Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Ptahhotep – Ptah a maga teljességében

A hajdan volt ősi egyiptomi birodalom kora messze túlnyúlik azon az időhorizonton, amit a történészek ma ismernek és elismernek. Igazából, a dicső Egyiptomot egyáltalán nem zavarják azok a hiedelmek, amiket róla egykori vagy jelenkori ellenségei, illetve nem értői szőnek.

5.1

Ettől még Egyiptom őrzi a maga tiszta szakralitását és nagysága hamarosan visszatér. Már csak ezért sem érdektelen dolog foglalkozni olyan személyiségekkel, akik közé Ptahhotep is tartozott egykoron.

 

Ptah az egyetlen Teremtő azon megnyilvánulási formája, aki a Szó, vagyis az isteni Ige által hozza működésbe a Mindenség teremtő folyamatait. Az egyiptomiak tökéletesen értették a teremtés titkát. Többek között tisztában voltak azzal is, hogy minden Hangokból épül fel, s a Teremtő minden Hang forrása és eredete, vagyis maga A HANG.

 

Ptah a történeti korszakokban is tisztelt istenség volt. Fővárosa Memphiszben keresendő, ahol a memphiszi teológia szerint istenhármasságot alkotott Szahmettel és fiával, a lótuszkoronás Nofertummal.

Memphisz város egyik nevében is megtalálható: Hut-ka-Ptah kifejezés, amelynek jelentése: „Ptah lelkének háza”. Ez pedig arra utal, hogy Ptah isten lelke hatotta át és éltette a várost egy időben.

 

Itt élt és tevékenykedett Ptahhotep, akinek neve nem csak a megvilágosodott, isteni öntudatára ébredt bölcsre utal, aki elérte a békesség tudatállapotát és létállapotát, hanem céloz arra is, hogy ő már eggyé vált a Ptah szellemiségével és isteni teremtő hatalomra tett szert. Ezen túlmenően Ptahhotep neve sok minden egyebet is elárul nekünk. Így például azt is, hogy ő Maat szolgálója volt, vagyis az isteni Rend alattvalója, ily módon a zűrzavar eloszlatója és kerülője.

 

5.2

 

Bölcsességeit 110 éves korában foglalta össze Ptahhotep vezír intelmei című munkájában, amely hol elveszett, hol előkerült a történelem süllyesztőjéből. Filozófiai felkészültségét mi sem példázza jobban, mint hogy a későbbi korok hermetikus beavatottjai is előszeretettel fordultak kimunkált gondolatai felé.

 

Tanításai közül kiemelendő és mai világba illeszthető az önzetlenség. Ptahhotep úgy gondolkodott, hogy a boldogság záloga, ha az ember képes önzetlenné válni. Szavai nem félreértendők, hiszen előbb önzőnek kell lennie mindenkinek, s csak majd idővel tud felülemelkedi a világ hívságain, vonzásain és taszításain, s helyesen gyakorolni az önzetlenség erényét.

Az önzetlenség azért roppant fontos erény, mert így tudnak a szellemi, a lelki és az anyagi javak szabadon áramolni a lelkek között, mindenki épülésére. A helyes önzetlenség közösség formáló, növeli az emberek biztonságérzetét, egymásra utaltságát és elégedettségét, így csökken az ember kiszolgáltatottság-érzése és magánya. Az önzetlen ember több valódi barátra tehet szert, mint az önző, akit az érdekemberek és hízelgők siserehada vesz körül.

 

Aki ragaszkodik a saját megszerzett anyagi javaihoz, az megköti az isteni erőt és nem hagyja áramolni, így automatikusan elveszíti azt. Ám, aki bőkezűen megosztja másokkal anyagi és nem anyagi kincseit, az folyamatosan gyarapodik és felszabadul a kötöttségek jármából.

 

5.3

 

Ptahhotep vezírként az igazságosságon alapuló RENDET képviselete, annak megteremtésén és megszilárdításán munkálkodott. Tudja, hogy senkinek sem szabad kínlódni és tengődni, mert az felborítja a társadalmi rendet.

Ptahhotep az igazságos és feddhetetlen bíró, aki előítélet-mentesen és részrehajlás nélkül hoz döntéseket és ítéleteket.

 

Sokan nem tudják, hogy az egyiptomiak évköre tele volt a legkülönfélébb ünnepekkel, melyek nem ritkán több napig is eltartottak. Az ünnepek jelentősége abban áll, hogy az emberek pihenjenek és teremtő erővel töltsék fel a lelküket. Ez természetszerűleg a lelki világokkal való kapcsolattartáson keresztül, a kiválasztottak és a beavatottak közbenjárása és közvetítése által valósult meg. Minden ünnep Isten (az Abszolútum) egy-egy aspektusához tartozik, akiket istenekként tiszteltek Egyiptomban, mivel ők elérték azt a legmagasabb rendű valójukat, amit a mindenség Ura teremtett számukra. Lehet-e szebb cél egy lélek számára?

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..