramlás sebességet, összehangoltságot és összekapcsolódást. Ezzel szemben a kvantumokra jellemző összekapcsolódás jó modellnek tűnik. Ez pedig azt jelenti, hogy a génállományunk például nem csak a természetes kiválasztódás és a véletlenszerű mutáció szerint változik, hanem függetlenül az ember változó állapotaitól. Az ember ki sem alakulhatott volna annyi idő alatt, amennyi univerzumunk becsült életideje. Egy szó mint száz, a darwinista, materialista, evolucionista, mechanikus világképnek végképp bealkonyult, s felvirradt a holisztika, vagyis az összehangolt egységes világ- és emberkép új korszaka.

 

Ebben a világképben nincsenek távolságok és időbeli korlátok, mert a pszi-mező mindent teljesen, alapvetően összekapcsol mindennel. Így válik lehetővé a veszteségek nélküli energia- és az információtovábbítás két ember között. Ez a távgyógyítás alapja.

A pszichotronika módszere kapcsolatot tud teremteni két ember finom energiamezője között. A finom energiák jeleket továbbítanak a szervezetünkben zajló dinamikus folyamatokról a testünk valamennyi sejtjéhez, valamint jeleket küldenek a pszi-mező mindet átható hálózatába is. Így a teljes szervezetre vonatkozó minden információ egyidejűleg van jelen minden sejtünkben, ugyanakkor a világegyetem hálózata is jelen időben tud a bennünk zajló legparányibb jelenségekről. A kapcsolat tehát több síkon egyszerre történik.

 

A kapcsolat két ember között az aurának nevezett elektromágneses mezőnek a segítségével került sor. Az aura orosz kutatók szerint a 300 és 2000 nanométer közötti hullámsávba esik. Az aura tulajdonképpen egy egyedi hullámmintázatokból álló elektromágneses erőtér, amely testünket, érzelem- és gondolatvilágunkat építi fel és hatja át. Az auránk egy része magasabb dimenziókban található, magasabb rezgésű, tehát az emberi szokványos érzékszervek számára kívül esik az érzékelhető tartományon. De hiba volna azt hinnünk, hogy a tudatunk nem képes megváltozott tudatállapotban összekapcsolódni auránk erőterével, s onnan információkat vagy energiákat érzékelni. Éppen ettől szép a pszichotronika. Megváltozott tudatállapotban működésbe hozhatók az ember pszi-képességei. Minden ember rendelkezik pszi-képességekkel, mert minden embert elektromágneses mező vesz körül és hat át. Emlékezzünk a kvantumoknál említett tulajdonságokra és összefonódottságra. A pszichotronikus akaratával képes működtetni a pszi-képességeit. Melyek lehetnek ezek? Telepátia (távérzékelés), távdiagnózis, távgyógyítás és hasonlók.

 

A pszichotronikus képes hozzájutni egy adott személy energiamezőjének az információihoz, vagy azok egy részéhez. Ez általában egy spirituális kapcsolat révén megy végbe, ami voltaképpen az említett pszi-mezőn keresztül jön létre. Ily módon információkhoz jut a kiválasztott személy egészségi állapotáról, betegségeiről, hajlamairól, egyszóval az alany hullámmintáira hangolódik rá. Azokat feltérképezi és értelmezi. Majd miután megtalálta a hibás hullámmintát – például egy szerv kórós elváltozását –, speciális módszerének segítségével képes kijavítani a „hibát”, vagyis visszaállítja az eredeti, egészséges hullámalakzatokat. Rejtélyes, de nem lehetetlen vállalkozás. Végül is, minden sejtünknek, szervünknek megvan az őseredeti mintázata. Amikor zavar keletkezik a sejtjeink, a szerveink, vagy a szöveteink működésében, akkor a hullámminta elhangolódik. Ennek számtalan oka lehet. Külső környezeti tényezők éppen úgy állhatnak egy káros elváltozás hátterében, mint lelki traumák vagy a hibás gondolkodásmód. Hogy miért? Mert amit mi környezeti hatásoknak, gondolatoknak vagy érzelmeknek hívunk, azok hullámok, kis energiacsomagok, amelyek erősíthetik, de akár rombolhatják is az eredeti hullámmintáinkat: a sejtjeinket. A szervezetünk egy kényes, összehangolt rendszer, ennél fogva nem bír el akármekkora terhelést. Így hullámmintáink (rezgéseink, energiáink) sérülhetnek. Esetenként az is előfordul, hogy jóvátehetetlenül, illetve visszafordíthatatlanul megváltozik egy-egy szervünk mintázata. Ezt hívjuk betegségnek.

 

A pszichotronikai kezelés vagy gyógyítás technikailag úgy néz ki, hogy a páciens kéri és nyitottan áll hozzá e holisztikus terápiához. Ez azért fontos, mert együtt kell működnie a pszichotronikussal. Általában egy ellazult, módosult tudatállapotban történik a szellemsebészeti beavatkozás, azaz a finom energiák közvetítésével végbemenő harmonizáció. Számít, hogy mindeközben ki milyen tudatállapotban van, mennyire befogadó, együttműködő, s mennyire képes ráhangolódni a pszi-mezőn keresztül áramló energiákra és az információkra. Ha a megfelelő műveletek: diagnosztizálás és gyógyítás végbemegy, akkor a kezelt személy aurájában már rögvest elindulnak a változások. A szellemgyógyászati beavatkozás hatásosságát nyilvánvalóan befolyásolja a továbbiakban a beteg életvitele, gondolkodásmódja és életereje. Ha a beteg hozzáállása megfelelő – tudatállapota elősegíti a gyógyító változások folyamatát –, akkor viszonylag hamar leképződhetnek, „átíródhatnak” az információk, vagyis a helyes hullámminták az illető fizikai testére. Ezzel megtörténhet a szándékolt gyógyulás. Találunk példát azonnali és a néhány napostól a 6-8 hetes időintervallumig tartó felépülésre egyaránt.

 

A pszichotronika módszere végeredményben egy olyan holisztikus eljárás, mely képes lehet visszaállítani a pszi-mezőn keresztül szerveink harmonikus hullámmintáit. Mindezt téren és időn kívül teszi. Természetesen ebből a megközelítésből következik, hogy gyógyíthatatlan betegség nincs, csak olyan ember, akit valamilyen karmikus oknál fogva nem lehet meggyógyítani. De ez már nem a pszichotronikát minősíti.

 

Boldog napot!

Száraz György

 

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..